-A +A

Aanhef van besluiten

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

De aanhef is het gedeelte van de tekst tussen het opschrift en het dispositief.

Alle besluiten hebben een aanhef. Wetten, decreten en ordonnanties daarentegen hebben er geen.

In de aanhef staan naast de begin- en eindformules':", achtereenvolgens de volgende gegevens:

a) elke Europese verordening die in het interne recht wordt uitgevoerd door het besluit ;
b) de regelingen van intern recht en de artikelen ervan die de rechtsgrond vormen van het besluit ;
c) de regelingen van intern recht die gewijzigd, opgeheven of ingetrokken worden door het besluit ;
d) de vervulde verplichte vormvereisten bij de voorbereiding van het besluit of de redenen waarom ze niet vervuld zijn (nr. TI);
e) wanneer een rechtsregel de uitdrukkelijke motivering voorschrijft van het besluit, de overwegingen met betrekking tot deze motivering ;
f) indien het gaat om een koninklijk besluit, de ministers en staatssecretarissen die het besluit voordragen, alsmede het overleg in de Ministerraad wanneer dit bij een rechtsregel wordt voorgeschreven;
indien het gaat om een besluit van de regering, de ministers die het besluit voordragen alsmede het overleg in de regering;
indien het gaat om een besluit van het college, de leden van het college die het besluit voordragen alsmede het overleg in het college.

Afgezien van de voormelde verplichte vermeldingen, kan nog melding gemaakt worden van:
a) de vervulde facultatieve vormvereisten bij de voorbereiding van het besluit;
b) de verantwoording voor het uitvaardigen van het besluit, wanneer de uitdrukkelijke motivering van het besluit niet bij een rechtsregel wordt voorgeschreven 
c) het juridisch kader van het besluit;
d) het overleg in de Ministerraad, wanneer het heeft plaatsgevonden, ook al is het niet bij een rechtsregel voorgeschreven.
 

 

Voor de lezer vervult de aanhef een informatieve rol:

a) de lezer wordt gewezen op kernpunten betreffende de geldigheid van de tekst, te weten de rechtsgrond ervan en de bij het opstellen ervan vervulde vormvereisten;

b) de aanhef maakt de lezer eveneens onmiddellijk duidelijk welke andere teksten eventueel gewijzigd of opgeheven zijn, zonder dat hij alle artikelen van de tekst hoeft te doorlopen.

Voor de steller van de tekst heeft de aanhef dezelfde controlefunctie als een checklist. Het opstellen ervan verplicht hem immers alle vereisten met betrekking tot de totstandkoming van de tekst in acht te nemen.

Dit kan bijvoorbeeld tot de vaststelling leiden dat de lijst met de als rechtsgrond vermelde artikelen onvolledig is of dat een vormvereiste nog moet worden vervuld.
 

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: zo, 04/03/2018 - 22:55
Laatst aangepast op: do, 29/03/2018 - 19:52

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.