-A +A

Aansprakelijkheid ballonvaarder

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Dieren, zoals koeien, paarden en schapen ontwikkelen soms een grote angst bij het zien van een luchtbaloon.

Sommige bronnen spreken van het veroorzaken van het aborteren van kalf, veulen of lam.

Een normale voorzichtige luchtballonvaarder zal onder geen enkel voorwendsel, behoudens overmacht of totale uitsluiting van een andere optie landen met een luchtballon in of rond een weide met dieren.

Wie door een luchtballon schade heeft geleden door een luchtballon legt best onmiddellijk klacht in bij de politie, zodat de schade in een PV wordt vastgesteld en de schade kan aangegeven bij de verzekeraar. Mogelijk beschikt u over een verzekering rechtsbijstand om uw schade desnoods voor de rechtbank in te vorderen.

De aansprakelijkheid en de schaderegeling met betrekking tot de luchtballonvaart, wordt geregeld op grond van de bepalingen van het Verdrag van Rome van 7 oktober 1952, betreffende de schade door buitenlandse luchtvaartuigen aan derden op het aardoppervlak veroorzaakt. Dit verdrag werd goedgekeurd bij de wet van 14 juli 1966. Artikel 2 van de goedkeuringswet heeft het verdrag ook toepasselijk gemaakt op de schade in het Rijk veroorzaakt door luchtvaartuigen welke in België ingeschreven zijn.

Het verdrag creëert in de eerste zin van artikel 1.1 een objectieve aansprakelijkheid: “Elke persoon die op het aardoppervlak schade lijdt heeft, onder de bij dit Verdrag bepaalde voorwaarden, recht op vergoeding, enkel en alleen door het feit dat het vaststaat dat de schade te wijten is aan een zich in de lucht bevindend luchtvaartuig of aan een daaruit vallende persoon of zaak".

Let wel, de tweede zin van hetzelfde artikel voegt een uitzondering aan toe:

“Er bestaat echter geen aanleiding tot vergoeding indien de schade niet rechtstreeks het gevolg is van het feit dat ze veroorzaakt heeft of indien zij alleen te wijten is aan het feit dat het luchtvaartuig door het luchtruim vliegt overeenkomstig de geldende bepalingen betreffende het luchtverkeer”.

Wie schade heeft geleden dient dus geen fout te bewijzen. Terzake betreft één en ander een objectieve of foutloze aansprakelijhheid.

De schadelijder draagt wel ,de bewijslast van het rechtstreeks oorzakelijk verband bestaat tussen de ballonvlucht en de schade. 

Het is een feit dat dieren erg worden opgeschrikt door de aanwezigheid van laagvliegende luchtvaartuigen.

rechtspraak::

• Een luchtballon begaat een fout wanneer hij een landingsmanoeuvre wil uitvoeren op een plaats waar dieren aanwezig zijn (zie Vred. Westerlo, 25 september 1996, R.W., 1997-98, 1053).

• De dermate lage overvlucht die vee opschrikt en een drachtige vaars aborteert, vormt een onvoorzichtige besturing van een warme luchtballon en maakt een inbreuk uit op de algemene voorzichtigheidsplicht voorzien in art. 8 K.B. 13 februari 1989 tot vaststelling van de vliegverkeersregels. Zo’n doortocht van het luchtruim is niet normaal en brengt de aansprakelijkheid van de bestuurder in het gedrang bij toepassing van art. 1 Overeenkomst van, Rome 7 oktober 1952 betreffende de schade door luchtvaartuigen aan derden op het aardoppervlak veroorzaakt (Rb. Gent, 22 april 1994, T. Vred., 1995, 347, noot Bernauw, K.).

• Een luchtballon wordt op nalatige of onvoorzichtige wijze bestuurd, wanneer de doortocht door het luchtruim niet als normaal kan worden aanzien en waardoor er voor het leven of voor de zaken (in dat geval een koe) van derden gevaar zou bestaan. De aansprakelijkheid van de ballonvaarder voor de kwetsuren aan een koe werd om die reden weerhouden (Vred. Mol, 8 april 1997, T.B.B.R., 1999, 345).

• Naast de foutloze aansprakelijkheid, is er ook de aansprakelijkheid op basis van fout op grond van de artikelen 1382 en 1383 B.W.  Het niet-naleven van bepalingen inzake het luchtverkeer bewezen is ook een fout in de zin van art. 1382 B.W. (H.v.Ber. Gent, 18 oktober 1995, R.W. 1995-96, 1215-1216).
 

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: vr, 05/10/2012 - 22:52
Laatst aangepast op: vr, 05/10/2012 - 22:52

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.