-A +A

Mandaat tot invordering

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

 Via dit formulier geeft u ons een mandaat tot invordering van uw facturen.

Ondergetekende
Identiteit firma

 Handelend voor:

Geeft hierbij mandaat aan Advocatenkantoor Elfri De Neve om over te gaan tot de vorderingen op debiteurs blijkens volgens de bijgaande stukken:

Dit mandaat behelst:

De opdracht tot gerechtelijke invordering van deze openstaande vorderingen.

Mits volgende voorwaarden geldend voor niet betwiste vorderingen

  • indien er gerechtelijk dan wel buitengerechtelijk gerecupereerd wordt, worden alle kosten en erelonen vergoed met hetgeen gerecupereerd wordt boven het factuurbedrag en  de rechtsplegingsvergoeding verhaalbaar op de tegenpartij; Voor een gerechtelijke invordering wordt een voorschot op kosten gevraagd van 225 euro, die op de tegenpartij zal gevorderd worden en die u bij recuperatie terugbekomt. Waardoor aldus het integrale factuurbedrag aan de cliënt toekomt
  • indien er minnelijk gerecupereerd wordt, zonder procedure en zonder recuperatie van de rechtsplegingsvergoeding en het factuurbedrag, de interesten en het schadebeding gerecupereerd worden ontvangt u het factuurbedrag en worden onze kosten en prestaties begroot op de gerecupereerde interesten en kosten.
  • Indien enkel het factuurbedrag kan gerecupereerd worden betaalt u ons 15% op de recuperatie.
  • Deze tarificatie is zowel geldig op bedragen die u rechtstreeks zou ontvangen als bedragen die wij ontvangen.
  • Indien wij in der minne niets recupereren betaalt u ons 12 euro voor onze tussenkomst
  • Indien er gerechtelijk niets gerecupereerd wordt, betaalt u enkel de blootgestelde kosten van onze gerechtsdeurwaarder en een afsluitingsforfait van 150 euro
  • U staat ons toe afbetalingsakkoorden af te sluiten behoudens uitdrukkelijk tegenbericht van uwentwege.

Wij adviseren u bij contactname van uw debiteur na onze brieven deze naar ons door te verwijzen met oog op regeling en afhandeling, teneinde te vermijden dat er communicatiestoornissen optreden.

U voegt bij dit mandaat een overzicht van de te innen bedragen, alle nuttige stukken: bestelbons, facturen, factuurvoorwaarden, eventuele contracten, briefwisseling en waar nodig een woordje uitleg.

Wij houden u stipt op de hoogte. Ontvangen gelden worden onmiddellijk afgerekend.

 Datum en handtekening

 

 

Afdrukken, ondertekenen en opsturen naar

 

Elfri De Neve

Advocaat
Stationsstraat 29 – 9700 Oudenaarde
Tel 055/31.86.47
Fax 055/31.14.03
www.elfri.be
elfri@elfri.be

 

 Hier kan u extra stukken opladen i.v.m. dit mandaat.

CAPTCHA
Deze vraag wordt gebruikt om te testen indien u een menselijke bezoeker bent teneinde spam-inzendingen te vermijden.
S
t
k
s
i
p
Geef de code in zonder spaties en let op hoofd- en kleine letters.
Aangemaakt op: vr, 21/08/2009 - 13:14
Laatst aangepast op: vr, 15/01/2010 - 18:56

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.