-A +A

Aankondigingen van prijsverminderingen en -vergelijkingen

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Aankondigingen van prijsverminderingen en -vergelijkingen

uittreksel uit het WHPC (wet 14 juli 1991)

Art. 42. Onder de bepalingen van deze afdeling vallen de aankondigingen van verminderingen van de verkoopprijs aan de consument, waartoe overeenkomstig artikel 5 is overgegaan, evenals die welke een prijsvermindering suggereren zonder gebruik te maken van een van de mogelijkheden bedoeld in artikel 5.

Art. 43. § 1. Elke verkoper die een prijsvermindering aankondigt, moet verwijzen naar de prijs die hij voordien voor gelijke produkten of diensten placht toe te passen in dezelfde inrichting.
§ 2. De aangekondigde prijsvermindering moeten reëel zijn. Behalve voor de produkten waarvan de waarde snel kan verminderen, kan geen enkele prijs noch tarief als gebruikelijk worden beschouwd indien hij niet werd toegepast gedurende een doorlopende periode van één maand, onmiddellijk voorafgaand aan de datum vanaf welke de verminderde prijs wordt toegepast.
De datum vanaf welke de verminderde prijs wordt toegepast, moet aangeduid blijven gedurende de ganse verkoopperiode.
Behalve voor de uitverkopen mag deze periode ten hoogste één maand bedragen en, behalve voor de produkten bedoeld in artikel 41, § 1, c), mag zij niet korter zijn dan een volle verkoopdag.
§ 3. Voor de produkten te koop aangeboden op de wijze bepaald in artikel 49, wordt als gebruikelijk beschouwd, de prijs die tijdens de in artikel 53 bedoelde periodes op ononderbroken wijze werd toegepast.
§ 4. (Onverminderd de bepalingen (vervat in artikel 94/1) mag de verkoper slechts naar andere prijzen verwijzen indien hij het leesbaar, goed zichtbaar en ondubbelzinnig aankondigt en indien het gaat om een kleinhandelsprijs die werd gereglementeerd met toepassing van een wet.) In dat geval mag hij niet overgaan tot de aanduidingswijzen van een prijsvermindering bedoeld in artikel 5. <W 1999-05-25/42, art. 10, 013; Inwerkingtreding : 01-10-1999> <W 2007-06-05/36, art. 5, 027; Inwerkingtreding : 01-12-2007>
§ 5. Niemand mag tot de aankondiging van een prijsvermindering of van een prijsvergelijking overgaan, indien hij niet kan staven dat de prijs waarnaar hij verwijst, beantwoordt aan de voorwaarden gesteld in dit artikel.

Art. 44. De Koning wijst de produkten, de diensten of de categorieën van produkten of diensten aan waarvoor de aankondigingen van verminderingen van de prijs of het tarief, als bedoeld in artikel 42, verboden zijn en bepaalt de voorwaarden en de toepassingsperioden van dat verbod.
Alvorens een besluit ter uitvoering van het voorgaande lid voor te stellen, raadpleegt de Minister de Raad voor het Verbruik en de Hoge Raad voor de Middenstand en bepaalt de termijn waarbinnen het advies moet worden gegeven. Eenmaal deze termijn is verstreken, is het advies niet meer vereist.

Art. 45. Indien buiten de inrichting een in de tijd begrensde prijsvermindering wordt aangekondigd, is de verkoper die niet meer over de betrokken produkten beschikt, verplicht aan de consument, voor elk produkt van meer dan (25 EUR) waarvan de voorraad uitgeput is, een bon af te geven die recht geeft op de aankoop van dat produkt en wel binnen een redelijke termijn en in de bewoordingen van het aanbod, behalve wanneer het onmogelijk is onder dezelfde voorwaarden een nieuwe voorraad aan te leggen. <KB 2000-07-20/52, art. 3, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2002>
Dit artikel is niet van toepassing bij opruimingen of bij uitverkopen.
De Koning kan het bedrag vermeld in het eerste lid aanpassen.
 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 15:14
Laatst aangepast op: vr, 22/01/2010 - 18:53

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.