-A +A

aanmaningen van incassokantoren

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

een zoveelste aanmaning, ingebrekestelling, in mora stelling, laatste of allerlaatste verwittiging, rappel...

Intrum Justitia

Centik

Fidusud
 

Fiducre

en zovele andere

U krijgt een brief van een incassokantoor - incassomaatschappij - juridisch kantoor - fiduciaire - syndicaat van zelfstandigen - invorderingsmaatschappij - zakenkantoor... (vlaggen met zelfde lading).

"Miauwende katten vangen geen muizen".

U ontvangt als onvermogende een (zoveelste) brief van een incassokantoor.
Deze maatschappijen hebben geen eigen bevoegdheid. Met andere woorden kunnen zij niets meer doen dan brieven schrijven en zijn zij niet gemachtigd om uitvoeringen te starten.
Wanneer een bankinstelling oordeelt dat zij weinig kans hebben op recuperatie doen zij vaak beroep op dit soort maatschappijen in plaats van op advocaten en gerechtsdeurwaarders. Sommige van deze kantoren zijn gereputeerd, anderen zijn dubieus. Immers, advocaten en deurwaarders dienen betaald te worden ook als er niets kan gerecupereerd worden, terwijl deze maatschappijen enkel betaald worden voor zover zij iets recupereren. Bij gebreke aan voorschotten en eigen hoedanigheid stellen deze maatschappijen dan ook geen uitvoeringsdaden. Zij stellen derhalve geen procedures in en kunnen ook geen beslag leggen
Anders gesteld, bij gebrek aan mogelijkheden, doen deze maatschappijen niets meer dan brieven schrijven, die ze weliswaar in dreigende taal onvriendelijk laten opstellen, met de bedoeling u met deze papieren middelen te verontrusten.

Maar U weet inmiddels wel beter:

Ook de verbruikersverenigingen blijven de consumenten afraden met deze maatschappijen contact op te nemen en wijst op hun algeheel gebrek aan bevoegdheid.

U zal vermoedelijk wel nog een aantal brieven bekomen die in veel gevallen louter met een computer werden aangemaakt, zonder dat hieraan een mens te pas komt, doch u dient hieraan geen gevolg te geven, gezien geen enkele computer zelfstandig tot uitvoering kan overgaan. Hij kan niets meer dan dergelijke inhoudsloze brieven blijven schrijven.

U heeft anderzijds ook tal van rechten ten aanzien van deze kantoren en hun zogeheten inspecteurs. Zo bent U nooit verplicht op hun vragen te antwoorden, hen telefonisch te woord te staan, op hun brieven te antwoorden en zeker niet verplicht hen in uw woning binnen te laten.
 

Er is terzake zelfs een nieuwe wet van kracht mbt de minnelijke invordering van schulden van de consument. Zo moet elke zogeheten inspecteur die zich aan uw deur aanmeldt een verklaring vooraf aan u bezorgen waarin uitdrukkelijk staat dat u hem de deur mag wijzen. Doe dit ook daadwerkelijk. U heeft bovendien geen enkele zekerheid of u te maken heeft met een inspecteur die niet malafide is en dat u gelden dus daadwerkelijk terecht zouden komen. U dient op geen enkele vraag te antwoorden en dient te weten dat elk antwoord tegen u zal gebruikt worden.
Een incassokantoor moet zich bovendien houden aan zeer strikte wettelijke bepalingen. Zo moet u voor alle briefwisseling een zeer duidelijke brief ontvangen waarin uw rechten vermeld worden ten aanzien van deze maatschappijen en waarin er ook tal van andere meldingen moeten staan. U heeft bovendien het recht om de schuld gemotiveerd te betwisten of door uw advocaat te laten betwisten, waarna zij u onder geen enkel beding nog verder mogen verontrusten.
Incassokantoren kunnen vervolgd worden wanneer zij inlichtingen geven over uw schuldsituatie of vragen stellen aan derden of wanneer zij u op het werk of in aanwezigheden van derden verontrusten.
Raadpleeg uw advocaat bij elke verontrusting door dergelijke kantoren.
De wetgever wou aanvankelijk deze soort kantoren zelfs definitief buiten de wet plaatsen.

 

klacht indienen tegen incassokantoren:
FOD economie
Dienst controle en bemiddeling

North Gate III, Koning Albert II laan 16 te 1000 Brussel


link naar de klachtensite van de FOD Economie

adressen incassokantoren
Oost Vlaanderen
Antwerpen
West Vlaanderen
Vlaams Brabant
Brussel

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: za, 05/12/2009 - 07:27
Laatst aangepast op: do, 06/10/2011 - 15:47

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.