-A +A

het verloop van een vereffening-verdeling

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

W. Pintens De vereffening van
de nalatenschap, Intersentia 2007 p. 165

voor
een omstandige toelichting: zie toelichting bij de
vereffening-verdeling

1. De partijen komen overeen om tot vereffening-verdeling over te gaan van de onverdeeldheid en stellen hiertoe een notaris aan.

2. Indien er geen overeenstemming is om tot vereffening-verdeling over te gaan van de onverdeeldheid kan elke deelgenoot een vordering instellen voor de rechtbank van eerste aanleg teneinde de vereffening-verdeling te vorderen. In dit geval zal de rechtbank een notaris aanstellen om de werkzaamheden aan te vatten.

3. De werkzaamheden van de notaris worden aangevat in een proces-verbaal van opening van de werkzaamheden, eventueel aangevuld met een boedelbeschrijving en eventueel met toevoeging van deskundige verslagen zoals schattingen van onroerende goederen of waardebepalingen van handelszaken dan wel vennootschappen.

4. Soms worden er in het vonnis er meerdere notarissen aangesteld om tot vereffening verdeling over te gaan. De notaris die eerst wordt aangesteld houdt de pen en bewaart de minuut. Het is deze notaris die de vereffening verdeling zal opstellen. Indien er een tweede notaris wordt aangesteld heeft deze het recht om opmerkingen te maken die aan de staat worden vastgehecht, terwijl deze tweede notaris ook het recht geeft om een tegenontwerp op te maken dat eveneens aan het proces-verbaal van de latere beweringen en zwarigheden worden toegevoegd.

5. Daarnaast kan een notaris worden aangesteld voor de afwezigheid of onwillige partij die als taak heeft deze partij te vertegenwoordigen en desnoods in diens plaats te ondertekenen.

6. De Notaris tracht doorheen een aantal vergaderingen de partijen tot overeenstemming te krijgen.

7. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt maakte de notaris zijn staat van vereffening op met een bijgaand ontwerp van verdeling.

8. Aan de partijen wordt gevraagd om hier al dan niet mee in te stemmen.

9. Indien de partijen hiermee niet instemmen maken zij hun bezwaren over aan de notaris en dan maakt deze een van deze bezwaren een proces-verbaal van beweringen en zwarigheden op.

10. De notaris verschaft advies over deze beweringen en zwarigheden en trachten de partijen tot overeenstemming te brengen.

11. Indien de notaris hierin niet lukt legt hij een uitgifte van zijn proces-verbaal met zijn advies en met de staat van vereffening ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg neer, waarbij door deze loutere neerlegging de zaak aanhangig gemaakt worden bij de rechtbank.

12. Volgens de woorden procedure in burgerlijke zaken concluderen de waartegen over de verschillende standpunten waarna de rechtbank beslist.

13. De rechtbank homologeert dan de staat of verplicht de notaris zijn staat aan te passen.

14. De Notaris verzoekt aan de partijen de aangepaste staat te ondertekenen. Indien de partijen dan opnieuw weigeren zal de notaris deze weigering moeten acteren en een afschrift van zijn wijzigende staat opnieuw neerleggen ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg met oog op homologatie

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 15:17
Laatst aangepast op: vr, 15/01/2010 - 18:56

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.