-A +A

Bewust Ongehuwde Moeder

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

De term Bewust Ongehuwde Moeder (vaak afgekort tot BOM) kwam in 1977 in gebruik na de oprichting van de Bewust Ongehuwde Moeders door Cécile Jansen. De organisatie werd opgericht na een advertentie in het dagblad Het Parool, en een interview dat met de oprichtster werd gepubliceerd. Doel van de organisatie was wederzijdse uitwisseling van ervaringen en het geven van voorlichting.

Men sprak vaak ook van bommoeder of bomvrouw. In latere jaren werd ook de term Bewust Alleenstaande Moeder (BAM) gebruikt.

De bewust ongehuwde of alleenstaande moeder staat tegenover de onbewust alleenstaande moeder die door de vader werd verlaten en geen vrijwillige keuze heeft gemaakt.

Vanuit de ethiek en de kinderrechten stelt zich de vraag in hoeverre het verstandig en pedagogisch verantwoord is een bewuste keuze te maken om alleen een kind op de wereld te brengen en alleen voor de opvoeding in te staan.

De kinderrechten maar ook het burgerlijk wetboek stellen namelijk voorop dat een kind recht op contact heeft met beide ouders, recht heeft beide ouders te kennen en door beiden ondersteund te worden.

Precies daarom voorziet de spermadonatie in psychosociaal onderzoek.

• Is de vrouw hiervoor rijp
• Hoe is haar opvoeding en jeugd verlopen. Heeft zij trauma waardoor zij niet in staat is een normale relatie op te bouwen en zal zij een gezonde relatie kunnen opbouwen met haar kind.
• Beschikt de vrouw over voldoende financiële inkomsten en vooral zekerheid?
• Hoe is de relatie met haar ouders en eventueel de ouders van de natuurlijke vader?
• Zal het kind kunnen terugvallen of deeltijds bij ziekte of zelfs overlijden kunnen opgevangen worden door deze grootouders. Net zoals bij katten (de beestjes met de grootste overlevingskansen spelen grootouders bij het mensenras een cruciale rol, zonder dat mag gesteld worden dat grootouders een noodzaak zijn en niet vervangbaar zijn.
• Maar een kind alleen ter wereld brengen zonder vader of mee-ouder en met enkel een vaag sociaal vangnet waarbij de beste vrienden en vriendinnen van vandaag vaak de vijanden van morgen zijn doet vragen rijzen.

Gevaarlijk zijn de BOM en BAM moeders die een zekere bekendheid hebben en die een voorbeeldfunctie of zelfs idoolfunctie hebben gekregen zoals Léona Detiège. Deze dame is een uitzonderlijke dame met een uitzonderlijke wilskracht en een even uitzonderlijke dochter. Weinigen zijn met deze gaven begiftigd.

• Moeders die bewust kiezen om ongehuwd een kind ter wereld ter brengen weze het met een man als vaderfiguur waarmee al dan niet wordt samengewoond.

• Moeders die bewust kiezen om alleen een kind zonder vader op de wereld te brengen en op te voeden (BAM moeder), waarbij de vader een spermadonor is, een passant, of een man waarmee met dit opzicht seksueel verkeer wordt bedreven al dan niet met zijn medeweten dat de seksuele daad gericht is op de conceptie van het kind.

In al deze gevallen kunnen de vaders rechten opeisen tot omgang, erkenning, maar ook geconfronteerd worden met onderhoudsgeld.

In bepaalde gevallen worden er vooraf tussen de man en vrouw afspraken gemaakt, doch deze zijn juridisch niet afdwingbaar. Niet zelden resulteert in latere conflicten.

Alleenstaande moeders, heten zich vaak "moeder met kind" en dwingen en bekomen vaak een zekere bekommernis en mededogen. Wanneer dit wordt uitgebuit, kan dit resulteren in gedragsstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen.

Allenstaande moeders verdienen evenveel maar ook niet meer respect of aanzien dan de gehuwde moeder. Zij maakt zich sterk door dit statuut nooit te gebruiken, misbruiken of aan te wenden. In de traditionele maatschappijvisie werden zij minachtend aanzien. Ten onrechte. maar zij beseffen wellicht niet hoe kwetsbaar zij zich opstellen wanneer zij misbruik maken van hun situatie en welke scheldwoorden dan tot hen kunnen gericht worden.

Spermadonatie is aan voorafgaandelijke psychologische en sociale testen onderworpen. Wie als vrouw geweigerd wordt om spermadonatie te ontvangen op psychosociale gronden gaat vaak zelf experimenteren, zonder te beseffen welke puinhoop hierdoor van hun leven kan gemaakt worden zonder zeer passende begeleiding.De testen hebben immers tot doel de psychologische en sociale geschiktheid als moeder na te gaan.

Heel wat BOM en BAM moeders zijn vaak niet zo bewust ongehuwd of ongebonden als ze zich voordoen. Vaak zijn ze ze superbewust zwanger geworden met oog op een relatie of ander voordeel, werden ze nadien omwille van deze gewilde conceptie zonder medeweten van de man, die zich bij het pietje genomen voelt, gedumpt en heten zich dan BOM of BAM moeder. Zij geloeven dat de buitenwereld hen gelooft. Maar de buitenwereld weet meestal beter en betoont weing respect voor vrouwen die met de oudste truc een man aan zich wilden binden. 

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: za, 07/07/2012 - 21:06
Laatst aangepast op: za, 07/07/2012 - 21:42

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.