-A +A

Corrupte rechters riskeren tot 15 jaar cel

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Een rechter is onafhankelijk en onomkoopbaar. Een advocaat zal nooit als tussenpersoon fungeren in een omkoping. Dit is hypercorrect in de ideale rechtstaat. Maar er zijn veroordelingen  en tuchtstraffen van rechters die het tegendeel bewijzen. En er zijn veel getuigenissen van cliënten die stellen dat hun advocaat hen voorstelde een grote som te betalen om een rechter om te kopen. Er zou zelfs een dergelijk voorstel van een advocaat in een bandopname bestaan.

Toch blijven het uitzonderingen. Maar de medewerking van de burger mag en moet verwacht worden. Wanneer een dergelijk voorstel wordt gedaan, bespreek dan het voorstel van de advocaat of de rechter een tweede maal en neem het gesprek op. Contacteer onmiddellijk de stafhouder en het parket generaal, zodat dit onkruid met wortel en al wordt uitgerukt.

Men moet een kieken zijn om als advocaat een dergelijk voorstel aan een cliënt te doen. Men moet een kieken zijn als rechter om zich te laten omkopen. De burgers van vandaag zijn allen gewapend met een GSM en nemen elk dubieus gesprek op. Ga nooit in op die voorstellen. Je weet nooit wat de advocaat met dit geld doet. Verondersteld mag zelfs worden dat de meesten het egwoon op zak steken en nooit een rechter aanspreken. Maar er zijn ook andere gevallen en alle onkruid is nog niet gewied.

Er zijn de laatste jaren te veel gevallen van corruptie en onbekwaamheid op justitie geweest. Zowel corruptie als onbekwaamheid brengen onnoemijke schade toe aan justitie. De burger gelooft niet meer in justitie en zoekt zijn gelijk in eigen richting, of bevordert door zijn ongeloof in justitie ongewild de corruptie. Hij spreekt zijn advocaat of een derde aan en wanneer hij 10 personen aanspreekt, zullen er wel 2 zijn die bereid zijn geld te aanvaarden om een vonnis te arrangeren. Voor het betaalde geld krijg je geen ontvangstbriegje en ook geen garanties. Soms zijn het gewoon oplichters die niets doen. Soms gaan ze actief een rechter aanspreken.

Zoals bij vele misdrijven is de gekende corruptie selchts het topje van de ijsberg, nu de meeste zaken onbestraft blijven.

 

Een wietkweker werd in 2011 aangehouden voor het kweken van 3.200 cannabisplanten. Zijn advocate vroeg hem een paar tienduizenden euro's om de de magistraten om te kopen. Hij zou voorlopig worden vrijgelaten en nadien slechts een voorwaardelijke straf krigen. De advocaat bleek echter te gulzig en de man kon die som niet betaloen en nam een andere advocaat, maar werd nog steeds merkwaardig mild gestraft.

Dit verhaal is niet alleenstaand. Er zijn er andere en zovele waarmee cliënten niet naar buiten durven komen.

Opvallend is dat deze verhalen vaak vooorkomen bij drugdelicten en in familaile zaken rond kinderbetwisting.


Corruptie is in strijd met de integriteit van de corrupte persoon. Corruptie is het symptoom van een slechte economische situatie, een slechte regering, een slecht justieel apparaat of een slecht ondernemingsbeleid.

Het gaat ten koste van de arme of eerlijke mensen en is gunstig voor criminelen. Het beschadigt een van de fundamenten van de democratie en de openbare orde, namelijk dat iedereen dezelfde rechten heeft. Corruptie leidt tot privileges aan degene die betaalt en onthoudt deze aan degene die niet betaalt. Maar vroeg of laat lopen de meesten tegen de lamp.

Definitie corruptie

Corruptie is het politieke, sociale of economische verschijnsel waarbij iemand in een machtspositie ongeoorloofde gunsten verleent in ruil voor wederdiensten of als vriendendienst.

Men kan enerzijds een onderscheid maken tussen publieke en private corruptie, al naargelang de omgekochte persoon een positie bij de overheid of bij een onderneming heeft. Anderzijds is er het onderscheid tussen actieve en passieve corruptie. Passief is de aangestelde die zich laat betalen om zijn macht of bevoegdheid foutief aan te wenden, actief is de burger of de klant die de steekpenning betaalt. Dat is nog niet hetzelfde als degene die het initiatief neemt: de steekpenning kan gevraagd, geëist of zelfs afgeperst worden door de functionaris, maar het initiatief kan ook van de burger komen en stilzwijgend aangenomen worden.

Corruptie is in strijd met de integriteit van de corrupte persoon. In veel landen leggen ambtenaren hiervoor een ambtseed af. Het Belgische Strafwetboek (art. 246-253) noemt publieke omkoping, zowel actieve als passieve een daad tegen de openbare orde. Corrupte rechters worden het ergst gestraft (tot 15 jaar gevangenis). Private omkoping hoort volgens het Strafwetboek (art. 504bis-504quater) thuis onder de algemene noemer bedrog. De zwaarste straf is drie jaar.

Corruptie is het symptoom van een slechte economische situatie, een slechte regering, een slechte justitie of een slecht ondernemingsbeleid. Het gaat ten koste van de arme of eerlijke mensen en is gunstig voor criminelen. Het beschadigt een van de fundamenten van de democratie en de openbare orde, namelijk dat iedereen dezelfde rechten heeft. Corruptie leidt tot privileges aan degene die betaalt en onthoudt deze aan degene die niet betaalt.

Baksheesh is een term die veel in India en het Midden-Oosten wordt gebruikt.
 

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: vr, 24/01/2014 - 15:36
Laatst aangepast op: vr, 24/01/2014 - 15:36

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.