-A +A

Aankoop gespiltst in naakte eigendom en vruchtgebruik

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

 

De gesplitste aankoop als techniek om successierechten te vermijden.
Hoe kan u vermijden dat uw erfgenamen zware successierechten dienen te betalen bij de overgang ingevolge overlijden van een onroerend goed zoals u dit van plan bent in de herfst of de avond van uw leven aan te schaffen?
Het antwoord ter zake is de gesplitste aankoop, waarbij u als toekomstige erflater, het goed in vruchtgebruik koopt en uw toekomstige erfgenaam de naakte eigendom koopt. Gedurende uw leven zal u het volledige genot hebben van het onroerend goed, er kunnen wonen, het verhuren. Theoretisch gezien zou u zelfs afzonderlijk het vruchtgebruik kunnen verkopen maar in dit geval zal de koper alle rechten verbonden aan dit vruchtgebruik vanzelfsprekend ook verliezen op het ogenblik van uw overlijden. Daarom is de verkoop van een vruchtgebruik een zelden toegepaste transactie. Maar op het ogenblik van uw overlijden zullen de naakte eigenaars (uw voorziene erfgenamen) de volle eigendom verwerven van dit onroerend goed zonder één cent aan registratierechten te betalen.
Let wel, deze constructie kan enkel maar fiscaal aanvaard worden, voor zover de naakte eigenaars daadwerkelijk zelf de naakte eigendom betaald hebben volgens de meest toegepaste tafels inzake de waarde van het vruchtgebruik. Hoe ouder u bent, hoe meer de naakte eigenaars zullen moeten betalen en dit percentage kan oplopen tot 75 % en meer. U kan dus onder geen enkel beding de betaling uitvoeren voor de naakte eigenaars. Maar dit belet niet dat u voorafgaand aan de aankoop deze gelden schenkt middels een handgift of een notariële gift aan de naakte eigenaar. U zal deze gift dan wel dienen te bewijzen.
De wijze waarop u een handgift kan bewijzen, wordt uiteengezet op een andere plaats in deze site. Het voordeel van de notariële schenking wordt eveneens uitgelegd op deze site.
Het belangrijkste voordeel van een notariële schenking is dat de schenker geen 3 jaar meer in leven moet blijven om successierechten te vermijden. Op een notariële schenking worden er slechts 3 % schenkingsrechten betaald waarbij deze rechten definitief bevrijdend zijn. Bij een handgift, of bij een notariële gift voor een notaris in Nederland (om registratierechten te vermijden) geldt deze bevrijdingsregel niet. Indien schenker binnen de 3 jaar overlijdt wordt het geschonken geacht tot de nalatenschap te behoren en zal op dit gedeelte de volledige successierechten worden berekend.
Schenkingen op het sterfbed om successierechten te vermijden.
Wanneer het menselijk leven haar laatste dagen kent, menen velen dat elke successieplanning te laat is. Vele mensen in hun laatste dagen zien dan doe scenario’s waarin hun hele vermogen verdwijnt aan vadertje staat, zeker wanneer zij geen erfgenamen in rechterlijn hebben.
Een eerste opmerking ter zake is dat een vermogen nooit verdwijnt. Ook de gemeenschap is een “volwaardige erfgenaam” die een deel van zijn nalatenschap ziet overgaan aan de staat, weet dat deze gelden ten goede komen aan de gehele gemeenschap. Maar voor velen zal dit een magere troost zijn en verkiezen zij nog steeds dat deze of gene persoon begunstigd wordt.
Tot op de allerlaatste dag van het leven, kan men voor zover men nog over zijn wil beschikt, kan een notariële schenking een uitweg bieden dan wel de registratie van een hand of een bankgift in welk geval er slechts een schenkingsrecht verschuldigd is van 3 %, 5 % of 7 %. In het Vlaams en in het Brussels gewest is dit 3 % voor schenkingen in rechte lijn, tussen echtgenoten of samenwonenden of 7 % voor schenkingen aan derden zoals zijverwanten dan wel vrienden of kennissen. In het Waalse gewest is er een schenkingsrecht van 3 % in rechte lijn, 5 % voor schenkingen in zijlijn, en 7 % voor derden (vrienden en kennissen).
 
Hierbij kan niet genoeg benadrukt worden dat dit vlakke tarieven zijn. Dit betekent dat de grote van het bedrag totaal onbelangrijk is en er dus geen hogere schalen toegepast vanaf zekere bedragen.
Een en ander is slechts mogelijk voor roerende goederen en niet voor onroerende goederen. Indien u bevreesd bent dat u op een bepaald ogenblik uw wil niet meer tot uiting zal kunnen brengen, kan u aan een derde persoon een volmacht geven om in uw plaats de geregistreerde schenking te laten doorvoeren, of de eerdere handgiften dan wel bankgiften te laten registreren.
Successieplanning voor gehuwden zonder kinderen.
Hou er rekening mee dat de ouders beschikken over een reservatair deel. Om dit op te vangen is het aangewezen dat u een testament maakt waarbij de volledige nalatenschap wordt toebedeeld aan de langstlevende en dit zeker wanneer u beschikt over een eigen vermogen.
Een andere uitweg is de wijziging van het huwelijkscontract door toevoeging van een zogeheten sterfhuisconstructie waarin gesteld wordt dat bij overlijden het gemeenschappelijke vermogen in volle eigendom zal toekomen aan de langstlevende. De sterfhuisconstructie wordt ook de sterfhuisclausule geheten in het huwelijkscontract.
 
Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: zo, 08/11/2009 - 16:35
Laatst aangepast op: vr, 15/01/2010 - 18:58

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.