-A +A

VZW rechtskracht notulen raad van beheer

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
DE RECHTSKRACHT VAN NOTULEN VAN DE RAAD VAN BEHEER VAN EEN VZW
 
De notulen van een raad van bestuur van een rechtspersoon vormen in beginsel een intern document dat niet bestemd is voor derden en dat, op zich, niet beoogd rechtsgevolgen teweeg te brengen.  Niets belet een rechtspersoon om op een latere vergadering van haar raad van bestuur terug te komen op een vroeger intern genomen beslissing. Aldus kunnen notulen van een raad van beheer geen grond uitmaken om een vordering in rechte in te stellen. Evenmin kunnen notulen van een raad van beheer een buitengerechtelijke bekentenis uitmaken of een begin van bewijs door geschrift (art. 1355 en 1347 B.W.) waarbij ook het bewijs door vermoedens ter zake niet toegelaten is (art. 1353 B.W.). Dit alles neemt niet weg dat notulen van een raad van beheer als bewijs kunnen worden aangewend voor een handeling van een vennootschap, bv het optreden in rechte. 
 
Er weze aan herinnerd dat notulen geen vaste dagtekening hebben en er evenmin een verplichting tot registratie bestaat. Meer zelfs er bestaat geen enkele plicht dat een raad van beheer van een vzw haar beslissingen überhaupt notuleert, onverminderd de mogelijkheid om een en ander als plicht in de statuten op te nemen.
 
Voor een toepassingsgeval en een toelichtende noot ter zake zie Hof van Beroep te Brussel, 01.12.2009, met noot notulen raad van beheer van een vzw, N.J.W. 215 pg 66.
Rechtsleer: 

 

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: di, 23/03/2010 - 22:21
Laatst aangepast op: vr, 15/04/2011 - 21:38

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.