-A +A

Aansprakelijkheid notaris die authentieke akte verlijdt zonder na te gaan of het goed met een hypotheek is bezwaard

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
don, 15/05/1975

Uit het feit dat een voorlopig koopcontract inzake een onroerend goed getekend en de koopprijs betaald was vóór het verlijden van de authentieke akte, zodat de schade welke de koper had geleden ten gevolge van het feit dat de verkoper een hypotheek had toegestaan zich reeds voorgedaan had vóór het optreden van de notaris, heeft de rechter kunnen afleiden dat er geen oorzakelijk verband bestond tussen deze schade en de beroepsfout van de notaris die erin heeft toegestemd de authentieke akte van verkoop inzake het onroerend goed te verlijden zonder na te gaan of dit met een hypotheek was bezwaard.

De conclusie ten betoge dat schade veroorzaakt werd door de fout van een notaris die heeft nagelaten de aandacht van een koper te vestigen op het belang van de inlassing in de koopakte van het woord ' voor ' bij de uitdrukking ' vrij en onbezwaard ' wordt beantwoord door het arrest dat vaststelt dat de enkele fout van de notaris erin bestaat dat hij niet heeft nagegaan of een onroerend goed met een hypotheek was bezwaard en dat tussen deze fout en de aangevoerde schade geen oorzakelijk verband bestaat. (Art. 97 Grondwet)

ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE   1975 (P.994-996)
PASICRISIE BELGE null  1975( I,P.897-899)

Publicatie
tijdschrift: 
juridat
Noot: 

Vandaag kan de vraag gesteld of de vroegere compromis (gelet op het inmiddels verplichte bodemattest) nog wel zonder meer eigendomsoverdragen is, nu de verkoop van een onroerend goed meer en meer als een plechtig contract wordt aanzien. 

Gerelateerd
Aangemaakt op: wo, 31/01/2018 - 17:55
Laatst aangepast op: wo, 31/01/2018 - 17:59

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.