-A +A

Alle pagina's

Titel Type Geactualiseerd
Codex voor de dierenarts wetboek in wordformaat veterinair wetboek Model 26 feb 2012 - 12:03
Koninklijk besluit betreffende het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik voor de auteurs, de uitvoerende kunstenaars en de producenten van fonogrammen en van audiovisuele werken van 28 maart 1996 Wetgeving 27 mrt 2010 - 12:57
Mede-eigendom hoedanigheid individuele eigenaar bij vordering uitvoering dading Rechtspraak 21 mei 2018 - 14:49
Naar een evaluatie van de selectie van magistraten Rechtsleer 22 mrt 2015 - 17:50
Omissie van een punt uit de vordering in een vonnis of arrest Pagina 25 mrt 2014 - 23:20
Outplacement: terug leren solliciteren? Rechtsleer 17 feb 2016 - 15:17
Sociaal handhavingsrecht Rechtsleer 17 feb 2016 - 15:31
"Uit de pleidooien blijkt" dat is geen motivatie van een vonnis Rechtspraak 21 jul 2013 - 19:04
"Vuile hoer": de evolutie van het begrip grove beledigingen in het echtscheidingsrecht van 1830 tot 2007 als spiegel van de maatschappelijke evolutie Rechtsleer 13 nov 2016 - 17:29
'Toveressen op de brandstapel': de heks volgens de gerechtelijke archieven Rechtsleer 13 nov 2016 - 17:08
(Fiscale) successieplanning "in extremis" in Vlaanderen Rechtsleer 13 dec 2011 - 16:54
(G)rootouders over de echtscheiding van hun zoon of dochter Rechtsleer 18 aug 2017 - 16:34
(Geld)lening en krediet(opening) Rechtsleer 5 dec 2010 - 08:55
(On)vriendelijke overnames en beschermingsconstructies Rechtsleer 8 mrt 2015 - 15:21
10 euro Model 12 jun 2018 - 18:12
10 geboden Artikel 12 sep 2013 - 00:55
100 jaar in beeld Volledige pagina 25 feb 2012 - 14:26
100 onmisbare modellen voor elke aannemer en vakman Rechtsleer 1 sep 2010 - 14:22
100 € provisie Model 30 okt 2014 - 22:09
100% waarborg van Wet Breyne Pagina 24 dec 2015 - 16:16
1000 € provisie Model 30 okt 2014 - 22:15
101 ideeën om nieuwe klanten te werven Rechtsleer 2 dec 2012 - 18:06
150 € provisie Model 30 okt 2014 - 22:11
1526 bis gerechtelijk wetboek minnelijke wederinkoop goederen na beslag Pagina 30 mei 2018 - 18:02
20 jarige verjaring Rechtspraak 31 mrt 2013 - 14:13
23 AUGUSTUS 1948. - Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de [afdeling bestuursrechtspraak] van de Raad van State. KB 2007-04-25/32 Artikel 18 feb 2010 - 21:58
250 jaar Over misdaden en straffen Cesare Beccaria Rechtsleer 8 nov 2014 - 14:13
318 WIB Onderzoeksmogelijkheid van de fiscus bij banken maar ook bij derden Rechtspraak 20 jun 2011 - 23:29
356 WIB Schorsing termijnen Rechtspraak 25 dec 2017 - 13:02
387ter BW Pagina 2 jul 2015 - 09:58
50 € provisie Model 30 okt 2014 - 22:10
500 € provisie Model 30 okt 2014 - 22:13
555 telefoonnummer Artikel 28 apr 2012 - 12:07
70 technieken voor fiscale vermogens- en successieplanning - Editie 2012 Rechtsleer 19 jul 2012 - 22:52
735 valstrik Rechtspraak 17 jul 2015 - 19:28
747 gerechtelijk wetboek en het verloop van de burgelijke procedure Artikel 29 mei 2010 - 12:49
747 in staat stellen van een vordering voor de rechtbank Pagina 19 apr 2016 - 13:18
750 gerechtelijk wetboek Pagina 15 jan 2010 - 18:58
750 gerechtelijk wetboek Pagina 15 jan 2010 - 18:58
751 gerechtelijk wetboek Pagina 15 jan 2010 - 18:57
751 gerechtelijk wetboek Pagina 15 jan 2010 - 18:58
8 € betaling Model 10 mei 2015 - 13:53
803 Gerechtelijk wetboek Pagina 31 dec 2017 - 10:13
A Daniel come to judgement Artikel 21 aug 2012 - 14:23
a non domino Artikel 17 jan 2011 - 19:21
Aan een collectieve schuldenregeling lijkt geen einde te komen Rechtspraak 23 jun 2016 - 17:15
Aan meerderjarig kind van 22 jaar kan geen termijn worden opgelegd voor de vordering tot betwisting vaderschap van meerderjarig kind Rechtspraak 15 apr 2016 - 19:23
Aan wie komt belastingsteruggave toe wanneer in EOT hierover niets werd bepaald Rechtspraak 10 jan 2018 - 18:04
Aanbesteding 22 jan 2010 - 18:48
aanbesteding Pagina 22 jan 2010 - 18:52
Aanbod 22 jan 2010 - 18:48
aanbod Pagina 26 okt 2013 - 02:15
aanbod onder opschortende voorwaarde Pagina 26 okt 2013 - 02:39
aanbod van betaling en consignatie Pagina 22 jan 2010 - 18:51
Aandachtspunten bij de verkoop van een handelszaak Pagina 21 mrt 2012 - 20:46
Aandachtspunten bij pluraliteit van schuldenaren Rechtsleer 6 sep 2014 - 20:42
aandeel Pagina 17 apr 2011 - 21:40
Aandeelhouder kan zich laten bijstaan door advocaat op algemene vergadering Artikel 10 jun 2018 - 12:29
Aandeelhouder met slechts één aandeel kan genieten van kwijtschelding borgstelling Rechtspraak 4 jul 2017 - 15:18
Aandeelhouderschap vergt niet de voorlegging van gedrukt aandeel maar kan ook blijken uit oprichtingsakte behoudens tegenbewijs Rechtspraak 30 mei 2016 - 15:36
aandeelhoudersovereenkomst Artikel 1 jan 2012 - 15:07
Aandeelhoudersovereenkomst modellen vennootschappen Rechtsleer 31 aug 2012 - 20:54
Aandelen - Een overzicht van de principes en een aantal toepassingen Rechtsleer 18 apr 2011 - 16:32
Aandelen en echtscheiding Rechtsleer 30 mrt 2016 - 16:31
Aandelen en echtscheiding en vordering tot uittreding Rechtspraak 17 dec 2015 - 16:30
Aandelen en huwelijk Rechtsleer 29 dec 2011 - 23:16
Aandelen in een huwgemeenschap, lidmaatschapsrechten versus vermogensrechten Rechtspraak 16 jun 2018 - 09:49
Aandelen van een personenvennootschap zijn principieel niet overdraagbaar, hiervan kan afgeweken worden in de statuten middels een voortzettingsbeding Rechtspraak 11 jul 2016 - 18:19
Aandelenoverdracht kan bewezen zonder geschrift Rechtspraak 10 dec 2015 - 16:52
Aandelenoverdracht tijdens huwelijk al dan niet een schenking Rechtspraak 22 dec 2015 - 18:16
aandelenregister Artikel 17 apr 2011 - 21:42
aanduiding van de hoeveelheid Pagina 22 jan 2010 - 18:53
Aangetekende brief versturen via e-mail Artikel 22 dec 2015 - 15:34
Aangetekende brieven waartegen geen protest scheppen geen recht Artikel 8 mrt 2017 - 14:24
aangetekende opzegging van het consumentenkrediet en art. 29 WCK Pagina 28 mei 2016 - 13:58
Aangetekende zending definitie Raad van State Rechtspraak 5 jul 2017 - 14:45
Aangetekende zending wettelijke definitie Artikel 22 nov 2012 - 22:22
Aangifte huwelijk Pagina 4 jul 2015 - 09:22
Aangifteplicht ambtenaren Artikel 28 jun 2015 - 10:44
Aangifteplicht liquide middelen aan de grens Pagina 22 jan 2010 - 18:55
Aanhangig maken van de tuchtvordering door de stafhouder Rechtspraak 14 okt 2017 - 11:02
Aanhangigheid en samenhang Pagina 18 jun 2018 - 22:04
Aanhangigheid identieke vorderingen voor verschillende rechtbanken Pagina 5 nov 2015 - 14:22
Aanhef Artikel 13 jun 2010 - 12:55
Aanhef van besluiten Artikel 29 mrt 2018 - 19:52
aanhoudingsbevel Pagina 23 mei 2013 - 10:35
Aankondigingen van prijsverminderingen en -vergelijkingen Pagina 22 jan 2010 - 18:53
Aankoop bouwgrond onder verplichting op dat perceel een woning te laten bouwen door de verkoper volgens nog te voeren besprekingen Rechtspraak 4 dec 2016 - 12:48
Aankoop elektrische fiets voor woon-werkverkeer is consumentenkoop Rechtspraak 10 mei 2018 - 23:22
Aankoop gespiltst in naakte eigendom en vruchtgebruik Artikel 15 jan 2010 - 18:58
Aankoop van een woning met klein beschrijf betwisting met fiscus Pagina 5 jan 2018 - 14:10
Aankoopbelofte vereist geen stedenbouwkundig uittreksel Rechtspraak 3 feb 2018 - 15:23
Aankoopbelofte zonder vermelding van stedenbouwkundige bestemming is geldig Rechtspraak 3 feb 2018 - 15:24
aankoopkosten van de gezinswoning zijn lasten van het huwelijk Pagina 22 jan 2010 - 18:52
Aanleg Pagina 28 okt 2014 - 13:55
Aanmaning of ingebrekestelling door advocaat vereist bijzonder mandaat Artikel 28 jun 2017 - 20:19
aanmaning van een schuldeiser Pagina 15 jan 2010 - 18:59
aanmaningen van incassokantoren Pagina 6 okt 2011 - 15:47
aanmaningen van incassokantoren advocaten of deurwaarders Pagina 14 jul 2010 - 18:43
Aanname van een feit kan het resultaat zijn van een bewijsvoering door vermoedens Rechtspraak 4 jun 2018 - 18:14
Aannemer kan geen betaling vorderen voor werken die voorwerp zijn van een stedenbouwkundig misdrijf Rechtspraak 11 dec 2011 - 11:37
Aanneming APR Rechtsleer 4 feb 2016 - 13:34
Aanneming Artikel en commentaar Rechtsleer 1 jun 2012 - 21:15
aanneming de bepalingen in het burgerlijk wetboek Pagina 6 sep 2010 - 11:09
AANNEMING IN REGIE Pagina 22 jan 2010 - 18:59
Aanneming is een daad van koophandel Rechtspraak 4 feb 2018 - 12:01
aanneming of verkoop Pagina 23 mrt 2018 - 20:33
AANNEMING OP BORDEREL VAN LONEN EN MATERIAALPRIJZEN Pagina 22 jan 2010 - 18:59
Aanneming schilderwerken aansprakelijkheid en voorlichtingsplicht schilder voor afschilfering van de verf Rechtspraak 3 jul 2010 - 10:17
AANNEMING TEGEN VASTE PRIJS Pagina 28 okt 2012 - 20:49
Aanneming van diensten of huur van een goed met begeleidende diensten Rechtspraak 12 nov 2011 - 13:02
Aanneming van werk Rechtsleer 31 dec 2011 - 19:26
Aanneming volgens de regels van de kunst Rechtspraak 3 feb 2018 - 13:42
aanneming voor vaste prijs op basis van foute berekening door fout aannemer is bindend Rechtspraak 25 sep 2010 - 13:48
AANNEMING ZONDER PRIJSAFSPRAAK Pagina 22 jan 2010 - 18:59
aannemingsovereenkomsten voor werken zonder bouwvergunning Pagina 6 mrt 2016 - 15:30
Aannemingsrecht Pagina 22 okt 2010 - 12:35
Aannemingsrecht Tips voor wie gaat (ver)bouwen Pagina 22 jan 2010 - 18:59
Aannemingsrecht: de wettelijke bepalingen Pagina 22 jan 2010 - 18:59
Aanpassing woning na arbeidsongeval lift Rechtspraak 7 mrt 2017 - 17:30
Aanpassingsdecreet 2009 Wetgeving 28 mei 2011 - 00:06
aanranding en verkrachting bescherming privacy slachtoffer Artikel 15 jan 2010 - 18:58
aanranding van de eerbaarheid Pagina 17 nov 2016 - 15:44
Aanrekening reserve langstlevende echtgenoot op reserve kinderen en beschikbaar deel in het nieuwe erfrecht - wet 31/07/2017 Pagina 5 sep 2017 - 15:41
aanrekening van de onderhoudsbijdrage in het raam van de vereffening verdeling Pagina 22 jan 2010 - 18:54
aanrijding met van rechts komende fietser met hoge snelheid vanuit moeilijk waarneembaar straatje onvoorzienbare hindernis Rechtspraak 21 feb 2011 - 16:59
aanrijdingsformulier hoe invullen Pagina 15 jan 2010 - 18:59
Aanslag geheime commissielonen niet bij fictieve prestaties Rechtspraak 16 aug 2013 - 15:38
Aanslag geheime commissielonen op genoten voordelen in natura Rechtspraak 16 aug 2013 - 13:00
Aanslag geheime commissielonen op verdoken meerwinst door fictieve uitgaven Rechtspraak 11 mrt 2014 - 01:20
Aanslag van ambtswege impliceert omgekeerde bewijslast Rechtspraak 25 dec 2017 - 13:11
Aanslag van ambtswege op basis van voorgaande aanslagjaren Rechtspraak 6 jul 2017 - 14:54
aanslag van ambtswege ten onrechte toepast termijn te bereken op grond gelijkheidsbeginsel Rechtspraak 25 dec 2017 - 13:07
aanslagtermijnen Pagina 6 jul 2017 - 14:59
Aanspraak groepsverzekering bij echtscheiding is netto kapitaal samengesteld door premies tot en bij ontbinding huwelijk Rechtspraak 14 jan 2018 - 11:48
aanspraak op een onverdeeld deel verdere uitwerking Pagina 15 jan 2010 - 18:59
Aanspraak op onverdeeld deel Pagina 3 jul 2017 - 18:18
Aanspraak op onverdeeld deel door een schuldeiser Pagina 18 jun 2018 - 21:23
Aansprakelijkheid 1384 BW gemeente voor private weg die openstaat voor alle weggebruikers Rechtspraak 29 jan 2018 - 11:57
Aansprakelijkheid architect en aannemer - Tienjarige aansprakelijkheid - Verjaringstermijn - Afwijking gemeenrechtelijke verjaringsregel - Gelijkheidsbeginsel Rechtspraak 30 mrt 2018 - 17:59
Aansprakelijkheid architect omvang opdracht Rechtspraak 18 jul 2017 - 15:48
aansprakelijkheid architect voor de zorgvuldige samenstelling van de bouwaanvraag Rechtspraak 1 okt 2011 - 12:45
Aansprakelijkheid architectenvennootschap versus de persoonlijke verplichting architect Rechtspraak 17 jul 2017 - 14:40
aansprakelijkheid artikel 135 alinea 2 gemeentewet en 1384 BW daad derde en eigen fout Artikel 2 mei 2011 - 21:41
Aansprakelijkheid ballonvaarder Artikel 5 okt 2012 - 22:52
Aansprakelijkheid bank bij uitbetaling cheque Rechtspraak 26 jul 2016 - 14:08
Aansprakelijkheid beleggingsadvies Rechtspraak 23 mei 2018 - 10:51
Aansprakelijkheid bestuurder in contractuele relaties van de vennootschap Rechtspraak 11 dec 2011 - 13:01
Aansprakelijkheid bestuurder verhindert niet de betwisting van de BTW vordering Rechtspraak 13 mrt 2016 - 20:02
Aansprakelijkheid bestuurder voor het voortzetten van een reddeloos verloren vennootschap Rechtspraak 22 dec 2015 - 18:44
Aansprakelijkheid bestuurders - verbonden vennootschappen art. 530 W. Venn. Rechtspraak 4 aug 2016 - 12:03
Aansprakelijkheid bestuurders ten aanzien van een failliet verklaarde vennootschap toepassing van de wet in de tijd Artikel 15 sep 2017 - 11:12
Aansprakelijkheid bestuurders van vennootschappen arrest grondwettelijk Hof 17/09/2009 Artikel 23 mrt 2010 - 23:24
aansprakelijkheid bij klapband Pagina 5 mei 2016 - 13:16
Aansprakelijkheid bij schade aan een uitgeleend voertuig Rechtspraak 16 nov 2014 - 19:03
aansprakelijkheid bij verlies of diefstal van kredietkaarten Pagina 22 jan 2010 - 18:55
Aansprakelijkheid bouw bij het doorzakken van een vloerplaat Rechtspraak 14 jun 2016 - 10:06
Aansprakelijkheid curator na sluiting faillissement Rechtspraak 6 nov 2016 - 18:35
Aansprakelijkheid door fout administratieve overheid Rechtspraak 22 nov 2017 - 16:47
Aansprakelijkheid en verzekerbaarheid in de bouwsector Rechtsleer 15 feb 2016 - 15:54
Aansprakelijkheid gemeente voor gebreken in gelijkgrondse berm Rechtspraak 30 mrt 2018 - 18:00
Aansprakelijkheid gerechtsdeurwaarder laattijdige betekening door fout correspondent Rechtspraak 1 feb 2015 - 17:26
Aansprakelijkheid gynecoloog Rechtspraak 30 sep 2017 - 09:23
Aansprakelijkheid gynecoloog - zwangerschap ondanks sterilisatie Rechtspraak 30 sep 2017 - 09:40
Aansprakelijkheid handelsinlichtingen Rechtspraak 4 okt 2017 - 12:22
aansprakelijkheid kredietbemiddelaar inzake identiteit kredietnemers Rechtspraak 10 sep 2011 - 18:46
aansprakelijkheid kredietgever art 10 WCK Rechtspraak 27 okt 2016 - 11:37
Aansprakelijkheid kredietgever bullet krediet CKV voorlichtingsplicht Rechtspraak 10 mei 2018 - 23:18
Aansprakelijkheid kredietgever door onvoldoende onderzoek terugbetalingscapaciteit art. 10, 11 en 15 WCK Rechtspraak 2 feb 2013 - 03:08
Aansprakelijkheid kredietgever voor zijn makelaar culpa in eligendo Rechtspraak 11 okt 2017 - 15:30
Aansprakelijkheid kredietgever voorlichtingsplicht, niet vermelding erkenningsnummer kredietgever, niet ondertekend exemplaar consument Rechtspraak 20 apr 2014 - 16:58
aansprakelijkheid kredietgever: niet vermelding eerdere schulden Pagina 15 jan 2010 - 18:56
Aansprakelijkheid leden van feitelijke vereniging Rechtspraak 9 sep 2014 - 17:32
Aansprakelijkheid notaris bij de verkoop van andermans zaak Rechtspraak 31 jan 2018 - 18:17
Aansprakelijkheid notaris die authentieke akte verlijdt zonder na te gaan of het goed met een hypotheek is bezwaard Rechtspraak 31 jan 2018 - 17:59
Aansprakelijkheid notaris hernieuwing overschrijving onroerend beslag Pagina 7 mei 2017 - 12:59
Aansprakelijkheid notaris voorlichting stedenbouwkundige voorschriften bij verkoop onroerend goed Rechtspraak 31 jan 2018 - 18:10
aansprakelijkheid onderwijzers Pagina 16 mei 2018 - 19:14
aansprakelijkheid onthaalmoeder Pagina 22 jan 2010 - 18:56
Aansprakelijkheid op grond van artikel 1384 §4 - Onderwijzers - kinderboerderij Rechtspraak 4 sep 2017 - 16:04
Aansprakelijkheid ouders Pagina 17 jan 2018 - 15:11
Aansprakelijkheid ouders en toeziende grootouder bij ongeval met een klein kind Rechtspraak 1 nov 2011 - 12:19
aansprakelijkheid ouders voor kinderen en ouder die het hoederecht heeft Rechtspraak 1 nov 2011 - 12:18
Aansprakelijkheid ouders voor kinderen gebrek opvoeding of toezicht Rechtspraak 29 okt 2017 - 13:53
Aansprakelijkheid ouders voor kinderen verkeersongeval Rechtspraak 23 apr 2016 - 13:13
Aansprakelijkheid overheid bij voorwerp dat vlak voor ongeval op de weg valt Rechtspraak 5 jul 2016 - 11:52
aansprakelijkheid overheid bij wegenwerken kleine oneffenheden maken geen fout uit Rechtspraak 20 dec 2011 - 20:45
aansprakelijkheid proefrit Pagina 22 jan 2010 - 18:55
Aansprakelijkheid put in fietspad Rechtspraak 16 sep 2017 - 07:32
Aansprakelijkheid put in voetpad Rechtspraak 15 jun 2018 - 23:45
Aansprakelijkheid schade door afvallende dakpannen Rechtspraak 27 sep 2017 - 17:01
Aansprakelijkheid schade door of stroomonderbreking geen exoneratie mogelijk Rechtspraak 23 mrt 2017 - 14:38
Aansprakelijkheid schade onafgewerkte trap geen gebrekkige zaak Rechtspraak 27 sep 2015 - 12:44
Aansprakelijkheid school voor schade door ijsplek 1384 §4 BW Rechtspraak 4 sep 2017 - 16:03
Aansprakelijkheid tractor die in brand vliegt Rechtspraak 6 sep 2014 - 19:51
Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (1964-1978) Overzicht van rechtspraak Rechtsleer 3 dec 2014 - 23:54
Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (1979-1984) Overzicht van rechtspraak Rechtsleer 7 mrt 2015 - 10:59
Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (1985-1993) Overzicht van rechtspraak Rechtsleer 15 mrt 2015 - 10:54
Aansprakelijkheid vakbond voor foutieve dienstverlening Rechtspraak 29 jul 2017 - 15:11
Aansprakelijkheid van bankier bij gebrekkige informatie over door haar verkochte beleggingsproducten Rechtspraak 7 aug 2016 - 12:45
Aansprakelijkheid van bankier bij misleidende prospectus over beleggingen Rechtspraak 7 aug 2016 - 12:47
aansprakelijkheid van bestuurders van een failliete vennootschap wegens wanbeleid Pagina 7 apr 2013 - 19:52
Aansprakelijkheid van bestuurders van een vennootschap in vereffening Actio mandati Rechtspraak 14 jun 2013 - 17:02
Aansprakelijkheid van bestuurders wegens milieumisdrijven Pagina 31 aug 2013 - 18:42
aansprakelijkheid van bestuurders wegens niet betaling bedrijfsvoorheffing Pagina 27 mei 2014 - 15:50
aansprakelijkheid van de aannemer Artikel 22 jan 2010 - 18:48
aansprakelijkheid van de aannemer Pagina 24 okt 2010 - 12:57
Aansprakelijkheid van de aannemer na verkoop van een onroerend goed Artikel 15 jan 2010 - 18:57
Aansprakelijkheid van de advocaat als middelenverbintenis en als resultaatsverbintenis Artikel 9 okt 2015 - 18:43
Aansprakelijkheid van de advocaat bij adviesverlening Artikel 13 apr 2015 - 13:50
Aansprakelijkheid van de advocaat in en buiten de procedure Artikel 30 aug 2014 - 23:58
Aansprakelijkheid van de arbiter in arbitrage Artikel 12 feb 2016 - 17:33
Aansprakelijkheid van de bankier bij internetdiefstal, virus of hackers Artikel 4 mei 2012 - 14:01
aansprakelijkheid van de bankier bij overschrijvingsopdrachten Pagina 25 sep 2014 - 12:22
aansprakelijkheid van de Belgische staat voor fouten van de rechter-commisaris in een faillissement door gebrek aan toezicht Artikel 15 jan 2010 - 18:57
Aansprakelijkheid van de bewaarder van een gebrekkinge zaak verweermiddelen Rechtspraak 6 sep 2014 - 18:37
Aansprakelijkheid van de bewaarder van een verhuurde zaak zaak Rechtspraak 5 okt 2015 - 15:39
Aansprakelijkheid van de bewaarder van een zaak in samenloop met aansprakelijkheid door fout derde Rechtspraak 6 sep 2014 - 17:47
Aansprakelijkheid van de burgerlijke vennootschap tegenover schuldeisers Artikel 21 jul 2017 - 22:23
Aansprakelijkheid van de commissaris in het vennootschapsrecht Artikel 15 jan 2010 - 18:59
Aansprakelijkheid van de curator voor de goederen in zijn bewaring Rechtspraak 26 okt 2013 - 03:26
Aansprakelijkheid van de eigenaar van een omvallende boom Rechtspraak 20 mrt 2014 - 21:52
Aansprakelijkheid van de feitelijke bestuurder in faillissement Rechtspraak 21 jan 2012 - 16:46
aansprakelijkheid van de gemeente bij gebrek aan signalisatie op de weg van een gekende situatie met wild in de omgeving van de weg Rechtspraak 9 feb 2010 - 20:07
Aansprakelijkheid van de gemeente ingevolge verklaring van de burgemeester Rechtspraak 7 feb 2018 - 17:56
Aansprakelijkheid van de gemeente voor een uitlaat op de weg Rechtspraak 29 jan 2018 - 12:13
Aansprakelijkheid van de gerechtsdeurwaarder bij spoedeisendheid Rechtspraak 19 jan 2013 - 16:16
Aansprakelijkheid van de gerechtsdeurwaarder wegens niet nakoming van de regels van evenredige verdeling Rechtspraak 2 sep 2013 - 17:47
aansprakelijkheid van de herbergier bij ongeval met dronkenschap Pagina 22 jan 2010 - 18:53
aansprakelijkheid van de kredietgever Pagina 22 jan 2010 - 18:59
aansprakelijkheid van de kredietgever bij het plaatsen van een valse handtekening Pagina 15 jan 2010 - 18:56
aansprakelijkheid van de kredietgever die niet vooraf informeert naar de reden van het krediet Pagina 11 okt 2017 - 15:18
Aansprakelijkheid van de minderjarige Artikel 24 jul 2017 - 10:32
aansprakelijkheid van de notaris Artikel 23 mei 2017 - 16:25
Aansprakelijkheid van de notaris bij bodemonderzoek Pagina 23 mei 2017 - 16:13
Aansprakelijkheid van de notaris bij bodemverontreiniging na foutieve informatieverschaffing Rechtspraak 23 mei 2017 - 16:24
Aansprakelijkheid van de notaris integrale vergoedingsplicht Rechtspraak 27 jun 2016 - 18:37
Aansprakelijkheid van de notaris voor foutieve informatieverschaffing Rechtspraak 14 apr 2013 - 14:48
Aansprakelijkheid van de notaris voor foutieve informatieverschaffing , voorlichtingsplicht en onderzoeksplicht Rechtspraak 27 jun 2016 - 18:36
Aansprakelijkheid van de overheid Pagina 12 feb 2016 - 18:57
Aansprakelijkheid van de overheid door niet uitvoering van de wet Pagina 2 mei 2011 - 15:27
aansprakelijkheid van de overheid kennis van het gebrek en tijd om van het gebrek kennis te nemen Pagina 20 mrt 2014 - 00:26
aansprakelijkheid van de overheid voor fouten van de wetgever Rechtsleer 15 jan 2010 - 18:57
Aansprakelijkheid van de overheid voor fouten van de wetgever Pagina 11 mei 2017 - 12:40
Aansprakelijkheid van de reisagent en luchtvaartmaatschappij voor het verlies van bagage Rechtspraak 25 jul 2017 - 17:53
Aansprakelijkheid van de reisagent informatie wijziging uurrregeling Rechtspraak 17 aug 2017 - 16:56
Aansprakelijkheid van de reisagent informatie wijziging uurrregeling reisagent niet bereikbaar Rechtspraak 17 aug 2017 - 17:22
Aansprakelijkheid van de reisbemiddelaar bij gebrek aan opgave van de reisorganisator Rechtspraak 15 jan 2010 - 18:57
Aansprakelijkheid van de reisorganisator die klant ander hotel geeft dan besteld Rechtspraak 4 dec 2016 - 12:54
Aansprakelijkheid van de reisorganisator voor tekortkomingen van derden bij op maat gemaakte reizen Rechtspraak 6 feb 2016 - 19:05
Aansprakelijkheid van de school bij gebrek aan informatie over thuisonderwijs voor chronisch zieke kinderen Rechtspraak 20 sep 2017 - 15:53
Aansprakelijkheid van de Staat - Fout begaan door het Hof van Cassatie in de uitoefening van de rechtsprekende functie Rechtspraak 27 okt 2017 - 15:58
Aansprakelijkheid van de staat door de fout van de rechter Pagina 23 dec 2017 - 11:23
Aansprakelijkheid van de staat of de rechter voor schade ingevolge beslag Rechtspraak 17 jul 2015 - 18:28
Aansprakelijkheid van de staat voor de fouten va de ambtshalve aangestelde advocaat Rechtspraak 11 jul 2017 - 18:21
Aansprakelijkheid van de staat voor fout van de rechter die ambtshalve faillissement uitsprak zonder degelijk nazicht bundel Rechtspraak 15 okt 2017 - 13:48
Aansprakelijkheid van de staat voor fout van de rechter door schending van de rechtsregels zonder mogelijkheid op beroep of vernietiging Rechtspraak 17 jul 2015 - 18:44
Aansprakelijkheid van de staat voor fout van de rechter zelfde rechtsregels als voor gewone burgers Rechtspraak 11 jan 2016 - 18:32
Aansprakelijkheid van de staat voor haar genomen verkeerde beslissingen Pagina 25 dec 2013 - 18:11
Aansprakelijkheid van de staat voor haar wetgeving wijze van betekening Rechtspraak 30 okt 2015 - 17:53
Aansprakelijkheid van de staat voor onterecht faillissement Rechtspraak 15 okt 2017 - 13:47
Aansprakelijkheid van de staat voor onterecht faillissement zelfs wanneer faillissement nadien ongedaan wordt gemaakt Rechtspraak 15 okt 2017 - 13:47
Aansprakelijkheid van de staat wegens het niet tijdig voorzien van een sanctie Rechtspraak 24 okt 2015 - 14:07
Aansprakelijkheid van de staat wegens niet uitvoering van de wet Rechtspraak 24 okt 2015 - 15:50
Aansprakelijkheid van de staat wegens overtreding van de voorzichtigheidsnorm Rechtspraak 24 okt 2015 - 14:04
Aansprakelijkheid van de syndicus in het appartementsrecht Rechtsleer 1 okt 2013 - 01:32
Aansprakelijkheid van de turnleraar voor ongeval in de turnles Rechtspraak 21 mei 2018 - 14:50
Aansprakelijkheid van de uitgever wegens schending van de privacy Rechtspraak 7 jul 2015 - 11:08
aansprakelijkheid van de verzekeringsmakelaar Pagina 16 apr 2011 - 13:48
Aansprakelijkheid van de wegbeheerder voor losliggende zaken op de weg Rechtspraak 29 jan 2018 - 12:15
Aansprakelijkheid van de werknemer Rechtsleer 15 mei 2015 - 10:15
aansprakelijkheid van degene die toezicht heeft over het kind Rechtspraak 13 jul 2013 - 14:09
Aansprakelijkheid van een arts bij sterilisatie Pagina 24 sep 2011 - 09:31
aansprakelijkheid van een bestuur ingevolge fout Rechtspraak 13 jul 2013 - 17:59
Aansprakelijkheid van een grootbank die haar naam verbindt aan de introductie van buitenlands aandeel Rechtspraak 4 aug 2016 - 13:16
Aansprakelijkheid van het schoolbestuur voor verkeerde verkeerde beslissingen klassenraad Pagina 25 dec 2013 - 17:36
Aansprakelijkheid van uitgever en hoofdredacteur voor foute berichtgeving journalist Rechtspraak 20 jan 2018 - 15:36
Aansprakelijkheid vennooten in vennootschap onder firma Pagina 2 sep 2014 - 23:04
Aansprakelijkheid vervoerder CMR enkel schade en vertraging vervoerde goederen Pagina 26 mei 2014 - 14:31
Aansprakelijkheid verzekeraar bij opzegging en vernieuwing polis Rechtspraak 13 jun 2011 - 22:22
Aansprakelijkheid voor aangestelden Artikel 19 sep 2017 - 14:39
Aansprakelijkheid voor aangestelden en onderaanneming Rechtspraak 14 sep 2017 - 16:14
Aansprakelijkheid voor aangestelden met misbruik van bediening of functie Rechtspraak 13 jan 2015 - 16:34
Aansprakelijkheid voor afbreken van onderhandelingen Rechtspraak 31 jan 2018 - 18:57
Aansprakelijkheid voor de beschadiging van ondergrondse leidingen die niet of op onjuist plan vermeld staan Rechtspraak 18 jan 2018 - 19:09
Aansprakelijkheid voor de beschadiging van ondergrondse leidingen en kabels door grondwerken, graafwerken of ploegen zelfs op eigen terrein Rechtspraak 26 jun 2014 - 17:23
Aansprakelijkheid voor de beschadiging van ondergrondse leidingen die niet of op onjuist plan vermeld staan - geen peiling Rechtspraak 18 jan 2018 - 19:21
aansprakelijkheid voor de beslaglegger bij beslag inzake namaak wanneer de procedure ten gronde later wordt afgewezen Rechtspraak 17 dec 2011 - 09:29
Aansprakelijkheid voor de derde die aangesteld wordt een verbintenis uit te voeren Rechtspraak 11 mrt 2014 - 01:09
Aansprakelijkheid voor dieren Pagina 4 jul 2017 - 17:39
aansprakelijkheid voor dieren Rechtspraak 1 nov 2011 - 09:13
aansprakelijkheid voor dieren en autonome gedraging van het dier Pagina 24 dec 2011 - 00:15
Aansprakelijkheid voor dieren en feitelijk meesterschap beoordeling grondrechter onder toezicht van Cassatie Rechtspraak 20 mrt 2014 - 15:56
aansprakelijkheid voor dieren zowel de feitelijke bewaarder 1385 als de tijdelijke bewaarder 1382 W Pagina 23 mei 2013 - 12:57
Aansprakelijkheid voor dieren, dierentuinen en professionele bewaarders Artikel 1 nov 2011 - 12:19
Aansprakelijkheid voor dieren. Een juridische zoektocht die ons leidt van een ordinaire hondenbeet tot de ziekenhuisbacterie Rechtsleer 24 mei 2010 - 12:40
Aansprakelijkheid voor duiven Rechtspraak 26 sep 2017 - 07:23
Aansprakelijkheid voor gebouwen die gebrekkig onderhouden worden 1382 of 1386 BW Rechtspraak 10 mei 2018 - 23:58
Aansprakelijkheid voor gebrek in de riolering Rechtspraak 28 jan 2018 - 17:47
Aansprakelijkheid voor gebrek in trottoir waarvan slachtoffer kennis draagt Rechtspraak 10 mei 2018 - 23:54
Aansprakelijkheid voor hondenbeet Rechtspraak 4 jul 2017 - 17:44
Aansprakelijkheid voor opzettelijke fout van aangestelden Rechtspraak 13 jan 2015 - 16:36
aansprakelijkheid voor schade aan werktuigen van loonwerkers door gebreken in grond van de opdrachtgever Rechtspraak 12 nov 2011 - 19:22
Aansprakelijkheid voor schade door gebrek in de fietsenstalling Rechtspraak 28 okt 2014 - 21:04
Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door autonome motorrijtuigen Rechtsleer 16 mei 2018 - 11:55
aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door kantelpoorten 1384 of 1382 Pagina 16 dec 2013 - 22:20
Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door slechte aansluiting op de waterleding Rechtspraak 28 apr 2016 - 15:37
Aansprakelijkheid voor sneeuw en ijs op het voetpad Rechtspraak 27 okt 2013 - 21:21
Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken bouw Pagina 9 sep 2014 - 18:24
aansprakelijkheid voor zaken Pagina 7 feb 2017 - 11:44
aansprakelijkheid voor zaken 1384 BW wild op de weg geen overheidsaansprakelijkheid en geen gebrek aan de weg en signalisatieverplichting Rechtspraak 29 jan 2018 - 11:35
aansprakelijkheid voor zaken bewijslast en onrechtstreeks bewijs Pagina 23 mei 2013 - 14:17
aansprakelijkheid voor zaken bij diefstal | de dief is aansprakelijk Pagina 12 jan 2014 - 02:24
Aansprakelijkheid voor zaken bij gebruik zonder toelating Pagina 12 jan 2014 - 02:40
Aansprakelijkheid voor zaken bij uitlening en gebruikslening Pagina 17 jan 2014 - 06:28
aansprakelijkheid voor zaken en minderjarige houders van de zaak Pagina 12 jan 2014 - 02:34
Aansprakelijkheid voor zaken geen incorporatie noodzakelijk tussen het gebrek en de zaak Rechtspraak 7 jul 2017 - 15:56
Aansprakelijkheid voor zaken gemene delen appartementseigendom Rechtspraak 28 okt 2014 - 21:05
Aansprakelijkheid voor zaken intrinsiek karakter gebrek Rechtspraak 29 jan 2018 - 12:22
Aansprakelijkheid voor zaken Verzinkbare paal in de grond die naar boven komt op ogenblik dat een voertuig erover rijdt Rechtspraak 7 nov 2014 - 19:42
Aansprakelijkheid voor zaken zorgvuldigheidsplicht grootwarenhuis Rechtspraak 7 jul 2017 - 15:55
aansprakelijkheid wegbeheerder door abnormale werking van de verkeerslichten Pagina 20 feb 2015 - 12:09
Aansprakelijkheid wegbeheerder en fout van een derde die gebrek veroorzaakte Rechtspraak 29 jan 2018 - 12:50
Aansprakelijkheid wegbeheerder op bekentenis van fout Rechtspraak 29 jan 2018 - 12:48
Aansprakelijkheid wegbeheerder voor gelijkgrondse bermen Rechtspraak 29 jan 2018 - 13:25
Aansprakelijkheid wegbeheerder voor put in de weg Rechtspraak 15 feb 2018 - 12:00
Aansprakelijkheid wegens fout door medisch experiment Pagina 24 sep 2011 - 09:31
Aansprakelijkheid wegens gebrek aan het wegdek. Steenpuin op de rijbaan. Rechtspraak 13 mei 2017 - 09:51
Aansprakelijkheid wegens gebrek in gelijkgrondse berm Rechtspraak 13 mei 2017 - 09:50
aansprakelijkheid wegens niet verhoging maatschappelijk kapitaal tot wettelijk minimum Pagina 22 jan 2010 - 18:51
Aansprakelijkheid winkelier die zonnescherm over een parkeerstrook openlaat na sluiting van zijn winkel Rechtspraak 20 nov 2011 - 13:59
Aansprakelijkheid zaakvoerder Gewone commanditaire vennootschap Pagina 7 sep 2013 - 13:36
Aansprakelijkheid ziekenhuis voor schade geesteszieken Rechtspraak 4 okt 2017 - 13:10
Aansprakelijkheid –Gebrekkige zaak – ontplofbaar gas dekking verzekering Rechtspraak 8 dec 2017 - 15:33
Aansprakelijkheid –Gebrekkige zaak – Samengestelde zaak – Stagnerend water in ondergrondse parking Rechtspraak 12 feb 2012 - 19:54
Aansprakelijkheidsbeperkingen in contracten met netwerkbeheerders Pagina 11 apr 2012 - 19:42
Aansprakelijkheidsverzekeringen - Leiding van het geschil - CMR - Verzekerde als CMR vervoerder Rechtspraak 6 jul 2017 - 16:57
Aansprakelijkheidsvordering tegen advocaat – Aanvangspunt – Beëindiging van taak Rechtspraak 29 mrt 2018 - 20:56
aansprakelijkheidsvordering van vennoten tegen het bestuur van een vennootschap wegens waardevermindering van aandelen Pagina 6 mei 2014 - 15:58
Aansprakelijkjeid instorting gebouwen 1386 BW cumul 1384 (ballustrade) Rechtspraak 13 apr 2013 - 18:43
Aanstelling gerechtelijke bemiddeling sluit de arbitrage niet uit Rechtspraak 12 jul 2017 - 15:37
Aanstelling gerechtelijke mandataris WCO ontneemt schuldenaar beheer van goederen niet Rechtspraak 13 mrt 2016 - 19:10
Aanstelling sekwester over de opengevallen nalatenschap bij geschil over testament Rechtspraak 22 dec 2017 - 12:25
Aanstelling van een deskundige door de boedelnotaris bij vereffening-verdeling Rechtspraak 14 jan 2012 - 13:50
Aanstelling voogd ad hoc bevoegdheid Rechtspraak 2 sep 2016 - 16:51
Aanstelling voorlopig bewindvoerder vennootschap hoogdringendheid en subsidiariteit Rechtspraak 22 jul 2017 - 11:25
Aanvaarding bevoegdheidsbeding in factuurvoorwaarden door lange handelsrelatie Rechtspraak 16 nov 2016 - 14:23
aanvaarding bij levering slaat enkel op zichtbare gebreken Exoneratie kan enkel in hoofde van beroepsverkoopsverkoper slaan op niet opspoorbare gebreken Garantie ten aanzien van bepaald gebrek Rechtspraak 17 jan 2010 - 19:18
Aanvaarding door gebrek aan protest in handelszaken Rechtspraak 13 jun 2016 - 16:25
aanvaarding en verwerping van de nalatenschap Pagina 17 mei 2013 - 23:36
aanvaarding factuur door gedeeltelijke betaling Pagina 2 feb 2013 - 02:25
Aanvaarding factuur door integrale betaling Rechtspraak 7 jan 2018 - 16:39
Aanvaarding factuurvoorwaarden buitenlandse handelspartner en taal geadresseerde Pagina 2 sep 2012 - 19:47
Aanvaarding factuurvoorwaarden door kennisnamebeding Pagina 11 okt 2015 - 15:14
Aanvaarding na eerdere verwerping van de nalatenschap Rechtspraak 13 jan 2018 - 20:00
Aanvaarding onder voorbehoud van boedelbeschrijving en successierechten Artikel 11 jan 2016 - 15:20
aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving Pagina 10 sep 2013 - 23:05
aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving en nalatigheid tot uitvoering van de boedelbeschrijving sanctie zuivere aanvaarding Rechtspraak 17 feb 2012 - 18:09
Aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving en uitkering legaten voor vereffening van de schulden van de nalatenschap Rechtspraak 11 jan 2016 - 15:17
Aanvaarding van aanbod moet volledig zijn om overeenkomst tot stand te brengen Rechtspraak 5 jan 2018 - 18:55
Aanvaarding van de levering begrip Rechtspraak 29 nov 2017 - 14:55
Aanvaarding van de nalatenschap loutere passieve houding volstaat niet Rechtspraak 3 mei 2018 - 18:02
aanvaarding van vordering door aanvaarding van levering los van factuurprotest Rechtspraak 12 mei 2015 - 14:43
Aanvang handelshuur vanaf datum dat huurder het goed betrekt en voortijdig verzoek tot huurhernieuwing Rechtspraak 31 okt 2011 - 12:41
Aanvang termijn kennisgeving per gerechtsbrief Rechtspraak 20 mrt 2017 - 18:07
Aanvangspunt en eindpunt van de tienjarige aansprakelijkheidstermijn Rechtsleer 26 dec 2015 - 14:39
Aanvangspunt van de tien en vijfjarige verjaring Pagina 17 okt 2015 - 15:22
Aanvangspunt van de verjaring Pagina 24 feb 2018 - 15:13
Aanvangspunt van de vervaltermijn om erkenning van een kind te betwisten Rechtspraak 7 aug 2017 - 12:50
Aanvangspunt verjaring arbeidsongevallen en beroepsziekten Pagina 18 okt 2015 - 12:23
Aanvangspunt verjaring ereloon advocaat Rechtspraak 27 feb 2016 - 15:58
Aanvangspunt verjaring honorarium advocaat vanaf melding aan de rechtbank dat minnelijke regeling is bereikt Rechtspraak 27 mrt 2017 - 16:19
Aanvangspunt verjaring van de strafvordering bij eenheid van opzet - Periode zonder nadere precisering Rechtspraak 29 mrt 2018 - 20:55
Aanvangspunt verjaringstermijn jaarlijkse vakantie arbeiders Rechtspraak 6 okt 2014 - 20:58
Aanvangstermijn antwoordrecht bij wijziging belastingsaanslag Rechtspraak 11 feb 2011 - 21:36
aanvangstermijn redelijke termijn in tuchtzaken Artikel 18 sep 2014 - 20:31
Aanvangstermijn van de aanzuiveringsregeling in de collectieve schuldenregeling Rechtspraak 11 mei 2012 - 22:51
Aanvangstermijn van de opzeggingstermijn van bedienden Pagina 16 sep 2011 - 17:24
Aanvangstermijn van de opzeggingstermijn van bedienden Pagina 7 okt 2011 - 19:12
Aanvoering van eigen recht tegen daad van rechtsvoorganger Rechtspraak 27 jan 2017 - 15:16
aanvraag art 751 wat was dat? Pagina 15 jan 2010 - 18:58
Aanvraag herstel in eer en rechten eerherstel strafrecht model Model 30 nov 2016 - 15:59
Aanvraag hypothecair getuigschrift Model 3 mei 2011 - 21:03
Aanvraag vernieuwing handelshuur gevraagd door onderhuurder termijnen Rechtspraak 19 apr 2016 - 13:02
Aanvraag vernieuwing handelshuur vergeten vermelding in de aanvraag vormfout sanctie Rechtspraak 10 mei 2016 - 14:14
Aanvraagformulier DAVO Model 19 aug 2016 - 16:42
aanvullend onderzoek door deskundige Pagina 22 apr 2010 - 14:07
Aanvullende conclusietermijn om processuele warboel te vermijden Rechtspraak 24 jun 2018 - 23:25
Aanvullende conclusietermijn op basis van het recht op eerlijk proces Rechtspraak 24 jun 2018 - 18:06
aanvullende opzegvergoeding verloren bij tegenopzeg door bediende Pagina 28 mei 2013 - 20:39
Aanvullende vakantie Artikel 29 jun 2012 - 12:02
Aanvullende werking van de goede trouw Artikel 2 okt 2017 - 18:19
Aanvulling door onderzoeksgerechten van de feitelijke gronden van de aanhouding Rechtspraak 28 dec 2017 - 11:13
Aanvulling van de rechterlijke uitspraak Artikel 15 jun 2018 - 22:34
Aanvulling van de rechterlijke uitspraak mag geen afbreuk doen aan het gezag van gewijsde van de uitspraak Artikel 21 sep 2014 - 16:52
Aanvulling van een vonnis of arrest Pagina 25 mrt 2014 - 23:21
Aanvulling, uitlegging en verbetering van een uitspraak thans bij verzoekschrift Artikel 15 jun 2018 - 22:28
Aanwenden van de zaakvoerder van kredietkaart van de vennootschap voor privédoeleidend is strijdig pet specialiteitsbeginsel Rechtspraak 24 aug 2016 - 17:32
Aanwending van fiscale gegevens in strafzaken Rechtspraak 22 jul 2016 - 10:37
Aanwerven en ontslaan bedienden Rechtsleer 12 feb 2012 - 19:44
Aanwerven met het oog op het plegen van prostitutie en het exploiteren daarvan Rechtspraak 18 apr 2016 - 13:48
Aanwerven van bedrijfsjurist of beroep op een advocaat Pagina 22 jan 2010 - 18:57
Aanwerven, tewerkstellen & ontslaan Rechtsleer 20 jan 2012 - 15:06
Aanwerving met oog op prostitutie is ander misdrijf dan exploitatie prositutie Rechtspraak 8 aug 2017 - 16:13
Aanwezigheid van derden bij de huiszoeking Rechtspraak 19 jan 2018 - 12:12
Aanwijzingen schijnhuwelijk Pagina 4 jul 2015 - 09:57
Aanzetten minderjarige tot ontucht Rechtspraak 18 sep 2017 - 16:59
Aanzetten tot haat en discriminatie Rechtspraak 17 sep 2015 - 12:48
Aanzetten van een minderjarige tot ontucht en perverse handelingen zonder dwang Rechtspraak 9 jan 2018 - 14:28
Aanzetten van een minderjarige tot ontucht en prostitutie door misbruik te maken van de ontluikende seksuele belangstelling Rechtspraak 9 jan 2018 - 14:41
Aanzienlijke terugval van de economische situatie Artikel 20 feb 2016 - 16:00
Aard van de beslissing tot gerechtelijke bemiddeling Pagina 4 feb 2016 - 18:58
Aardeweg Pagina 28 sep 2017 - 17:16
Aarhusdoctrine Rechtspraak 25 nov 2017 - 16:11
aasgierenfondsen onbeslagbaarheid ontwikkelingshulp Pagina 22 jan 2010 - 18:52
Ab ovo usque ad mala Artikel 22 aug 2016 - 15:37
Ab urbe condita Artikel 22 aug 2016 - 15:54
Abactis Artikel 22 aug 2016 - 10:54
Abbreviaturen Artikel 5 apr 2013 - 22:49
Abdonem Artikel 22 aug 2016 - 11:09
Aberratio ictus Rechtspraak 7 jul 2017 - 12:24
Abetalingen stuiten niet de verjaring voor het saldo Rechtspraak 4 feb 2017 - 15:03
ABEX-Index Artikel 22 jul 2010 - 15:29
Abnormaal dure schuldsaldoverzekeringen Pagina 16 apr 2011 - 18:56
Abnormale en goedgunstige voordelen Rechtspraak 16 sep 2011 - 23:30
Abnormale prijzen Pagina 6 okt 2011 - 15:42
Abnormale vatbaarheid voor burenhinder en weerslag op rechtmatige en passende vergoeding Rechtspraak 30 aug 2017 - 16:06
Aborigines Artikel 22 aug 2016 - 16:48
Abortus Pagina 22 aug 2016 - 11:19
Absolute en relatieve nietigheden Pagina 25 apr 2012 - 23:05
Absolute geheimhoudingsplicht van de werknemer ook na ontslag Rechtspraak 18 jul 2016 - 14:02
Absolutus de certo crimine de eodem accusari non potest Pagina 30 okt 2015 - 18:20
Absoluut karakter van syntheseconclusies Rechtspraak 17 mrt 2014 - 20:30
Abstract schadebegrip Artikel 11 okt 2014 - 11:20
Abstracte verbintenis Artikel 28 apr 2016 - 14:11
Abstracte verbintenis is geen concreet bewijs Rechtspraak 24 jul 2016 - 16:53
Abstracte verbintenis is geen concreet bewijs van een onderliggende verbintenis Rechtspraak 9 jul 2017 - 09:21
Abusieve uitoefening van procesrechten Rechtspraak 11 mei 2018 - 00:13
Acces Artikel 10 jul 2011 - 22:40
accesorium sequitur principale Artikel 20 jan 2011 - 20:57
Accessoir opstalrecht Rechtspraak 25 mrt 2016 - 13:27
Accessoriteit in het vermogensrecht Rechtsleer 28 mrt 2014 - 22:14
Accipiens Artikel 3 jan 2016 - 12:42
Accreditatie van bemiddelaars, geldklopperij Artikel 30 jul 2012 - 20:12
Accres Pagina 31 okt 2017 - 17:34
accusatoire rechtspleging Artikel 20 jan 2011 - 00:56
Acedia Artikel 11 sep 2013 - 21:53
Achilleshiel Artikel 13 mei 2012 - 17:36
achtergelaten voorwerpen Pagina 22 jan 2010 - 18:54
Achtergestelde lening Artikel 25 jul 2015 - 12:41
Achtergestelde lening strekt tot schuldeisers van lagere rang Rechtspraak 5 jul 2016 - 17:43
Acme Artikel 17 mei 2012 - 17:53
acquisitiefraude Pagina 21 okt 2017 - 11:19
Acteren , akteren en akte Pagina 3 jan 2018 - 18:46
actiemogelijkheden van de koper van een occasiewagen, wanneer deze wagen gebrekkig blijkt Rechtsleer 24 mei 2010 - 12:37
Actieve informatieverschaffing voorafgaand aan het verhoor Pagina 5 mrt 2016 - 12:09
Actieve rol van de notaris bij vereffening-verdeling Rechtspraak 10 okt 2017 - 16:57
actieve rol van de rechter in het bewijsrecht en de beperking van het beschikkingsbeginsel Pagina 15 jan 2010 - 18:57
Actieve vraagplicht kredietgever en passieve antwoordplicht consument Rechtspraak 11 okt 2017 - 15:27
Actio Pagina 7 feb 2018 - 15:05
actio iudicati Pagina 16 jan 2018 - 15:26
Actio mandati vereiste beslissing daartoe bevoegd orgaan Rechtspraak 26 jun 2016 - 17:40
Actio Pauliana ingesteld door de curator Rechtspraak 21 nov 2017 - 21:12
actio popularis Pagina 29 apr 2016 - 12:02
Actio quanti minoris Artikel 7 feb 2018 - 14:55
Actio Redhibitoria Artikel 7 feb 2018 - 14:49
Actor sequitur forum rei Artikel 31 okt 2015 - 16:36
Actore non probante, reus absolvitur Artikel 31 okt 2015 - 17:03
Actori incumbit (onus) probatio, reus in excipiendo fit actor Artikel 31 okt 2015 - 17:14
Actori incumbit probatio Artikel 31 okt 2015 - 17:11
Actualia inzake burenhinder Rechtsleer 5 feb 2016 - 12:58
Actualia schenkingen Rechtsleer 11 nov 2011 - 09:42
Actualisering waarde goederen in vereffening-verdeling Pagina 1 okt 2017 - 19:23
Actueel Advertisement 11 jun 2018 - 09:22
Actueel aansprakelijkheidsrecht Rechtsleer 9 jun 2012 - 00:06
actueel gerechtelijk recht Pagina 23 sep 2017 - 10:20
Actuele informatie en updates Pagina 15 jan 2010 - 18:58
Actuele informatie en updates op deze site Pagina 15 jan 2010 - 18:58
actuele knelpunten in het verbintenissenrecht Rechtsleer 5 sep 2011 - 22:55
Actuele knelpunten inzake beslag executie van dwangsommen Rechtsleer 17 apr 2012 - 22:17
Actuele ontwikkelingen inzake verbintenissenrecht Rechtsleer 16 sep 2010 - 21:55
Actuele ontwikkelingen inzake verbintenissenrecht Rechtsleer 30 jan 2016 - 09:16
Actuele technieken in binnen- en buitenlandse handel Rechtsleer 5 dec 2010 - 08:43
Actuele vraagstukken van interlandelijke en inlandse adoptie en van verlatenverklaring Rechtsleer 10 aug 2010 - 07:14
Actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica Pagina 3 jan 2018 - 19:33
Actus interpretandus est potius ut valeat quam ut pereat Artikel 31 okt 2015 - 17:20
Ad Kalendas Graecas Artikel 22 aug 2016 - 19:05
Ad probationem Artikel 2 aug 2015 - 20:31
Ad Rem Rechtsleer 27 sep 2012 - 15:01
Ad ventrem inspicendum Artikel 14 aug 2015 - 10:59
Addendum Artikel 5 mrt 2016 - 13:19
Adel APR Rechtsleer 12 nov 2010 - 04:31
Adhuc sub iudice lis est Artikel 4 jan 2016 - 01:50
Adiëren Artikel 18 jan 2018 - 12:15
Admininistratieve geldboete betalen onder voorbehoud is geen erkenning van inbreuk Rechtspraak 19 sep 2013 - 22:41
Administratief en Onderwijsrecht Pagina 22 jan 2010 - 18:49
Administratiefrechtelijke aspecten inzake onteigening De onteigeningsvoorwaarden Rechtsbescherming in de administratieve fase Milieurecht en onteigening Rechtsleer 13 jun 2010 - 22:18
Administratieve beslissing dient integraal aan de betrokken ter kennis gebracht zonder enige weglating of inkorting Rechtspraak 7 apr 2014 - 20:54
Administratieve geldboete heeft geen gezag van gewijsde Rechtspraak 9 jun 2017 - 22:24
Administratieve geldboete het sociaal handhavingsrecht Rechtsleer 17 feb 2016 - 15:21
Administratieve geldboete recht van beroep en hoorrecht Rechtspraak 9 jun 2017 - 15:49
Administratieve overheid – Begrip Rechtspraak 4 nov 2014 - 21:12
administratieve procedure beroep op onwettigheden, instemming met de onwettigheid gevolgen Artikel 15 jan 2010 - 18:59
Administratieve rechtsbibliotheek Rechtsherstel door de Raad van State Rechtsleer 17 apr 2012 - 11:49
Administratieve sancties dienen in verhouding te staan mbt van de ernst der feiten en niet met omstandigheden eigen aan de persoon van de overtreder Rechtspraak 20 mei 2014 - 15:53
administratieve sancties met repressief karakter dienen getoest aan ondermeer artikel 6 EVRM en het evenredigheidsbeginsel maar zonder recht op kwijtschelding of matiging Rechtspraak 18 dec 2010 - 12:27
administratieve sancties met repressief karakter en verjaring Rechtspraak 17 feb 2011 - 16:39
Administratieve sancties voorafgaande verdediging Gemeentewet Rechtspraak 17 feb 2011 - 22:25
Administratieve vervolging met strafrechtelijk karakter is mogelijk naast de uitoefening van de strafvordering Rechtspraak 19 jun 2018 - 21:09
Adobe Artikel 29 jul 2010 - 21:10
Adopteren Pagina 4 mrt 2015 - 15:19
Adoptie Pagina 2 jul 2017 - 09:20
Adoptie Rechtsleer 28 jan 2013 - 17:42
Adoptie Rechtsleer 24 feb 2016 - 14:05
Adoptie bepalingen in het BW Pagina 2 jul 2017 - 09:16
adoptie door homoseksuele koppels Pagina 14 mei 2011 - 21:12
Adoptie en huwelijksverbod Artikel 24 okt 2010 - 16:16
Adoptie en kafala (naar Marokaans recht)-Internationaal Privaatrecht Rechtspraak 5 jul 2017 - 15:18
Adoptie en leeftijdsverschil Rechtspraak 18 jan 2018 - 18:48
Adoptie geschiktheid adoptant Rechtspraak 22 mei 2014 - 11:49
Adoptie kind bij voormalige partner Pagina 22 aug 2017 - 15:32
Adoptie ten aanzien van een kind met onbekende wettelijke en biologische vader Rechtspraak 22 aug 2017 - 15:20
Adoptie van een meerderjarige vereiste wettige redenen Rechtspraak 22 mrt 2014 - 21:46
ADR Pagina 13 okt 2017 - 16:05
ADR Definitie Pagina 13 okt 2017 - 16:01
ADR Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg Pagina 26 mei 2014 - 14:36
adres arbeidshof arbeidsrechtbank Pagina 26 okt 2012 - 20:13
Adres college procureurs-Generaal Pagina 4 mei 2013 - 14:03
adres federaal parket Pagina 22 jan 2010 - 18:49
adres hof van Beroep Pagina 22 jan 2010 - 18:49
adres Hof van cassatie Pagina 22 jan 2010 - 18:49
adres jeugdrechtbank Pagina 22 jan 2010 - 18:49
adres parket procureur des Konings Pagina 14 jul 2017 - 11:57
adres parket procureur des Konings Pagina 15 jan 2010 - 18:57
adres politieparket Pagina 22 jan 2010 - 18:49
adres politierechtbank Pagina 26 aug 2011 - 21:52
adres rechtbank van eerste aanleg Pagina 25 jan 2012 - 02:11
Adres rechtbank van Koophandel Pagina 22 jan 2010 - 18:49
adres vredegerecht Pagina 11 mrt 2016 - 11:33
adressen () Pagina 15 jan 2010 - 18:59
Adressen bezoekruimte Pagina 28 feb 2015 - 00:11
adressen justitiehuizen Pagina 8 jul 2012 - 21:55
Adressen Onderzoeksrechters Pagina 22 jan 2010 - 18:49
Adressen van buitenlandse zaken en consulaten in België Volledige pagina 20 jan 2012 - 20:49
Adressengids Pagina 22 jan 2010 - 18:48
Adressenlijst diensten voor pleegzorg Pagina 20 dec 2010 - 15:04
Adreswijziging van een partij tijdens de procedure dient aan alle partijen medegedeeld Rechtspraak 29 okt 2016 - 14:25
Advies en bijstand aan Zelfstandigen Link 15 jan 2010 - 18:56
Adviesverleners werkzaam in een VZW zijn onderworpen aan de RSZ Rechtspraak 13 jun 2016 - 10:39
Advocaat aanneming Pagina 20 mrt 2016 - 20:17
Advocaat administratief recht Artikel 30 okt 2011 - 16:12
advocaat assisen Pagina 22 jan 2010 - 18:59
Advocaat begaat geen beroepsfout door geen bewarend beslag te leggen Rechtspraak 19 jun 2018 - 15:13
advocaat bemiddelaar Pagina 22 jan 2010 - 18:59
advocaat bemiddeling Pagina 10 apr 2012 - 18:40
advocaat bemiddeling Pagina 4 apr 2012 - 21:03
advocaat beslag Pagina 15 feb 2018 - 15:21
advocaat bezoekrecht Pagina 22 jan 2010 - 18:59
advocaat BTW schulden Pagina 11 apr 2016 - 11:58
advocaat burgerlijk recht Pagina 22 jan 2010 - 18:59
advocaat burgerlijk recht Pagina 22 jan 2010 - 18:59
advocaat burgerlijk recht Pagina 15 jan 2010 - 18:56
advocaat collectieve schuldenregeling Pagina 22 jan 2010 - 18:59
advocaat collectieve schuldenregeling Pagina 22 jan 2010 - 18:59
advocaat consumentenkrediet Pagina 28 mei 2016 - 13:59
advocaat consumentenkrediet Pagina 28 mei 2016 - 13:59
advocaat consumentenrecht Pagina 14 jun 2016 - 14:31
advocaat consumentenrechten Pagina 22 jan 2010 - 18:59
Advocaat die berust zonder mandaat heeft recht op ereloon Rechtspraak 30 aug 2014 - 23:40
Advocaat die procedeert bij gebrek aan geldig mandaat is aansprakelijk Rechtspraak 11 mei 2017 - 12:46
Advocaat die schulden niet betaalt wordt geschrapt Artikel 3 mei 2013 - 14:55
Advocaat dient zijn mandaat niet te bewijzen Artikel 9 jul 2016 - 11:31
advocaat draagmoederschap Pagina 22 jan 2010 - 18:59
Advocaat dwangsom Pagina 9 jun 2013 - 14:41
advocaat echtscheiding Pagina 15 jan 2010 - 18:57
advocaat echtscheidingen Pagina 22 jan 2010 - 18:59
Advocaat en (huwelijks)partner Rechtsleer 25 dec 2011 - 18:21
Advocaat en Artificiële intelligentie Artikel 6 aug 2017 - 15:14
Advocaat en juridisch geweld als alternatief op fysiek geweld Pagina 28 okt 2013 - 01:52
Advocaat en syndicus Rechtspraak 8 mrt 2017 - 12:56
advocaat erven en testament Pagina 2 nov 2012 - 20:24
advocaat faillissement Pagina 30 okt 2011 - 16:14
Advocaat famiierecht Pagina 15 jan 2010 - 18:58
advocaat familierecht Pagina 22 jan 2010 - 18:59
advocaat familierecht Pagina 22 jan 2010 - 18:59
Advocaat fiscaal recht Artikel 5 jan 2018 - 13:59
Advocaat fiscaal recht Artikel 5 jan 2018 - 15:07
Advocaat Handelscontracten Artikel 30 okt 2011 - 17:04
advocaat handelspraktijken Pagina 17 apr 2010 - 21:40
advocaat huur Pagina 22 jan 2010 - 18:59
advocaat incassokantoren Pagina 22 jan 2010 - 18:59
advocaat informaticarecht Pagina 30 okt 2011 - 20:01
Advocaat intellectuele rechten Pagina 30 okt 2011 - 20:22
advocaat invorderingen Pagina 6 okt 2011 - 19:54
advocaat invorderingen Pagina 6 okt 2011 - 19:53
Advocaat kan niet geschrapt worden wegens niet-betaling baliebijdragen Rechtspraak 3 dec 2010 - 00:49
Advocaat Milieurecht Artikel 30 okt 2011 - 13:47
Advocaat ondernemingen Pagina 19 okt 2015 - 14:44
Advocaat ondernemingen in moeilijkheden Pagina 19 okt 2015 - 14:42
Advocaat Onteigeningen Artikel 30 okt 2011 - 13:45
advocaat opgezegde kredieten Pagina 22 jan 2010 - 18:59
advocaat problemen met gerechtsdeurwaarders Pagina 22 jan 2010 - 18:59
Advocaat Raad Van State Artikel 30 okt 2011 - 13:26
Advocaat RIZIV zaken Artikel 30 okt 2011 - 13:39
advocaat RSZ schulden Pagina 22 jan 2010 - 18:59
Advocaat schaderegeling Artikel 11 okt 2014 - 02:45
advocaat schadevergoeding en aansprakelijkheid Pagina 1 nov 2011 - 10:30
advocaat scheiden Pagina 10 jul 2010 - 17:23
advocaat schulden Pagina 22 jan 2010 - 18:59
advocaat schulden leveranciers Pagina 22 jan 2010 - 18:59
Advocaat stedenbouw Artikel 30 okt 2011 - 13:43
advocaat strafrecht Pagina 22 jan 2010 - 18:59
Advocaat tuchtrecht Artikel 20 sep 2014 - 15:59
advocaat van de beschuldigde Pagina 22 jan 2010 - 18:55
Advocaat van de duivel Pagina 28 okt 2013 - 01:44
advocaat vennootschappen Pagina 30 okt 2011 - 20:23
advocaat vereffening verdeling Pagina 22 jan 2010 - 18:59
Advocaat verjaring Pagina 20 mrt 2016 - 20:04
Advocaat Vreemdelingenrecht Artikel 5 nov 2011 - 20:03
Advocaat wordt verondersteld gemachtigd te zijn op te treden voor de rechtbank Rechtspraak 9 jul 2016 - 11:33
advocaat zoeken Pagina 22 jan 2010 - 18:59
Advocaat zonder instructie Rechtsleer 25 dec 2011 - 13:18
Advocaat zonder mandaat kan geen afstand doen van geding Rechtspraak 10 mrt 2017 - 13:53
Advocaten aan BTW onderworpen Rechtsleer 26 jun 2017 - 10:26
Advocaten bij het Hof van Cassatie Pagina 8 apr 2012 - 11:45
Advocaten die geld vragen om rechters om te kopen Artikel 13 okt 2013 - 19:42
Advocaten kunnen ereloon niet meer aanrekenen bij partijbeslissing Rechtspraak 26 nov 2017 - 11:35
Advocaten kunnen niet getuigen voor hun cliënt Artikel 5 feb 2017 - 14:02
Advocaten mogen geen vergoeding krijgen of ontvangen voor doorverwijzing Artikel 27 okt 2014 - 23:17
Advocaten mogen hun proces enkel in de rechtzaal voeren? Artikel 27 okt 2014 - 23:11
Advocatenabonnement opzegging recht op schadevergoeding Rechtspraak 25 sep 2014 - 21:45
Advocatenakte Artikel 14 jun 2013 - 21:57
Advocatenakte Artikel 4 jul 2013 - 15:20
Advocatenerelonen Rechtsleer 30 apr 2012 - 23:15
Advocatenhonorarium en Wetboek Economisch Recht Rechtsleer 6 jul 2015 - 17:01
Advocatenkantoor Elfri De Neve Pagina 27 sep 2012 - 15:21
Advocatenkantoor Elfri De Neve advocaten in vele vakgebieden Pagina 6 jul 2011 - 18:58
Advocatenkantoor Elfri De NeveHomeContactVoorstelling kantoorTarievenzoeken op deze site Links Pagina 15 jan 2010 - 18:57
Advocatenkantoren gezocht of over te nemen, werkaanbiedingen en werk gezocht door en voor advocaten Artikel 20 mrt 2016 - 20:35
Advocatenpocket Rechtsleer 25 aug 2010 - 11:42
Advocatenpraktijk Rechtsleer 28 jun 2011 - 17:36
advocatensoftware Pagina 22 jan 2010 - 18:48
Advocatuur en arbitrage, is een advocaat ook een goed arbiter Rechtsleer 13 mrt 2012 - 16:01
Advocatuur. Regels & Deontologie Rechtsleer 26 jun 2015 - 12:21
Advodata Advertisement 8 aug 2014 - 14:21
advodata Pagina 22 jan 2010 - 18:48
Aeneas of Odysseus - Troje of Rome Artikel 30 apr 2018 - 17:41
Aequitas in omnibus rebus praecipuam esse justitiae aequitatisque quam stricti juris rationem Artikel 31 okt 2015 - 18:00
Aequitas lucet per se Artikel 7 dec 2017 - 16:23
Aequitas nihil aliud est quam jus quam lex scriptio praetermisit Artikel 7 dec 2017 - 16:23
Aequum est neminem cum alterius detrimento locupletiorem fieri Artikel 7 dec 2017 - 16:24
afbeelding van een verdachte zonder toestemming Rechtspraak 15 jan 2010 - 18:58
afbetaling opeisbaar consumentenkrediet Artikel 28 mei 2016 - 14:00
afbetaling opeisbaar hypothecair krediet Artikel 28 mei 2016 - 15:33
Afbetalingen vragen hoe doe je dat (model) Model 9 jun 2015 - 11:45
Afbetalingsovereenkomsten APR Rechtsleer 1 jul 2011 - 17:26
Afbetalingsregelingen met de gerechtsdeurwaarder bindend Rechtspraak 1 dec 2012 - 02:28
Afbrekende vergelijkende reclame Pagina 17 aug 2017 - 18:36
Affectieve relatie sluit vermogensverschuiving zonder oorzaak niet uit Rechtspraak 15 okt 2016 - 14:49
Affiches in het uitstalraam uithangen waarin de ex zaakvoerder wordt besmeurd geven aanleiding tot schadevergoeding Rechtspraak 24 jul 2016 - 15:01
afgedwongen aankopen Pagina 22 jan 2010 - 18:53
Afgedwongen verkopen via telefoongesprekken of sms Artikel 22 sep 2011 - 21:11
Afgeknapte overhangende takken vormen abnormale toestand Rechtspraak 12 sep 2017 - 08:14
Afgiftebewijs aangetekende zending-resultaatsverplichting van de post Rechtspraak 5 jul 2017 - 14:29
Afhalen van gelden of banktegoeden tijdens en voor de echtscheidingsprocedure Rechtspraak 13 jan 2018 - 22:56
Afhaling van geld vlak voor de echtscheiding wordt niet beloond Rechtspraak 2 jul 2015 - 19:04
Afhandeling nalatenschap met voorrecht van boedelbescherijving Rechtspraak 4 jan 2016 - 01:49
Afkondigingswet Wetgeving 28 mei 2011 - 00:12
Afkoop van een schuld Pagina 15 jan 2010 - 18:59
Afkoopwet schendt gelijkheidsbeginsel Rechtspraak 27 jul 2017 - 16:42
Afleggen van belastende verklaring door andere verdachte zonder bijstand van een advocaat Rechtspraak 19 mei 2014 - 16:06
Afleggen van verklaring door verdachte zonder bijstand van een advocaat – Sanctie Rechtspraak 5 jan 2018 - 10:57
Afleidingsbeding of filtragebeding Artikel 15 jan 2010 - 18:58
aflopende misdrijven Pagina 22 jan 2010 - 18:53
aflossingstabel Pagina 15 jan 2010 - 18:56
Afluisteren en opnemen van gesprekken Artikel 27 nov 2011 - 11:36
afluisteren en opnemen van telefoongesprekken en andere communicatie Pagina 22 jan 2010 - 18:53
Afluisteren gesprekken tussen verdachte en zijn boekhouder Rechtspraak 12 okt 2017 - 17:04
Afluisteren machtiging onderzoeksrechter motivering Rechtspraak 15 jan 2010 - 18:59
Afluisteren machtiging onderzoeksrechter wijze van motivering en sanctie bij overschrijding van de afluistertermijn Rechtspraak 2 okt 2015 - 14:55
afluisteren van telefoongesprekken Pagina 22 jan 2010 - 18:53
Afmetingen afbeeldingen voor het web Artikel 6 nov 2015 - 14:29
Afpaling APR Rechtsleer 23 jul 2010 - 23:44
Afpaling APR Rechtsleer 23 aug 2010 - 17:03
afpaling en afsluiting Pagina 27 okt 2017 - 17:26
Afpaling en afstand van bomen Rechtspraak 21 feb 2015 - 17:44
Afpaling is onverjaarbaar Rechtspraak 8 nov 2014 - 16:38
Afpaling moet niet worden overgeschreven Rechtspraak 29 mrt 2018 - 19:02
Afpersing Pagina 19 mrt 2018 - 21:29
Afpersing door uitoefenen van een onwettige retentierecht Rechtspraak 17 jul 2017 - 14:21
Afraden om met een andere onderneming te contracteren: een verhaal van zwartmaking en denigrerende vergelijkende reclame Rechtsleer 17 apr 2013 - 20:35
afrekening na vonnis Pagina 15 jan 2010 - 18:57
afrekening na vonnis Pagina 15 jan 2010 - 18:58
Afrekening tussen partijen na nietigheid van de franchise overeenkomst Rechtspraak 11 jul 2016 - 18:04
Afschaffing erfdienstbaarheid wegens het verlies van ieder nut Rechtspraak 27 dec 2014 - 22:38
Afschaffing Le criminel tient le civil en état bij objectieve aansprakelijkheid Pagina 30 nov 2017 - 12:31
Afschaffing onderhoudsgeld gebrek motivering rechter Rechtspraak 5 mrt 2015 - 12:51
Afschaffing persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding EOO wegens samenwoning met een derde Rechtspraak 20 apr 2014 - 16:35
Afschaffing proefbeding Rechtspraak 25 okt 2013 - 11:01
afschaffing titels aan toonder Pagina 22 jan 2010 - 19:00
Afschaffing van het notariaat Artikel 28 mei 2014 - 14:39
Afschaffing verlengde minderjarigheid Pagina 9 mrt 2018 - 18:01
afscheiding van eigendommen Pagina 22 jan 2010 - 18:56
Afschrijving woonplaats verhuis naar buitenland Artikel 25 jun 2017 - 19:24
Afsluiten van elektriciteit wegens wanbetaling vergt tussenkomst van de rechter Rechtspraak 7 nov 2014 - 23:20
Afsluiting faillissement batig saldo voor de gefailleerde Rechtspraak 29 mrt 2013 - 21:06
Afspraken met de fiscus: de grenzen, juridische kwalificatie en rechtsgevolgen Rechtsleer 18 apr 2011 - 19:31
Afspraken vereffening-verdeling tot vereffening verdeling zin nietig Rechtspraak 22 apr 2012 - 20:40
Afspringen van onderhandelingen is geen contractbreuk Rechtspraak 10 jul 2016 - 14:18
Afstamming Pagina 26 feb 2011 - 14:19
Afstamming APR Rechtsleer 2 aug 2010 - 18:57
Afstamming en adoptie Rechtsleer 10 aug 2010 - 10:13
Afstamming en Grondwettelijk Hof Rechtsleer 12 feb 2012 - 11:38
afstamming gecoördineerde wettelijke bepalingen Pagina 15 jan 2010 - 18:57
Afstammingsgeschillen: een procesrechtelijke benadering Rechtsleer 13 mrt 2015 - 15:09
Afstand aanplanting bomen en hagen geldt bij aanplanting Rechtspraak 16 feb 2015 - 18:34
Afstand bomen tussen private gronden en openbaar domeingoederen Rechtspraak 12 dec 2017 - 18:33
Afstand bosbeplanting landbouwgrond Rechtspraak 21 feb 2015 - 13:13
Afstand geding in beroep is geen berusting indien nadien nog beroep kan ingesteld Rechtspraak 2 okt 2017 - 16:30
Afstand geding in beroep ten aanzien van betwisting vaderschap is verboden indien nadien geen beroep meer kan ingesteld bv. door verstrijken termijn Rechtspraak 2 okt 2017 - 16:35
Afstand geding is berusting indien nadien geen beroep meer kan ingesteld bv. door verstrijken termijn Rechtspraak 2 okt 2017 - 16:32
Afstand hoogstammige bomen en erfdienstbaarheid Pagina 26 dec 2012 - 21:02
Afstand hoogstammige bomen en rechten verworven ingevolge verjaring Rechtspraak 12 mrt 2015 - 12:50
afstand hoogstammige bomen geen rechtsmisbruik rooiing Rechtspraak 20 dec 2011 - 23:42
Afstand hoogstammige bomen vordering tot rooien Rechtspraak 20 jul 2013 - 16:31
Afstand of beperking van het hoger beroep Pagina 11 mei 2016 - 16:31
Afstand of beperking van het hoger beroep in strafzaken Pagina 28 jan 2018 - 18:07
Afstand principaal beroep en gevolg voor incidenteel beroep Rechtspraak 22 aug 2017 - 12:50
Afstand van een beroepsgrief kan gebrek aan nauwkeurigheid niet verhelpen Rechtspraak 19 dec 2017 - 13:53
Afstand van een opschortende voorwaarde door een partij tot wiens voordeel de voorwaarde strekt Rechtspraak 5 nov 2016 - 14:44
afstand van geding Pagina 10 dec 2017 - 10:57
Afstand van geding door appellant gevolg incidenteel beroep Rechtspraak 28 dec 2014 - 00:22
Afstand van geding en afstand van recht inzake afstamming Rechtspraak 2 okt 2017 - 16:00
Afstand van geding en het lot van de tegeneis Pagina 10 dec 2013 - 16:19
Afstand van geding en instemming door de tegenpartij Pagina 6 jan 2018 - 12:47
Afstand van geding en rechtsplegingsvergoeding Pagina 6 sep 2017 - 14:58
afstand van geding in strafzaken Pagina 20 sep 2010 - 12:21
Afstand van het cassatieberoep in strafzaken Rechtsleer 5 jan 2011 - 17:25
Afstand van hoger beroep door het openbaar ministerie Pagina 28 jan 2018 - 18:09
Afstand van hoger beroep in echtscheiding mogelijk Rechtspraak 4 jul 2015 - 13:11
Afstand van niet-concurrentiebeding Rechtspraak 7 nov 2011 - 15:42
Afstand van opschortende voorwaarde in het uitsluitend belang van één van de partijen bedongen Rechtspraak 16 jan 2018 - 15:01
Afstand van proceshandeling Pagina 22 jan 2010 - 18:52
Afstand van recht Artikel 20 nov 2011 - 00:42
Afstand van recht en dading Pagina 11 nov 2014 - 18:14
Afstand van recht op natrekking doet een recht van opstal ontstaan Rechtspraak 27 jan 2017 - 15:26
Afstand van recht op natrekking kan door feiten die voor geen andere uitleg vatbaar zijn Rechtspraak 26 sep 2015 - 15:03
afstand van rechtsvordering Pagina 2 okt 2017 - 15:47
Afstand van verjaring Pagina 13 jun 2018 - 14:34
Afstand van verjaring door onderhandeling Rechtspraak 27 sep 2014 - 14:34
Afstand van verjaring door proceshouding Artikel 25 mei 2017 - 13:00
Afstand van verjaring wordt niet vermoed Rechtspraak 13 jun 2018 - 14:39
Afstapping Artikel 29 dec 2015 - 13:11
Afstapping ter plaatse en bijstand van een advocaat Rechtspraak 17 jan 2014 - 21:23
aftrekbaarheid en belastbaarheid van de onderhoudsgelden in het jaar van de feitelijke scheiding Pagina 22 jan 2010 - 18:56
Aftrekbaarheid van restaurantkosten is niet afhankelijk van de voorlegging van een BTW-bonnetje Artikel 8 mei 2014 - 15:27
Aftrekbare beroepskosten vereisen dat zij inherent zijn aan de uitoefening van het beroep of de maatschappelijke activiteit Rechtspraak 20 sep 2011 - 21:51
Aftrekbare kosten mogen vreemd zijn aan statutair doel Artikel 8 mrt 2016 - 14:57
aftrekbeperking 50% voor beroepsmatig gedane receptiekosten Pagina 22 jan 2010 - 18:53
Afvalstoffen decreet en verwerking op bouwplaats conform voorschrift Rechtspraak 10 jun 2012 - 21:46
Afvoer huishoudelijk water verhinderen en rechtsmisbruik Rechtspraak 13 dec 2014 - 16:32
Afwenden van vennootschapsgoederen Pagina 22 feb 2016 - 13:34
Afwentelen van persoonlijke kosten op de vennootschap met misbruik van vennootschapsgoederen door gebruik kredietkaart. Rechtspraak 26 jun 2016 - 18:15
afwerven cliënteel Pagina 13 okt 2017 - 18:02
Afwerven cliënteel is essentie van vrije concurrentie en dus toegelaten Rechtspraak 31 okt 2017 - 18:39
Afwerven cliënteel met onrechtmatige begeleidende omstandigheden zoals verwarring en misleiding is verboden Rechtspraak 31 okt 2017 - 18:47
afwerven cliënten Pagina 19 sep 2015 - 14:29
afwerven klanten Pagina 19 sep 2015 - 14:33
afwerven personeel Pagina 31 okt 2017 - 18:49
Afwerven van cliënteel geoorloofd als vrijheid van handel en nijverheid en van concurrentie Rechtspraak 25 mei 2018 - 19:19
Afwerving cliënteel in een samenwerkingsovereenkomst strijdig met goede trouw Rechtspraak 19 sep 2015 - 14:37
afwezigheid Pagina 3 jan 2018 - 12:00
Afwezigheid bij de pleidooien na schriftelijke verschijning of conclusies maakt geen verstek uit Rechtspraak 19 jan 2014 - 05:06
Afwezigheid derdenverzet gevolgen en gewijsde Rechtspraak 4 feb 2017 - 13:44
Afwezigheid machtiging vrederechter tot verkoop onroerend goed minderjarige slechts relatief nietig Pagina 3 sep 2015 - 11:57
Afwezigheid van het recht van voorkoop voor de pachter bij verkoop aan een medeëigenaar van een aandeel in de eigendom van het gepachte goed Rechtspraak 20 aug 2016 - 14:47
Afwezigheid van het recht van voorkoop voor de pachter bij verkoop aan van het goed aan de echtgenoot, de afstammelingen Rechtspraak 20 aug 2016 - 14:46
afwezigheid van verweer door het openbaar ministerie bij een cassatieberoep in strafzaken Rechtsleer 15 jan 2010 - 21:29
Afwezigheid verplicht verzakingsbeding geen absoluut nietige verkoop Rechtspraak 15 mei 2017 - 10:20
Afwijzing heropening verzoekschrift debatten vereist niet dat rechter eerst partijen hierover debat laat voeren Rechtspraak 1 okt 2017 - 14:34
Afwijzing van een sollicitant op basis van obesitas discriminatie Pagina 3 jul 2017 - 14:02
Afwijzing van minnelijk voorstel kan resulteren in een veroordeling tot de gerechtskosten Rechtspraak 15 jan 2012 - 19:47
Afzetterij Pagina 5 mrt 2016 - 14:11
Afzetterij en bedrog bij het tanken APR Rechtsleer 4 jan 2011 - 18:56
afzetting Pagina 22 jan 2010 - 18:56
Afzien van een internetaankoop Artikel 7 okt 2016 - 16:08
Afzonderlijke bestraffing voor verkeersovertreding en alcoholintoxicatie Rechtspraak 7 okt 2014 - 18:49
Agentschap ondernemen Link 2 jan 2011 - 18:09
agressieve handelspraktijken Pagina 6 okt 2011 - 20:03
Airbnb in appartementseigendom strijdig met basisakte Rechtspraak 30 mrt 2018 - 17:50
Airbnb verhuur in appartement versus reglement mede-eigendom Rechtspraak 30 mrt 2018 - 17:50
Akkoord om te scheiden maar geen volledig akkoord over de voorwaarden Pagina 15 jan 2010 - 18:58
Akkoord tussen partijen tijdens een procedure dient nog steeds door de rechter getoetst Artikel 3 mrt 2015 - 22:45
Akkoorden tussen werkgever en werknemer met betrekking tot de opzeggingstermijn Pagina 7 okt 2011 - 20:20
Akkoordvonnis Artikel 12 dec 2015 - 12:28
Akte die alle elementen omvat om bestaan, opeisbaarheid en bedrag van de vordering te bepalen is een uitvoerbare titel Rechtspraak 5 mei 2018 - 15:00
Akte met betrekking tot overheidsopdrachten begrip Rechtspraak 10 mei 2018 - 23:47
Akte van bekendheid Pagina 7 apr 2013 - 15:51
Akte van bekendheid vervanging door verklaring onder eed Rechtspraak 15 mrt 2014 - 18:21
akte van beschuldiging Pagina 22 jan 2010 - 18:58
Akte van erfopvolging Model 28 aug 2017 - 19:32
akte van verdediging Pagina 22 jan 2010 - 18:58
Akten van Burgerlijke Stand Pagina 22 jan 2010 - 19:00
Aktuele problemen van het vruchtgebruik Rechtsleer 6 dec 2014 - 18:36
Al die dwingende bepalingen van het familiaal vermogensrecht weg ermee Rechtsleer 15 feb 2017 - 19:24
Alarmbelprocedure Pagina 26 okt 2012 - 12:19
Alarmbelprocedure in vennootschappen modellen Rechtsleer 31 aug 2012 - 20:33
Albert Kluyskens Artikel 9 nov 2010 - 16:11
Alcohol - Omniumverzekering mag tussenkomst niet zomaar weigeren Rechtspraak 1 sep 2017 - 13:03
Alcohol de mythe Pagina 20 jan 2018 - 21:12
alcohol en drugsbeleid in de onderneming Artikel 26 okt 2012 - 18:02
Alcohol en regres door ziekenfonds Pagina 3 sep 2015 - 12:48
Alcohol en Verkeer Pagina 20 jan 2018 - 20:55
alcoholintoxicatie en uitsluiting van dekking Pagina 11 mrt 2014 - 01:03
Alcoholintoxicatie en uitsluiting van dekking bij omniumverzekering Pagina 28 jul 2017 - 14:24
Alcoholintoxicatie niet tegenstelbaar aan schadelijder door de verzekering, zelf niet bij de niet-verplichte verzekering Pagina 16 apr 2011 - 19:03
Alcoholslot wet tot invoering Pagina 2 nov 2017 - 20:37
Alcoholverslaving brengt medische ongeschiktheid mee om voertuig te besturen Pagina 2 nov 2017 - 20:26
Alcoholverslaving kan bewezen worden door onderzoek van het haar Pagina 2 nov 2017 - 20:30
Alea iacta est Artikel 22 mei 2015 - 12:57
Algemeen factuurprotest is geen geldig factuurprotest voor wanprestatie Rechtspraak 12 mei 2015 - 14:12
algemeen grondwettelijke rechtsbeginsel van legaliteit en normenhiërarchie Artikel 17 jun 2014 - 15:59
Algemeen handelsrecht, handelscontracten, bank-, krediet-, wissel en chequeverrichtingen (1987-1991) Overzicht van rechtspraak Rechtsleer 13 mrt 2015 - 15:50
Algemeen model tegensprekelijk verzoekschrift Model 18 jun 2016 - 13:57
algemeen opzet Pagina 3 aug 2015 - 16:00
Algemeen rechtsbeginsel dat de rechter verbiedt onrechtmatig verkregen bewijs in aanmerking te nemen bestaat niet Pagina 31 dec 2014 - 00:06
Algemeen rechtsbeginsel recht op respijt Rechtspraak 10 jan 2015 - 20:24
algemeen rechtsbeginsel van de gelijkheid van de burgers voor de openbare lasten Rechtspraak 19 mrt 2011 - 09:18
Algemeen rechtsbeginsel van het persoonsgebonden karakter van de straffen Rechtspraak 11 jan 2016 - 18:37
Algemeen reglement der scheepvaartwegen Wetgeving 14 jun 2014 - 12:48
Algemeen reglement sociaal statuut zelfstandigen Wetgeving 24 jul 2011 - 12:30
Algemeen Reglement voor de bescherming van de arbeid Wetgeving 15 jan 2010 - 18:57
Algemeen reglement werknemerspensioen Wetgeving 23 jul 2011 - 19:50
Algemeenheid van goederen Artikel 18 jun 2018 - 13:30
Algemene beginselen van behoorlijk bestuur Rechtsleer 13 feb 2016 - 13:33
Algemene beginselen van bewarend beslag Rechtsleer 1 dec 2014 - 23:15
Algemene Beginselenwet Sociale zekerheid Wetgeving 28 mei 2011 - 00:56
Algemene bewaarplicht communicatiegegevens strijdig privacy Rechtspraak 20 jul 2017 - 18:53
Algemene bewoordingen en verwijzingen zijn geen beroepsgrieven en schaadt de goede rechtsloop, dus belang van geïntimeerde Rechtspraak 10 jan 2016 - 15:20
Algemene dataretentie: ten minste houdbaar tot …? Rechtsleer 19 jun 2018 - 20:00
Algemene modellenverzameling voor de rechtspraktijk Rechtsleer 1 mrt 2018 - 12:08
Algemene modellenverzameling voor de rechtspraktijk Rechtsleer 1 mrt 2018 - 12:09
Algemene Praktische rechtsverzameling APR Rechtsleer 12 nov 2010 - 04:24
algemene rechtsbeginselen Pagina 16 feb 2018 - 17:42
Algemene regels beslag Pagina 11 dec 2010 - 11:47
algemene regels mbt bevoegdheid Pagina 22 jan 2010 - 18:50
Algemene theorie van de verbintenis Rechtsleer 16 sep 2010 - 21:28
algemene vergadering Pagina 2 sep 2016 - 10:46
algemene vergadering appartementseigendom inzage stukken bij syndicus Pagina 24 jan 2014 - 03:57
Algemene vergadering kan bestuurder ontslaan zonder deze te horen Rechtspraak 11 jul 2016 - 15:41
Algemene vergadering kan rechtsgeldig beslissen zonder zonder bijeenroeping door de raad van bestuur op voorwaarde dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn Rechtspraak 11 jul 2016 - 15:38
Algemene vergadering van mede-eigenaars heeft geen bevoegdheid over private kavels Rechtspraak 18 jun 2018 - 20:13
Algemene vergadering van obligatiehouders modellen vennootschappen Rechtsleer 31 aug 2012 - 20:55
Algemene vergaderingen in vennootschappen modellen Rechtsleer 31 aug 2012 - 20:16
Algemene verkoopsvoorwaarden Model 22 jan 2010 - 18:48
Algemene verkoopsvoorwaarden in de meubelsector Artikel 6 nov 2010 - 00:47
Algemene Verordening Gegevensbescherming Rechtsleer 1 apr 2018 - 15:56
Algemene voorwaarden Rechtsleer 5 dec 2010 - 11:02
Algemene voorwaarden Rechtsleer 25 feb 2012 - 18:21
Algemene voorwaarden door deponering op bepaalde plaats Rechtspraak 9 dec 2014 - 16:43
Algemene voorwaarden en verplichte vermeldingen bij internetverkopen en webshops Artikel 15 mei 2011 - 21:54
Algemene voorwaarden geplaatst op een website bewijzen geen instemming Rechtspraak 2 dec 2016 - 20:27
Algemene voorwaarden installateurs centrale verwarming Model 15 jan 2010 - 18:58
Algemene voorwaarden op keerzijde zonder verwijzing naar deze voorwaarden zijn niet tegenstelbaar Rechtspraak 14 jun 2018 - 19:32
Algemene voorwaarden op website met aanvinkkruisje Rechtspraak 13 jan 2018 - 22:01
Algemene voorwaarden op website zijn niet tegenwerpbaar Rechtspraak 15 okt 2016 - 15:41
Algemene voorwaarden toepasselijk door ondertekening van een orderbevestiging Rechtspraak 15 mei 2014 - 15:51
Algemene voorwaarden vergen expliciete instemming Rechtspraak 16 nov 2016 - 14:18
Algemene voorwaarden webwinkel Model 20 mei 2015 - 17:11
Algemene voorwaarden, geen kennisgeving tegenstelbaar door publicatie in Belgisch Staatsblad of neerlegging ter griffie van de rechtbank van Koophandel Rechtspraak 2 dec 2016 - 20:29
Algemene zorgvuldigheidsnorm Artikel 27 sep 2015 - 15:29
Algemenen rechtsbeginselen zijn niet toepasbaar wanneer ze strijdig zijn met de wil van de wetgever Rechtspraak 28 mei 2011 - 14:39
Aliéné n'aliène Pagina 1 nov 2015 - 11:30
Aliens hebben geen mensenrechten Rechtspraak 31 mei 2013 - 19:52
Alimentatie APR Rechtsleer 24 aug 2010 - 22:08
Alimentatie ex-echtgenoten - Begroting - Staat van behoefte - Aanzienlijke economische terugval - Huwelijkse levensstandaard Rechtspraak 5 jul 2017 - 17:11
Alimentatieovereenkomsten Pagina 14 okt 2015 - 15:23
Alimentatierecht afschaffen Rechtsleer 24 jul 2014 - 19:57
Alimentatievorderingen Rechtsleer 18 sep 2012 - 17:16
Aliments ne s’arréragent pas Pagina 2 nov 2015 - 18:13
alinea, lid, paragraaf, hoofdstuk, afdeling, onderafdeling titel of boek Artikel 13 jun 2010 - 14:53
Alle mensen zijn gelijk, ook vrouwen - Over gendergelijkheid in de professionele loopbaan Rechtsleer 22 apr 2018 - 13:56
Alle ontvangen bedragen worden samengevoegd om het beslagbaar gedeelte te bepalen Pagina 3 mrt 2015 - 17:16
Alleen onduidelijke overeenkomsten worden uitgelegd ten voordele van hem die zich verbonden heeft Rechtspraak 30 okt 2015 - 16:54
alleenbestuur in het huwelijksvermogensrecht Pagina 22 jan 2010 - 18:52
Allegorie met Venus en Amor Artikel 14 sep 2015 - 17:57
Alomvattend karakter van de echtscheiding onderlinge toestemming Rechtspraak 29 mrt 2018 - 19:30
Als de Europese consument moet procederen Rechtsleer 16 aug 2017 - 16:45
Als sterven 'leven' is ... is helpen sterven dan 'doden'? Rechtsleer 24 feb 2016 - 13:31
Als u na einde collectieve schuldenregeling zou u erven begint de collectieve schuldenregeling opnieuw Rechtspraak 23 jun 2016 - 17:17
Alternatief voor het bejaardentehuis of RVT Artikel 22 nov 2013 - 06:30
Alternatieve "Bijverdienste" studenten Rechtsleer 20 mrt 2016 - 19:43
Alternatieve bestraffing Opproefstelling en begeleiding. Opschorting, uitstel en probatie-werkstraf Rechtsleer 27 jun 2010 - 11:38
Alternatieve geschillenbeslechting Pagina 4 apr 2012 - 20:59
Alternatieve Geschiloplossing Rechtsleer 4 apr 2012 - 21:07
ALTERNATIEVE MAATREGELEN EN STRAFFEN Pagina 22 jan 2010 - 18:57
Alternatieve maatregelen en straffen (penologisch vademecum) Rechtsleer 5 jan 2011 - 21:42
Alternatieve maatregelen en straffen (penologisch vademecum) Volume II Rechtsleer 5 jan 2011 - 22:58
Alternatieve vereffening van vennootschap door vordering gedwongen overname zonder kandidaat overnemers. Rechtspraak 16 apr 2014 - 17:50
Alternatieve verloning Rechtsleer 17 feb 2016 - 16:01
Alternatieve verloning Pagina 5 jan 2018 - 14:46
Alternatieven voor voorlopige hechtenis Pagina 2 okt 2015 - 16:48
Alternerend verblijf Artikel 13 dec 2011 - 11:58
Amalgaam argumenten Artikel 20 jan 2013 - 20:26
Amateurjournalist ook onderworpen aan de Raad voor de Journalistiek Pagina 3 mrt 2015 - 18:00
ambachtsman begrip Artikel 14 jun 2014 - 12:07
Ambsthalve uitlegging en verbetering van een uitspraak Artikel 15 jun 2018 - 22:27
Ambtenaar aanwerving Artikel 13 jul 2010 - 16:48
Ambtenaren recht overplaatsing als verkapte tuchtmaatregel Rechtspraak 11 nov 2012 - 12:00
Ambtenarenrecht Artikel 30 okt 2011 - 13:20
Ambtsgeheim of beroepsgeheim in het onderwijs Rechtsleer 5 jan 2012 - 22:06
Ambtshalve aanhouden burgerlijke belangen door de eerste rechter en hoger beroep louter op strafgebied door Rechtspraak 16 mrt 2013 - 15:53
Ambtshalve afwijzing wraking zonder gelegenheid hierover te pleiten schendt recht van verdediging Rechtspraak 26 okt 2016 - 15:47
Ambtshalve buiten zaak stellen van een partij rechten van verdediging Rechtspraak 9 okt 2017 - 15:05
Ambtshalve controle van territoriale bevoegdheid bij verstek Rechtspraak 11 mei 2018 - 00:17
ambtshalve doorhaling van de rol art. 730 Ger. W. Pagina 13 dec 2017 - 15:17
Ambtshalve heffing bij niet aangifte van belastingen Rechtspraak 6 jul 2017 - 14:50
Ambtshalve heffing van provincie- of gemeentebelasting bij gebrek aan aangifte voorwaarden Rechtspraak 1 jul 2011 - 19:34
Ambtshalve middel en rechten van de verdediging Rechtspraak 25 sep 2017 - 16:23
Ambtshalve onderzoek door de stafhouder na onontvankelijke klacht Rechtspraak 20 jul 2017 - 15:27
Ambtshalve onderzoek ontvankelijkheid Hoger beroep Pagina 13 jun 2017 - 19:39
Ambtshalve ontheffing - Nieuw feit - Interpretatief decreet Rechtspraak 15 jul 2017 - 11:31
ambtshalve opgelegde eed Pagina 22 jan 2010 - 18:50
Ambtshalve opwerpen van onrechtmatig beding door de rechter Pagina 12 dec 2013 - 04:09
Ambtshalve schrapping Artikel 25 jun 2017 - 19:54
ambulante handel Pagina 12 apr 2012 - 19:56
amiable compositeur Artikel 4 apr 2012 - 22:25
Amicus curiae Artikel 21 jan 2011 - 19:01
anakoloet Artikel 19 dec 2013 - 04:59
Analoge versus digtale communicatie Artikel 1 dec 2013 - 06:42
Anastrofe Artikel 19 dec 2013 - 02:55
Anatocisme Pagina 19 mrt 2014 - 03:13
Anciëniteit als statutair ambtenaar wordt meegeteld bij de anciëniteit van dezelfde werknemer wanneer deze later als contractant voor zelfde werkgever werkt Rechtspraak 11 dec 2010 - 14:12
anciëniteit in het arbeidsrecht Artikel 14 feb 2017 - 14:34
Andere begunstigde dan de dader van de opzettelijke fout mogen niet door verzekering uitgesloten Rechtspraak 27 aug 2017 - 12:36
Angsten en schadevergoeding Pagina 20 dec 2011 - 21:39
Animeeermeisjes exploitatie strafbaar Pagina 20 sep 2011 - 00:38
Animus Contrahendi Artikel 21 jan 2011 - 19:34
Animus donandi Artikel 21 jan 2011 - 20:07
Annuaire administratif et judicaire de Belgique Administratief en gerechtelijk jaarboek voor België Rechtsleer 27 jul 2010 - 17:30
Annuleren aankoop keuken Rechtspraak 10 jan 2018 - 12:32
Anoniem bevallen Pagina 23 mrt 2011 - 21:27
Anonieme aangifte Pagina 17 apr 2015 - 16:49
Anonieme getuige ten laste Rechtspraak 17 jul 2017 - 10:19
Anonieme getuigen Pagina 6 mei 2016 - 12:22
anonieme getuigen Pagina 15 jan 2010 - 18:58
Anonieme getuigen kunnen geen doorslaggevend bewijs opleveren Rechtspraak 7 apr 2016 - 12:56
Anonimiseren van vonnisen en arresten bij publicatie Artikel 26 okt 2016 - 13:49
Anterioriteitsbeginsel Artikel 22 jan 2011 - 11:33
Anti-discriminatieverdrag Wetgeving 28 mei 2011 - 01:19
Antichresis Artikel 11 aug 2015 - 13:09
Anticipatieve aanmaning Rechtspraak 19 okt 2017 - 19:21
Antidatering opzeggingsbrief met bedoeling onmiddellijk einde opzegovereenkomst met recht op werkloosheidsuitkering Rechtspraak 26 sep 2017 - 13:48
Antidiscriminatiewet Pagina 21 feb 2016 - 13:06
Antigone (s) leer nietigheid en uitsluiting onregelmatig bewijs Pagina 10 sep 2017 - 08:14
Antigone(s) in Straatsburg: mensenrechten tussen recht en gerechtigheid Rechtsleer 7 jan 2013 - 23:27
Antigoon-toets in fiscale zaken Rechtspraak 10 jul 2017 - 20:40
Antigoon-toets in fiscale zaken onregelmatig verkregen bewijs aanwending andere belastingen Rechtspraak 22 jul 2017 - 18:18
antigoonleer in burgerlijk recht normdoel en bewijs Pagina 15 jan 2010 - 18:57
Antigoonleer in tuchtzaken Rechtspraak 20 mei 2018 - 12:20
antigoonleer nietigheid en uitsluiting onregelmatig bewijs Pagina 10 mei 2016 - 12:17
antigoonleer oorsprong van het begrip Pagina 6 jan 2013 - 18:39
Antigoonleer toepasselijk in burgerlijke zaken Rechtspraak 31 jul 2014 - 17:55
antigoonleer wettelijke basis Pagina 11 jan 2014 - 13:55
Antigoonrechtspraak bevestigd door het Europees Hof van de rechten van de mens Rechtspraak 10 jul 2017 - 20:35
Antimisbruikcirculaire in de registratie en successierechten Wetgeving 28 aug 2017 - 12:40
Antimisbruikcirculaire in de registratie en successierechten versie 2 Wetgeving 29 aug 2017 - 15:41
Antiracismewet Wetgeving 13 feb 2016 - 12:10
Antisociale persoonlijkheidsstoornis Artikel 1 dec 2013 - 05:17
Anton Bergmann Publicatie 27 okt 2014 - 22:30
Antwerpen, Limburg Vlaams-Brabant Brussel Pagina 15 jan 2010 - 18:50
antwoorden op alle vragen Pagina 15 jan 2010 - 18:57
Antwoorden op vragen van de politie maken het verhoor daarom nog niet spontaan Rechtspraak 14 apr 2016 - 10:14
Apothekerswet Wetgeving 11 dec 2015 - 12:16
Appartementseigendom kan ootstaan door testament Rechtspraak 10 okt 2017 - 16:39
Appartementsmede-eigendom agendapunt verplicht oproeping algemene vergadering Rechtspraak 26 dec 2014 - 14:42
Appartementsmede-eigendom Agendapunten die afwijken van het agenda opgelegd door de rechtbank kunnen nietig verklaard Rechtspraak 6 nov 2016 - 13:20
appartementsrecht Pagina 12 apr 2016 - 09:16
APR Algemene Praktische rechtsverzameling Rechtsleer 24 jul 2010 - 07:45
ARAB (geconsolideerde versie) Wetgeving 15 jan 2010 - 18:58
arbeid en zwangerschaparbeid en ouderschap Pagina 22 jan 2010 - 18:52
Arbeid geleverd door een echtgenoot gehuwd onder het wettelijk stelsel en vergoedingen Rechtsleer 11 jan 2012 - 19:33
Arbeid in de gevangenis Pagina 13 sep 2013 - 21:18
Arbeid verrichten als criterium bij de beoordeling schijnzelfstandigheid Rechtspraak 12 okt 2017 - 17:44
Arbeid verrichten definitie Rechtspraak 12 okt 2017 - 17:46
arbeider of bediende niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt tijdens de tewerkstelling Pagina 22 jan 2010 - 18:54
Arbeidsartsenwet Wetgeving 4 jun 2011 - 12:58
Arbeidsduur en rusttijden Artikel 10 mrt 2016 - 16:11
Arbeidsduur leidinggevende functie of vertrouwensfunctie - personeelslid met eindbeslissingsbevoegdheid inzake belangrijke aankopen Rechtspraak 30 sep 2017 - 08:04
Arbeidsduur leidinggevende functie of vertrouwensfunctie onderscheid overheid en privésector Rechtspraak 1 jul 2014 - 21:05
arbeidsgeneesheer Artikel 18 nov 2011 - 09:08
Arbeidsgerechten en sociaal procesrecht Rechtsleer 28 jan 2012 - 11:56
Arbeidsongeschiktheid CVS een overzicht Volledige pagina 29 jun 2017 - 10:58
Arbeidsongeschiktheid door fout van een derde en recht op vergoeding voor de werkgever Rechtspraak 11 okt 2016 - 14:02
Arbeidsongeschiktheid door ziekte: verplichtingen werknemer en werkgever Rechtsleer 27 jan 2016 - 15:19
arbeidsongeschiktheiden moederschap zelfstandigen KB Wetgeving 5 jun 2011 - 13:07
Arbeidsongeval - begrip rechthebbenden Rechtspraak 11 jul 2017 - 10:18
Arbeidsongeval - ongevallen cursisten VDAB bevoegdheid arbeidsrechtbank Rechtspraak 19 okt 2014 - 23:56
Arbeidsongeval aansprakelijkheidsvordering tegen de werkgever, zijn lasthebbers en aangestelden Rechtspraak 11 jul 2017 - 10:26
Arbeidsongeval aanvang herzieningstermijn Rechtspraak 27 dec 2017 - 14:08
Arbeidsongeval cumulatieverbod tussen gemeenrechtelijke schadeloosstelling en vergoedingen die door arbeidsongevallenwet worden gedekt Rechtspraak 11 mei 2018 - 00:00
Arbeidsongeval door zelfmoord Rechtspraak 19 jan 2018 - 11:52
Arbeidsongeval en gedetacheerde werknemer Rechtspraak 30 apr 2014 - 12:50
Arbeidsongeval nieuw letsel in privésfeer Rechtspraak 29 okt 2016 - 13:56
Arbeidsongeval opzettelijke of onopzettelijke zelfmoord Rechtspraak 19 jan 2018 - 11:53
Arbeidsongeval recht op vergoeding voor openbare werkgever die loon dient door te betalen Rechtspraak 24 okt 2015 - 14:38
arbeidsongeval termijn om beroep aan te tekenen een beslissing tot genezenverklaring Artikel 15 jan 2010 - 18:59
Arbeidsongeval tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tijdens sportmanifestatie Rechtspraak 23 mei 2018 - 17:32
Arbeidsongeval van en naar het werk - onderbreking om naar dokter te gaan Rechtspraak 15 jun 2018 - 23:45
Arbeidsongeval van en naar het werk - kleine omweg Rechtspraak 28 sep 2017 - 18:11
Arbeidsongeval van en naar het werk - kleine onderbreking blijft normaal traject Rechtspraak 13 sep 2017 - 12:34
Arbeidsongeval van en naar het werk - onderbreking om gewettigde reden blijft normaal traject Rechtspraak 13 sep 2017 - 14:52
Arbeidsongeval van en naar het werk - onderbreking omwille van overmacht blijft normaal traject Rechtspraak 13 sep 2017 - 15:40
Arbeidsongeval van en naar het werk - verschillende vervoermiddelen Rechtspraak 28 sep 2017 - 18:13
Arbeidsongeval van en naar het werk door langer op het werk te blijven voor privé-redenen Rechtspraak 22 jul 2016 - 10:05
Arbeidsongeval vergoeding naar gemeen recht en op basis arbeidsongevallenverzekering Rechtspraak 12 jun 2016 - 15:41
Arbeidsongeval vergoeding werkgever en de grenzen van de subrogatie Artikel 19 nov 2014 - 23:59
Arbeidsongeval vordering tegen werkgever tot schadevergoeding bij zwaarwichtige fout. Rechtspraak 24 okt 2015 - 11:03
Arbeidsongeval wordt behoudens tegenbewijs vermoed gebeurd te zijn door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst Rechtspraak 15 jun 2013 - 14:20
Arbeidsongeval – Subrogatie – Verzekeraar – Aansprakelijke derde Rechtspraak 11 jun 2016 - 20:39
Arbeidsongeval, recht op vergoeding, prothesen, maar ook aanpassing woning zoals badkamer Rechtspraak 19 mei 2010 - 20:26
Arbeidsongevallen Pagina 23 sep 2012 - 12:51
Arbeidsongevallen anders bekeken Rechtsleer 19 jan 2018 - 11:33
Arbeidsongevallen APR Rechtsleer 2 aug 2010 - 18:23
Arbeidsongevallen en hogere vergoedingen dan voorzien in de wet Rechtspraak 14 sep 2013 - 14:15
Arbeidsongevallen-niet verzekerde werkgever Rechtspraak 2 mei 2011 - 13:24
Arbeidsongevallenverzekering en subrogatie in de rechten van de verzekerde Rechtspraak 2 sep 2012 - 18:12
Arbeidsongevallenwet Wetgeving 27 mei 2011 - 00:06
Arbeidsongevallenwet en gedekte schade Artikel 16 apr 2011 - 21:49
Arbeidsovereenkomst - Door de werknemer niet aangegeven loon - 'Fraus omnia corrumpit' - Uitwerking Rechtspraak 7 jan 2018 - 11:22
Arbeidsovereenkomst en overgang onderneming geen vereiste economische activiteit duurzaam verder te zetten Rechtspraak 1 jul 2014 - 22:08
Arbeidsovereenkomst en overgang onderneming richtlijn 2001/23 en concerns Rechtspraak 1 jul 2014 - 21:54
Arbeidsovereenkomst of vrijetijdsbesteding Rechtspraak 22 okt 2014 - 23:49
Arbeidsovereenkomst rechtbank woonplaats werknemer rechtsprekend naar het recht van de woonplaats van de werkgever Rechtspraak 15 jan 2010 - 18:58
Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur wordt niet van bepaalde duur door de wijziging dat de werknemer tot aan pensionleeftijd halftijds zal werken met tijdskrediet Rechtspraak 12 jul 2016 - 07:51
arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur Pagina 22 jan 2010 - 18:50
Arbeidsovereenkomsten (1976-1984) Overzicht van rechtspraak Rechtsleer 9 mrt 2015 - 14:31
Arbeidsovereenkomsten (1976-1984) Overzicht van rechtspraak Rechtsleer 9 mrt 2015 - 14:32
Arbeidsovereenkomsten (1984-1989) Overzicht van rechtspraak Rechtsleer 12 mrt 2015 - 16:21
Arbeidsovereenkomstenwet Pagina 9 jan 2018 - 13:23
Arbeidsovereenkomstenwet betaalde sportbeoefenaars Wetgeving 24 apr 2016 - 17:16
Arbeidsovereenkomstenwet zeevisserij Wetgeving 12 okt 2017 - 17:02
Arbeidsrecht Pagina 22 jan 2010 - 18:48
Arbeidsrecht gids van A tot Z Rechtsleer 4 mrt 2010 - 11:19
Arbeidsrechtbank bevoegd voor arbeidsongevallen die niet vallen onder de arbeidsongevallenwet noch onder een andere specifieke wetgeving Artikel 28 mei 2010 - 15:33
Arbeidsrechtbank is niet bevoegd voor louter civiele vorderingen vreemd aan haar eigen bevoegdheid Rechtspraak 19 mrt 2015 - 17:15
Arbeidsrechtbank niet bevoegd ter vaststelling inkomsten bij betwistingen sociale bijdragen zelfstandigen Rechtspraak 20 okt 2012 - 16:29
Arbeidsreglementenwet Wetgeving 9 jun 2011 - 17:32
Arbeidsrelatiewet Wetgeving 18 apr 2011 - 18:49
Arbeidstijd en recht op uitbetaling overuren bij uitzendarbeid Rechtspraak 29 mrt 2018 - 20:49
arbeidsveiligheid in de haven en strafrechtelijke verantwoordelijkheid Rechtspraak 17 feb 2010 - 01:53
Arbeidswet Pagina 7 jun 2011 - 21:42
Arbeidswet Wetgeving 7 jun 2011 - 21:51
arbiters Doelgroep 15 jan 2010 - 18:57
Arbitrabiliteit in het Belgisch arbitragerecht anno 1998 Rechtsleer 25 mrt 2015 - 18:23
arbitrage Pagina 31 jan 2015 - 16:39
Arbitrage Rechtsleer 12 feb 2016 - 18:59
Arbitrage arbitrale beslissing buiten termijn is nietig Rechtspraak 13 apr 2015 - 14:31
Arbitrage en deskundigheid Rechtsleer 30 nov 2014 - 15:59
Arbitrage en mededingingsrecht Rechtsleer 13 mrt 2012 - 16:04
Arbitrage exceptie van gebrek aan rechtsmacht in limine litis Rechtspraak 17 jul 2015 - 19:14
Arbitrage exceptie van rechtsmacht Rechtspraak 6 sep 2017 - 15:49
Arbitrage in historisch perspectief Rechtsleer 30 nov 2014 - 15:57
Arbitrage kan nietig verklaard bij schending recht van verdediging Rechtspraak 1 sep 2015 - 17:27
Arbitrage ter zake van vennootschappen Rechtsleer 7 mei 2017 - 11:08
Arbitrage toetsing door de rechter van de arbitrale beslissing Rechtspraak 16 jul 2011 - 18:15
Arbitrage vereist een geschil Rechtspraak 22 dec 2015 - 19:47
arbitrage, erkenning buitenlandse arbitrageovereenkomsten en uitsluitingen ingevolge de Belgische wet Rechtspraak 3 mrt 2011 - 15:12
Arbitragebeding afgesloten voor faillissement is de curator tegenstelbaar Artikel 15 jan 2010 - 18:57
Arbitragebeding en bevoegdheid van de rechtbank Pagina 8 okt 2011 - 13:22
Arbitragebeding heeft geen uitwerking in een onsplitsbaar geding met partijen die niet door arbitrage zijn gebonden Rechtspraak 15 jun 2018 - 16:18
Arbitragebeding ontneemt de rechtsmacht aan de gewone rechter maar sluit niet uit dat de rechter een bemiddelaar aanstelt op verzoek van alle partijen Rechtspraak 16 jul 2011 - 12:15
Arbitragebeding verhindert rechtsmacht gewone rechter maar niet tot het nemen van voorlopige of bewarende maatregelen Rechtspraak 1 aug 2014 - 19:43
Arbitrageprocedure binnen Voetbalbond sluit latere burgerlijke procedure niet uit Artikel 20 mrt 2014 - 19:57
Arbitragereglement van het Centrum voor Arbitrage inzake Seksueel Misbruik Wetgeving 18 feb 2012 - 13:52
Arbitrale akkoorden Rechtsleer 25 mrt 2015 - 18:24
Arbitreerbaarheid van een vennootschapsgeschil Rechtspraak 13 mei 2016 - 17:37
Archelogiedecreet vergt een voorzichtige, gemotiveerde aanpak met nodige zorgvuldigheid Rechtspraak 30 jan 2012 - 21:50
Archeologiedecreet eigenaar moet niet op eigen kosten opgraven Rechtspraak 30 mrt 2013 - 16:45
Archeologiedecreet: impact op het bouwproces Rechtsleer 28 jan 2012 - 22:26
archeologische vondsten Pagina 22 jan 2010 - 18:53
Architect en persoonlijke effectieve controle Artikel 15 jan 2010 - 18:58
Architecten kunnen bouwelementen gebruiken van collega's zonder dat dit tot plagiaat leidt Rechtspraak 14 jun 2016 - 13:49
architecten overeenkomst Pagina 22 jan 2010 - 18:54
Architectenwet Wetgeving 3 jul 2017 - 19:17
Arco-groep arrest Rechtspraak 29 aug 2017 - 17:19
Argeidsongevallen herziening Artikel 23 sep 2012 - 12:47
Argonaut Artikel 13 mei 2012 - 17:31
Argumenten in pleidooien die niet in conclusies staan kunnen door de rechter weerhouden worden Rechtspraak 7 apr 2012 - 10:14
Argumenteren Artikel 15 aug 2015 - 11:41
Argumentum ad baculum Artikel 23 sep 2012 - 18:19
Argumentum ad misericordiam Artikel 29 dec 2015 - 14:38
Argumentum ad misericordiam Artikel 14 aug 2015 - 11:10
Argumentum ad populum Artikel 23 sep 2012 - 18:08
Argumentum ad ventrem Artikel 14 aug 2015 - 11:43
Aristoteles Retorica Artikel 15 aug 2015 - 15:10
Aristoteles Retorica Publicatie 15 jul 2012 - 19:28
Arm recht? Kansarmoede en Recht Rechtsleer 26 aug 2010 - 14:56
arm's-lenght beginsel Artikel 23 jan 2011 - 11:28
Armoededecreet Wetgeving 10 mrt 2013 - 15:17
arrest grondwettelijk hof 4 maart 2008 inzake milieurechten Rechtspraak 15 jan 2010 - 18:58
Arresten van het Grondwettelijk Hof Volledige pagina 18 okt 2011 - 21:37
Arresten van het Hof van Cassatie online van 1938 tot 1993 Rechtspraak 5 dec 2013 - 19:41
Arresten van het Hof van Cassatie opzoeken op het internet Rechtspraak 24 aug 2015 - 17:05
Arresten Vlaams handhavingsbeleid Artikel 12 jan 2018 - 12:44
Arrondissementsrechtbank behandeling geschillen bevoegdheid Rechtspraak 19 sep 2015 - 12:52
art 229, 231 en 232 BW (oud) blijven van toepassing zowel op de vorderingen tot echtscheiding, zowel hoofdvorderingen als tegenvorderingen, ingeleid vóór de inwerkingtreding van die wet, zolang geen eindvonnis is uitgesproken Rechtspraak 5 jul 2011 - 21:41
art 229, 231 en 232 BW (oud) blijven van toepassing zowel op de vorderingen tot echtscheiding, zowel hoofdvorderingen als tegenvorderingen, ingeleid vóór de inwerkingtreding van die wet, zolang geen eindvonnis is uitgesproken Rechtspraak 1 jul 2011 - 19:44
art 750 gerechtelijk wetboek Pagina 15 jan 2010 - 18:57
Art. 100 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I Artikel 21 jan 2016 - 15:41
Art. 1034 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I Artikel 22 jan 2016 - 19:06
Art. 104 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I Artikel 21 jan 2016 - 15:47
Art. 1050 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I Artikel 13 jun 2016 - 11:19
Art. 109bis Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I Artikel 21 jan 2016 - 15:53
Art. 138bis Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I Artikel 21 jan 2016 - 16:00
Art. 1394/20-27 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I Artikel 5 mei 2017 - 14:10
Art. 1397 - 1401 en 1495 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I Artikel 22 jan 2016 - 20:11
Art. 156bis Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I Artikel 21 jan 2016 - 16:05
Art. 1734 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I Artikel 23 jan 2016 - 13:10
Art. 183 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I Artikel 21 jan 2016 - 16:09
Art. 185 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I Artikel 21 jan 2016 - 16:13
Art. 19 gerechtelijk wetboek aanwending in hoger beroep Rechtspraak 19 sep 2017 - 15:24
Art. 19 gerechtelijk wetboek beoogt voorlopige maatregelen en geen uitvoeringsincident Pagina 12 jul 2017 - 16:38
Art. 19 gerechtelijk wetboek en oordeel over rechtsmacht Rechtspraak 12 jul 2017 - 16:48
art. 19 gerechtelijk wetboek laat geen verkapte vordering ten gronde toe bij wijze van voorlopige maatregel Rechtspraak 5 mei 2017 - 15:13
Art. 194 (nieuw) Gemeentedecreet: het optreden namens de gemeente (heimelijk) aan banden gelegd Rechtsleer 15 apr 2013 - 16:21
Art. 195 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I Artikel 21 jan 2016 - 16:18
Art. 207 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I Artikel 21 jan 2016 - 17:52
Art. 210 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I Artikel 21 jan 2016 - 18:19
Art. 23 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I Artikel 3 mrt 2017 - 14:16
art. 29 opzegging aan elke schuldenaar Pagina 15 jan 2010 - 18:56
Art. 294bis Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I Artikel 21 jan 2016 - 18:22
art. 31 WCK Pagina 23 jan 2018 - 16:23
Art. 32ter Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I Artikel 20 jan 2016 - 12:37
Art. 378 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I Artikel 21 jan 2016 - 18:26
Art. 379 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I Artikel 21 jan 2016 - 18:29
Art. 379bis Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I Artikel 21 jan 2016 - 18:41
Art. 38 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I Artikel 20 jan 2016 - 13:12
Art. 383 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I Artikel 21 jan 2016 - 18:39
Art. 383bis Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I Artikel 21 jan 2016 - 18:51
Art. 383ter Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I Artikel 21 jan 2016 - 18:55
Art. 397bis Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I Artikel 21 jan 2016 - 18:58
Art. 40 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I Artikel 20 jan 2016 - 13:19
Art. 42 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I Artikel 20 jan 2016 - 13:24
Art. 46/1 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I Artikel 20 jan 2016 - 13:39
Art. 519 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I Artikel 21 jan 2016 - 19:18
Art. 6 EVRM waarborgt niet het recht op een dubbele aanleg Rechtspraak 13 mei 2016 - 15:28
Art. 702 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I Artikel 21 jan 2016 - 19:54
Art. 72 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I Artikel 20 jan 2016 - 13:49
Art. 729/1 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I Artikel 21 jan 2016 - 20:26
Art. 744 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I Artikel 23 jun 2018 - 18:49
Art. 764 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I Artikel 22 jan 2016 - 14:44
Art. 765/1 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I Artikel 22 jan 2016 - 16:34
Art. 766 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I Artikel 22 jan 2016 - 16:39
Art. 767 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I Artikel 22 jan 2016 - 16:42
Art. 770 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I Artikel 22 jan 2016 - 17:01
Art. 78 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I Artikel 20 jan 2016 - 13:56
Art. 780 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I Artikel 22 jan 2016 - 17:10
Art. 806 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I Artikel 5 jun 2017 - 10:22
Art. 825 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I Artikel 22 jan 2016 - 18:00
Art. 860-867 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I Artikel 22 jan 2016 - 18:24
Art. 875bis Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I Artikel 22 jan 2016 - 18:42
Art. 882 BW: schuldeisers binnen de verdeling, zwak of machtig? Artikel 8 sep 2012 - 00:57
Art. 91 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I Artikel 20 jan 2016 - 14:39
Art. 92 Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I Artikel 20 jan 2016 - 14:48
Art. 92bis Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I Artikel 20 jan 2016 - 14:51
Art. 99bis Gerechtelijk Wetboek wijziging Potpourri I Artikel 21 jan 2016 - 15:37
Artikel 12, §4 WBEM - Concentraties - Schorsingsplicht - Interpretatie van het begrip duurzame wijziging van de marktstructuur Rechtspraak 7 aug 2016 - 20:22
artikel 16 verbod om betaling te eisen voorafgaand aan de overeenkomst Pagina 22 aug 2017 - 16:46
Artikel 19 lid 1 eindvonnis en mogelijkheid hoger beroep Rechtspraak 10 mei 2018 - 23:45
Artikel 29 bis WAM-wet en de regeling met betrekking tot de in de plaatsstelling of subrogatie Pagina 15 mrt 2015 - 12:55
Artikel 29bis W.A.M.-Wet: toepassing in de praktijk na de wetswijziging van 13 april 1995 Rechtsleer 15 mrt 2015 - 13:05
Artikel 29bis [W.A.M. 1989] - De regeling ten voordele van zwakke weggebruikers Rechtsleer 5 feb 2016 - 13:49
Artikel 7 W. Succ.: Schenking of natuurlijke verbintenis Rechtsleer 13 dec 2011 - 17:23
artikel 747 gerechtelijk wetboek Pagina 19 apr 2016 - 13:16
asbestfonds Pagina 13 aug 2017 - 09:45
Asbestvervuiling bodem is verborgen gebrek Rechtspraak 13 aug 2017 - 09:42
Asbestvervuiling geen minimumnorm Rechtspraak 13 aug 2017 - 09:45
Asbestvonnis Rechtspraak 13 aug 2017 - 09:43
ascendentenverdeling ouderlijke boedelverdeling Pagina 9 aug 2015 - 09:53
Asinus ad lapidem non bis offendit eundem Artikel 7 jun 2015 - 14:52
Askalo Link 9 sep 2010 - 20:30
Aslastendecreet materieel bestanddeel strafbare personen beschading wegdek bij overlading Rechtspraak 14 jun 2014 - 23:37
Asperger syndroom Artikel 1 dec 2013 - 05:51
Aspergillus flavus Rechtspraak 28 jul 2013 - 13:03
Assisen Pagina 22 jan 2010 - 18:55
Assisen de rol van de advocaat van de burgerlijke partij bij het Hof van Assisen Pagina 15 jan 2010 - 18:59
Assisen schriftelijk verweer en conclusies Pagina 15 jan 2010 - 18:57
assisenprocedure de wetgeving Pagina 15 jan 2010 - 18:59
Astrocade Pagina 3 jan 2014 - 04:35
Atari 2600 Pagina 3 jan 2014 - 04:22
Atari 7800 Pagina 3 jan 2014 - 04:33
Atheneum Artikel 24 feb 2013 - 19:49
Atlas der buurtwegen Artikel 22 feb 2017 - 12:55
attest van goed gedrag en zeden Artikel 26 dec 2011 - 22:21
Attesten en bekendmakingen van schuldvorderingen Wetgeving 13 sep 2012 - 21:09
Auctoritas Pagina 1 dec 2013 - 05:05
Audi alteram partem Hoorplicht in bestuurszaken Rechtspraak 24 sep 2010 - 22:49
Audi et alteram partem Artikel 23 jan 2011 - 17:53
audiovisueel verhoor verhoren met video opnamen Pagina 27 apr 2010 - 10:57
Augias Artikel 15 mei 2012 - 22:23
auteur of redacteur Pagina 28 aug 2014 - 19:29
auteurs Doelgroep 15 jan 2010 - 18:57
Auteurs van juridische werken Pagina 22 jan 2010 - 18:48
Auteurscontract Rechtsleer 14 feb 2016 - 16:41
Auteurscontracten Voor Wetenschappelijke Educatieve Uitgaven Rechtsleer 5 feb 2012 - 22:09
auteursrecht Pagina 28 aug 2014 - 19:19
auteursrecht Pagina 15 jan 2010 - 18:57
Auteursrecht architect Rechtspraak 14 jun 2016 - 13:42
Auteursrecht en eerbied voor de integriteit van het werk Pagina 23 jun 2013 - 19:51
auteursrecht en internet Rechtsleer 8 mrt 2012 - 20:32
Auteursrecht en recht op vaderschap en eerbied Rechtspraak 27 jun 2016 - 18:47
Auteursrecht en stakingsvordering Rechtspraak 7 okt 2012 - 11:21
auteursrecht en vertaalde teksten met bindteksten en recht op vaderschap? Pagina 27 apr 2011 - 13:43
Auteursrecht Format TV programma rechtspraak Rechtspraak 15 jan 2010 - 18:59
Auteursrecht kwade trouw en verbeurdverklaring Rechtspraak 13 apr 2011 - 15:39
Auteursrecht loutere ideeën worden niet beschermd Artikel 25 jun 2010 - 20:00
Auteursrecht ook op originele werken met bindteksten die tot het publiek domein behoren Rechtspraak 14 jun 2016 - 14:01
auteursrecht op een tatoeage, recht op afbeelding en recht van de fotograaf op zijn auteursrecht Pagina 22 jan 2010 - 18:51
auteursrecht op muziek Artikel 26 sep 2010 - 12:07
Auteursrecht op voorwerpen Rechtspraak 18 jul 2016 - 15:24
Auteursrecht Recente evoluties in capita selecta Rechtsleer 25 jun 2010 - 21:21
Auteursrecht Recente evoluties in capita selecta Rechtsleer 21 feb 2011 - 18:07
Auteursrecht titularis bewijslast en overdracht Artikel 1 jul 2010 - 21:12
Auteursrecht toevallige gelijkenis bewijslast jongere werk dient vermoeden van reproductie te weerleggen bij voldoende overeenstemming Rechtspraak 14 jun 2016 - 13:52
Auteursrecht vaderschap en recht op eerbied van het werk Pagina 23 jun 2013 - 19:50
auteursrecht van de fotograaf Pagina 20 jan 2015 - 19:41
Auteursrecht vereist niet dat het werk de stempel draagt van de persoonlijkheid van de auteur. Rechtspraak 1 dec 2012 - 02:02
auteursrecht vereiste van originaliteit Pagina 12 mei 2014 - 11:58
auteursrechtelijk statuut van deep linking Rechtsleer 24 mei 2010 - 23:14
Auteursrechtelijke bescherming fictieve personage door creatie van kledij en attributen die eigen zijn aan personage Rechtspraak 18 dec 2011 - 10:27
Auteursrechtelijke bescherming van databanken Artikel 25 jun 2010 - 20:11
auteursrechtelijke bescherming van een format Pagina 22 jan 2010 - 18:51
Auteursrechtelijke bescherming van een format door een i-depot Pagina 5 apr 2012 - 20:59
auteursrechten beheersmaatschappijen of beheersvennootschappen van auteursrechten hebben geen hoedanigheid om in rechte op te treden voor niet aangesloten leden Rechtspraak 15 jan 2010 - 18:59
Auteursrechten door een werkgever betaald zijn onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen Rechtspraak 12 okt 2014 - 12:22
Auteursrechtverklaring & Disclaimer Pagina 6 okt 2010 - 20:22
Auteursrechtverklaring & Disclaimer Pagina 15 jan 2010 - 18:58
Auteursrechtverklaring & Disclaimer Pagina 15 jan 2010 - 18:58
Auteursrechtverklaring en disclaimer Pagina 15 jan 2010 - 18:58
Authentieke bewijswaarde deskundigenonderzoek Rechtspraak 12 jan 2018 - 14:40
autocorrectie voor advocaten Artikel 25 jun 2011 - 14:08
Autogiro besluit Wetgeving 23 jul 2015 - 17:23
Automatische parkeerschijf Rechtspraak 10 jan 2011 - 20:21
Autonome beoordeling van een schijnhuwelijk door de strafrechter Rechtspraak 29 okt 2016 - 12:45
autonomie van de dwangsomvordering Rechtspraak 13 jan 2011 - 20:35
autopsie en lijkschouwing Pagina 22 jan 2010 - 18:58
autoverhuur door garagist en BTW Rechtspraak 18 apr 2011 - 19:14
Aux arrêts point d'arrêt Pagina 1 nov 2015 - 14:04
Avaritia Artikel 11 sep 2013 - 21:20
Avocado Artikel 18 jul 2014 - 12:24
Avocat Elfri De Neve Pagina 22 jan 2010 - 18:48
Avondsluitingswet Wetgeving 7 jun 2011 - 22:26
B-attest definitie-gevolgen-motivering Rechtspraak 5 aug 2015 - 17:04
B.W. 15 jan 2010 - 18:57
Bailiff Pagina 6 aug 2016 - 14:17
Bailiff in historische context Pagina 6 aug 2016 - 14:18
balans raadplegen Pagina 26 okt 2012 - 12:23
Balanslezen voor niet ingewijden Rechtsleer 24 jan 2012 - 22:21
Balie Artikel 23 jan 2011 - 19:36
Balie Oudenaarde 2015-2016 Artikel 14 dec 2017 - 15:58
Balies Pagina 22 jan 2010 - 18:52
Baljuw in de Nederlanden Artikel 4 apr 2015 - 11:34
Bank dient eerder lening dan een kredietkaart voor te stellen bij mensen met vast inkomen- sancties Rechtspraak 24 aug 2013 - 11:16
bankbreuk Artikel 23 jan 2011 - 20:05
bankgarantie of bankwaarborg zelfstandig en letterlijk Artikel 16 mei 2010 - 18:20
Bankiersaansprakelijkheid en exoneratiebedingen in algemene bankvoorwaarden Rechtsleer 24 mei 2010 - 22:01
bankonderzoek als opsporingsmaatregel Pagina 22 jan 2010 - 18:52
bankrekening blokkeren na overlijden Artikel 5 feb 2010 - 19:58
BANKREKENING ZOEKEN NA OVERLIJDEN Pagina 2 jun 2010 - 19:53
Bankrekeningen Advocatenkantoor Elfri De Neve Pagina 10 feb 2014 - 00:23
Bankrekeningen BVBA Advocatenkantooor Elfri DE Neve Artikel 10 feb 2014 - 00:20
Barbaren Artikel 24 mei 2012 - 23:26
Barbertje moet hangen Artikel 24 aug 2012 - 21:22
Bargaining range Pagina 13 apr 2016 - 15:44
Baronnie Artikel 15 jan 2010 - 18:58
basisbankdienst Pagina 6 jun 2016 - 17:42
basisbankdienst wettekst Pagina 6 jun 2016 - 17:44
Basisinkomen Artikel 25 dec 2014 - 15:46
Basisnoties inzake contracteren Rechtsleer 29 dec 2011 - 23:22
Basisprincipes faillissementsrecht Pagina 15 jan 2010 - 18:58
basisregels erfrecht Pagina 7 jul 2012 - 19:56
Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden geconsolideerde versie. Wetgeving 13 jan 2017 - 14:40
Basiswet rechten gevangenen integrale versie Pagina 13 sep 2013 - 21:13
Batna Artikel 2 jul 2014 - 22:52
BBI Artikel 27 jan 2011 - 18:05
BBI doelgebonden onderzoeksbevoegdheid en onregelmatig bewijs Rechtspraak 20 jun 2011 - 23:01
Becommentarieerd wetboek wegverkeer 2011 Rechtsleer 6 mei 2012 - 18:10
Bedenkingen betreffende de aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving Rechtsleer 12 jan 2012 - 21:03
Bedenkingen bij Justitie J.M. Piret openingsrede 1999 Hof van Cassatie Link 25 jun 2011 - 18:39
bedenktermijnen in de wet op de marktpraktijken Artikel 2 dec 2014 - 15:45
Beding in huurcontract op grond waarvan de verhuurder niet aansprakelijk kan gesteld worden door huurders is ongeldig Rechtspraak 15 jun 2018 - 14:02
Beding over gevolgen ontbinding van de overeenkomst geldig ook na ontbinding Rechtspraak 14 jun 2018 - 21:19
beding ten behoeve van een derde Pagina 3 jan 2012 - 18:24
Beding van aanwas begrip Pagina 30 jan 2018 - 19:22
Beding van ongelijke verdeling Pagina 15 jan 2010 - 18:57
beding van overname op schatting Pagina 15 jan 2010 - 18:57
beding van voorafname Pagina 15 jan 2010 - 18:57
beding van vooruitmaking Pagina 22 jan 2010 - 18:54
Beding waarbij vrij verkeer van goederen wordt beperkt moet beperkt zijn in de tijd en ingegeven door wettig belang Rechtspraak 29 mrt 2018 - 19:27
Bedingen van niet-mededinging - Rol en rechtspraak van de Commissie van goede diensten Artikel 30 aug 2016 - 16:04
Bedreigde Getuigen Pagina 11 nov 2011 - 07:55
bedreiging Pagina 29 okt 2016 - 12:56
Bedreiging met SMS is strafbare bedreiging middels geschrift Rechtspraak 24 nov 2017 - 14:16
Bedreiging van de privacy door de Europese databewaringsrichtlijn Artikel 13 jul 2010 - 19:12
bedrieglijk onvermogen Pagina 4 jul 2011 - 17:46
Bedrieglijk onvermogen door collectieve schuldenregeling Rechtspraak 20 mei 2018 - 10:22
Bedrieglijk onvermogen door gelden van de vennootschapsrekening te halen Rechtspraak 25 mei 2016 - 19:37
Bedrieglijk onvermogen schadevergoeding is verlies kans op recuperatie Rechtspraak 26 dec 2017 - 13:31
Bedrieglijk onvermogen verschaft geen vordering van rechtswege Rechtspraak 26 dec 2017 - 13:29
Bedrieglijk opzet en aanzienlijk belang misbruik van vennootschapsgoederen Rechtspraak 23 mei 2016 - 18:03
Bedrieglijke handelingen geen bezwaar collective schuldenregeling Pagina 25 jun 2014 - 18:40
Bedrieglijke handelingen gesteld door schuldenaar van gefailleerde Rechtspraak 31 mei 2014 - 00:21
Bedrieglijke reclame is strafbaar Rechtspraak 2 okt 2011 - 12:00
bedrieglijke reclame ziekenfondsen Rechtspraak 30 apr 2014 - 11:59
Bedrieglijke verduistering door incassokantoren Rechtspraak 22 feb 2013 - 21:48
bedrijfsgegevens van ondernemingen opzoeken Pagina 30 apr 2010 - 18:50
Bedrijfsgids Opvolging, overname en stopzetting van het bedrijf of praktijk Rechtsleer 18 apr 2011 - 16:39
Bedrijfsorganisatiewet Wetgeving 9 jun 2011 - 08:13
bedrijfsrevisor () Artikel 4 sep 2010 - 01:38
Bedrijven en bedrijfssectoren gevoelig voor witwaspraktijken en BTW-fraude Pagina 10 nov 2012 - 01:40
Bedrijvengids Yalwa Link 8 sep 2010 - 12:33
bedrog Pagina 15 jan 2012 - 17:56
Bedrog als wilsgebrek door kunstgrepen of verzwijging doen dwalen Rechtspraak 22 jul 2016 - 11:09
Bedrog bij het aangaan van de verzekering in de wet op de landverzekeringsovereenkomst en de principles of European Insurance Contract Law Rechtsleer 16 apr 2011 - 12:54
bedrog bij verkoop van een onroerend goed Artikel 15 jan 2010 - 18:58
Bedrog en partiële nietigheid van de overeenkomst Pagina 10 jun 2018 - 16:04
Bedrog in arbeidsrecht Rechtspraak 23 jul 2015 - 14:10
Bedrog kan niet worden afgeleid uit de inhoud van de overeenkomst zelf Rechtspraak 4 mei 2016 - 10:36
Bedrog kilometerstand ontbinding – ten laste van verkoper Rechtspraak 24 nov 2017 - 14:07
bedrog kilometerstand voertuigen Pagina 7 feb 2018 - 15:18
Bedrog kilometerstand voertuigen verborgen gebrek en vergoeding schade Rechtspraak 31 mei 2014 - 00:08
Bedrog of dwaling kan niet ingeroepen worden wanneer de levering wordt geweigerd Rechtspraak 4 mei 2016 - 10:41
Bedrog ronselen reclame die gratis wordt voorgesteld maar toch gefactureerd Rechtspraak 29 mrt 2014 - 01:08
beëindigen van de huur bij huurovereenkomsten met een korte duur van 3 jaar of minder Pagina 7 dec 2013 - 22:31
beëindigen van de huur bij huurovereenkomsten met een korte duur van 3 jaar of minder Pagina 15 jan 2010 - 18:57
beëindigen van de huur bij huurovereenkomsten met een korte duur van 3 jaar of minder Pagina 15 jan 2010 - 18:57
Beëindigen van een gegeven verkoopsopdracht aan een makelaar Rechtspraak 30 jan 2018 - 01:44
Beëindiging aanneming door aannemer na een ingebrekestelling met melding gebreken waarna aannemer zijn eigen werk afbreekt Rechtspraak 14 jun 2016 - 17:13
Beëindiging aanneming van een in voorwerp of tijd bepaald werk of diensten Rechtspraak 13 dec 2015 - 15:36
Beëindiging aanneming werk of diensten contractuele beëindigingsmogelijkheden Rechtspraak 13 dec 2015 - 15:28
Beëindiging aanneming werk of diensten door opdrachtgever mits schadeloosstelling uitgevoerde werk en kosten Rechtspraak 11 jun 2016 - 11:53
Beëindiging concubinaat Pagina 10 mrt 2017 - 14:19
Beëindiging latrelatie en verrijking zonder oorzaak Rechtspraak 23 mei 2018 - 14:18
Beëindiging samenwoning Pagina 14 feb 2017 - 15:32
Beëindiging van de arbeidsovereenkomst door medische ongeschiktheid van de werknemer Pagina 5 mei 2013 - 13:44
beëindiging van de arbeidsovereenkomst door overlijden van de werkgever Pagina 22 jan 2010 - 18:53
beëindiging van de arbeidsovereenkomst door overlijden van de werkgever Pagina 15 jan 2010 - 18:57
beëindiging van de arbeidsovereenkomst door overlijden van de werkgever Pagina 15 jan 2010 - 18:57
beëindiging van de arbeidsovereenkomst door overmacht Pagina 5 mei 2013 - 13:39
beëindiging van de arbeidsovereenkomst door overmacht Pagina 19 nov 2014 - 14:16
beëindiging van de arbeidsovereenkomst door overmacht Pagina 15 jan 2010 - 18:57
Beëindiging van de handelsagentuur zonder formaliteiten Rechtspraak 20 mrt 2011 - 22:42
Beëindiging van de huurovereenkomst in gemeen akkoord Pagina 22 jan 2010 - 18:53
Beëindiging van de huurovereenkomst in gemeen akkoord Pagina 15 jan 2010 - 18:57
Beëindiging van de huurovereenkomst in gemeen akkoord Pagina 15 jan 2010 - 18:57
Beëindiging van de pacht wegens beëindiging van de landbouwexploitatie. Pagina 23 apr 2018 - 16:14
Beëindiging van distributieovereenkomsten Rechtsleer 31 dec 2012 - 01:05
BEËINDIGING VAN OVEREENKOMSTEN MET HANDELSTUSSENPERSONEN Rechtsleer 15 jan 2010 - 18:58
Beëindiging van overeenkomsten met handelstussenpersonen Rechtsleer 5 dec 2010 - 13:59
beëindiging, opzegging en ontbinding van de huurovereenkomst Pagina 30 apr 2016 - 15:58
beëindiging, opzegging en ontbinding van de huurovereenkomst Pagina 30 apr 2016 - 16:01
beëindiging, opzegging en ontbinding van de huurovereenkomst Pagina 1 mrt 2012 - 11:29
Begeleiding advies en tussenkomst voor de vooruitziende en voorzichtige bejaarde Pagina 22 jan 2010 - 18:56
begeleiding seksuele delinquenten adressen Pagina 28 jun 2016 - 09:55
Begin van Bewijs Artikel 22 mrt 2017 - 16:42
Beginsel van de bestendigheid van de huwelijkse voorwaarden Rechtspraak 5 dec 2017 - 10:35
Beginsel van non-discriminatie ten gunste van deeltijdwerkers Pagina 17 jan 2018 - 14:55
Beginselakkoord Rechtspraak 9 dec 2014 - 22:14
Beginselen van behoorlijke wetgeving in de rechtspraak Rechtsleer 15 mrt 2015 - 10:51
Beginselen van Burgerlijk Recht - De contracten 1934 Rechtsleer 9 nov 2010 - 18:58
Beginselen van Burgerlijk Recht - De erfenissen 1927 Rechtsleer 9 nov 2010 - 16:21
Beginselen van Burgerlijk Recht - De schenkingen en testamenten 1930 Rechtsleer 9 nov 2010 - 16:34
Beginselen van Burgerlijk Recht - Personen- en Familierecht 1945 Rechtsleer 19 feb 2015 - 16:45
Beginselen van Burgerlijk recht - Voorrechten en Hypotheken Rechtsleer 9 nov 2010 - 22:03
Beginselen van Burgerlijk Recht - Zakenrecht Rechtsleer 23 mrt 2017 - 21:59
Beginselen van Burgerlijk Recht De Verbintenissen 1931 Rechtsleer 9 nov 2010 - 16:23
Beginselen van Strafrechtspleging Rechtsleer 3 jan 2011 - 19:36
Beginselen van wetgevingstechniek Rechtsleer 13 jun 2010 - 09:51
Begrafenisregelingen of begrafenisverzekeringen Artikel 16 apr 2011 - 19:14
Begrip fout Artikel 27 sep 2015 - 15:35
Begrip normale uren Rechtspraak 30 apr 2015 - 16:17
Begrip onderneming Artikel 18 mrt 2018 - 16:37
Begrip onderneming - Onderwijsinstelling Rechtspraak 18 mrt 2018 - 16:45
Begrip onderneming - Verkoop van dieren op markten Rechtspraak 8 dec 2017 - 20:09
Begrip onderneming inzake bevoegdheid rechtbank van Koophandel Rechtspraak 8 dec 2017 - 20:05
Begrip organisatie onvermogen als reden om collectieve schuldenregeling te weigeren Rechtspraak 7 sep 2017 - 07:02
Begrip reclame - Begrip vergelijkende reclame overzicht rechtspraak Rechtsleer 24 aug 2016 - 16:03
Begrip schadegeval - ontstaan van schade – schade is meer dan onherstelbaar gebrek Rechtspraak 27 sep 2015 - 10:32
Begroeting in een koninklijk besluit Artikel 29 mrt 2018 - 20:12
Begroting blijvende huishoudelijke schade ex aequo et bono Rechtspraak 11 mei 2017 - 13:25
Begroting ereloon van deskundige in PV van verhoor in toepassing van art. 985 Ger. W. levert uitvoerbare titel op Rechtspraak 17 jan 2014 - 22:48
Begroting onderhoudsgeld dient rekening te houden met fiscale aftrekbaarheid van 80% Rechtspraak 19 jul 2017 - 15:53
Begroting schade huishouden en aandeel in persoonlijk onderhoud Rechtspraak 10 feb 2017 - 14:11
Begroting schade in functie van omstandigheden die omvang schade beperken of vergroten Rechtspraak 31 okt 2017 - 21:51
Begroting van huishoudschade en morele schade naar billijkheid Rechtspraak 8 sep 2017 - 11:31
Begroting van schade mag enkel op basis van aan tegenspraak onderworpen stukken Rechtspraak 18 okt 2017 - 13:20
Begroting van schade naar billijkheid Rechtspraak 8 sep 2017 - 11:28
Behage het rechtbank Artikel 2 nov 2015 - 08:37
Behandeling met gesloten deuren in familiezaken Artikel 26 dec 2017 - 11:57
beheer van de goederen van de minderjarige Pagina 15 jan 2010 - 18:57
Beheer van privé-vermogen en speculatieve verrichtingen, beleggingen, diverse inkomsten of fiscaal belaste beroepsbezigheden voorwaarden art 90, 1° W.I.B Rechtsleer 17 apr 2011 - 17:23
Behoorlijk bestuur en waan dat onderhandelingen worden in stand gehouden Rechtspraak 11 jun 2017 - 14:15
Behoorlijk bestuur niet toepasselijk op jurisdictonele beslissingen Rechtspraak 17 mrt 2014 - 21:51
BEHOORT HET CLIENTEEL VAN EEN VRIJ BEROEP TOT HET GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN VAN DE ECHTGENOTEN ? Pagina 22 jan 2010 - 18:57
Behoud van een voorkeurtarief voor een bestaand cliënteel is geen gezamemijk aanbod Rechtspraak 14 aug 2017 - 15:34
Behoud van huur(pacht)overeenkomst bij inkorting van een schenking Rechtsleer 24 mrt 2015 - 13:17
Bejaarden kunnen niet gedwongen worden om hun woning te verlaten en in te wisselen voor een bejaardentehuis of een woonzorgcentrum Artikel 30 nov 2011 - 22:53
bekendmaking van vonnissen en arresten Pagina 22 jan 2010 - 18:56
Bekennen vergt geen inzicht in het gevolg van de bekentenis Artikel 3 nov 2014 - 22:53
Bekennen vergt geen opzet of intentie tot bekennen Artikel 3 nov 2014 - 22:43
bekentenis als bewijsmiddelen burgerlijke zaken Pagina 5 dec 2017 - 07:16
Bekentenis door advocaat en mandaat ad litem Artikel 3 nov 2014 - 23:29
Bekentenis door advocaat tegenpartij mag mandaat hiertoe niet eisen Artikel 23 dec 2017 - 11:58
Bekentenis en echtscheiding art 229§1 BW Artikel 19 jun 2010 - 01:27
Bekentenis is ondeelbaar Pagina 13 jun 2017 - 19:26
Bekentenis is onsplitsbaar Pagina 13 jun 2017 - 19:22
Bekentenis over een onverdeelde zaak door een of meer deelgenoten is een daad van beschikking Rechtspraak 21 mei 2018 - 19:14
Beklaagde Alwetend. Over het criterium van de redelijke voorzienbaarheid als maatstaf van het lex certa-principe in strafzaken Rechtsleer 13 jan 2013 - 12:33
Beklaagde kan voor de rechtbank zelf werkstraf vragen Rechtspraak 29 jun 2016 - 16:00
Beklaagde kan zich niet beroepen op miskenning rechten van verhoor en bijstand advocaat voor een spontane verklaring die hij aflegde in hechtenis met mogelijkheid vooraf overleg te hebben met zijn advocaat Rechtspraak 14 apr 2016 - 10:12
Beklaagde kan zich niet beroepen op miskenning rechten van verhoor en bijstand advocaat voor een spontane verklaring die hij aflegde zonder beroving van zijn vrijheid Rechtspraak 14 apr 2016 - 10:09
Beklaagde kan zich niet beroepen op miskenning rechten van verhoor van een derde die belastende verklaringen aflegt, tenzij die derde zich op de miskenning van die rechten beroept en zijn verklaringen intrekt Rechtspraak 14 apr 2016 - 10:05
Beklaagde moet niet aanwezig zijn op de zitting aanwezig zijn om instemming met opschorting te verlenen Rechtspraak 12 sep 2014 - 23:09
Beknopte enceclopedie van het Romeins Recht Rechtsleer 15 jan 2010 - 18:58
Beknopte handleiding voor het opstellen van aangiften van nalatenschap en aanverwante aspecten Rechtsleer 3 okt 2010 - 10:12
Bekrachtiging lastgeving met onvoldoende vertegenwoordigingsmacht gegeven Rechtspraak 17 jun 2018 - 10:22
Bekrachtiging van een gebrekkig mandaat van een vennootschap om in rechte op te treden Rechtspraak 24 jul 2016 - 15:09
Bekwaamheid beklaagde om aanwezig te zijn op terechtzitting Rechtspraak 17 jul 2017 - 14:08
Bekwaamheid om te beschikken of te verkrijgen bij schenking onder de levenden of bij testament Wetgeving 11 aug 2013 - 11:12
Bekwaamheid van de contracterende partijen Pagina 22 jan 2010 - 18:55
Bekwaamheid van minderjarige overeenkomsten af te sluiten voor dagelijkse uitgaven Rechtspraak 19 mei 2014 - 16:05
Belaging Pagina 20 apr 2016 - 14:50
Belaging Pagina 6 okt 2011 - 20:01
BELAGING - Stalking. Wat is dit? Pagina 4 jan 2012 - 21:19
Belaging aan de belaagde objectief als zwaar storend ervaren overlast zonder redelijke verantwoording Rechtspraak 9 jan 2018 - 18:40
Belaging beoordeling door de rechter van de feiten en hun weerslag Rechtspraak 30 aug 2016 - 15:59
Belaging bestanddelen Rechtspraak 18 mei 2011 - 23:20
Belaging bestanddelen subjectief opzettelijke storende gedragingen zonder objectieve verantwoording Rechtspraak 22 jul 2016 - 10:17
Belaging de wettekst Pagina 11 nov 2017 - 11:39
Belaging en legaliteit. Hoe legaal is 'belaging'? Rechtsleer 11 nov 2016 - 10:55
Belaging en telefoonterreur Pagina 2 mrt 2012 - 10:50
Belaging kan gesteld tegenover verschillende personen tegelijk Rechtspraak 9 jan 2018 - 15:03
Belaging overzicht rechtsleer Rechtsleer 18 mei 2011 - 23:28
Belaging rechtspraak Rechtspraak 18 mei 2011 - 23:19
Belaging rechtspraak en rechtsleer Pagina 15 jan 2010 - 18:50
Belaging van een rechter en een advocaat door een deskundige Rechtspraak 9 jan 2018 - 19:45
Belaging vereist gedragingen met een voortdurend of onophoudelijk karakter Rechtspraak 9 jan 2018 - 15:01
Belaging wetgeving Pagina 20 apr 2016 - 14:52
Belang als burgerlijke partij voor de strafrechter Rechtspraak 30 dec 2017 - 17:22
Belang bij administratief cassatieberoep gegrond op niet-noodzakelijke motieven Rechtspraak 11 jul 2017 - 09:42
Belang en hoedanigheid kunnen niet betwist worden op basis van de betwisting van het subjectief recht waarop de eiser zich steunt Rechtspraak 8 mrt 2013 - 20:20
Belang en hoedanigheid van een rechtspersoon Pagina 24 okt 2015 - 15:42
Belang en nut van de verjaring Pagina 9 mei 2011 - 22:59
Belang van een vennootschap Rechtspraak 8 jul 2017 - 11:48
Belang van een VZW Rechtspraak 8 mrt 2017 - 12:46
Belang van een VZW in een procedure Raad van State Rechtspraak 22 okt 2016 - 13:10
Belang van het kind bij betwisting vaderschap Rechtspraak 20 mrt 2016 - 15:43
belang van het kind dient afgewogen tegenover belang van alle betrokken personen bij procedures inzake kinderen Rechtspraak 11 mrt 2014 - 01:13
Belang van het kind om de biologische werkelijkheid te achterhalen Rechtspraak 24 nov 2017 - 14:36
Belang van het pleidooi Artikel 25 mei 2013 - 12:27
Belangenafweging en het bezit van staat in de procedure betwisting vaderschap Rechtspraak 24 nov 2017 - 14:33
belangenconflict in vennootschappen Artikel 1 nov 2011 - 12:14
Belangenconflicten in (middel) grote advocatenkantoren Rechtsleer 1 mei 2012 - 00:36
Belangenneming door griffier Rechtspraak 12 jun 2017 - 15:31
Belangenneming door schepen bij toekennen stedenbouwkundig attest Rechtspraak 15 sep 2017 - 07:54
Belangenneming in openbare ambten Artikel 17 nov 2016 - 13:04
belanghebbende bij een tenuitvoerverklaring van een vreemd vonnis Rechtspraak 15 jun 2011 - 16:39
Belanghebbende derden kunnen tegen faillissementsvonnis derdenverzet aantekenen door dagvaarding gefailleerde Rechtspraak 4 apr 2014 - 20:24
belangrijk nieuwsbericht 22 jan 2010 - 18:48
Belastbaarheid verbeurdverklaarde sommen Rechtspraak 9 jul 2017 - 11:15
Belasting en gratis terbeschikkingstelling van onroerende goederen Rechtspraak 9 jul 2017 - 11:37
Belasting op GSM-masten Rechtspraak 23 aug 2013 - 12:28
Belasting op leegstand bedrijfsruimten registratie en verhaal Rechtspraak 16 nov 2014 - 13:17
Belasting op leegstand krotbelasting Pagina 27 mei 2017 - 11:32
Belasting op meerwaarde bij verkoop aandelen Rechtspraak 10 jul 2017 - 21:06
Belasting op onroerend goed in buitenland dat niet verhuurd is Rechtspraak 10 jul 2017 - 21:18
Belasting op tweede verblijven onwettig in gemeenten waar gewone inwoners geen gemeentelijke heffing moeten betalen Pagina 10 dec 2015 - 18:11
Belastingen Pagina 17 apr 2011 - 18:21
BELASTINGEN EN ONVERMOGEN Pagina 22 jan 2010 - 18:58
Belastingsaangifte Pagina 21 mei 2012 - 12:12
belastingschuld en het huwelijk Rechtsleer 9 jan 2012 - 19:39
Belastingsteruggaven komen toe aan onverdeeldheid bij ontstentenis andere regeling Rechtspraak 10 jan 2018 - 18:07
Belastingsvermindering voor energiebesparende maatregelen Rechtspraak 28 mei 2014 - 15:39
Belastingsvoordelen en vrijheid van vestiging in Europees recht Rechtspraak 4 okt 2014 - 11:33
Belastingverhogingen Pagina 22 jan 2010 - 18:51
Belastingwet raakt openbare orde Rechtspraak 16 jan 2018 - 14:47
beledigende conclusies Pagina 28 aug 2014 - 13:25
Belediging als strafverminderende verschoningsgrond Rechtspraak 6 jun 2014 - 14:45
Belediging en ruchtbaarmaking op het internet als drukpersmisdrijf Artikel 15 mei 2018 - 16:57
Belediging werkgever op facebook Artikel 11 okt 2015 - 13:09
Beledigingen door de werkgever zijn een dringende reden op grond waarvan een werknemer ontslag kan geven met recht op vergoeding Rechtspraak 10 okt 2015 - 11:47
Beledigingen en pesterijen via sociale media en het internet Artikel 15 mei 2018 - 16:37
BELEDIGINGEN WAARVOOR BEGRIP Pagina 15 jan 2010 - 18:58
beledigingen worden niet verantwoord door de context waarin ze gesteld Pagina 11 aug 2014 - 17:38
Belegging in onroerend goed via patrimoniumvennootschap Rechtsleer 31 jan 2016 - 15:08
Beleggingsrisico en aansprakelijkheid bank Pagina 22 jan 2010 - 18:51
Beleid prostitutie hypocriet en strijdig met beginsel rechtzekerheid Pagina 28 jul 2013 - 18:56
Beleidsnota ter bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk Model 18 jun 2011 - 19:20
Belg worden gewichtige redenen tot weigering Rechtspraak 31 dec 2017 - 09:32
Belg worden na sociale fraude en fiscale fraude Rechtspraak 6 jan 2017 - 16:07
Belg worden ondanks verkeersovertredingen Rechtspraak 19 mei 2015 - 12:48
Belgen zonder papieren Pagina 25 jun 2017 - 19:58
België (opnieuw) in zijn blootje gezet door het Europees Antifoltercomité Rechtsleer 29 mrt 2018 - 18:52
België als no go zone voor schuldeisers Volledige pagina 18 dec 2010 - 17:40
België en de Belgen Artikel 1 dec 2013 - 02:40
België en de Salduzleer het arrest Bouglame Artikel 28 mei 2010 - 20:28
België moet schadevergoeding betalen voor zelfmoord geïnterneerde Rechtspraak 13 aug 2017 - 10:05
België schendt de wet en de internationale verdragen bij de behandeling van geïnterneerden Rechtspraak 29 jun 2014 - 15:22
België veroordeeld voor slechte behandeling geïnterneerden Rechtspraak 29 jun 2014 - 15:15
België voor beginners Rechtsleer 3 feb 2012 - 12:12
Belgisch Burgerlijk Wetboek Rechtsleer 12 aug 2010 - 19:23
Belgisch erfrecht in kort bestek Rechtsleer 3 okt 2010 - 08:42
Belgisch mededingingsrecht wordt persoonlijk Rechtsleer 20 sep 2013 - 22:19
Belgisch Recht Pagina 22 jan 2010 - 18:48
Belgisch Recht BASISWETBOEKEN Pagina 25 jul 2014 - 15:43
Belgisch recht toepasselijk op Belgische WCO-ook ten aanzien van buitenlandse schuldeisers Rechtspraak 2 dec 2016 - 21:06
Belgisch Staatsblad raadplegen Wetgeving 15 jan 2010 - 18:58
Belgisch strafprocesrecht Rechtsleer 3 jan 2011 - 16:07
Belgisch Strafrecht Rechtsleer 5 jan 2011 - 20:53
Belgisch tijdschrift voor Sociale Zekerheid Rechtsleer 4 mrt 2010 - 10:49
Belgische dwangmaatregel kan in buitenland worden afgedwongen met schending buitenlandse wet Rechtspraak 12 okt 2014 - 01:48
Belgische insolventieprocedure is tegenstelbaar aan buitenlandse schuldeisers Rechtspraak 2 dec 2016 - 21:54
Belgische insolventieregeling impliceert Belgisch recht van toepassing op buitenlandse vordering Rechtspraak 27 jan 2017 - 14:54
Belgische insolventieregeling toepasselijkheid lex concursus Rechtspraak 27 jan 2017 - 14:59
Belgische kranten (links) Pagina 15 jan 2010 - 18:59
Belgische nummerplaten Artikel 10 jun 2012 - 17:40
Belgische staat is geen regelmatige erfgenaam Artikel 7 aug 2017 - 08:20
Belgische staat is geen regelmatige erfgenaam Rechtspraak 13 jan 2018 - 20:10
Belgische staat verantwoordelijk voor zelfmoord van geïnterneerde in de gevangenis Rechtspraak 29 jun 2014 - 15:12
Belgische staat veroordeeld wegens gebrekkig strafonderzoek van verkrachting Rechtspraak 24 jul 2017 - 20:23
Belgische strafrechter bevoegd voor weigering medewerking telecommunicatiedienst aan strafonderzoek Rechtspraak 26 mei 2018 - 13:15
Belgische wetgeving Link 11 jan 2013 - 18:32
Belgium.be Link 22 jan 2010 - 18:48
Belgopocket algemeen overzicht Artikel 15 jan 2010 - 18:58
Belofte tot handelshuurhernieuwing Rechtspraak 5 sep 2017 - 18:37
Bemiddelaar kan het einde van een bemiddeling niet vaststellen Artikel 26 aug 2014 - 21:15
bemiddelaars Doelgroep 15 jan 2010 - 18:57
Bemiddelaars en organen van bemiddeling Pagina 15 jan 2010 - 18:56
bemiddelaars: lijst met erkende bemiddelaars Artikel 30 jul 2012 - 20:08
Bemiddeling Pagina 4 apr 2012 - 21:54
Bemiddeling Pagina 15 jan 2010 - 18:57
Bemiddeling Pagina 17 apr 2013 - 17:33
Bemiddeling advocaten Pagina 4 apr 2012 - 22:12
bemiddeling definitie Artikel 26 aug 2014 - 22:09
bemiddeling en machtspositie Artikel 20 apr 2014 - 23:45
bemiddeling en rechtspraak hand in hand Rechtsleer 10 apr 2012 - 18:55
Bemiddeling in Burgerlijke en handelszaken Pagina 22 jan 2010 - 18:56
Bemiddeling in familiezaken Pagina 8 sep 2010 - 20:55
Bemiddeling in familiezaken, Burgerlijke en Handelszaken, Sociale zaken Rechtsleer 3 sep 2010 - 01:28
Bemiddeling in Familiezaken, Burgerlijke zaken, handelszaken en sociale zaken Pagina 15 jan 2010 - 18:56
Bemiddeling in familiezaken, scheidingsbemiddeling Rechtsleer 7 aug 2010 - 15:00
bemiddeling in fiscale zaken Pagina 18 apr 2011 - 19:54
Bemiddeling in rechtszaken: stand van zaken, knelpunten en mogelijkheden Rechtsleer 22 jan 2018 - 19:01
Bemiddeling in strafzaken Pagina 15 mrt 2011 - 21:35
bemiddeling in strafzaken Artikel 30 mei 2010 - 20:36
Bemiddeling resultaatsverbintenis en middelenverbintenis Artikel 8 mrt 2016 - 10:31
Bemiddeling voor consumenten door de FOD Economie Artikel 13 nov 2011 - 08:25
bemiddelingscommissie in de bijzondere jeugdzorg Artikel 8 okt 2011 - 18:33
bemiddelingsprotocol Pagina 4 apr 2012 - 21:44
Bemmiddelingsbeding Artikel 16 jul 2011 - 14:10
Benadeelde heeft niet de plicht de schade zoveel mogelijk te beperken Rechtspraak 18 okt 2017 - 13:13
Benadeelde kan een rechtstreekse vordering instellen tegen de verzekeraar van de schadeverwekker Artikel 31 mrt 2012 - 19:00
Benadeelde moet de redelijke maatregelen nemen om het nadeel te beperken Rechtspraak 18 okt 2017 - 13:15
benadeling Pagina 10 jun 2018 - 16:33
Benaming van oorsprong Pagina 24 jan 2011 - 11:22
benaming van oorsprong in de nieuwe wet op de marktpraktijken Artikel 24 jan 2011 - 11:18
Benaming, samenstelling en etikettering van de produkten en van de diensten Pagina 22 jan 2010 - 18:53
benchmarks Artikel 28 nov 2010 - 18:18
Bendevorming bestanddelen Rechtspraak 9 jul 2017 - 12:56
Bendevorming voorwaarden Rechtspraak 7 jun 2018 - 13:40
Benelux Merkenwet Wetgeving 25 jun 2011 - 18:22
Benelux Tekeningen en Modellenwet Wetgeving 9 jun 2011 - 14:42
BENELUX verdrag intellectuele rechten Pagina 26 mei 2011 - 23:55
Benelux-Gerechtshof-verdrag Wetgeving 9 jun 2011 - 14:59
BENELUX~Overeenkomst inzake commoriëntes Wetgeving 30 nov 2014 - 13:02
Benoeming bedienaren eredienst Rechtspraak 2 sep 2012 - 12:14
Benoeming notariaat motiveringsplicht en benoemingscommissie Rechtspraak 7 jun 2015 - 13:39
Beoordeling door de rechter na cassatie met verwijzing Rechtspraak 29 mrt 2018 - 19:56
Beoordeling van de onmogelijkheid om de hoofdveroordeling te voldoen waaraan de dwangsom is gekoppeld Rechtspraak 21 okt 2016 - 13:47
Beoordeling van de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie Rechtspraak 3 jan 2018 - 12:30
Beoordeling van het bestaan van voldoende bezwaren door de onderzoeksgerechten Rechtspraak 18 nov 2016 - 17:03
Beoordeling werknemer op proef Rechtspraak 22 jul 2016 - 18:11
Beoordelingsbevoegdheid van de rechter in strafzaken Rechtspraak 4 jun 2010 - 15:53
Beoordelingsmacht van de rechter over staat van onkosten en erelonen van advocaat zonder tussenkomst van Raad van de Orde Rechtspraak 19 apr 2014 - 12:00
Bepaald opzet Pagina 3 aug 2015 - 16:11
Bepalend criterium voor de vaststelling van het bevoegd paritair comité, is de ondernemingsactiviteit Rechtspraak 14 feb 2017 - 14:26
Bepaling en motivering van de strafmaat Rechtspraak 11 jul 2011 - 20:50
Bepaling persoonlijk onderhoudsgeld houdt rekening met de voordelen van een vennootschap die een echtgenoot te beurt vallen Rechtspraak 20 dec 2017 - 20:07
Bepaling persoonlijk onderhoudsgeld onevenwicht in de respectieve globale economische situatie Rechtspraak 20 dec 2017 - 20:10
bepaling van de huurprijs Artikel 6 mei 2010 - 21:35
Bepaling van de tijdstip van het misdrijf Rechtspraak 18 jan 2014 - 03:10
Bepaling van het loon is een geldigheidsvereiste bij een arbeidscontract Rechtspraak 28 okt 2017 - 13:38
bepalingen in het strafwetboek inzake wapens Pagina 22 jan 2010 - 18:50
Beperkende interpretatie van de borgtocht Rechtspraak 14 jun 2018 - 21:21
Beperkende werking van het mededingingsrecht ten aanzien van de regels inzake eerlijke marktpraktijken Rechtspraak 26 jan 2018 - 20:16
Beperking belang van het kind in hoger belang van rust van families en rechtszekerheid van de familiale banden Rechtspraak 24 nov 2017 - 14:37
Beperking beschikkingsbevoegdheid in koop-verkoop overeenkomst hebben geen zakelijke werking Rechtspraak 11 sep 2017 - 05:36
beperking overdracht aandelen versus belang van een vennootschap Rechtspraak 21 mei 2014 - 15:20
Beperking Stakingsrecht NMBS Rechtspraak 7 nov 2014 - 15:37
Beperking van de betalingen in contanten Wetgeving 13 sep 2012 - 21:39
beperking van de interest wanneer vertraging door fout van de schuldeiser Pagina 22 jan 2010 - 18:54
beperking van de rechten van de langstlevende echtgenoot Pagina 22 jan 2010 - 18:54
Beperking van de rechtsplegingsvergoeding is gemotitveerd ter vrijwaring van de toegang tot de rechter Rechtspraak 27 apr 2012 - 19:15
Beperking van de schade door de benadeelde Rechtsleer 16 jun 2018 - 12:22
Beperking van de schadevergoeding aan de ouders van een kind slachtoffer van een verkeersongeval door hun aansprakelijkheid als ouder Rechtspraak 30 mrt 2013 - 13:56
Beperking van het gezag van gewijsde tot hetgeen definitief werd beslecht Pagina 2 okt 2015 - 16:13
Beperking van het gezag van gewijsde tot vorderingen waarover de rechter oordeelde Pagina 11 mei 2017 - 13:31
beperking vergoedende interest voor nalatige schadelijder Artikel 15 jan 2010 - 18:57
Beperkt hoger beroep Pagina 7 apr 2016 - 13:06
Beperkt rijverbod Pagina 27 jul 2017 - 16:25
Beperkte detentie Artikel 15 jan 2010 - 18:57
Beperkte detentie Artikel 15 jan 2010 - 18:57
beperkte mogelijkheden tot ontbinding van sociale huur Pagina 15 mei 2014 - 15:44
Beperkte vergoeding vrijwilligerswerk als vrijetijdsbesteding is geen loon Rechtspraak 7 sep 2017 - 05:34
Beperkte voordelen voor vrijwilligers zijn loon Rechtspraak 7 sep 2017 - 05:38
Beplantingen, verjaring en burenhinder Artikel 27 sep 2011 - 12:15
Beplantingsafstanden van art. 34 van het Veldwetboek zijn van suppletieve aard Pagina 16 feb 2015 - 18:25
Beraad Artikel 24 jan 2011 - 11:33
Berekening termijnen betwisting examenuitslagen Rechtspraak 5 aug 2015 - 16:16
Berekening van de opzeggingsvergoeding bij deeltijdse arbeid Pagina 7 okt 2011 - 11:14
Berekening van de opzeggingsvergoeding bij ontslag Pagina 21 sep 2011 - 22:28
Berekening van de opzeggingsvergoeding bij verminderde arbeidspresaties Pagina 27 apr 2012 - 16:11
berekening van het aantal inbreuken bij een internetinbreuk Rechtspraak 16 aug 2014 - 19:27
Berekening van het Jaarlijkskostenpercentage Pagina 15 jan 2010 - 18:50
Berekening van het maximum onderhoudsgeld voor de onderhoudsplichtige ten belope van één derde Rechtspraak 10 jan 2016 - 17:56
Berekening verjaring en termijnen in handelsagentuur Rechtspraak 20 apr 2016 - 13:01
berekeningen Pagina 22 jan 2010 - 18:48
berekeningen en tafels Pagina 15 jan 2010 - 18:56
Berging zeeschip - wie betaalt de kosten Rechtspraak 25 mrt 2018 - 12:37
beroep door tegenpartij Pagina 15 jan 2010 - 18:57
beroep door tegenpartij nadat u een zaak gewonnen hebt Pagina 15 jan 2010 - 18:58
Beroep mogelijk tegen de beslissing alvorens recht te doen Rechtspraak 31 dec 2017 - 10:24
Beroep mogelijk tegen de bevoegdheid, weze het pas nadat de rechter een eindvonnis heeft uitgesproken Rechtspraak 1 feb 2016 - 19:53
Beroep mogelijk tegen verstekvonnis Rechtspraak 31 dec 2017 - 10:47
Beroep na opgeheven verzet in strafzaken Rechtspraak 15 jun 2018 - 23:31
Beroep na verzet in strafzaken Rechtspraak 11 mei 2016 - 15:59
Beroep tegen administratieve beslissing van de voetbalbond ten aanzien van minderjarigen wordt gebracht voor de jeugdrechter Rechtspraak 7 feb 2015 - 15:08
Beroep tegen beslissing tot kwijtschelding interesten op bijzondere rekening BTW Artikel 18 apr 2011 - 19:42
Beroep tegen beslissing tot samenvoeging wegens samenhang Rechtspraak 1 feb 2016 - 19:59
Beroep tegen beslissing vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen Rechtspraak 30 apr 2014 - 12:00
Beroep tegen de beslissing tot intrekking van wapenvergunning Rechtspraak 27 feb 2015 - 19:33
Beroep tegen faillissement beoordeling rechter in beroep aan de hand tijdstip eerste vonnis of op het ogenblik van de uitspraak in beroep Rechtspraak 12 apr 2016 - 15:31
Beroep tegen overplaatsing gevangenins Rechtspraak 1 jul 2013 - 18:28
Beroep tegen weigering inschrijving lijst architect Rechtspraak 13 jun 2017 - 16:25
Beroep tegen weigering tot huwelijk door de ambtenaar van burgerlijke stand Pagina 4 jul 2015 - 09:52
Beroep tegen weigering van inzagerecht in het strafdossier Artikel 2 jul 2017 - 14:19
Beroep tot nietigverklaring akte verplichte kantmelding bij hypotheekbewaarder Rechtspraak 18 dec 2017 - 16:19
Beroepen tegen de beslissng van de klassenraad Rechtsleer 5 jan 2012 - 19:50
Beroepsbezgheid Artikel 4 mrt 2011 - 16:07
Beroepscommissie in het secundair onderwijs en formele motivering Rechtspraak 2 mei 2015 - 12:30
Beroepsdoeleinden in de zin van artikel 1417 BW gaan het persoonlijke beroep aan van de echtgenoot aan en niet niet het beroep van de vennootschap Rechtspraak 13 jun 2018 - 16:32
Beroepsgeheim Artikel 1 jul 2014 - 16:49
Beroepsgeheim Rechtsleer 5 jul 2014 - 12:18
Beroepsgeheim advocaat Pagina 19 sep 2015 - 12:31
Beroepsgeheim advocaat en de afwezigheid van effectieve bescherming door de stafhouder Pagina 12 dec 2013 - 04:27
Beroepsgeheim belet niet dat cliënt gesprekken of telefoongesprekken opneemt en degen de beroepsbeoefenaar gebruikt Rechtspraak 15 apr 2016 - 15:23
Beroepsgeheim beperkt tot finaliteit Rechtspraak 22 sep 2014 - 21:51
Beroepsgeheim beschermt enkel vertrouwelijk gedane mededelingen Pagina 11 okt 2015 - 12:31
Beroepsgeheim en discretieplicht Rechtspraak 11 mei 2018 - 00:18
Beroepsgeheim fiscus mag niet tegen de belastingsplichtige worden ingeroepen Rechtspraak 29 okt 2016 - 14:39
beroepsgeheim fiscus, ene controleur mag info doorgeven aan de andere Rechtspraak 20 jun 2011 - 16:30
Beroepsgeheim geneesheer is niet absoluut Rechtspraak 27 mei 2014 - 15:43
Beroepsgeheim geneesheer verbiedt de geneesheer niet het gerecht in te lichten over het misdrijf waarvan zijn patiënt slachtoffer was Rechtspraak 29 nov 2013 - 23:02
Beroepsgeheim geneesheer verdacht van een misdrijf Rechtspraak 21 jul 2016 - 09:59
Beroepsgeheim ingeroepen door de fiscus verplicht haar tot het inwinnen van advies bij de tuchtoverheid Rechtspraak 20 jun 2011 - 17:07
Beroepsgeheim politieagent relatief Rechtspraak 22 sep 2014 - 21:53
beroepsgeheim van de adviserende arts in de private verzekering Rechtsleer 19 apr 2011 - 11:29
Beroepsgeheim van de advocaat versus openbaarheid van bestuur Rechtspraak 15 jul 2011 - 12:55
Beroepsgeheim van de arts slaat enkel op hetgeen in het kader van de vertrouwensrelatie door de patient aan de arts werd gemeld Pagina 26 mei 2014 - 16:09
beroepsgeheim van de rechter Pagina 19 mrt 2014 - 22:40
beroepsgeheim van een geneesheer ook na de dood van de patiënt Pagina 19 apr 2011 - 19:53
beroepsgeheim van een geneesheer ook na de dood van de patiënt Pagina 15 jan 2010 - 18:57
beroepsgeheim van een geneesheer ook na de dood van de patiënt Pagina 26 mei 2018 - 17:16
Beroepsgrief verplichting tot vermelding op welke tenlastelegging de grief slaat Rechtspraak 19 dec 2017 - 13:56
Beroepsgrieven kunnen blijken uit een akte die samen met de beroepsakte werd neergelegd Rechtspraak 4 jan 2016 - 18:22
beroepsopleiding Vlaamse balies Pagina 22 jan 2010 - 18:49
Beroepsschulden en huwelijk Artikel 21 mei 2010 - 18:55
Beroepsuitoefeningsverbod KB 22 geconsolideerde versie Wetgeving 13 aug 2011 - 18:17
Beroepsverbod KB nr 22 Pagina 27 jun 2011 - 19:41
Beroepsverbod wordt niet geschonden door zaakvoerder te zijn van een VOF Rechtspraak 19 nov 2017 - 14:10
Beroepsvoorwaarden verzekeringstussenpersonen en beroepsverbod dat beperkt in tijd moet zijn Rechtspraak 12 nov 2011 - 12:08
Beroepsziektenwet Wetgeving 9 jun 2011 - 15:36
Berusting door stilzitten Rechtspraak 15 jul 2017 - 10:41
Berusting in een vonnis kan niet afgeleid uit brief van een partij aan een advocaat - Vereiste bijzonder mandaat Rechtspraak 2 okt 2017 - 17:04
Berusting in een vonnis vereist bijzonder mandaat Rechtspraak 1 feb 2018 - 14:43
Berusting in een vonnis vereist een duidelijk, vaststaande en ondubbelzinnige uiting Rechtspraak 1 feb 2018 - 14:50
bescheiden voetbalpremies maken geen loon uit waarop sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn Pagina 22 jan 2010 - 18:53
Beschermde personen Rechtsleer 3 sep 2017 - 16:44
Beschermde werknemer bijzondere opzegvergoeding voorwaarde Rechtspraak 26 mei 2014 - 14:25
Beschermde werknemer en faillissement werkgever Rechtspraak 27 jun 2014 - 18:25
Beschermde werknemer gelijke behandeling Rechtspraak 22 feb 2013 - 20:09
Beschermde werknemer kan afstand doen van ontslagbescherming na ontslag Rechtspraak 27 jun 2014 - 16:40
Beschermde werknemer kandidaat die niet voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden is beschermd bij afwezigheid beroep tegen kandidatuur Rechtspraak 12 jan 2013 - 02:11
Beschermde werknemer ontslag dringende redenen dagvaardingstermijn Rechtspraak 30 apr 2015 - 13:56
Beschermde werknemer ontslag motiveringsvereiste paritair comité Rechtspraak 11 okt 2016 - 13:52
Beschermde werknemer ontslagbescherming is niet absoluut Rechtspraak 31 okt 2012 - 19:28
Beschermde werknemer-Personeelsafgevaardigde-voorwaarde dat overlegorgaan wettelijke opdracht kan vervullen Rechtspraak 30 mrt 2018 - 19:49
Beschermde werknemers en bescherming van openbare orde Pagina 19 okt 2013 - 13:23
Beschermde werknemers en de duur van hun bescherming tegen ontslag en overplaatsing na de sociale verkiezingen 2008 Rechtsleer 28 jun 2010 - 21:38
Beschermde werknemers en ontslag Pagina 30 mrt 2018 - 19:42
Bescherming als monument impliceert per definitie niet noodzakelijk het behoud van bestaande toestand Rechtspraak 19 aug 2016 - 11:46
bescherming beroep architect Rechtspraak 13 jun 2017 - 16:09
Bescherming consument bij aankoop nieuwe voertuigen verplichte vermeldingen relatieve nietigheid Rechtspraak 16 dec 2011 - 17:46
Bescherming gebouw geen automatisch recht op vergoeding Rechtspraak 5 jul 2015 - 12:20
Bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk Rechtsleer 18 jun 2011 - 17:33
Bescherming titel vastgoedmakelaar en diens beroepsuitoefening Wetgeving 12 mrt 2011 - 13:04
Bescherming van cliënteel Rechtsleer 6 nov 2011 - 13:12
Bescherming van cliënteel verkorte bijdrage in RW Rechtsleer 6 nov 2011 - 12:33
Bescherming van de anonimiteit van politieambtenaren in potpourri IV Artikel 13 jan 2017 - 13:05
bescherming van de gezinswoning (art. 215 B.W.) Pagina 23 mrt 2017 - 12:19
bescherming van de gezinswoning en het huurrecht Pagina 18 jan 2018 - 19:29
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en oneerlijke concurrentie Rechtspraak 27 dec 2017 - 17:47
Bescherming van de wolf Pagina 13 jun 2018 - 15:11
Bescherming van het beslagrecht Pagina 23 jun 2016 - 17:49
Bescherming van het beslagrecht vaak beter dan collectieve schuldenregeling Pagina 23 jun 2016 - 16:35
Bescherming van passagiers Rechtsleer 24 aug 2016 - 17:47
Bescherming van persoonsgegevens: is er ruimte voor een horizontale toepassing van het legaliteitsbeginsel in artikel 22 Gw.? Rechtsleer 10 okt 2015 - 12:16
Bescherming van vliegtuigpassagiers Rechtsleer 24 aug 2016 - 17:49
bescherming van werknemers bij zwangerschap en bevalling Pagina 15 jan 2010 - 18:57
Beschikkend gedeelte van een vonnis of arrest Pagina 17 mei 2013 - 23:33
beschikking art. 747 gerechtelijk wetboek Pagina 15 jan 2010 - 18:58
Beschikking van de raadkamer dat de zaak niet in staat van wijzen is Rechtspraak 19 sep 2017 - 14:23
Beschikkingen kortgeding zijn steeds uitvoerbaar bij voorraad Artikel 18 okt 2017 - 13:55
Beschikkingsbeginsel Pagina 19 aug 2016 - 12:09
Beschikkingsbeginsel en recht van verdediging Pagina 20 feb 2016 - 15:47
Beschouwingen bij enkele bepalingen van internationaal recht betreffende de strijd tegen het terrorisme (deel II slot) Rechtsleer 2 dec 2017 - 16:38
Beschouwingen bij enkele bepalingen van internationaal recht betreffende de strijd tegen het terrorisme deel 1 Rechtsleer 15 jan 2010 - 18:59
Beschouwingen bij het patrimoniaal statuut van de weduwe, tien jaar na de hervorming van het erfrecht van de langstlevende echtgenote Rechtsleer 13 mrt 2015 - 13:09
Beschouwingen over de afstand van het recht van natrekking en de horizontaal gescheiden onroerende eigendom Rechtsleer 25 nov 2014 - 18:53
Beschouwingen over de afstand van het recht van natrekking en de horizontaal gescheiden onroerende eigendom Rechtsleer 6 dec 2014 - 20:17
Beschouwingen over de onroerende natrekking: het recht van erfpacht Rechtsleer 6 dec 2014 - 20:21
beschrijvend beslag inzake namaak aanwijzing inbreuk Rechtspraak 23 mei 2014 - 15:48
beschrijvend beslag inzake namaak na nieuwe feiten Rechtspraak 23 mei 2014 - 15:48
Beschutte werkplaats vormt geen concurrentievervalsing Rechtspraak 27 dec 2017 - 12:56
Beslag APR Rechtsleer 13 mrt 2015 - 12:27
beslag buiten woonplaats Pagina 22 jan 2010 - 18:54
beslag buiten woonplaats en de eigendomsvermoedens van art. 2279 B.W. Pagina 11 okt 2017 - 13:00
beslag buiten woonplaats en eigendomsvermoeden Artikel 25 apr 2010 - 21:15
beslag en afbetaling Artikel 12 mei 2014 - 11:52
beslag en derdenverzet Artikel 21 mrt 2010 - 18:19
Beslag en executiegeschillen zijn niet in geld waardeerbare vorderingen Rechtspraak 22 feb 2013 - 19:06
Beslag en gedwongen verkoop moet beperkt blijven tot wat nodig is voor de betaling van de verschuldigde sommen en kosten. Rechtspraak 4 jan 2016 - 18:39
beslag en het territorialiteitsbeginsel in het executierecht Artikel 15 jan 2010 - 18:57
Beslag evenredige verdeling laattijdige aangifte Rechtspraak 22 mei 2010 - 03:14
Beslag inzake namaak Rechtsleer 4 mei 2013 - 01:06
Beslag inzake namaak - Aanwezigheid van partijen bij beschrijving - Machtiging door de beslagrechter - Vertegenwoordiger van een partij - Aanduiding Rechtspraak 17 aug 2017 - 15:53
beslag inzake namaak nieuwe bepalingen Pagina 17 dec 2011 - 10:03
beslag inzake namaak voorwaarden en bewijslast Pagina 17 dec 2011 - 10:09
Beslag kan gelegd op goederen met grotere waarde dan de schuld Rechtspraak 3 jun 2015 - 12:55
Beslag middels indeplaatsstelling Pagina 5 mei 2013 - 14:24
beslag onder derden Pagina 13 okt 2012 - 11:48
Beslag onder derden Rechtsleer 20 apr 2012 - 14:52
Beslag onder derden op een bankrekening Rechtsleer 24 mei 2010 - 12:38
Beslag onder derden op een bankrekening Artikel 19 jan 2012 - 13:37
Beslag op bankrekening Pagina 30 nov 2011 - 22:34
Beslag op de goederen van de medebewoners van de schuldenaar Rechtspraak 23 jun 2018 - 13:57
Beslag op de postcommunautaire gemeenschap Rechtspraak 2 sep 2012 - 14:53
Beslag op de zetel van de vennootschap alwaar ook een natuurlijk persoon woonplaats heeft Pagina 27 mei 2016 - 15:03
Beslag op derdenrekening Rechtspraak 14 sep 2012 - 20:51
Beslag op dieren in de Wet Dierenwelzijn Rechtsleer 22 apr 2012 - 15:49
Beslag op domeinnamen. Een eerste verkenning Artikel 8 mei 2010 - 11:51
Beslag op een zeeschip - Voorwaarde - Zeevordering voor leveranties Rechtspraak 5 dec 2017 - 07:24
Beslag op een zeeschip - Voorwaarde - Zeevordering voor leveranties Rechtspraak 30 mrt 2018 - 17:46
Beslag op een zeeschip - Voorwaarde - Zeevordering voor leveranties - Vertrouwensleer Rechtspraak 30 mrt 2018 - 17:45
Beslag op goederen met veel grotere waarde dan schuld is fout Rechtspraak 4 jan 2016 - 18:33
Beslag op goederen op goederen van de staat Rechtspraak 24 aug 2013 - 14:13
beslag op inboedel & meubels uitvoerend beslag op roerend goed Pagina 22 dec 2011 - 22:13
Beslag op naakte eigendom Pagina 5 mei 2013 - 14:54
Beslag op niet verzekerde voertuigen Pagina 16 apr 2011 - 19:16
Beslag op onroerend goed en rangregeling Rechtsleer 1 dec 2014 - 23:18
beslag op onroerend goed summiere toelichting voor beslagenen Pagina 15 jan 2010 - 18:58
Beslag op onverdeeld deel (wet en Rechtspraak) Pagina 18 jun 2018 - 21:17
Beslag op roerend goed wettekst Pagina 15 jan 2010 - 18:59
beslag op voertuig waar een beslagene toevalling mee rijdt Pagina 15 jan 2010 - 18:59
Beslag op vruchtgebruik Pagina 5 mei 2013 - 14:51
Beslag op zeeschip kan enkel voor zeevordering Rechtspraak 5 nov 2016 - 14:51
Beslag tot terugvordering Artikel 2 jan 2012 - 20:17
Beslag uitvoering binnen redelijke termijn EVRM Artikel 29 mrt 2010 - 13:23
Beslag- en executierecht Rechtsleer 29 aug 2010 - 11:19
Beslagrecht (1970-1990) Overzicht van rechtspraak Rechtsleer 13 mrt 2015 - 12:22
Beslagrecht (1991-1996) Overzicht van rechtspraak Rechtsleer 22 mrt 2015 - 17:46
Beslagrecht en verlenging termijnen tijdens gerechtelijke vakantie Artikel 19 mrt 2015 - 17:03
Beslagrecht. Kort begrip van het beslag- en executierecht Rechtsleer 29 aug 2010 - 11:09
beslagrechter Pagina 22 jan 2010 - 18:57
Beslagrechter en Le criminel tient le criminel en état Rechtspraak 5 jul 2015 - 16:07
Beslagrechter interpreteert de dwangsom niet, maar onderzoekt wel de draagwijdte van de dwangsom Rechtspraak 3 mei 2016 - 18:31
Beslagrechter kan de draagwijdte bepalen van een duidelijke ondubbelzinnige dwangsom Rechtspraak 26 dec 2015 - 18:25
Beslagrechter kan machtiging verlenen tot beslag op goederen die de schuldenaar met miskenning van de rechten van de schuldeiser heeft overgedragen Rechtspraak 1 okt 2017 - 18:55
Beslagrechter kan toetsen of de verbeurte van de dwangsom nog actueel en doeltreffend is Rechtspraak 29 mrt 2012 - 23:06
Beslagrechter kan zeer uitzonderlijk de uitvoerende kracht van een vonnis schorsen Rechtspraak 26 dec 2015 - 18:02
Beslagrechter mag actualiteit van een uitvoerbare titel in vraag stellen zonder afbreuk te doen aan het vonnis Rechtspraak 23 feb 2016 - 17:42
Beslagrechter mag de geldigheid van een administratief dwangbevel onderliggend aan het beslag niet in vraag stellen Rechtspraak 3 dec 2016 - 17:38
Beslagrechter mag op grond van verschoonbaarverklaring de uitvoering niet schorsen Rechtspraak 22 apr 2016 - 16:16
Beslagrechter mag zich niet uit te spreken over een onmogelijkheid van de schuldenaar om aan de hoofdveroordeling te voldoen Rechtspraak 5 dec 2017 - 10:55
Beslagrechter oordeelt niet over de grond van de zaak Rechtspraak 23 dec 2017 - 12:24
beslagrechtsmisbruik Pagina 20 okt 2012 - 17:45
Beslagvrije voet Artikel 1 jul 2015 - 08:56
Beslagzakboekje Rechtsleer 26 aug 2010 - 13:56
beslagzakboekje 2010 Rechtsleer 18 jun 2010 - 19:32
Beslissing aankondigen in de pers alvorens ze genomen is schept een schijn van partijdigheid Rechtspraak 27 mei 2016 - 14:16
Beslissing alvorens recht te doen heeft geen gezag van gewijsde Rechtspraak 3 mrt 2017 - 14:17
Beslissing beslagrechter over uitvoerbaarheid brengt geen nadeel toe aan de zaak ten gronde Rechtspraak 18 okt 2017 - 14:00
Beslissing genomen door onbevoegde overheid Rechtspraak 26 okt 2013 - 04:23
Beslissing inzake bevoegdheid slechts vatbaar hoger beroep indien ingesteld samen met hoger beroep tegen het eindvonnis Rechtspraak 1 sep 2015 - 14:01
Beslissing inzake samenhang is geen beslissing van inwendige aard en dus vatbaar voor beroep Rechtspraak 11 mei 2018 - 00:03
Beslissing of de Belgische rechter dan wel de buitenlandse rechter bevoegd is is vatbaar voor beroep Rechtspraak 10 mei 2018 - 23:17
beslissing om in onverdeeldheid te blijven na echtscheiding. Pagina 22 jan 2010 - 18:50
Beslissing over geldigheid arbitrage is vatbaar voor hoger beroep Rechtspraak 29 mrt 2018 - 19:21
Beslissing van de klassenraad is een uitvoerbare beslissing Rechtspraak 5 aug 2015 - 16:17
Beslissing van de onderzoeksrechter tot het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen Rechtspraak 19 sep 2017 - 14:22
Beslissing van de rechter tot verlenging van de termijn van een deskundigenverslag is vatbaar voor cassatie Rechtspraak 29 jun 2016 - 15:03
Beslissing van een algemene vergadering over een punt dat niet op het agenda staat Rechtspraak 12 jun 2017 - 14:28
Beslissingen alvorens recht te doen en uitgesteld hoger beroep Artikel 31 dec 2017 - 10:37
Beslissingen of maatregelen van inwendige aard zijn niet vatbaar voor hoger beroep Artikel 21 apr 2016 - 12:24
Beslissingen of maatregelen van inwendige aard zijn niet vatbaar voor hoger beroep Artikel 29 jun 2016 - 15:15
Beslissingen ten gronde ook zijn al zijn ze vergezeld met maatregelen in van inwendige aard zijn vatbaar voor hoger beroep Rechtspraak 29 jun 2016 - 15:01
Beslissingen van buitenvervolgingstelling genomen door de onderzoeksrechter hebben geen gezag van gewijsde ten aanzien van de strafrechter die kennisneemt van de strafvordering wegens andere feiten die aan anderen worden tenlastegelegd Rechtspraak 11 dec 2011 - 14:30
Beslissingen van onregelmatige gemeenteraden Rechtspraak 6 sep 2014 - 18:08
Besluit uitvoering decreet rentetoelage voor ondernemingen bij hinder door openbare werken Wetgeving 10 jul 2011 - 12:19
Besluit van de Vlaamse regering betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs. Wetgeving 5 dec 2010 - 17:53
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de wijziging van bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006 tot vaststelling van de regels van de officiële spelling en spraakkunst van de Nederlandse taal Wetgeving 2 jul 2017 - 11:37
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende initiatieven om uitbreiding van schadelijke effecten, die veroorzaakt zijn door biotische factoren, tegen te gaan (overdraagbare ziekten) Wetgeving 18 jul 2010 - 22:17
Besluit van de Vlaamse Regering houdende de financiering van de sociale huisvestingsmaatschappijen voor de realisatie van sociale huurwoningen en de daaraan verbonden werkingskosten Wetgeving 4 mrt 2012 - 12:56
Besluit van de Vlaamse Regering houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten Wetgeving 19 feb 2011 - 15:22
Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten. Wetgeving 19 feb 2011 - 15:23
Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode Wetgeving 4 mrt 2012 - 12:50
Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode. Pagina 22 jan 2010 - 18:50
Besluitwet betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders Wetgeving 4 aug 2011 - 12:46
Besnijdenis en persoonlijkheidsrechten rechtsvergelijking Rechtsleer 16 mei 2014 - 16:14
Besparen op justitie Artikel 25 jun 2013 - 23:33
Best practice Artikel 28 nov 2010 - 18:24
Bestaan van contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting om te zorgen voor de veiligheid en de rust op de openbare wegen Rechtspraak 10 mei 2018 - 23:54
Bestaan van contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting sluit geen schade uit in de zin van art. 1382 BW Rechtspraak 11 mei 2017 - 14:17
Bestaan van contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting sluit geen schade uit in de zin van art. 1384 BW Rechtspraak 7 jun 2018 - 11:14
Bestaat in België een bankgeheim Pagina 6 mrt 2015 - 13:04
Bestaat in België een bankgeheim Pagina 13 sep 2013 - 17:42
Bestaat in België een bankgeheim Pagina 13 sep 2013 - 17:43
Bestandsnaam en bestandslocatie vermelden in document Pagina 25 jun 2011 - 16:56
Bestelbon Artikel 25 jul 2014 - 19:21
Bestelling doen met de wetenschap niet te kunnen betalen is een fout in de zin van art. 1382 BW Rechtspraak 5 mei 2016 - 13:29
bestemming van nieuwe activa na afsluiting faillissement Pagina 22 jan 2010 - 18:52
Bestendig handboek Echtscheiding 1 Rechtsleer 3 sep 2010 - 22:43
Bestendig Handboek Echtscheiding 2 Rechtsleer 3 sep 2010 - 23:57
Bestendig handboek huishuur en handelshuur Rechtsleer 15 jan 2010 - 18:58
Bestendig Handboek Verbintenissenrecht Rechtsleer 1 jul 2014 - 15:06
Bestraffing van de verarmde bij schending openbare orde wanneer maatschappelijke orde dit vereist Rechtspraak 7 jan 2018 - 11:08
Bestraffing van de voortgezette uitvoering van misdrijven Rechtspraak 17 apr 2016 - 10:43
Bestraffing van dopingspraktijken Artikel 8 dec 2014 - 19:00
Besturen van een aan derden toebehorend motorrijtuig en toevallige bestuurder Pagina 6 jul 2017 - 17:24
Bestuur gemeenschappelijk vermogen tijdens de echtscheidingsprocedure Rechtspraak 13 jan 2018 - 22:51
Bestuur onverdeelde eigendom in stelsel scheiding van goederen Rechtspraak 13 jan 2018 - 22:37
Bestuur van het eigen vermogen Pagina 3 jun 2014 - 16:05
Bestuur van het gemeenschappelijk vermogen Pagina 13 jan 2018 - 22:24
Bestuur van het gemeenschappelijk vermogen in het belang van het gezin Rechtspraak 22 sep 2014 - 21:14
Bestuurder die niet belast is met de dagelijkse leiding geen vermoeden aansprakelijkheid wegens herhaalde niet-betaling van de btw. Rechtspraak 22 jul 2017 - 18:48
Bestuurder kan enkel gehouden zijn in geval van fout die heeft bijgedragen tot de niet-betaling van de btw Rechtspraak 22 jul 2017 - 19:02
Bestuurder van een voertuig in stilstand kan vluchtmisdrijf plegen Rechtspraak 18 sep 2017 - 10:33
Bestuurder vennootschap onderworpen aan sociaal statuut zelfstandige Rechtspraak 18 okt 2015 - 12:41
Bestuurders vennootschappen Verhaal tegen de bestuurders van een gefailleerde vennootschap Pagina 15 jan 2010 - 18:58
Bestuurders zijn hetzij jegens derden, hetzij jegens de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een overtreding van het W Venn. of van de statuten van de vennootschap Rechtspraak 4 aug 2016 - 12:31
bestuurdersaansprakelijkheid bewijslast Pagina 15 jan 2010 - 18:57
bestuurdersaasprakelijkheid bij faillissement Pagina 15 jan 2010 - 18:58
Bestuurlijke geldboete-verval van strafvordering-niet voor natuurlijke personen Rechtspraak 29 mrt 2018 - 19:02
Bestuurlijke lus Rechtspraak 8 aug 2017 - 10:31
Bestuurshandeling door een van de echtgenoten alleen vóór het instellen van de echtscheidingsvordering Rechtspraak 22 sep 2014 - 21:11
Bestuurshandeling en marginale toetsing door de rechtbank gehandicapten Rechtspraak 31 dec 2012 - 02:41
Bestuursorganenen en commisaris in vennootschappen modellen Rechtsleer 31 aug 2012 - 20:19
beta artikel Artikel 16 jun 2017 - 11:51
beta model Model 16 jun 2017 - 11:17
beta rechtsleer Rechtsleer 16 jun 2017 - 11:50
beta rechtspraak Rechtspraak 16 jun 2017 - 11:49
Beta Wet Wetgeving 16 jun 2017 - 12:05
Betaal geen te hoge schevergoedingen en verbrekingsvergoedingen Rechtspraak 1 apr 2016 - 17:12
Betaalde intrigantes en spionnes die vrouwelijke charmes inzetten Artikel 21 jul 2016 - 08:52
Betaalde sportbeoefenaar bediendenstatuut zonder noodzakelijk bewijs van gezag Rechtspraak 24 apr 2016 - 17:13
Betaalkaarthouder aansprakelijk voor schade door diefstal bij nalatigheid Rechtspraak 14 jan 2012 - 18:06
Betaalseksrecht. Naar regulering of legalisering van niet-problematische prostitutie? Rechtsleer 21 feb 2012 - 22:32
Betaaltermijn van voorheffingen en belastingen Pagina 22 jan 2010 - 18:51
Betalen de appartementsbewoners van het gelijkvloers mee voor de kosten van de lift? Pagina 12 jun 2014 - 17:30
Betalen de appartementsbewoners van het gelijkvloers mee voor de kosten van de lift? Pagina 30 sep 2011 - 20:01
Betalen voor het afspelen van muziek Pagina 22 jan 2010 - 18:56
Betalende links die in zoekmachine verschijnen na ingeven zoekwoorden en reclame Rechtspraak 3 feb 2015 - 20:45
Betaling Artikel 24 jan 2015 - 17:41
Betaling aan een derde waarbij de schuldeiser voordeel haalt uit deze betaling als bevrijdende betaling Rechtspraak 16 dec 2011 - 20:14
Betaling aan een onbekwame Rechtspraak 2 sep 2012 - 18:55
betaling door een derde Pagina 13 jun 2015 - 13:13
Betaling door een echtgenoot met eigen gelden van een gemeenschappelijke schuld na het instellen van de echtscheidingsvordering vordering op grond van art. 577-2, § 3 BW Rechtspraak 29 mrt 2013 - 18:10
Betaling in uitvoering van wet of reglement dat nadien werd nietig verklaard is onverschuldigd Rechtspraak 18 jan 2014 - 01:26
Betaling ingevolge uitvoering loonoverdracht is geen erkenning van schuld Rechtspraak 10 nov 2017 - 16:11
Betaling ingevolge uitvoering loonoverdracht is geen vrijwillige betaling Rechtspraak 16 jan 2018 - 15:08
Betaling ingevolge uitvoering loonoverdracht stuit de verjaring niet Rechtspraak 10 nov 2017 - 16:13
betaling met indeplaatsstelling Pagina 23 dec 2017 - 18:09
Betaling met subrogatie Pagina 5 mei 2014 - 15:45
Betaling onder dwang van verjaarde schuld stuit de verjaring niet Rechtspraak 6 feb 2015 - 18:31
Betaling prostitutie op rekening va de zaak buitengewoon gevaarlijk voor prostituant en prostituee. 99% van de betalingen met bankkaaart van prostitutie zijn strafbaar Rechtspraak 26 jun 2016 - 18:30
betaling uittreksel uit het burgerlijk wetboek Pagina 24 jan 2011 - 23:06
Betaling van de aannemingsprijs zonder voorbehoud is definitieve aanvaarding Rechtspraak 27 apr 2016 - 18:39
Betaling van een deel van de schuld is geen schulderkenning voor het saldo Rechtspraak 9 sep 2014 - 19:50
Betaling van het niet betwiste deel van een vordering stuit niet de verjaring voor het betwiste deel Artikel 20 mrt 2016 - 19:59
betaling van verjaarde schulden en natuurlijke verbintenis Pagina 10 mrt 2014 - 23:41
Betaling verjaarde schuld als uitvoering natuurlijke verbintenis en verjaring saldo Rechtspraak 3 okt 2014 - 01:22
Betaling voor de afsluiting van het consumentenkrediet art. 16 WCK Rechtsleer 28 mei 2016 - 14:24
Betaling voor slot van rekeningen is geen erkenning van de restschuld Rechtspraak 3 okt 2014 - 01:21
Betaling voorafgaand aan proces-verbaal van rangregeling – onverschuldigde betaling Rechtspraak 14 mei 2017 - 10:02
Betalingsachterstand handelstransacties commentaar en wetsvoorstel Pagina 25 sep 2012 - 18:04
Betalingsachterstand handelstransacties toepasselijkheid naar de persoon van de koper Artikel 15 jan 2010 - 18:59
betalingsachterstand overheid Pagina 22 jan 2010 - 18:51
Betalingsachterstand van handelstransacties Pagina 5 jan 2013 - 15:06
Betalingsdiensten Rechtsleer 24 aug 2016 - 17:36
Betalingsfaciliteiten toegestaan aan de werkgever bij de uitbetaling van de opzeggingsvergoeding Pagina 22 sep 2011 - 21:20
Betalingsgemak na dwangbevel Rechtspraak 18 mrt 2011 - 00:39
Betalingsplicht medische kosten verschaft geen inzagerecht in medisch dossier Artikel 27 jun 2011 - 17:10
Betalingstermijn 30 dagen Pagina 15 jul 2011 - 10:55
Betalingstermijn van de belastingen Pagina 22 jan 2010 - 18:50
Betekenen en uitvoeren over de grenzen heen Rechtsleer 19 jun 2011 - 17:33
Betekenen van cassatieberoep door de burgerrechtelijk aansprakelijke partij Pagina 21 jul 2017 - 09:39
Betekening aan bestuurder in persoon in België lastens een vennootschap met zetel in buitenland geldig Rechtspraak 7 sep 2013 - 11:48
Betekening aan de woonplaats - aangetekend schrijven - termijn rechtsmiddel Rechtspraak 5 mei 2017 - 12:51
Betekening aan een vennootschap - Betekening aan het orgaan of de aangestelde Rechtspraak 8 apr 2018 - 13:55
Betekening aan een vennootschap in vereffening Rechtspraak 30 jan 2016 - 12:38
Betekening aan een vennootschap in vereffening waarin een voorlopig bewindvoerder werd aangesteld Rechtspraak 11 okt 2016 - 18:55
Betekening aan gekozen woonplaats van een advocaat van wie het mandaat werd beëindigd en rechtsmisbruik Artikel 29 sep 2013 - 15:49
betekening aan het parket Pagina 22 jan 2010 - 18:54
Betekening aan officieel adres in België terwijl tegenpartij feitelijk en wettelijk hoofdverblijf heeft in het buitenland maakt rechtsmisbruik uit wanneer hij die liet betekenen de woonplaats kende of had moeten kennen Rechtspraak 24 aug 2013 - 14:58
Betekening aan parket is onbestaande bij gekende woonplaats in België of in buitenland Rechtspraak 22 aug 2015 - 13:51
betekening aan parket nietigheidsregel beoogd doel Rechtspraak 28 dec 2014 - 16:45
Betekening aan parket voorafgaande inspanning tot achterhalen woonplaats Rechtspraak 13 jul 2017 - 19:06
Betekening aan parket wordt als onbestaande beschouwd wanneer hij die liet betekenen de woonplaats kende of had moeten kennen Rechtspraak 8 sep 2014 - 18:32
Betekening aan persoon met verkeerde aanduiding hoedaningheid geldig indien normdoel bereikt werd Rechtspraak 16 mei 2016 - 14:59
Betekening aan procureur ongeldig wanneer woonplaats gekend of moet gekend zijn Rechtspraak 4 jan 2016 - 01:05
Betekening aan vennootschap in vereffening met voorlopig bewindvoerder Rechtspraak 22 jul 2017 - 11:53
Betekening aan woonplaats in buitenland aan partij met verblijfplaats in België Rechtspraak 24 aug 2013 - 15:06
Betekening aan woonplaats op een plaats waar de betekende niet meer verblijft Rechtspraak 5 okt 2015 - 15:31
Betekening door parket vereist redelijke zoektocht naar juist adres Rechtspraak 29 okt 2016 - 14:24
Betekening een aangetekende brief Artikel 10 mrt 2013 - 18:56
Betekening en taalgebruik in gerechtszaken Artikel 24 jun 2010 - 18:22
betekening in het buitenland Artikel 10 apr 2011 - 16:55
betekening in strafzaken Artikel 27 mei 2011 - 20:30
betekening in strafzaken in het algemeen en aan een in een buitenlandse gevangenis opgesloten beklaagde in het bijzonder Rechtsleer 30 mei 2010 - 21:26
Betekening met e-mail Pagina 27 jun 2017 - 12:40
Betekening met tegenstrijdige vermeldingen is nietig Rechtspraak 5 jan 2018 - 11:41
Betekening met vormfouten kan termijnen toch doen lopen Rechtspraak 30 jan 2016 - 12:23
Betekening niet vervulling formaliteiten art. 44 geen nietigheid Rechtspraak 6 okt 2016 - 18:26
Betekening ten verzoeke van een overledene Rechtspraak 5 jun 2014 - 16:11
betekening van een uitspraak door een gerechtsdeurwaarder: summiere toelichting van de gevolgen Pagina 27 mei 2011 - 20:31
betekening van een vonnis (aan een onvermogende) wat nu? Pagina 2 sep 2012 - 18:39
Betekening van verstekvonnis moet recht op verzet kenbaar maken Pagina 6 okt 2012 - 01:10
Betekening vergt alle redelijke mogelijkheden om te betekenen aan het het juiste adres Rechtspraak 8 okt 2016 - 17:04
Betekeningen, kennisgevingen, neerleggingen en mededelingen Pagina 15 jan 2010 - 18:56
Betekenis van de woorden in het Groot Dictee 2013 Artikel 20 dec 2013 - 00:40
Betekenis van het arrest van het Hof van Cassatie van 10 januari 2008 voor de rechtshandelingen uit het familiaal vermogensrecht betreffende personen onder voorlopig bewind Rechtsleer 12 jan 2012 - 19:23
Beter concluderen, beter pleiten, beter vonnissen, Mieux conclure, mieux plaider, mieux juger Rechtsleer 11 nov 2010 - 21:04
Beter zoeken in Google Artikel 10 dec 2014 - 16:20
Betere oplossingen dan collectieve schuldenregeling? Pagina 23 jun 2016 - 17:34
Betere regelgeving: vijf uitdagingen voor juristen Rechtsleer 4 sep 2011 - 18:19
Betreffende de devolutieve werking van het hoger beroep inzake gerechtelijke vereffening-verdeling en de vervanging van de boedelnotaris Rechtsleer 28 okt 2016 - 15:09
Betwiste schulden en evenredige verdeling Rechtspraak 6 feb 2018 - 14:09
Betwisting erelonen door rechtsbijstandverzekeraar Rechtspraak 10 feb 2018 - 14:59
Betwisting ereloon advocaat succesfee zonder voorafgaandelijke overeenkomst Rechtspraak 27 jun 2017 - 16:12
Betwisting ereloon advocaat, advies orde niet noodzakelijk, gemiddeld uurloon advocaat in 2001 was 100 eur per uur Rechtspraak 27 jun 2017 - 13:49
Betwisting ereloon advocaat, advies orde niet verplicht Rechtspraak 20 aug 2016 - 12:24
Betwisting ereloon deskundige geeft geen recht op een rechtsplegingsvergoeding Rechtspraak 1 sep 2014 - 18:15
Betwisting erkenning vaderschap kan ook indien het kind bezit van staat heeft ten aanzien van degene die het heeft erkend. Rechtspraak 11 aug 2017 - 08:58
Betwisting erkenning vaderschap partijen toegelaten en betrokken in de procedure Rechtspraak 24 nov 2017 - 14:27
Betwisting examenuitslag B attest schorsing dringende noodzakelijkheid hoogdringendheid Rechtspraak 5 aug 2015 - 14:15
Betwisting examenuitslag elk juist antwoord op meerkeuze vraag is een punt Rechtspraak 22 nov 2014 - 15:39
Betwisting examenuitslag en partijdigheid Rechtspraak 3 okt 2014 - 00:39
Betwisting examenuitslag en vooringenomenheid Rechtspraak 3 okt 2014 - 00:40
Betwisting examenuitslag en wraking Rechtspraak 3 okt 2014 - 00:38
Betwisting examenuitslag handicap of beperking Rechtspraak 3 okt 2014 - 00:20
Betwisting examenuitslag op grond van onvoldoende voorbereiding of begeleiding door de school Rechtspraak 5 aug 2015 - 17:08
Betwisting examenuitslag voor de raad van state Rechtspraak 2 mei 2015 - 12:10
Betwisting examenuitslag voor de raad van state en de hoedanigheid van de ouders Rechtspraak 14 mei 2015 - 09:05
Betwisting examenuitslag wat is een zwak resultaat Rechtspraak 5 aug 2015 - 16:36
betwisting examenuitslagen Pagina 31 jan 2016 - 14:42
betwisting kosten en interesten kredietopening en kredietkaart Rechtspraak 24 aug 2013 - 11:29
Betwisting lening tussen werkgever en werknemer bevoegdheid arbeidsrechtbank Rechtspraak 2 mei 2016 - 10:26
Betwisting mandaat advocaat smaad, laster, eerroof en belaging Rechtspraak 9 jan 2018 - 19:47
Betwisting rechtsgeldigheid uitvoerbare titel onroerend beslag dient binnen de termijn voor het instellen van verzet tegen de beschikking tot aanstelling van de notaris Rechtspraak 23 dec 2017 - 12:41
Betwisting strafrechtelijk beslag bevoegdheid beslagrechter Rechtspraak 14 sep 2017 - 10:04
Betwisting vaderschap - bezit van staat - art 318 § 1 B.W. interpretatie conform de grondwet Rechtspraak 20 feb 2018 - 20:33
Betwisting vaderschap - Naam van de biologische vader Rechtspraak 26 nov 2017 - 13:30
Betwisting vaderschap is toegewezen vordering die enkel openstaat voor de in art. 318, § 1 BW opgesomde personen Rechtspraak 29 aug 2017 - 17:46
Betwisting vaderschap toch betwistbaar als het kind bezit van staat heeft ten aanzien van de vader van de moeder Rechtspraak 10 feb 2018 - 12:26
Betwisting van de geldigheid van de toestemming moeder bij erkenning van het vaderschap Rechtspraak 17 mei 2018 - 19:49
Betwisting van de vaderlijke erkenning en het vertrekpunt van de vordering van de biologische vader Rechtspraak 9 jun 2013 - 20:51
Betwisting van een subjectief betwist recht en bewijs van belang en hoedanigheid Pagina 21 mei 2018 - 12:14
Betwisting van vaderschap Rechtsleer 4 feb 2016 - 16:06
Betwistingen in PV van zwarigheden worden door de neerlegging ter griffie van dit PV bij de rechtbank aanhangig gemaakt Rechtspraak 15 mei 2017 - 09:12
Betwistingen tussen of met advocaten Artikel 28 apr 2012 - 18:33
Betwistingen tussen ouders met betrekking tot de schoolkeuze van de kinderen Artikel 19 dec 2010 - 14:32
beursinformatie Pagina 22 jan 2010 - 18:59
Bevel huiszoeking moet adres van de woning vermelden maar niet de naam van de bewoner Rechtspraak 30 dec 2017 - 17:12
Bevel overlegging stukken Pagina 14 sep 2017 - 14:41
bevel tot betaling Artikel 25 jan 2011 - 18:59
Bevel tot persoonlijke verschijning in strafzaken Rechtspraak 11 mei 2016 - 16:02
bevel voorafgaand beslag op onroerend goed Pagina 5 jun 2013 - 12:02
bevel voorafgaand onroerend beslag (onvermogende) Pagina 15 jan 2010 - 18:59
Bevel voorafgaand onroerend beslag voor een hypothecaire schuld niet zonder oproeping minnelijke schikking Rechtspraak 9 jul 2011 - 22:36
bevel voorafgand onroerend beslag Pagina 15 jan 2010 - 18:58
Bevestiging door koper van onroerend goed met bouwmisdrijf Rechtspraak 8 sep 2014 - 20:00
Bevestiging van bezoldigingstheorie door Hof van Beroep te Antwerpen Rechtspraak 9 jul 2017 - 11:35
Bevestiging van een nietig vonnis op andere gronden dan de eerste rechter levert geen nietig arrest op Rechtspraak 11 jan 2018 - 10:38
bevestiging van een rechtshandeling van een minderjarige eens deze meerderjarig geworden is Pagina 3 sep 2015 - 11:55
Bevoegde rechtbank bij overdracht van een handelszaak waarbij ook een handelshuurcontract is verbonden Pagina 5 mei 2014 - 15:37
Bevoegde rechtbank bij verkoop of ruil van dieren Rechtspraak 23 mei 2018 - 17:26
Bevoegde rechtbank overeenkomst van verkoop van vee Rechtspraak 14 sep 2013 - 17:25
bevoegde rechter bij onrechtmatige daad in het buitenland Pagina 22 jan 2010 - 18:50
Bevoegde rechter hoger beroep handelshuur Pagina 28 okt 2014 - 14:04
bevoegde rechter ouderlijk gezag Pagina 22 jan 2010 - 18:55
Bevoegde vrederechter die machtiging dient te verlenen bij de verkoop van een onroerend goed van een minderjarige Rechtspraak 17 feb 2011 - 17:17
Bevoegde Vrederechter na overplaatsing van een zieke die valt onder de wet op de persoon van de geesteszieken. Pagina 10 apr 2012 - 16:19
Bevoegdheden van de burgemeester Artikel 2 dec 2017 - 17:06
Bevoegdheden van gemeenrechtelijke mede-eigenaars Rechtsleer 12 jan 2012 - 21:36
Bevoegdheden van hoven en rechtbanken Artikel 13 sep 2013 - 20:27
Bevoegdheden Vredegerechten van West-Vlaanderen Artikel 30 mrt 2018 - 15:28
Bevoegdheid Belgische arbeidsrechtbank Rechtspraak 11 jul 2017 - 10:40
Bevoegdheid Belgische rechter tot aanstelling gerechtelijke mandataris voor bejaarde in buitenland Rechtspraak 12 okt 2014 - 03:17
Bevoegdheid Dringende maatregelen door Voorzitter in kortgeding alvorens een dagvaarding echtscheiding is uitgebracht Rechtspraak 29 aug 2017 - 18:02
Bevoegdheid en aanleg bij een provisionele vordering van 1 euro. Pagina 15 okt 2017 - 12:34
bevoegdheid en hoger beroep Pagina 15 jun 2018 - 23:04
bevoegdheid en rechtspleging voor de correctionele rechtbank Pagina 19 jan 2013 - 15:02
Bevoegdheid familierechtbank voor de nationaliteitsverklaringen Artikel 31 dec 2017 - 09:39
bevoegdheid gebiedsindeling van hoven en rechtbanken uittreksel uit de bijlagen van het gecoördineerde gerechtelijk wetboek Wetgeving 15 jan 2010 - 18:58
Bevoegdheid KI om onregelmatige handelingen nietig te verklaren Rechtspraak 5 nov 2016 - 14:18
Bevoegdheid Plaats waar de verbintenis is ontstaan als plaats waar de schade is geleden Rechtspraak 11 okt 2016 - 14:17
Bevoegdheid raad van bestuur om in rechte op te treden en bewijs van het mandaat Rechtspraak 11 mrt 2014 - 01:11
Bevoegdheid Raad van State Rechtspraak 2 sep 2012 - 08:17
Bevoegdheid Raad van State inzake subjectieve rechten Rechtspraak 2 dec 2011 - 19:23
Bevoegdheid Raad van State inzake subjectieve rechten - gebonden bevoegdheid Rechtspraak 19 dec 2017 - 10:39
Bevoegdheid ratione materiae Pagina 10 nov 2012 - 20:56
Bevoegdheid ratione summae Pagina 15 jun 2018 - 20:54
Bevoegdheid rechtbank eerste aanleg bij verkoopsovereenkomst van aandelen Rechtspraak 14 feb 2015 - 14:59
Bevoegdheid rechtbank eerste aanleg tot vermindering, uitstel of kwijtschelding van kennelijke onredelijke administratieve geldboete Artikel 27 feb 2016 - 15:48
bevoegdheid rechtbank van eerste aanleg Pagina 22 jan 2010 - 18:53
Bevoegdheid rechtbank van koophandel Pagina 7 feb 2017 - 15:05
Bevoegdheid rechtbank van koophandel burgerlijke vennootschappen Artikel 3 sep 2015 - 11:19
Bevoegdheid rechtbank van Koophandel één van de verweerders in geen handelaar Rechtspraak 21 jul 2017 - 22:09
bevoegdheid rechtbank van koophandel inzake intellectuele rechten Pagina 23 jun 2013 - 20:20
Bevoegdheid rechtbank van Koophandel voor onrechtmatige daad ondernemer als een handeling verricht in de verwezenlijking van het economisch doel Rechtspraak 7 mrt 2018 - 21:41
Bevoegdheid rechtbank van Koophandel vrij beroep - burgerlijke vennootschap Rechtspraak 21 jul 2017 - 22:21
Bevoegdheid rechter inzake deelname aan de stemming en stemaandeel bij homologatieplan WCO Rechtspraak 11 mrt 2014 - 01:01
Bevoegdheid rechter kortgeding bij aantasting mensenrechten van gevangene Rechtspraak 23 mrt 2017 - 20:20
Bevoegdheid stakingsrechter ten aanzien van overheidsbedrijven Rechtspraak 29 okt 2017 - 13:22
Bevoegdheid stakingsrechter — Met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daden — Begrip verkoper Rechtspraak 29 okt 2017 - 12:56
bevoegdheid strafrechter schadevergoeding misdrijf gepleegd door werknemer lastens de werkgever Rechtspraak 20 mei 2014 - 15:51
bevoegdheid van de arbeidsrechtbank Pagina 11 jul 2017 - 10:34
Bevoegdheid van de beslagrechter bij discussies buitengewone kosten kinderen Pagina 21 sep 2014 - 18:04
Bevoegdheid van de beslagrechter bij verbetering of aanvulling van een vonnis of arrest Pagina 15 jun 2018 - 22:33
Bevoegdheid van de beslagrechter inzake revindicatie Pagina 7 feb 2017 - 15:18
bevoegdheid van de beslagrechter tot opschorting van het beslag Pagina 3 dec 2016 - 09:52
Bevoegdheid van de familierechtbank voor alle vereffeningen-verdeling Rechtspraak 4 jun 2017 - 19:29
Bevoegdheid van de fiscus om inlichtingen bij derden in te winnen Artikel 15 jul 2017 - 11:46
bevoegdheid van de gewone rechtsmachten ten aanzien van beslissingen van administratieve overheden Pagina 3 jan 2012 - 19:06
bevoegdheid van de gewone rechtsmachten ten aanzien van beslissingen van administratieve overheden Pagina 15 jan 2010 - 18:57
bevoegdheid van de politierechtbank Pagina 14 feb 2017 - 15:04
bevoegdheid van de politierechter Pagina 15 jan 2010 - 18:57
Bevoegdheid van de Politierechter om kennis te nemen van de vordering wegens onverschuldigde betaling van de verzekeraar wegens samenhang Rechtspraak 27 nov 2017 - 15:13
Bevoegdheid van de Raadkamer en de Kamer van Inbeschuldigingstelling om nietig verklaarde stukken uit het dossier te verwijderen Pagina 23 apr 2012 - 22:19
Bevoegdheid van de rechtbank tot verminderingen administratieve (fiscale boetes) te verminderen Artikel 20 apr 2015 - 17:14
bevoegdheid van de rechter in beroep ten aanzien van een vonnis gewezen door een onbevoegde rechter Pagina 15 jan 2010 - 18:57
Bevoegdheid van de rechter in graad van beroep met betrekking tot de uitvoerbaarheid bij voorraad Artikel 22 jan 2016 - 19:48
bevoegdheid van de strafrechter of de burgerlijke rechter bij de herstelvordering tot schade veroorzaakt door het misdrijf Pagina 11 okt 2017 - 15:04
bevoegdheid van de voorzitter van de arbeidsrechtbank Pagina 22 jan 2010 - 18:53
bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Pagina 22 jan 2010 - 18:53
bevoegdheid van de Voorzitter van de rechtbank van koophandel Pagina 22 jan 2010 - 18:53
bevoegdheid van de vrederechter Pagina 25 mrt 2016 - 11:13
Bevoegdheid van de vrederechter Pagina 20 jul 2017 - 16:33
Bevoegdheid van de vrederechter bij einde wettelijke samenleving Pagina 31 dec 2012 - 03:52
Bevoegdheid van de vrederechter bij loonoverdracht Pagina 22 jan 2010 - 18:55
bevoegdheid van de vrederechter inzake huur Pagina 26 mei 2018 - 21:19
bevoegdheid van het arbeidshof Pagina 22 jan 2010 - 18:53
bevoegdheid van het hof van beroep Pagina 22 jan 2010 - 18:53
bevoegdheid van het hof van cassatie Pagina 8 apr 2012 - 11:25
bevoegdheid van hoven en rechtbanken ten aanzien van beslissingen van administratieve besturen Pagina 22 jan 2010 - 18:50
bevoegdheid voorrangsregels en regels bij samenhang en aanhangigheid Pagina 10 okt 2017 - 17:31
bevoegdheid, bevoegdheidsbeding forumkeuze CMR verdrag Rechtspraak 27 apr 2010 - 17:30
Bevoegdheidsbeding betwisten Rechtsleer 15 okt 2014 - 19:30
bevoegdheidsbeding dient in de dagvaarding vermeld te worden, bij gebreke waaraan de gemeenrechtelijke bevoegdheidsregels gelden Rechtspraak 9 apr 2015 - 18:09
Bevoegdheidsbeding en betwiste tegenwerpelijkheid factuurvoorwaarden Pagina 11 okt 2015 - 15:05
bevoegdheidsbeding en kortgeding afwijkingen in geval van dringende noodzaak Rechtspraak 2 dec 2016 - 20:27
Bevoegdheidsbeding internationale rechtsmacht Rechtspraak 6 feb 2018 - 19:09
Bevoegdheidsbeding op achterzijde factuur zonder verwijzing op de voorzijde ernaar en zonder handelsgebruik is ongeldig Rechtspraak 2 dec 2016 - 20:36
Bevoegdheidsbedingen in consumentenzaken Pagina 16 feb 2017 - 15:59
Bevoegdheidscriteria Raad van State Rechtspraak 18 jan 2014 - 00:51
bevoegdheidsregels na verwijzing naar de bevoegde rechter Artikel 2 sep 2013 - 17:38
bevolkingsregister Pagina 22 jan 2010 - 18:56
Bevolkingsregisters wetgeving Wetgeving 25 apr 2012 - 12:53
Bevoorrechte pachtoverdracht pachtvernieuwing verzet van de pachter en onverdeeldheid met pachter Rechtspraak 8 mei 2014 - 16:05
Bevrijdende verjaring Pagina 7 mrt 2015 - 11:00
Bevrijding echtgenoten na faillissement Rechtsleer 13 dec 2015 - 16:07
Bevrijding van de borg en faillissement wanneer zekerheidsstelling niet werd opgenomen in de aangifte Rechtspraak 6 okt 2012 - 13:25
Bevrijding van de borg na faillissement en collectieve schuldenregeling Pagina 25 okt 2016 - 16:26
Bevrijding van de borg uitstel van de behandeling van de vordering tot veroordeling van de borg tot uitspraak over de vrijstelling Rechtspraak 18 okt 2015 - 10:41
Bevrijdingsgronden van de ongevallenverzekeraar Rechtspraak 4 jan 2016 - 03:26
Bewaargeving en brand De teruggaveverplichting als resultaaatsverbintenis Rechtspraak 14 jun 2016 - 16:43
Bewaargeving en diefstal Rechtspraak 12 mrt 2010 - 21:02
Bewaargeving en sekwester Pagina 16 sep 2015 - 15:04
Bewaarplicht communicatiegegevens en evenredigheidsbeginsel Rechtspraak 26 sep 2015 - 14:07
Bewaarplicht en archiveringsplicht in het onderwijs Rechtsleer 5 jan 2012 - 21:40
bewaartermijnen van de archieven van de rechterlijke macht Artikel 15 jan 2010 - 18:57
Bewaking in het uitgaansleven Wetgeving 11 jul 2011 - 23:36
Bewakingsagent verantwoordelijkheid voor wapen Rechtspraak 27 nov 2017 - 12:57
Bewarend beslag Pagina 24 nov 2012 - 23:34
Bewarend beslag en de vereiste van urgentie Rechtspraak 5 jul 2015 - 15:53
Bewarend beslag en de vereiste van urgentie bij gebrek aan woonplaats of goederen in België Rechtspraak 5 jul 2015 - 15:58
Bewarend beslag en gedeeltelijk opeisbare vordering Rechtspraak 20 aug 2016 - 15:22
Bewarend beslag en toekomstige vordering Rechtspraak 31 mrt 2016 - 13:32
Bewarend beslag en WCO Pagina 25 dec 2013 - 13:54
Bewarend beslag gebrek aan verklaring van derde-beslagene Rechtspraak 31 jan 2015 - 16:46
Bewarend beslag gedeeltelijk opeisbare vordering Rechtspraak 5 feb 2017 - 13:03
Bewarend beslag gedeeltelijk opeisbare vordering Rechtspraak 5 feb 2017 - 13:03
Bewarend beslag inzake BTW Pagina 18 apr 2011 - 19:46
Bewarend beslag onder derden Pagina 23 feb 2011 - 13:49
bewarend beslag onder derden Pagina 15 jan 2010 - 18:59
Bewarend beslag onder derden op basis van een onderhands stuk Rechtspraak 10 jan 2015 - 17:25
Bewarend beslag onder derden op basis van factuur Rechtspraak 10 jan 2015 - 17:32
Bewarend beslag onder derden stuit de verjaring Pagina 27 apr 2011 - 23:02
bewarend beslag onder derden tekst met links Pagina 15 jan 2010 - 18:58
Bewarend beslag onder derden wettelijke bepalingen Pagina 15 jan 2010 - 18:59
Bewarend beslag onroerend beslag Pagina 15 jan 2010 - 18:57
bewarend beslag onroerend bewarend beslag een kort overzicht Pagina 3 jun 2015 - 16:58
Bewarend beslag op grond van een buitenlandse titel Rechtspraak 18 nov 2016 - 16:44
Bewarend beslag op onroerend goed Pagina 15 jan 2010 - 18:57
Bewarend beslag op onroerend goed toelichting Pagina 15 jan 2010 - 18:59
bewarend beslag op roerend goed Pagina 22 jan 2010 - 18:59
Bewarend beslag op roerend goed en meubiliair Pagina 15 jan 2010 - 18:59
Bewarend beslag vereiste hoogdringendheid is vervuld bij gevaar op insolventie Rechtspraak 21 aug 2016 - 17:01
Bewarend beslag vereiste urgentie voldaan bij risico insolvibiliteit Rechtspraak 25 mei 2017 - 13:28
Bewarend beslag vereiste van urgentie schuldeiser mag niet talmen Rechtspraak 5 jul 2015 - 16:19
Bewarend beslag vereiste zeker en opeisbare titel en van urgentie Rechtspraak 25 mei 2017 - 13:23
Bewarend beslag vereiste zekere en opeisbare vordering Rechtspraak 20 aug 2016 - 15:18
Bewarend beslag verschaft geen voorrang Rechtspraak 13 jan 2011 - 21:34
Bewarend beslag voor een ten dele zekere en opeisbare vordering Rechtspraak 25 mei 2017 - 13:29
bewarend beslag wettekst Pagina 15 jan 2010 - 18:59
Bewarend scheepsbeslag definitie zeevordering Rechtspraak 14 jul 2017 - 10:29
Bewarend scheepsbeslag en de vereiste van urgentie Rechtspraak 24 nov 2012 - 23:25
Bewarend scheepsbeslag Schip waarop de zeevordering betrekking heeft terwijl de scheepseigenaar geen schuldenaar is Rechtspraak 8 jun 2013 - 14:33
Bewarend scheepsbeslag voorwaarden - Zeevordering - Zeevordering voor leveranties aan het schip Rechtspraak 11 jun 2018 - 09:55
Bewarende maatregelen in tuchtzaken dienen vermoeden van onschuld te respecteren Rechtspraak 10 mei 2018 - 23:48
Bewarende maatregelen opgelegd door de stafhouder hebben geen sanctionerend karakter Rechtspraak 8 apr 2016 - 12:17
Bewaring van documenten Rechtsleer 13 feb 2016 - 21:40
Bewaringsplicht van de aannemer Rechtspraak 19 mei 2014 - 16:04
bewaringstermijn archieven rechterlijke macht Artikel 29 okt 2010 - 13:09
Bewaringstermijn van bancaire documenten Rechtspraak 11 jul 2016 - 11:37
Bewering dat aankoop voor privédoeleinden werd gekocht volstaat niet om vermoeden te ontkrachten dat een verbintenis tussen kooplieden daad van koophandel is Rechtspraak