-A +A

Modeldocumenten

Titel Bestelcode Prijs (in euro)
Model Melding van persoonlijk onvermogen uitgaande van een schuldenaar aan zijn schuldeiser W318 50.00€
Model melding zwangerschap aan werkgever W360 20.00€
Model minnelijk bod aan gerechtsdeurwaarder tot minnelijke verkoop na beslag (art 1526bis Ger. W.) W321 80.00€
Model minnelijke aanzuivering 311 50.00€
Model minnelijke regeling - dading schade (auto)ongeval W365 60.00€
Model Nietigheidsclausule W344 30.00€
Model omzetting van een mondelinge huurovereenkomst naar een schriftelijk contract van 9 haar woninghuur W11 80.00€
Model onderhandse lening W202 82.00€
Model onderhandse lening loonoverdracht en overdracht van schuldvorderingen W203 50.00€
Model onderhandse lening tussen ouders en kinderen W205a 80.00€
Model onderhandse lening tussen vennootschappen W201 50.00€
Model onvermogen melden aan een schuldeiser W315 50.00€
Model opmerking over de instaat stelling W31 85.00€
Model oprichtingsakte VOF VOF 82.00€
Model oproeping in verzoening voor de vrederechter in huurzaken W60 82.00€
Model oproeping in verzoening voor de vrederechter inzake bomen, struiken beplantingen W60 60.00€
Model oproeping voor de vrederechter tot geldigverklaring van de loononverdacht W314 60.00€
Model opzeg handelshuur door de huurder W10 50.00€
Model opzeg handelshuur door de verhuurder W3 50.00€
Model opzegbrief uitgaande van de huurder W42 50.00€
Model opzegging huurcontract door huurder (bij gewone huur geen woninghuur) met contractueel bepaalde opzeggingstermijn W80 50.00€
Model opzegging huurcontract door verhuurder (bij gewone huur geen woninghuur) met contractueel bepaalde opzeggingstermijn W66 50.00€
Model opzegging huurcontract door verhuurder (bij gewone huur geen woninghuur) zonder contractueel bepaalde opzeggingstermijn W66a 50.00€
Model Ouderschapsovereenkomst W23 89.00€
Model overdracht intellectuele eigendom werknemer aan werkgever W393 186.00€

Een model bestellen

Wenst u een modeldocument te ontvangen stuur dan een e-mail naar elfri@elfri.be met vermelding van de bestelcode of de omschrijving van het document. U stort dan het aangegeven bedrag op rekening 001-3128095-18 met referte 1259 + aanduiding van het gewenste document nadat u ons het betalingsbewijs per fax (055/311403) of e-mail heeft overgemaakt, ontvangt u het model per kerende

U kan ook betalen via PayPal en hierna onmiddelijk het model ontvangen.

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.