-A +A

wat is liefde? bestaat liefde? liefde en relaties

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Het doet meer dan genoegen als echtscheidingsadvocaat geciteerd te worden als expert in liefde en relaties.

Het is verkeerd te denken dat een echtschedingsadvocaat de echtscheiding aanmoedigt. Voor een advocaat staat het geluk van een cliënt boven zijn gelijk. Elke advocaat met een empatisch vermogen, lees elke goede advocaat,  zal de waarde van elke relatie niet alleen waarderen maar ook koesteren en beschermen omdat de menselijke relatie en ook de relaties op liefde gesteund, een van  de hoekstenen van onze samenleving is en ons geluk is. Anderzijds stellen we vandaag vast dat na ondervraging 90% van de mensen verklaren in hun relatie gekukkig te zijn. Dit is slechts mogelijk omdat ons rechtsysteem het toelaat uit relaties te stappen die geen geluk meer bieden en onze maatschappij dit ook stilaan aanvaard heeft.

Volgt de dialoog over de liefde waarbij ons kantoor aan het woord wordt gelaten en in confrontatie gaat met derden deskundigen. Met dank aan infotalia op haar pagina: http://www.infotalia.com/nld/psyche/liefde_en_relatie/liefde/mythes_detail.asp?id=2373

Over de 'ware liefde' lijken evenveel theorieën, definities en voorstellingen te bestaan als er mensen op de wereld zijn. Misschien is het enige correcte antwoord daarom dat 'ware liefde zich niet laat vatten', maar dat zou dan weer al te gemakkelijk zijn.

Infotalia vroeg een panel van experts zich over dit eeuwenoude raadsel te buigen. Een eensluidend antwoord hebben we niet gekregen, maar wel stof genoeg om over na te denken.

Bestaat ze of niet?
Kathleen Callewaert, coördinator van relatiebureau Soulmate4life: “De ware liefde bestaat zeker. Maar het gaat juist om die ene, je maatje, je soulmate. Het is een gevoel van thuiskomen, elkaar aanvoelen, zonder woorden weten wat de ander denkt, voelen wat de ander voelt.

Relatietherapeut en KUL-professor dr. Alfons Vansteenwegen: “De ware liefde bestaat niet, maar dat wil toch niemand geloven. Dicht in de buurt van de 'ware liefde' komt wel een 'deugddoende betrokkenheid', waartoe je komt door aan je relatie te werken en te blijven werken.”

Echtscheidingsadvocaat Elfri De Neve: “De ware liefde bestaat en is een antwoord op de existentiële eenzaamheid van de mens. Liefde is een vlag die vele ladingen kan dekken. Er bestaat de zeer emotionele verliefdheid, in de regel niet gesteund op rationele elementen. In de meeste gevallen verdwijnt deze verliefdheid ten laatste 2 jaar na de relatie, waarna ze plaats kan maken voor diepere liefde, die een heel andere laning heeft. 

Psychologe Annemarie Determan van relatiebureau Parship: “Bestaat ze ja of nee? Een pasklaar antwoord zal er wel nooit zijn. De belangrijkste slagzin van Parship is 'Vind de partner die echt bij je past'. Dat lijkt me toch al redelijk in de buurt te komen.”

Wat is ware liefde?
Antrolopoge Helen Fisher: “De ware liefde stelt het koppel op lange termijn in staat te genieten van intensief kameraadschap en seksuele levendigheid.”

Kathleen Callewaert (Soulmate4life): “Iedereen moet voor zichzelf uitmaken wat nu eigenlijk de ware liefde is voor henzelf. Iemand die zichzelf goed kent, die innerlijk met zichzelf bezig is zal de ware liefde op een andere manier zoeken dan iemand die uiteindelijk niet bij zichzelf stilstaat.

Echtscheidingsadvocaat Elfri De Neve: “De ware liefde biedt een thuishaven en empathie die de normale grenzen overtreft. De andere willen aanvoelen en gelukkig maken en hierdoor zelf geluk vinden. Het is met mekaar verknocht voelen als 2 bomen die in mekaar verstrengeld zijn.”

Psychologe Annemarie Determan van relatiebureau Parship: “De ware liefde is niet het lot, want dat zou betekenen dat je er helemaal niets over te zeggen. Maar het heeft wel een onverklaarbaar element, waar wij als mensen geen vat op hebben. Je moet niet alleen bij elkaar passen, maar ook jezelf kunnen zijn en van elkaar houden.”

Hoe bereik je ze?
Kathleen Callewaert (Soulmate4Life): “Ik stel mijn klanten altijd voor een lijstje te maken van hoe ze hun toekomstige partner zien. Dit is heel belangrijk om te weten voor jezelf wat nu juist echt belangrijk is. Dit kan voor een deel het uiterlijk zijn, maar het innerlijke speelt hier een grotere rol. Een klik op fysiek en mentaal vlak, op dezelfde golflengte zitten en een goede communicatie kunnen onderhouden zijn in elk geval een goed vertrekpunt.”

Echtscheidingsadvocaat Elfri De Neve: “De ware liefde wordt in stand gehouden door communicatie, kameraadschap, partner zijn op emotioneel en zakelijk vlak, respect en jezelf kunnen zijn in de relatie.”

Professor Alfons Vansteenwegen: “Steeds meer zie ik paren die denken dat liefde vanzelfsprekend is, dat de relatie vanzelf goed komt als ze genoeg van elkaar houden. Maar liefde is niet gratis. In een relatie moet je investeren en daarbij hopen dat je iets terugkrijgt. Als de liefde weg is, heb je nogsteeds elkaar en als je lang genoeg probeert, komt de liefde wel terug. Zo kun je komen tot een 'deugddoende betrokkenheid'. Het is dan wel geen 'absolute liefde', maar toch 'the next best thing'.

Psychologe Annemarie Determan van relatiebureau Parship: “Je moet in ieder geval open staan. Bij Parship brengen we mensen met elkaar in contact die echt op zoek zijn naar de ware en qua persoonlijkheid bij elkaar passen. Die methode heeft succes, want één op drie vindt via ons een relatie. Maar dat laatste element, die onverklaarbare klik tussen twee mensen, daar hebben we geen vat op.”

Leuk: Doe de test en ontdek of het liefde of vriendschap is!

Deel ideeën en tips met andere lezeressen van infotalie Surf naar het forum!

Waarom eindigen relaties?

De mythe dat het overspel de voornaamste reden is van het einde van een relatie is onzin. Er zijn inderdaad partners voor wie overpel het einde van de relatie betekent, maar deze vormen de minderheid. Ten ware er een hechte relatiebedreigende band met een derde tot stand werd gebracht (al dan niet overspelig) overleven de meeste relaties een uitglijder. 

Hoevele pendelaars hebben in Brussel een lief en zijn en blijven liefhebbende partners. De ene wereld wordt hierbij volledig losgekoppeld van de andere en de beide koppels blijven als koppel met een andere invulling bestaan.

Relaties eindigen meer wegens ruzie in de badkamer over de vuile sokken en het dopje op de tandpasta dan wegens overspel. Waarom? De man denkt "waar zeurt ze over, ik heb het al zo druk, de tijd om ruzie te maken is kostbaarder dan die tube tandpasta". De vrouw denkt: "Ik heb het al duizend keer gezegd, hij doet het niet om mij te kwetsen hij respecteert mij niet meer"

Elke relatie staat of valt met "procedure", lees afspraken die onderling gemaakt worden over honderden dingen. De meeste afspraken worden impliciet gemaakt.Deze zijn de gevaarlijkste, want zij worden door één partij als vanzelfsprekend aanzien maar daarom niet door de andere en de inbreuk op de afspraak binnen de relatie, zeker wanneer deze zogenaamde afspraak door beide partners anders begrepen wordt, wordt niet aanzien als een loutere fout, maar als een kwetsing van het zelfbeeld.

Relaties zonder communicaties en zonder dat er elke dag opnieuw in wordt geïnvesteerd zijn gedoemd te mislukken. Communicatie binnen een relatie verloopt dient steeds empatisch te verlopen met verzorging van het eigen zelfbeeld, dat van de partner en dat van het koppel en het gezin als eenheid. 

En over wat wordt er zo allemaal gecommuniceerd en worden er afspraken gemaakt:

- over de taakverdeling in het huishouden
- over het reinigen van het toilet na toiletbezoek
- over lichaamsgeur en onwelriekende adem
- over uiterlijk, verzorging en kledij
- over vrijetijdsbesteding en gezamenlijke of afzonderlijke uithuizigheid
- over roken en alcoholverbruik desnoods over druggebruik
- over de maaltijden
- over seks in alle aspecten (wat zijn de fantasiën, wat vinden beiden (niet)leuk, welke grenzen worden getrokken
- over omgang met derden
- over het omgaan met gevoelens
- over religie, filosofische en ethische opvattingen, politieke ideeën (die weliswaar verschillend kunnen zijn)
- over normen en waarden
- over de kinderwens
- over de opvoeding van de kinderen
- over....

Relaties die opgeleefd en uitgebrand zijn

De slechts mogelijke keuze die men kan maken bij het aangaan van een vaste relatie is deze gesteund op irrationele verliefdheid. Indien er geen onderiggende band of communicatie ter verdere verdieping van de relatie bestaat, is de realtie gedoemd te eindigen.

Mensen geboren in de jaren 50, hebben hun seksualiteit ontdekt in de woelige jaren 68. De slagan "Make love, no war" werd vaak gelezen, als bedrijf de liefde, vermijdt alle problemen en communiceer zo weinig moegelijk, geniet van de "vrede" bij je partner, waarbij het stizwijgen resulteerde in zeer communicatiearme relaties. Deze mensen geboren in de jaren 60 hebben deze non-chalante communicatievorm vaak doorgegeven aan hun kinderen. Ook in stijfdeftige relaties van alle tijden en in de groepen met lage emotionele intelligentie vinden we dit gebrek aan communicatie terug..

Om hierop een antwoord te geven kwam de spreuk "Liefde is een werkwoord" in de jaren 70 op en dit heeft velen geholpen.

Anderen zijn gescheiden na het opbranden van de liefde, of zijn als broer en zus zonder zus zijn blijven samenwonen en hebben zelfs het huis in twee helften verdeeld, waarbij dit dan nog werkt ook, fenomeen vooral vastgesteld met de vergrijsde hippie-generatie geboren in de jaren 60.

Nog anderen hebben de kracht gehad de relatie nieuwe inhoud te geven al dan niet met hulp van relatietherapeuten.

Tenslotte zijn er de vele echtscheidingen waarbij vaak in de volgende relatie de zelfde fouten worden gemaakt. De kans op echtscheiding is immers dubbel zo groot bij mensen die reeds gescheiden zijn.

Nuttige tips: 

Wat uit liefde wordt gedaan, gebeurt altijd buiten goed en kwaad.
Friedrich Nietzsche (1844-1900)

De eis bemind te worden is de grootste van alle arroganties.
Friedrich Nietzsche (1844-1900)

 

Gerelateerd
Nog dit: 

Recht is als de liefde

Recht, zegt de tuinman, is de zon,
Het recht is de ene waarheid
Die alle tuinmannen gehoorzamen
Morgen, gisteren, vandaag.

Het recht is de wijsheid van de oude,
Prevelt de machteloze grootvader zwak scheldend.
En met uitgestoken gespleten tong, schreeuwen de kleinkinderen,
Recht is de zintuigen van de jongeren.

Recht, zegt de priester met priesterlijke stem,
In zijn preek tot de gelovigen,
Het recht is de woorden in mijn priesterlijke boek,
Recht is mijn preekstoel en mijn toren.

Recht, zegt de rechter terwijl hij langs zijn neus naar beneden kijkt,
Met duidelijke en zware stem
Recht is zoals ik u eerder heb verteld…
Recht is, zoals u weet denk ik…
Recht is, maar laat het me nu nog één keer uitleggen…
Recht is recht.

Toch schrijven gezagsgetrouwe geleerden:
Recht is noch juist, noch verkeerd,
Recht is gebod en verbod
Gestraft op bepaalde plaatsen en in bepaalde tijden,
Recht is de kleren die de mannen dragen
Altijd en overal,
Recht is Goedemorgen en Goedenacht.

Anderen zeggen, recht is ons lot;
Anderen zeggen, recht is onze staat;
Anderen zeggen, anderen zeggen
Er is geen recht,
Recht is verdwenen.

En altijd de schreeuwt de luide woedende menigte,
Erg boos en zeer luid,
Recht is Wij,
En altijd de zachte idioot, het zachte in mij.

Mijn liefste, als we weten dat we niet meer weten
Dan zij over Het Recht,
Als ik niet meer dan jij
Weet wat we wel en niet moet doen
Behalve dat het allemaal eens zijn
Graag of jammerlijk
Dat Het recht is
En dat dit allen het weten
Al lijkt het absurd
Dat recht niet kan omschreven met enig ander woord

Ik probeer opnieuw, Recht is,

Niets meer dan wat zij kunnen. Wij onderdrukken
De universele wens om te raden
Boven onze eigen normen en waarden te vatten
Vrij en onbekommerd.
Hoewel ik tenminste kan beperken
Jouw ijdelheid en de mijne
Schuchter te verklaren
Dat recht als liefde is.

Net als liefde die we niet waar of waarom,
Als in liefde kunnen we niet dwingen of vliegen,
Als in de liefde huilt het recht vaak,
Net als liefde weten we plicht en recht zelden houden.

Vertaling uit het Engels, Law, Like Love
WH Auden

0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: vr, 14/05/2010 - 22:50
Laatst aangepast op: za, 04/04/2015 - 17:31

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.