-A +A

Lokaliseren van GSM signalen als daad van onderzoek

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Heel wat misdrijven en onrustwekkende verdwijningen kunnen opgelost door het opsporen en vooral lokaliseren, van GSM-toestellen. Een en ander is technisch een vrij eenvoudige techniek.

Het opvragen door de politionele diensten van informatie aan telecomoperatoren over telecommunicatie (frequentie en tijdstippen van oproepen of sms-berichten) is in de regel een bevelschrift noodzakelijk van de onderzoeksrechter (art. 88bis, § 1, Sv).

Dit zelfde artikel vergt voorafgaande toelating van de onderzoeksrechter wanneer politionele diensten een GSM willen lokaliseren. Heel wat GSM toestellen laten toe dat via internet hun positie geregistreerd wordt. Sommigen doen dit zelfs op publieke sites en geven dus hun volledige provacy prijs, anderen laten dit enkel toe aan bepaalde gebruikers. Wanneer een werkgever de GSM toestellen van zijn werknemers lokaliseert kan dit enkel via formele toestemming.

Bepaalde malafide diensten op het internet bieden deze diensten ook aan. Zij verbergen zich vaak door in het eerste zoekscherm zich voor te doen als een hoax (een grapje). Bij het uittesten van een dergelijke site kreeg ik als resultaat waar mijn eigen GSM zich de dag voordien bevond (toen ik rustig op kantoor zat te werken) een afbeelding van 2 mooie borsten verpakt in een BH met een pijltje in het borstgleufje ter aanduiding waar mijn GSM zich bevond. Bedoeling van dit programma is blijkbaar om je partner te controleren, zeker wanneer blijkt dat onderaan het scherm de commerciële boodschappen worden weergegeven:

Op 31 maart om 14:22 uur bevond mijn GSM zich in de lade van mijn kantoor (hetgeen een 7 tal getuigen kunnen bevestigen).

 

Volgens een malafide internetsite bevond mijn GSM zich op een gans andere plaats: namelijk:

 

Uw GSM bevond zich op deze plaats !

 

De dag ervoor was volgens de site mijn GSM om 23:11 minuten op de hierna vermelde plaats:

 

Uw GSM bevond zich op deze plaats !

 

 

 

Dit lijkt een leuke grap, doch de bedoeling wordt vlug duidelijk wanneer daaronder volgende publiciteit verschijnt;

 • GSM Afluisteren va €49,95 Allerlei soorten Afluisterzenders. Bestel nu uw favoriete model! www.gabstore.nl/GSM-Afluisteren
 • Telefoongesprek opnemen Kijk op de website voor de grootste sortering call recorders. www.recallcalls.nl
 • Track and Trace Volg uw voertuigen 7/7d en bespaar. Bel en geniet van EXTRA Kortingen  

 X beste track&trace

 • Kwaliteit en Service en niet duur ! Degelijke voertuigopvolging
  www.zircos.be
 • Een GSM controleren?
  Wij verkopen SpyShop phones welke u overal en altijd kunt controleren!
  www.xxxxxxxxx.be
 • Gps Tracker 129,- promoti
  Zonder maandelijkse kosten ! uw goederen veilig traceren
  www.navaudio.nl/products/GPS
 • Betaalbare GPS tracking
  Volg uw wagens en machines online Voor KMO en Kleine bedrijven
  www.[...].be

 

Deze diensten zijn vanzelfsprekend illegaal en het gebruik maken van deze diensten is strafbaar.

Natuurlijk kan men opmerken dat deze systemen wellicht met een legale "verpakking worden verkocht in die zin dat afluisteren of lokalizeren met medeweten van de afgeluisterde of gelokaliseerde perfect legaal is en deze systemen bedoeld zijn voor zogheten legalie tracking. Ondertussen zijn deze diensten met de komst van de iPad en de iPhone zelfs grotendeels overbodig geworden gezien elke iPad en IPhone perfect kan melden waar deze zich bevindt. Ook deze technieken kunnen misbruikt worden op de werkvloer en in de privésfeer. Zelfs bij legale tracking met toestemming stelt zich de vraag hoe de tracking wordt stopgezet tijdens het weekend. 

De Heer G. Szabo schrijft ons :

"Wij wensen er u te informeren dat deze informatie onjuist is en dat een onderscheid dient gemaakt te worden tussen :
- illegaal gebruiken van GSM signalen (zowel voor afluisteren als voor lokaliseren) : spy systemen
- legale tracking systemen (via GPS en GPRS) voor bedrijfsdoeleinden en na-diefstal opvolging : telematica

Het zonder medeweten afluisteren of lokalizeren van personen is uiteraard illegaal. Zelfs magistraten moeten bepaalde plichten vervullen alvorens dergelijke daden van onderzoek te doen.

Daarentegen is Tracking & Tracing ofte Telematica volledig legaal en kadert in een zorgvuldig vlootbeheer.
Hier gaat het om het plaatsen van een zgn. "tracking box" in alle voertuigen en machines van een bedrijf, met als volgende doelen :
- lokalisatie van de voertuigen op elk moment (zodat de dichtstbijzijnde chauffeur of technicus naar de volgende opdracht kan gestuurd worden). De lokalisatie gebeurt niet via het GSM netwerk, maar via de GPS satellieten.
- controle van gewerkte uren/motoruren (bv facturatie per uur van verhuurbedrijven van kranen en graafmachines)
- vaststellen van misbruik (o.m. door instellen van geofence, badgen van de chaufffeur, opvolging na diefstal).
- eco driving (controle van rijstijl)

De werknemers van deze bedrijven weten dat een dergelijke unit is ingebouwd, ofwel via het arbeidsreglement ofwel via een individuele overeenkomst. Meestal wordt hierin ook overeengekomen dat de privé-verplaatsingen niet worden opgevolgd en dat het toestel dan wordt uitgeschakeld.
Ook alle carjackingsystemen en GPS trackingsystemen werken volgens dit principe en worden verplicht door de verzekeringsmaatschappijen voor voertuigen met een waarde van meer dan 50.000 euro.
De sector van Tracking & Tracing - ook Telematica of Fleet Management genoemd - is een volledig legale sector, en ook overheidsvoertuigen worden ermee uitgerust (we hebben recent nog een offerte gemaakt op vraag van de Vlaamse Overheid Agentschap Wegen en Verkeer- cfr bijlage).
De activiteit van (soms beursgenoteerde) Belgische ondernemingen zoals Punch Telematix (thans deel van Trimble), Transics, maar ook Zircos situeren zich allemaal in deze uiteraard legale sfeer (http://www.punchtelematix.com/en/ http://www.transics.com/ http://zircos.be/ .
Er is bovendien een volledig nieuw marktsegment ontwikkeld, de zgn. Location Based Services, die gerichte informatie verstuurt naar de GSM gebruiker in functie van zijn momentane positie (deze veronderstelt in België natuurlijk wel een voorafgaand akkoord van de gebruiker). De bekendste is tegenwoordig het sociale media bedrijf www.foursquare.com en ook deze diensten zijn legaal.

Mogen wij u derhalve dringend verzoeken :
- dit aspect recht te zetten in uw artikel (onderscheid tussen illegale afluisterpraktijken/lokaliseringspraktijken < > legale bedrijfsmatige telematica, tracking systemen).
- de naam van ZIRCOS uitdrukkelijk te vermelden als een legale aanbieder van het eerste uur.

Bedenking 1: Hoe wordt vermeden dat deze toestellen misbruikt worden?
Bedenking 2: Wie controleert aan wie deze toestellen worden doorverkocht?
Bedenking 3 Worden deze toestellen geregistreerd bij de overheid zodat toezicht op misbruik mogelijk is?
Bedenking 4 Hoe kan men afstand doen van de meest fundamentele rechten op privacy en hoe wettig is het wanneer in een arbeidsregelement dergelijke beperkingen worden opgelegd?
Bedenking 5 Hoe kan men spreken van enige vrijheid van de werknemer wanneer de werkgever de wilsvrijheid reeds wettelijk aantast door zijn gezag, leiding en tozicht?

Bedenking 6: ER kan geen bezwaar zijn dat dergelijke toestellen uitslutend worden gebruikt ter tracering van gestolen voorwerpen waarbij dan de toegang tot deze informatie strikt beperkt blijft en enkel voor dit doel mag worden gebruikt. 

Het lokaliseren van een GSM kan behoudens formele toestemming enkel door het parket dat daarvoor een gerechtelijk onderzoek moet laten instellen (art. 47 Sv.) of de onderzoeksrechter inschakelen bij wijze van mini-instructie (art. 28septies Sv.). Een mini-instructie betekent dat de onderzoeksrechter alleen beslist over de gevraagde dwangmaatregel zonder een eigenlijk gerechtelijk onderzoek op te starten. Na de uitvoering van de mini-instructie loopt het opsporingsonderzoek gewoon verder. Dit belet evenwel niet dat de onderzoeksrechter de zaak zo ernstig vindt dat hij middels een afzonderlijke beschikking conform art. 28 septies SV de zaak aan zich trekt (art. 28septies Sv.).

Bij ontdekking op heterdaad is de procureur des Konings niet verplicht een beroep te doen op de onderzoeksrechter maar kan hij rechtstreeks een beroep doen op telecomoperatoren om telecommunicatie te registreren of te lokaliseren, voorzover het op te sporen misdrijf behoort tot de lijst van strafbare feiten waarvoor een telefoontap mogelijk is en de opdracht aan de telecomoperatoren binnen een termijn van 24 uur wordt bevestigd door de onderzoeksrechter (art. 88bis, § 1, Sv.).

Bij kwaadwillige oproepen of misbruik van telecommunicatie kan het parket ten verzoeke van het slachtoffer van de kwaadwillige oproepen informatie opvragen over telecommunicatie en gebruikte zendmasten  (art. 88bis, § 1, Sv., zoals gewijzigd door art. 81 van de wet van 8 juni 2008, BS 16 juni 2008).

 

Rechtsleer: 

• P. Gevaert e.a., Het gerechtelijk onderzoek, Gent, Story-Scientia, 2006, 113-114;

• M. Franchimont, A. Jacobs en A. Masset, Manuel de procédure pénale, Brussel, Larcier, 2009, 495-496;

• C. Van den Wyngaert, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2009, 1048-1049;

• D. Vandermeersch, Eléments de droit pénal et de procédure pénale, Brugge, die Keure, 2009, 509;

• B. De Smet «Registratie en lokalisatie van telecommunicatie», Comm. Strafrecht 2007, 1-36

Gerelateerd
Nog dit: 

Welke informatie kan opgevraagd?

• Gesprekken die gevoerd zijn via een bepaalde mast: Op die wijze kan men nagaan welke personen in de buurt waren van een bepaalde plaats (vb. plaats van een misdrijf). Deze informatie is niet alleen van belang om bepaalde personen als verdachten te regstreren of juist uit te sluiten, maar ook om potentiële getuigen te vinden. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen gesprekken die via een bepaalde mast werden verstuurd (wie was in de buurt van de verzender van het gesprek) en gesprekken die via een bepaalde mast werden ontvangen (lokalisatie van slachtoffer en getuigen dan wel daders, die bv. opdrachten kregen). Het hoeft geen betoog dat hiermee ook heel wat verontrustende verdwijningen en ontvoeringen kunnen opgespoord.

Van zodra de juiste zendmast gevonden kan worden, via metingen in verschillende sectoren, kan het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT: zie www.bipt.be). door de peiling van de signalen van het gsm-toestel van en naar de zendmast, nagaan waar de houder van dit toestel zich precies bevindt.Let wel voor deze peilingen zijn geen gesprekken nodig. Een GSM heeft immers ook zonder dat er gesprekken gevoerd worden voortdurend contact met een bepaalde mast en het zijn deze signalen die kunnen opgevangen en gepeild worden.

Voor de loutere peilingen van signalen ter lokalisatie van een GSM (en dus niet de lokalisatie aan de hand van en met registratie van de gesprekken is geen machtiging nodig van de onderezoeksrechter.

 

0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: zo, 03/04/2011 - 09:36
Laatst aangepast op: ma, 04/07/2011 - 20:58

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.