-A +A

aanmaningen van incassokantoren advocaten of deurwaarders

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Miauwende katten
 
vangen geen muizen

 

 
Inden u als onvermogende aangehouden aanmaningen blijft ontvangen van uw schuldeisers, maak deze dan over aan uw advocaat.
Deze zal uw schuldeisers zo nodig blijven aanschrijven en wijzen op uw onvermogen, door toelichting van uw totale schuldenlast, gebeurlijk reeds gelegde beslagen, de meldingen in de beslagberichten en in  de bestanden van de nationale bank.
Aan de hand hiervan tracht uw advocaat dan uw schuldeisers te overtuigen tot afschrijving over te gaan.
Het kost voor een schuldeiser handenvol tevergeefs geld om uw schulden te blijven opvolgen. Bovendien kunnen zij bij afschrijving hun BTW recupereren en bovendien de vordering integraal fiscaal afschrijven. Na verloop van tijd zal de vordering overigens verjaren. Raadpleeg uw advocaat voor verdere informatie.

Wanneer men meent dat er op u een vordering kan gerealiseerd worden doet men beroep op een advocaat die via een gerechtsdeurwarder een vordering instelt voor de rechtbank.

Wanneer een schuldeiser vaak trecht meent dat u onvermogend bent tracht deze kosten te vermijden en gat hij regelingen aan met incassokantoren die enkel betaald worden wanneer u vaak bovn uw mogelijkheden onde hun valse druk betaalt.

Inderdaad de invordering kan meer kosten dan baten opleveren.

Daarom wordt er beroep gedaan op:

- incassokantoren die in de regel niets meer doen dan brieven schrijven
- advocaten en gerechtsderwaarders die niet procederen maar minnelijke invorderingen sturen.

Na verloop van tijd verjaren deze vorderingen. elke brief van u of elke betalingng kan deze verjaring ongedaan maken. Reageer dus niet op dit soort briefwisseling. Weet dat elke brief of betaling kan veroorzaken dat u het voordeel van de verjering verliest. Weet dat u elke incassoinspecteur de deur mag wijzen en mag verwijzen naar uw advocaat. Weet dat onze Belgische wetgever overwoog deze incasokantoren zelfs buiten de wet te plaatsen.

Raadpleeg uw advocaat wanner u dit soort inhoudsloze aanmningen krijgt, reageer of betaal nooit zelf zonder voorafgaand advies. Opgelet wanneer u en verjaarde oude vordering begint te betalen verliest u het voordeel van de verjaring, zo ook wanneer u een brief schrijft waarin u een oude schuld erkent.

Elfri De Neve

Nog dit: 

Tip:

Wanneer een minnelijke invordering wordt gedaan van een schuld op een consument dient deze aan strikte voorwaarden te voldoen. Wordt aan deze voorwaarden niet voldaan en u betaalt toch, dan is hiermee uw schuld geregeld, maar kan u nadien de betaling terugeisen. Voor meer informatie klik hier voor de wet op minnelijke invordering van de schulden op de consument.

Ingevolge de wetswijziging van 27 maart 2009 (Economische herstelwet) dienen ook de aanmaningen van advocaten en gerechtsdeurwaarders te vermelden:

- identiteit, adres, telefoonnummer en hoedanigheid van oorspronkelijke schuldeiser;
- naam of benaming van het kantoor, adres en ondernemingsnummer;
- duidelijke beschrijving van de verplichting die de schuld heeft doen ontstaan;
- duidelijke beschrijving en verantwoording van de bedragen die van de schuldenaar geëist worden, met inbegrip van de vereiste schadevergoedingen en nalatigheidsinteresten;
- vermelding dat bij afwezigheid van reactie van de schulenaar binnen een termijn van 15 dagen, de schuldenaar tot andere maatregelen tot invordering kan overgan;
- een afzonderlijke alinea, in vet gedrukt en in ander lettertype, met de volgende tekst: "deze brief betreft een minnelijke invordering en geen gerechtelijke invordering (dagvaarding voor de rechtbank of beslag)."

Sanctie: indien een gerechtsdeurwaarder deze bepaling niet nakomt bij de minnelijke invordering en dus deze vermeldingen in de aanmaning niet heeft opgenomen, dan geldt de betaling gedaan door de consument als bevrijdend ten aanzien van de schuldeiser waarbij anderzijds de persoon (advocaat of gerechtsdeurwaarder, maar natuurlijk ook elke andere derde die tot minnelijke invordering zou zijn overgegaan in strijd met de bepalingen van  van de de wet) het geïnde bedrag aan de consument moet terugbetalen. (artikel 3, 6 en 7 van de wet).

Gerelateerd
5
Average: 5 (1 vote)
Aangemaakt op: ma, 30/11/2009 - 08:31
Laatst aangepast op: wo, 14/07/2010 - 18:43

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.