-A +A

Aansprakelijkheid van de advocaat in en buiten de procedure

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

De advocaat heeft een inspanningsverbintenis om voor de beste verdediging te zorgen, maar een resuluaatsverbintenis om een procedure correct, volgens de procedureregels en de proceduretermijnen te voeren. Een advocaat die een dagvaarding uitstuurt in afwezigheid van de volledige vervulling van de voorwaarden van een contractuele geschillenregeling (onderhandeling, bemiddeling, arbitrage...), is aansprakelijk voor de schade die zijn cliënt hierdoor oploopt.

De adviesverlening van een advocaat is een resultaatsverbintenis. De advocaat die een verkeerd advies geeft, die een cliënt adviseert eenbepaalde daad of handeling te stellen, of zelfs nalaat een cliënt te adviseren met een contractueel of wettelijk verboden handeling te stoppen, kan door zijn cliënt aansprakelijk worden gesteld.

Meer dan eens kan een verkeerd gegeven advies van een advocaat een cliënt aanzetten tot handelingen, of tot het handhaven van handelingen die het volledig vermogen van een cliënt kunnen vernietigen. Toepassingen kunnen gevonden worden in het strafrecht, de ruimtelijke ordening en de stedebouw, burgerlijke contracten, handelscontracten...

Ten aanzien van derden kan een cliënt zich niet verdedigen op basis van een verkeerd gegeven advies of een verkeerd genomen beslissing door zijn advocaat. Elke cliënt is op basis van de theorie van de culpa in eligendum, aansprakelijk voor de fouten van de door hem gekozen aangestelden, zoals zijn advocaat. Maar de cliënt kan wel een vordering instellen tegen de eigen advocaat. Heel wat van die vorderingen falen, omdat zware procedures vaak langer dan 5 jaar duren (eerste aanleg, berope, cassatie...) en de aansprakelijkheidsvordering verjaart na 5 jaar. Meer dan eens komt een cliënt berooid uit een proces eens deze termijn verstreken is. De voorzichtige cliënt zal derhalve voor deze termijn van 5 jaar bij vastgestelde fout van de eigen advocaat, degelijk advies inwinnen (bij een andere advocaat, weze het wel van een andere balie die dan tijdig kan optreden.

Meer dan één cliënt voelt zich ongemakkelijk om de advocaat die zo voor hen gestreden heeft en een fout(je) heeft gemaakt af te straffen met een aansprakelijkheidsprocedure. Ten onrechte. Waarom zou een cliënt moeten geruineerd worden, wanneer de eer van het beroep van de advocaat erop staat dat elke veroorzaakte schade door een advocaat volledig vergoed wordt. Precies daartoe dient de beroepsverzekering van de advocaat. De advocaat zelf zal voor zijn beroepsfouten behoudens een relatief kleine franchise en behoudens extreem zware fout, kennelijke onnozelheid of opzettelijke fout niet aangetast worden in zijn vermogen en niet geruineerd worden.

De advocaat is tegen deze risico's verzekerd, zodat de cliënt ten belope van de dekking van de advocaat die in de regel meer dan 1 miljoen euro bedraagt zeker kan zijn van vergoeding.


Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: za, 30/08/2014 - 23:57
Laatst aangepast op: za, 30/08/2014 - 23:58

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.