-A +A

Wetboek van Koophandel

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Afkondiging: 
don, 10/09/1807
Tekst van de wetgeving: 

 

Wetboek van Koophandel
INHOUDSTAFEL
BOEK I : KOOPHANDEL IN HET ALGEMEEN Art. 1-25a
TITEL I : KOOPLIEDEN Art. 1-11
TITEL II : HUWELIJKSVOORWAARDEN VAN KOOPLIEDEN Art. 12-15
TITEL III : KOOPMANSBOEKEN Art. 16-24
TITEL IV : BEWIJS VAN HANDELSVERBINTENISSEN Art. 25
TITEL V : HANDELSBEURZEN, WISSELAGENTEN EN MAKELAARS OPGEHEVEN  Art. 25a 
WET VAN 5 MEI 1872 
TITEL I : PAND Art. 26-36
TITEL II : COMMISSIECONTRACT Art. 37-43
AFDELING I : DE COMMISSIONAIRS IN HET ALGEMEEN Art. 37-38
AFDELING II : COMMISSIONAIRS OF CONSIGNATARISSEN Art. 39-43
TITEL VII : KOOP EN VERKOOP Art. 44
TITEL VIIBIS : VERVOEROVEREENKOMST Art. 45-91
HOOFDSTUK I : ALGEMENE BEPALINGEN Art. 45-54
HOOFDSTUK II : HET SPOORWEGVERVOER Art. 55-91
I. Algemene bepalingen Art. 55-59
II. Reizigers Art. 60-61
III. Bagage en goederen Art. 62-91
TITEL VIII : WISSELBRIEVEN EN ORDERBRIEFJE Art. 92-186
AFDELING I : DE WISSELBRIEF Art. 92-166
HOOFDSTUK I : UITGIFTE EN VORM VAN DE WISSELBRIEF Art. 92-101
HOOFDSTUK II : ENDOSSEMENT Art. 102-111
HOOFDSTUK III : ACCEPTATIE Art. 112-120
HOOFDSTUK IV : AVAL Art. 121-123
HOOFDSTUK V : VERVALDAG Art. 124-128
HOOFDSTUK VI : BETALING Art. 129-133
HOOFDSTUK VII : RECHT VAN REGRES IN GEVAL VAN NIET-ACCEPTATIE OF NIET-BETALING Art. 134-145
HOOFDSTUK VIII : TUSSENKOMST Art. 146-154
II. Acceptatie bij tussenkomst Art. 147-149
III. Betaling bij tussenkomst Art. 150-154
HOOFDSTUK IX : WISSELBRIEF IN VERSCHEIDENE EXEMPLAREN EN WISSELAFSCHRIFTEN Art. 155-159
I. Wisselbrief in verscheidene exemplaren Art. 155-157
II. Wisselafschriften Art. 158-159
HOOFDSTUK X : TEKSTVERANDERINGEN Art. 160
HOOFDSTUK XI : VERJARING Art. 161-163
HOOFDSTUK XII : ALGEMENE BEPALINGEN Art. 164-166
AFDELING II : HET ORDERBRIEFJE Art. 167-170
AFDELING III : AANVULLENDE BEPALINGEN Art. 171-186
HOOFDSTUK I : FONDSBEZORGING Art. 171-177
HOOFDSTUK II : BETALING VAN VERMISTE WISSELBRIEVEN Art. 178-183
HOOFDSTUK III : BIJZONDERE BEPALINGEN Art. 184-186
TITEL X : WET VAN 11 JUNI 1874 : VERZEKERING IN HET ALGEMEEN Art. 187-218
HOOFDSTUK I : ALGEMENE BEPALINGEN Art. 187-189
HOOFDSTUK II : PERSONEN DIE EEN VERZEKERING KUNNEN AANGAAN  Art. 190-194 
HOOFDSTUK III : VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERAAR EN VAN DE VERZEKERDE Art. 195-210
HOOFDSTUK IV : BEWIJS VAN DE OVEREENKOMST Art. 211-213
HOOFDSTUK V : ENIGE GEVALLEN VAN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST Art. 214-217
HOOFDSTUK VI : VERJARING Art. 218
TITEL XI : ENIGE VERZEKERINGEN IN HET BIJZONDER  OPGEHEVEN 

Gerelateerd
Aangemaakt op: di, 13/04/2010 - 15:27
Laatst aangepast op: di, 13/04/2010 - 15:27

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.