-A +A

Aansprakelijkheid van de minderjarige

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Ouders zijn aansprakelijk voor de onrechtmatige daden veroorzaakt door hun minderjarige kinderen. Maar ook de minderjarige kan aansprakelijk gesteld worden mits hij schuldbekwaam is d.i. zich bewust zijn van het onrechtmatig karakter van zijn schadeverwekkende handeling. Dit is een feitelijke beoordeling waarbij de rechtspraak een vijftal criteria naar voren schuift (H. Vandenberghe, ““Overzicht van rechtspraak. Onrechtmatige daad (2000-2008)”, Deel II, Foutvereiste. Algemene kenmerken”, TPR 2010, p. 2107, nr. 109). Vooral de fysieke en intellectuele ontwikkeling en de leeftijd van de minderjarige worden in de beoordeling betrokken. Het Hof van Cassatie keurde dit reeds goed in zijn arrest van 5 juni 2003 (Cass. 5 juni 2003, TBBR 2005, 110, noot B. Weyts; zie daarnaast: H. Bocken, o.c., T.Verz. 2006, p. 305, nr. 11; P. De Tavernier, De buitencontractuele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door minderjarigen, Antwerpen, Intersentia, 2006, p. 70, nr. 91).

Wat de leeftijd betreft kent België geen vaste regel waarop een kind schuldbekwaam wordt geacht (zie voor voorbeelden: H. Vandenberghe, o.c., TPR 2010, 2109 ev.). Over het algemeen worden kinderen jonger dan zes jaar niet schuldbekwaam geacht (bv. kind van vijf jaar in Bergen 20 september 2000, TBBR 2001, 616) , kinderen boven de negen jaar heel vaak wel (bv. kind van tien jaar in Rb. Gent 16 mei 2002, Intercontact (N) 2002, afl. 4, 116). Andere opvattingen komen echter wel degelijk voor (bv. kind van vijf jaar waarvan de schuldbekwaamheid werd aanvaard: Pol. Charleroi 22 april 2008, RGAR 2009, nr. 14.563).

De verzekeraar familiale is niet verplicht tot vergoeding indien zou blijken dat de minderjarige het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt.

Maar:

de verzekeraar familiale  dekt ook de buitencontractuele aansprakelijkheid van de ouders (art. 3, 1o en 2o KB BA Privéleven). Op basis van art 1384, tweede lid BW zijn ouders aansprakelijk voor de door hun minderjarige kinderen gepleegde objectief onrechtmatige daden waaruit schade voortvloeit. Deze aansprakelijkheidsgrond behelst een vermoeden van aansprakelijkheid dat enkel kan worden weerlegd indien de ouders erin slagen te bewijzen dat zij noch in de opvoeding, noch in het toezicht een fout hebben begaan ( T. Vansweevelt en B. Weyts, Handboek buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 337 ev.).

Het gebeurlijke opzet van de minderjarige kan hier niet door de verzekeraar als exceptie worden aangevoerd. Opzet is immers persoonlijk en werkt niet door naar de relatie verzekeraar- ouders (Cass. 26 juni 2008, (C.07.0494.N); C. Van Schoubroeck, “Over opzettelijk veroorzaakte schadegevallen en verzekering”, TBH 2005, p. 825, nr. 9; G. Jocqué, “Opzet en grove fout in rechtsvergelijkend perspectief” in C. Van Schoubroeck, W. Devroe en K. Geens (eds.), Over grenzen: Liber Amicorum Herman Cousy, Antwerpen, Intersentia, 2011, (151) 155 ev.; P. Colle, “Opzet en bewijs van het recht op verzekeringsprestatie” in C. Van Schoubroeck, W. Devroe en K. Geens (eds.), Over grenzen: Liber Amicorum Herman Cousy, Antwerpen, Intersentia, 2011, (399) 400).
 

8. Het gebeurlijke opzet van de minderjarige kan hier niet door de verzekeraar als exceptie worden aangevoerd.

 

Rechtsleer: 

• Pieter-Jan Van de Weyer, Subrogatie of regres: confrontatie tussen verzekeraar en minderjarige dader bij opzettelijk schadegeval noot onder Cassatie 11 januari 2010, RW, 2012-2013, 772

• Patricia Hensekens, Opzettelijke schade veroorzaakt door minderjarige, NJW 2016, 846

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: za, 12/01/2013 - 01:29
Laatst aangepast op: ma, 24/07/2017 - 10:32

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.