-A +A

Wettelijke vermeldingen

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

INFORMATIE ADVOCATENKANTOOR BVBA ELFRI DE NEVE

(Dienstenwet: Wet van 17 JULI 2013 houdende invoeging van Boek III « Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen », in het Wetboek van economisch recht)

1. Rechtsvorm en maatschappelijke zetel

Mr. Elfri DE NEVE oefent het beroep van advocaat uit in vennootschapsvorm, nl. binnen de Burgerlijke Vennootschap BVBA Advocatenkantoor ELFRI DE NEVE.
Mrs. Maud CARRETTE en Wendy DE PAUW als medewerkers.

Het kantoor is gevestigd in de Stationsstraat 29 te 9700 Oudenaarde. De vennootschap draagt het KBO- en BTW nr. 0462.301.703. Het kantoor is bereikbaar via telefoon op het nummer 055/31.86.47, per fax op het nummer 055/31.14.03 en via email naar elfri@elfri.be.

2. Diensten

Advocatenkantoor BVBA Elfri DE NEVE is gespecialiseerd in Strafrecht, Personen en Familierecht, Burgerlijk Recht, Handels- en Economisch recht, Insolventie en beslaghrecht, Vennootschapsrecht aansprakelijkheidsrecht, arbeidsrecht, litigatie, mediatie en onderhandelingen en de materis behandeld op de website www.elfri.be

Wij behandelen zaken in het Nederlands, in het Frans en iandere talen weze het in samenwerking met vertaaldiensten.

3. Erelonen

voor onze tarieven klik hier

4. Verzekeringen

De beroepsaansprakelijkheid van mr Elfri DE NEVE alsook de voormelde medewerkers is via een collectieve polis afgesloten door de Orde van Vlammse Balies verzekerd bij Amlin Europe N.V., Maatschappelijke zetel te Amstelveen, Nederland - Handelsregister nr. 33055009, Bijkantoor België - RPR 0416.056.358 - Onderneming toegelaten onder het codenr. 0745, onder polis nummer LXX034899. De waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid beroep (AMLIN) is verworven voor 1.250.000 euro per schadegeval, met een vrijstelling van 2.500 euro per schadegeval en per advocaat. Voor de advocaat- stagiair is er een vrijstelling van 1.250 euro. Voor zaken ingevolge aanstelling door het BJB bedraagt
de vrijstelling 300 euro (ongeacht tableau-advocaat of stagiair).

5. Beroepsregels

Als advocaten ingeschreven aan de balie van OUDENAARDE zijn Mrs. Elfri De Neve, Maud Carrette en Wendy De Pauw onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Vlaamse Orde, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=87, alsook aan de reglementen van de Balie Oudenaarde die geraadpleegd kunnen worden op www.balieoudenaarde.be .

6. Multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen

Het Advocatenkantoor BVBA ELFRI DE NEVE, noch Mrs. Maud Carrette en Wendy De Pauw zelf maken, in het kader van hun beroepsuitoefening als advocaat, deel uit van enige multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen.

7. Geschillenbeslechting

Mrs. Elfri De Neve, Maud Carrette en Wendy De Pauw zijn niet onderworpen aan enige buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Ingeval van betwisting van de ereloonstaten bestaat wel de mogelijkheid tot arbitrage bij de Orde van Advocaten te Oudenaarde. U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze arbitrageregeling op het secretariaat van de Balie, Bourgondiëstraat 5 te 9700 Oudenaarde.

Gerelateerd
Nog dit: 

De Orde van Vlaamse Balies sloot een collectieve verzekering “burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid“ af met als doel de advocaten te verzekeren voor de geldelijke gevolgen van de (extra-)contractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid door de schade of het nadeel toegebracht aan derden, waaronder begrepen hun cliënten, in de uitoefening van hun beroep.

Meer informatie over de polis is verkrijgbaar bij

VAN BREDA RISK & BENEFITS
de heer P. PANNEEL
Plantin & Moretuslei 297
2140 ANTWERPEN
tel.: 03/217 55 72
pieter.panneel@vanbreda.be

Verzekeringsattest beroepsaansprakelijkheid advocaten

Verzekerde advocaat: mr. Elfri De Neve

OVB-nummer: 4909473
Geldig tot 31/12/2014

Verzekerd risico BA Beroep

De Orde van Vlaamse Balies sloot een collectieve verzekering "burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid" af met als doel de advocaten te verzekeren voor de geldelijke gevolgen van de ( extra- ) contractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid door de schade of het nadeel toegebracht aan derden, waaronder begrepen hun cliënten, in de uitoefening van hun beroep.

Verzekerden

- De advocaten die ingeschreven zijn op het tableau of op de lijst van de stagiairs van de Ordes van Advocaten van de Vlaamse balies of die opgenomen zijn op een EU-lijst.
- De advocaten-associaties of -vennootschappen waar de verzekerden-advocaten hun beroepsactiviteit uitoefenen.
- De aangestelden van de verzekerden.

Verzekeraar

AMLIN Europe NV via Vanbreda Risk & Benefits met polisnummer LXX034899

Verzekerde bedragen

De verzekering beroepsaansprakelijkheid advocaat eerste rang bij verzekeraar biedt een waarborg van
1.250.000 EUR per schadegeval

Verzekerde activiteiten

- Alle activiteiten eigen aan het beroep van advocaat
- Activiteiten als scheidsrechter in juridische geschillen
- Taxatie van erelonen op vraag van rechtbanken
- Advocaat-bemiddelaar en advocaat-schuldbemiddelaar
- Advocaat-syndicus in overeenstemming met het reglement van de OVB
- Lasthebber ad hoc voor rechtspersonen in strafzaken
- Gerechtelijke mandaten: voorlopig bewindvoerder, voogd of toeziend voogd, voogd ad hoc, curator van onbeheerde nalatenschappen, schuldbemiddelaar bij collectieve schuldenregeling

Gerechtelijke mandaten in opdracht van de rechtbank van koophandel en de activiteit van vrijwillig v ereffenaar zijn niet verzekerd
 

 

BijlageGrootte
Verzekeringsattest.pdf59.9 KB
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: do, 04/09/2014 - 18:42
Laatst aangepast op: za, 06/09/2014 - 21:32

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.