-A +A

Modeldocumenten

Titel Bestelcode Prijs (in euro)
Modellenboek beslagrecht schuldoverlast en insolventie W221 135.00€
Modellenboek Strafrecht W258 100.00€
Modelopdracht aan gerechtsdeurwaarder tot stuiting van de uitvoerbaarheid van een vonnis W345 50.00€
Modelopdracht aan gerechtsdeurwaarder tot stuiting van de verjaring W389 89.00€
Modelopdracht aan gerechtsdeurwaarder tot stuiting van de verjaring van een dwangsom W345 85.00€
Modelstatuten stichting J90013
Modelverzoekschrift dringende maatregelen voor de Familierechter artikel 221-223 BW W17 85.00€
modelverzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie in het kader van de wet op de continuiteit van de ondernemingen W219 50.00€
Modelverzoekschrift tot onbeperkt uitstel van de invordering van directe belastingen XX 0.00€
Onroerend strafrechtelijk beslag W266 0.00€
Ouderschapsplan en aanvullende clausules clausules ouderschaposovereenkomst W23b 75.00€
Potpourri I onder de knie in 60 minuten (Pdf-formaat) W381b 30.00€
Potpourri I onder de knie in 60 minuten (Word-formaat) W381 30.00€
Rechtstreekse dagvaarding Model strafrecht W252 82.00€
Requête sur base de l'article 4 du titre prélimininaire du code de procédure pénal W253 50.00€
Samenlevingsovereenkomst met opstalrecht W267 50.00€
Standaardbijlage huurcontract Vlaamse gewest W49 50.00€
strafklacht bij het parket W250 50.00€
Strafwetboek e-book W274 10.00€
studentenliederen in e-book Stcod 10.00€
Stukken te voegen bij een verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie WCO W244 10.00€
test model test 1 50.00€
Uw schuldenaar vraagt afbetalingen (model inlichtingenformulier) W373 90.00€
Verzoekschrift aan de vrederechter tot verwerping of aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving van een nalatenschap voor een minderjarige W218
Verzoekschrift in bepaling van termijnen en rechtsdag op voet van art. 4 voorafgaande titel van het wetboek van strafvordering W217b 50.00€

Een model bestellen

Wenst u een modeldocument te ontvangen stuur dan een e-mail naar elfri@elfri.be met vermelding van de bestelcode of de omschrijving van het document. U stort dan het aangegeven bedrag op rekening 001-3128095-18 met referte 1259 + aanduiding van het gewenste document nadat u ons het betalingsbewijs per fax (055/311403) of e-mail heeft overgemaakt, ontvangt u het model per kerende

U kan ook betalen via PayPal en hierna onmiddelijk het model ontvangen.

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.