-A +A

a non domino

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

A non domino staat tegen over a domino, waarbij "domino staat voor de rechtmatige eigenaar en de uitdrukking a non domino aanduidt dat het goed verworven (gekocht, geschonken, gehuurd...) is door een een niet rechtmatige eigenaar.

Wanneer de verwerver te goeder trouw is (bona fide possessor) stelt zich de rechtsvraag naar de geldigheid van de handeling.

De oplossing van deze rechtsvraag is afhankelijk van het statuut van de goederen (roerend of onroerend). In ons rechtstelsel geldt het principe van artikel 2279 B.W. dat ten aanzien van roerende goederen het deugdelijk bezit te goeder trouw geldt als titel van eigendom. Maar andere rechtstelsels stellen andere oplossingen voor. Hetgeen de zaak er niet eenvoudiger op maakt in zaken met internationale dimenties, denk maar aan roofkunst in oorlogssituaties.

Ten aanzien van onroerende goederen (en in andere rechtstelsels ook ten aanzien van roerende goederen wordt het probleem benaderd vanuit de verjaring.

Voor verdere toelichtingen verwijzen we nar de uitvoerige links op deze site.

Franse term: 
sans maître
Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: ma, 17/01/2011 - 19:19
Laatst aangepast op: ma, 17/01/2011 - 19:21

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.