-A +A

750 gerechtelijk wetboek

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

  Art. 750. <W 2007-04-26/71, art. 13, 088; Inwerkingtreding : 22-06-2007> Onverminderd de toepassing van artikel 747, wordt de rechtsdag bepaald op gezamenlijk verzoek van de partijen.
  Het verzoek wordt gericht aan de voorzitter van de kamer waaraan de zaak werd toegewezen en ter griffie neergelegd, gelijktijdig met of na de neerlegging van de conclusies van de partijen.
  De griffier brengt, bij gewone brief, de rechtsdag ter kennis van de partijen en hun advocaten.
 

 

Met dit verzoekschrift zoals gericht aan de rechtbank verzoekt de tegenpartij een pleitdatum, waarbij zij stelt dat de zaak in staat is (klaar is) om gepleit te worden, waarmee zij bedoelt dat volgens haar alle nuttige standpunten zijn gewisseld.
 
Uw advocaat zal alsdan onderzoeken of er nog aanvullend dienen geconcludeerd. Dit wil zeggen dat hij nagaat of er volgens hem nog schriftelijk dient geantwoord te worden op bepaalde argumenten van de tegenpartij, dan wel of er nog nieuwe argumenten in uw voordeel dienen ingeroepen. In bevestigend geval zal U kort nadien nog een kopie van deze argumenten (antwoordconclusies) ontvangen. In ontkennend geval zal de rechtbank kort nadien een pleitdatum bepalen en zal u een kopie toegezonden krijgen van deze beschikking met vermelding van die datum.
 
Zoals steeds dient u uw advocaat alle documenten die u van de rechtbank bekomt door te sturen naar uw advocaat.

DIt verzoek kan slechts ingewilligd woden met het akkkoord van de tegenpartij.

 
Gerelateerd
0
Aangemaakt op: za, 24/10/2009 - 07:12
Laatst aangepast op: vr, 15/01/2010 - 18:58

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.