-A +A

Aangetekende brief versturen via e-mail

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Brieven die nog in een envelop worden verzonden kan u ook middels e-mail laten verzenden.

Een verzending via e-mail is tot op de dag van vandaag niet gelijk te stellen met een aantgekende brief. In een aantal gevallen wordt een e-mail wel als "kennisgeving" erkend (zie verder).

Precies op basis van deze wettelijke bepalingen zijn er inmiddels diensten die een op het eerste zicht zo goed als sluitend bewijs kunnen verschaffen. Verwacht wordt dat de wetgeving verder zal verfijnd worden waardoor uitdrukkelijk zal bepaald worden dat aangetekende elektronische verzendigen via e-mail mogelijk worden.

De huidige wetgeving voorziet inmiddels

artikel 2281 B.W.  Art. 2281. <W 2000-10-20/40, art. 3, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2001>

"Wanneer een kennisgeving schriftelijk dient te gebeuren om door de kennisgever te kunnen worden aangevoerd, wordt ook een kennisgeving per telegram, telex, telefax, elektronische post of enig ander telecommunicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk aan de zijde van de geadresseerde, als een schriftelijke kennisgeving beschouwd. Hetzelfde geldt wanneer de kennisgeving slechts daarom niet in een schriftelijk stuk resulteert aan de zijde van de geadresseerde omdat deze een andere wijze van ontvangst hanteert.

De kennisgeving gaat in bij ontvangst ervan in de vormen genoemd in het eerste lid.

Ontbreekt een handtekening in de zin van artikel 1322, dan kan de geadresseerde de kennisgever zonder onnodig uitstel verzoeken om een origineel ondertekend exemplaar na te zenden. Doet hij dit niet zonder onnodig uitstel, of gaat de kennisgever zonder onnodig uitstel op dit verzoek in, dan kan de geadresseerde het ontbreken van een handtekening niet aanvoeren."

Artikel 1322 BW tweede lid stelt dat aan de vereiste van een handtekening voldoet, het geheel van elektronische gegevens, dat aan een bepaalde persoon kan worden toegerekend en het behoud van de integriteit van de inhoud aantoont.

Een elektronische aangetekende zending is een aangetekende zending die via internet wordt verstuurd. Een elektronische aangetekende zending bestaat in het waarborgen op forfaitaire basis tegen de risico's van verlies, diefstal of beschadiging van de gegevens. De afzender ontvangt een bewijs van zending en/of van ontvangst. Een dergelijke dienst wordt verleend door een certificatiedienstverlener.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

de “zuiver” elektronische aangetekende zending: in dat geval wordt de dienst volledig via het internet aangeboden. Zowel het versturen als het ontvangen gebeurt in elektronisch formaat.

de “hybride” elektronische aangetekende zending: het versturen van de aangetekende zending gebeurt via internet maar de distributie gebeurt aan de hand van een afgedrukte klassieke brief. Voor de distributie van dergelijke afgedrukte aangetekende zendingen dient een vergunning aangevraagd worden bij het BIPT.

RPost heeft de wereldwijde standaard gezet voor bewijskracht van e-mail, privacy, en elektronische handtekeningen. RPost is een compleet platform voor aangetekende Email, privacy compliance door middel van end-to-end emailencryptie en elektronische handtekeningen voor het sneller en goedkoper ondertekenen van overeenkomsten.

RPost is er als plug-in voor Outlook, Lotus, BlackBerry, iPad, GroupWise, Zimbra, SAP, Salesforce.comM en andere programma's voor het verzenden van e-mail. De ontvanger heeft geen speciale software nodig om berichten te ontvangen, openen, lezen, ondertekenen of beantwoorden. Bijkomend pluspunt de ontvanger hoeft niet in te loggen.

 

RPost is Aangetekende Email met rechtsgeldig bewijs van verzending, bezorging bij de ontvanger, officiële verzendtijd én inhoud. Zonder dat de ontvanger iets hoeft te doen.

RPost Nederland, zijn reseller van RPost voor Nederland en België en voor informatie kunt u terecht op onze website www.rpost.be of www.rpost.nl.


 

Een andere Belgische dienst is

Click en Post van bpost

Zonder uw bureau te verlaten, zonder verplaatsing naar het postkantoor, kan u met Click & Post uw papieren briefwisseling laten drukken en verzenden... even eenvoudig als een e-mail.

U geeft gewoon de printopdracht vanuit uw tekstverwerker aan de Click & Post printer, of u plaatst uw bestanden op de website van Click en Post, en zij doen de rest.

Ideaal voor uw facturen, commerciële zendingen, aangetekende zendingen!

Een volledige automatisatie en integratie in uw bestaande beheerssoftware is eveneens mogelijk.

Click & Post is een dienst van Exbo, een dochteronderneming van bpost.

bpost

 

Rechtsleer: 

• DECHAMPS, F., La fin des incertitudes pour le recommandé électronique: la nouvelle loi du 13 décembre 2010, Cah.jur. 2011, afl. 3, 80-82

• MOUGENOT, D., La preuve et les nouvelles technologies In: X., La preuve au carrefour de cinq disciplines juridiques, 161-185 - 2013

• MONTERO, E., Du recommandé traditionnel au recommandé électronique: vers une sécurité et une force probante renforcées,  Bijdragen in boek - In: X., Commerce électronique: de la théorie à la pratique, 69-99 - 2003

• FESLER, D., La correspondance et le recommandé électroniques dans les relations entre avocats, Bijdragen in boek - In: X., Cabinets d'avocats et technologies de l'information. Balises et enjeux, 223-238 - 2010

• VAN CUTSEM, O., L'évolution technologique et le monde postal. La validité juridique du courrier recommandé électronique en Belgique, Cah.jur. 2003, afl. 3, 43-48

• DUMORTIER, J., Alles elektronisch: geschrift, handtekening, tijdsstempel, aangetekende zending en archivering,  Bijdragen in boek - In: X., Recht in beweging [2011], 217-244 - 2011

Commentaar: 

Rechtsgeldig bewijs?

"De combinatie van de verschillende elementen van de Geregistreerde E-mail dienst leidt ertoe dat er overtuigend bewijs kan worden geleverd dat een e-mail met een door een onafhankelijke derde verifieerbare inhoud op een vastgesteld moment voor een identificeerbare ontvanger is afgeleverd.

Zowel de verzender als de ontvanger kunnen de inhoud van een e-mail verifiëren door de hash code automatisch te laten vergelijken met die van de via de Geregistreerde E-mail verzonden originele e-mail. Op het moment dat een e-mail via Geregistreerde E-mail wordt verzonden, wordt zowel het tijdstip van ontvangst als het tijdstip van aflevering aan de ontvanger door RPost vastgesteld."

Overeenkomsten tekenen met RPost

"Voor bepaalde overeenkomsten is wettelijk bepaald dat deze alleen in schriftelijke vorm geldig of onaantastbaar tot stand kunnen komen.Overeenkomsten die elektronisch(bijvoorbeeld via e-mail) tot stand komen voldoen ook aan deze eis als er aan vier criteria is voldaan.

Deze vier criteria voor elektronische overeenkomsten zijn dat de overeenkomst raadpleegbaar moet zijn voor de partijen, de authenticiteit van de overeenkomst in voldoende mate is gewaarborgd, het moment van totstandkoming van de overeenkomst met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld en dat bovendien de identiteit van de partijen met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld.

De eSignOff dienst van RPost kan dankzij de combinatie van de toegankelijkheid van e-mail, de bewijsbaarheid van de inhoud van de originele e-mail, de vaststelling van het tijdstip door een onafhankelijke derde en de authenticatie van de verzender dienen om aan deze vier criteria te voldoen."

Rpost won het Juridisch advies in van het advocatenkantoor Stibbe met betrekking tot het Juridisch kader van toepassing op de RPost-diensten in België en stelde deze nadien open online raadpleegbaar op haar website (ook via deze link te lezen).

Nuttige tips: 

Bij gebruik van gewone e-mail loopt u het risico dat er een geschil ontstaat over wie wat tegen wie heeft gezegd, en wanneer. De Aangetekende e-mail®-service levert een gecertificeerd bewijs van bezorging, inhoud en officiële tijd... Rechtsgeldig bewijs.

 

geen-papier-geen-fax-geen-mail-geen-postzegl

 

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: wo, 08/02/2012 - 13:07
Laatst aangepast op: di, 22/12/2015 - 15:34

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.