-A +A

Modeldocumenten

Titel Bestelcode Prijs (in euro)
model verzoek tot het bekomen van afbetalingen W373 90.00€
Model verzoek tot het bekomen van betalingsgemak uitgaande van een particulier W370 80.00€
Model verzoek tot het bekomen van betalingsgemak uitgaande van een vennootschap of eenmanszaak W371 90.00€
Model verzoek tot het bekomen van inlichtingen door een schuldeiser van een particulier die betalingsgemak vraagt. W370 80.00€
Model verzoek tot het bekomen van inlichtingen met oog op een globaal aflossingsplan W285 50.00€
Model verzoek tot het stoppen van een incassokantoor met het ambeteren uitgaande van de debiteur zelf W289 50.00€
Model Verzoek tot regeling van een tussengeschil met betrekking tot een bevolen onderzoeksmaatregel W24c 68.00€
Model verzoekschrift artikel 4 voorafgaande titel wetboek strafvordering om de zaak burgerrechtelijk te laten afhandelen voor het hof van beroep W254a 81.00€
Model verzoekschrift betreffende onderhoudsgeld W303 85.00€
Model verzoekschrift bevrijding borg in een collectiieve schuldenregeling W351 50.00€
Model Verzoekschrift EOT W21 50.00€
Model verzoekschrift gericht aan de vrederechter tot aanvraag van huurverlenging van woninghuur wegens buitengewone omstandigheden W282 50.00€
Model verzoekschrift hoger beroep Gent Gratis 0.00€
Model verzoekschrift huur tot verbod houden van huisdieren W385 75.00€
Model verzoekschrift huur uitgaande van de huurder W385 75.00€
Model verzoekschrift huur uitgaande van de verhuurder W385 75.00€
Model verzoekschrift in toepassing van artikel 4 voorafgaande titel wetboek strafvordering om de zaak burgerrechtelijk te laten afhandelen voor de strafrechter W254 81.00€
Model verzoekschrift om machtiging te bekomen toegang te verlenen aan een Gerechtsdeurwaarder bij de uitoefening van een beslag W300 50.00€
Model verzoekschrift om verlof tot het leggen van beslag tot terugvordering (art. 1462-1465 Ger. W.) W299 82.00€
Model verzoekschrift onderhoudsgeld kinderen W395 93.00€
Model verzoekschrift regeling ouderlijk gezag W395 93.00€
Model verzoekschrift regeling persoonlijk contact kinderen W395 93.00€
Model verzoekschrift regeling verblijf kinderen W395 93.00€
Model verzoekschrift schoolkeuze kinderen W395 93.00€
Model verzoekschrift ten einde toestemming te bekomen tot het leggen van bewarend beslag onder derden W297 50.00€

Een model bestellen

Wenst u een modeldocument te ontvangen stuur dan een e-mail naar elfri@elfri.be met vermelding van de bestelcode of de omschrijving van het document. U stort dan het aangegeven bedrag op rekening 001-3128095-18 met referte 1259 + aanduiding van het gewenste document nadat u ons het betalingsbewijs per fax (055/311403) of e-mail heeft overgemaakt, ontvangt u het model per kerende

U kan ook betalen via PayPal en hierna onmiddelijk het model ontvangen.

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.