-A +A

kindergeld

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

kinderbijslag voor werknemers

Kunnen aanspraak maken op kindergeld in het stelsel van de werknemers:

- de werknemer
- de werknemer in  gelijkgestelde toestand
- de niet-actieve werknemer zoals de zieke of getroffene door een ongeval, de werkloze, de invalide, de gedetineerde, de gepensioneerde, of de werknemer met loopbaanonderbreking
- de persoon die zich bevindt in één van de volgende toestanden: mindervalide zonder beroep, wees, gepensioneerde met overlevingspensioen, student; 

Nuttige adressen & Info:

bereken uw kinderbijslag als werknemer met deze rekenmodule

FEDERALE DIENSTEN

Het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Dienst Kinderbijslag Zwarte Lievevrouwstraat 3 C 1000 BRUSSEL - tel. 02/509.82.86 :
Taak: bijhouden van de kinderbijslagwetgeving en reglementering van de werknemers.

De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (R.K.W.),Trierstraat 70 1000 BRUSSEL - tel. 02/237.21.11:
Taak:
- toezicht houden op de kinderbijslagfondsen
- subsidiaire rol als kinderbijslagfonds voor personen die gewaarborgde gezinsbijslag aanvragen omdat ze over weinig inkomsten beschikken en in geen van de overige stelsels thuishoren
- inlichtingen verschaffen aan de burger van algemene aard.

DE KINDERBIJSLAGFONDSEN

De werkgevers zijn verplicht zich aan te sluiten bij een kinderbijslagfonds dat de kinderbijslag uitbetaalt aan de werknemers die bij die werkgever in dienst zijn.

Indien u specifieke problemen heeft inzake uw rechten op kindergeld kan u zich wenden tot dit fonds. Ook de werknemer die niet meer werkt, die ziek is, werkloos of gepensioneerd kan zich tot die kas blijven wenden. Na het overlijden van de werknemer kunnen de rechthebbenden zich blijvend tot die kas blijven wenden met oog op de uitbetaling.


LIJST VAN DE KINDERBIJSLAGFONDSEN (lijst bijgewerkt tot 28/07/5)

-Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers Tel. 02/237.21.11 Trierstraat 70 1000 BRUSSEL
-Caisse interprofessionnelle d'allocations familiales de Verviers Tel. 087/33.81.71 rue des Alliés 26 4800 VERVIERS
-Kinderbijslagfonds van de Bouw, de Openbare werken, de Handel, de Nijverheid en het Ambachtswezen Tel. 02/555.14.11 Clemenceaulaan 87 1070 BRUSSEL
-Kinderbijslagfonds "KBL" Tel. 011/22.21.81 Kunstlaan 20 (6de verdieping) 3500 HASSELT
-Caisse de compensation pour allocations familiales de la région liégeoise Tel. 04/242.60.40 Boulevard Emile de Laveleye 191 4020 LIEGE
-Caisse de compensation pour allocations familiales des régions de Charleroi et de Namur Tel. 071/30.40.43 Rue Léopold 5 6000 CHARLEROI
-Kinderbijslagfonds van Brabant Tel. 02/643.04.11 Gachardstraat 88 - bus 1 1050 BRUSSEL
Antwerpse Vereniging voor Uitkering van Kinderbijslag Tel. 03/205.19.00 Oudaan 16-18 2000 ANTWERPEN
-ALFA-M, Interprofessioneel Kinderbijslagfonds Tel. 09/244.97.33 Tramstraat 61 9052 GENT (Zwijnaarde)
-Algemene Compensatiekas voor Werknemers (A.C.V.W. - Kinderbijslagfonds) Tel. 03/829.22.99 Sneeuwbeslaan 20 2610 WILRIJK (ANTWERPEN)
-Caisse de compensation pour allocations familiales de la région de Mons Tel. 065/38.36.79 Boulevard Kennedy 69 7000 MONS
-Kinderbijslagfonds van Doornik en omliggende Tel. 069/22.34.42 Placette aux Oignons 9bis 7500 TOURNAI
-Westvlaams Kinderbijslagfonds Tel. 050/33.16.47 Ezelstraat 25 8000 BRUGGE
-Caisse de compensation pour allocations familiales du bâtiment, de l'industrie, du commerce, de l'artisanat et de toutes professions libérales Tel. 064/66.51.82 Faubourg de Binche 33 7070 LE ROEULX
-Kinderbijslagfonds "SECUREX" Tel. 02/729.92.11 Genevestraat 4 1140 BRUSSEL
-Interprofessionele Kas voor Gezinsvergoedingen Tel. 03/221.02.11 Arenbergstraat 24 2000 ANTWERPEN
-ADMB Kinderbijslagfonds Tel. 050/44.06.11 Sint-Clarastraat 48 8000 BRUGGE
-Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen der Textielnijverheid van 't Kortrijkse Tel. 056/21.68.07 Casinoplein 10 8500 KORTRIJK
-Kinderbijslagfonds "Partena", Tel. 02/549.39.00 Kartuizersstraat 45 1000 BRUSSEL
-Kinderbijslagfonds van de "Union des classes moyennes" Tel. 081/32.06.11 Chaussée de Marche - (Nationale 4) 5100 WIERDE (NAMUR) Postadres : B.P. 38 - 5100 JAMBES
-Kinderbijslagfonds V.E.V. (Kinderbijslagfonds van het Vlaams Economisch Verbond) Tel. 03/221.08.11 Brouwersvliet 4 bus 3 2000 ANTWERPEN
-Compensatiekas voor Gezinsvergoedingen der Centrale der Werkgevers aan de Haven van Antwerpen Tel. 03/221.97.63 Adriaan Brouwerstraat 24 2000 ANTWERPEN
-S.B.B. - Kinderbijslagfonds Tel. 016/24.52.60 Diestsevest 14 3000 LEUVEN Postadres : Postbus 94 - 3000 LEUVEN
-Nationale Verrekenkas voor Kinderbijslag der Arbeiders van België Tel. 02/229.21.90 Galiléelaan 5 - Bus 23 1030 BRUSSEL
-Familienzulagenkasse der Ostgebiete (Verrechnungskasse) Caisse de compensation pour allocations familiales des Cantons de l'Est Tel. 087/55.59.63 Residenz Reinartzhof Herbesthaler Strasse 1a 4700 EUPEN
-Caisse de compensation pour allocations familiales de la région du Centre "A.F.I.C." Tel. 064/22.39.89 Rue Boucqueau 13 7100 LA LOUVIERE
-De Regionale - Kinderbijslagfonds Tel. 09/377.11.93 Lijnendraaierstraat 10 9900 EEKLO
-Algemene Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen "HET GEZIN" Tel. 050/34.28.13 Hoefijzerlaan n° 12 8000 BRUGGE
-Gezinsvergoedingenkas voor Notarissen, Politieke Mandatarissen en Vrije Beroepen V.Z.W. Tel. 02/500.14.79 Bergstraat 30-32, bus 4 1000 BRUSSEL
-Kinderbijslagfonds der non-ferro-metalennijverheid Tel. 02/420.15.30 Jubelfeestlaan 153 1210 BRUSSEL
-Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders gebezigd door de -Ladings- en Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations Tel. 03/221.97.58 Adriaan Brouwerstraat 24 - CEPA-Building 2000 ANTWERPEN
-Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart Tel. 03/221.02.11 Arenbergstraat 24 2000 ANTWERPEN
-Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders der Diamantnijverheid Tel. 03/234.29.19 Anneessensstraat 1-3 bus 5 2018 ANTWERPEN

Kinderbijslag voor zelstandigen

- Zelfstandigen  hebben in principe recht op gezinsbijslag in het zelfstandigenstelsel.
8 APRIL 1976. - Koninklijk besluit houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen

- Gezinnen waar een van de partners werknemer of ambtenaar is, kunnen het recht laten gelden op kinderbijslag in de werknemersregeling. 

- Zie ook 9 JULI 2010. - Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen m.b.t. geadopteerde kinderen (toelichting NJW 228, 13 oktober 2010, 614

- Zie ook: 9 JULI 2010. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen, wat de bepalingen in verband met de jaarlijkse bijslag betreft 

Nuttige adressen

Bestuur van het sociaal statuut der zelfstandigen (DG7) Zaveltoren, Stevensstraat 7 1000 BRUSSEL- tel. 02/504.63.99.
Taak: bijhouden van de kinderbijslagwetgeving en reglementering van zelfstandigen en houdt toezicht houden op de sociale verzekeringsfondsen.

De Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)
Jan Jacobsplein 6, 1000 BRUSSEL- tel. 02/507.62.11 of tel. 02/507.62.85
Taak; het behandelen van de internationale dossiers inzake kinderbijslag voor zelfstandigen voor de de sociale verzekeringsfondsen en uitbetaling van de kinderbijslag in bijzondere gevallen.

De Sociale Verzekeringsfondsen voor zelfstandigen
Elke zelfstandige is verplicht tot aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds maar kiest vrij zijn of haar sociaal verzekeringsfonds.

Het door de zelfstandige gekozen fonds betaalt de kinderbijslag uit voorzover deze rechthebbend is op kinderbijslag in het stelsel van de zelfstandigen.


LIJST VAN DE SOCIALE VERZEKERINGSFONDSEN

-A.S.K.Z. Tel. 03/829.23.23 Sneeuwbeslaan 20 2610 ANTWERPEN-WILRIJK
-Assubel Tel. 02/214.71.11 Laekenstraat 1000 BRUSSEL
-Caisse wallonne d'assurances sociales des classes moyennes Tel. 081/32.06.11 Chaussée de Marche 637 5141 WIERDE-NAMUR Postadres : B.P.38 - 5100 NAMUR (JAMBES)
-Partena Sociaal verzekeringsfonds voor zelfstabdigen Tel. 02/549.74.46 Anspachlaan 1 1000 BRUSSEL
-De Interfederale Tel. 02/735.24.70 Kortenberglaan 116 1040 BRUSSEL
-De Neutrale Zelfstandige Maas en Schelde Tel. 050/33.71.52 Sint-Janstraat 9 8000 BRUGGE
-De Zelfstandige Arbeiders van België Tel. 02/214.99.11 Galileilaan 5, bus 11 1030 BRUSSEL
-Integrity Tel. 02/244.92.11 Genèvestraat 4 1140 BRUSSEL
-Interprofessionele Verzekeringskas voor Zelfstandigen Tel. 03/221.02.11 Arenbergstraat 24 2000 ANTWERPEN
-Intersociale Tel. 02/219.01.07 Kruidtuinstraat 67-75 1210 BRUSSEL
-Multipen Tel. 015/45.12.11 Van Benedenlaan 32 2800 MECHELEN
-Nationale Hulpkas voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Tel. 02/507.65.23 Jan Jacobsplein 6 1000 BRUSSEL
-Nationale Sociale Verzekeringskas van het Bouwbedrijf (S.V.B.) Tel. 02/219.28.40 Bloemenstraat 30-32 1000 BRUSSEL
-S.B.B. Tel. 016/24.52.19 Diestsevest 14 3000 LEUVEN Postadres : P.B. 95 - 3000 LEUVEN
-Sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen V.E.V. Tel. 03/221.09.11 Brouwersvliet 15, bus 4 2000 ANTWERPEN
-Steunt elkander Tel. 02/736.99.36 Kortenberglaan 69-71, bus 4 1040 BRUSSEL
-S.V.M.B. Tel. 02/238.04.11 Spastraat 8 1040 BRUSSEL
 

Wanneer u als ongehuwde persoon met kinderen een feitelijk gezin vormt met een andere persoon of een nieuw samengesteld gezin vormt zijn de gevolgen voor de kinderbijslag de zelfde als voor gehuwden. De kinderen in het feitelijk gezin  worden voor de kinderbijslag beschouwd als kinderen van het zelfde gezin. Dit kan een financieel voordeel opleveren (voor het tweede en derde kind wordt meer kinderbijslag betaald), maar ook een verlaging vb. verlies aan bepaalde supplementen zoals wezenbijslag.

Wie meer dan 6 maand werkloos is, arbeidsongeschikt of gepensioneerd kan onder bepaalde inkomstenvoorwaarden een sociale toeslag bekomen bovenop het kindergeld. Voor meer info: informeer bij het kinderbijslagfonds.

hoeveel bedraagt de kinderbijslag? zie www.kinderbijslagfonds.be
zie ook de site van de gezinsbond

vanaf wanneer heb ik recht op kinderbijslag? zie www.kinderbijslagfonds.be

kindergeld bij nieuw samengestelde gezinnen:

zie arrest Grondwettelijk Hof 21 debruari 2008 op www.juridat.be en NJW 186, 592 met noot en partena en nieuw samengestelde gezinnen

infosite kinderbijslag partena

Kraamgeld


Het kraamgeld dient aangevraagd te worden door een persoon in het gezin die gerechtigd is als werknemer of gelijkgestelde. Gelijkgestelden en eveneens rechthebbenden zijn  werklozen, invaliden of gepensioneerden.

Vooreerst aan te vragen door  de wettelijke vader.
Indien de wettelijke vader niet tot het gezin behoort of geen werknemer is, kan de moeder kraamgeld aanvragen.
Verder komen in aanmerking:  de met de moeder samenwonende man, een samenwonende grootouder, een samenwonende oom of tante of een samenwonende broer of zuster van het kind.
 

Indien in het gezin er geen gerechtigde verblijft kan de niet in het gezin verblijvende vader het kraamgeld aanvragen indien hij werknemer of gelijkgestelde is.

De aanvraag kan gedaan worden na de geboorte maar ook reeds vanaf de vijfde maand zwangerschap. De uitbetaling van het kraamgeld mag ten vroegste twee maanden voor de vermoedelijke geboortedatum gebeuren.

Wanneer de geboorte wordt aangegeven ontvangt de aangever  twee geboortebewijzen, één voor het ziekenfonds en één om het kraamgeld te bekomen. Wie het kraamgeld na de geboorte aanvraagt dient dit geboortebewijs bij de aanvraag te voegen. Wie het kraamgeld eerder aanvroeg  dient het geboortebewijs naar de instelling te sturen die intussen tot uitbetaling van het kraamgeld is overgegaan.

Aanvraagformulieren zijn te bekomen bij uw kinderbijslagfonds.

infobrochure overheid Kraamgeld
 

verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap of een ernstige ziekte

Twee systemen:

1. de oude regeling: in de oude regeling dient een kind minstens 66% "ongeschikt " zijn om recht te hebben op de verhoogde kinderbijslag. Indien het het kind een ongeschiktheid heeft van minder dan 66%, krijgt het geen verhoging. Criterium ter bepaling van de graad van ongeschiktheid: Officiële Belgische Schaal ter bepaling van de graad van invaliditeit en de Lijst van aandoeningen.

deze oude regeling”, blijft voorlopig gelden voor kinderen geboren voor of op 1 januari 1996.
 

vergoedingen in de oude regeling:


 

Zelfredzaamheid

Bedrag

0, 1, 2 of 3 punten

4, 5 of 6 punten

7, 8 of 9 punten

339,85€

372,02€

397,69€


 


2. de nieuwe regeling:

Deze nieuwe regeling is van toepassing op kinderen geboren na 1 januari 1996:
In functie van de graad van zelfredzaamheid kunnen in deze nieuwe regeling  bedragen van bijkomende bijslag worden toegekend, volgens een puntentelling namelijk:
 

aantal punten

per maand

4-5 punten

66,25€

6-8 punten

66,25€

9-11 punten

165,62€

12-14 punten

276,03€

15-17 punten

386,44€

18-20 punten

414,04€

+ 20 punten

441,64€

4 punten pijler 1

66,5€


 
Puntentelling:

Lichamelijke en geestelijke ongeschiktheid (max. 6 punten)
Punten worden toegekend vanaf een ongeschiktheid van 25 procent.
Deelname aan activiteiten (max. 12 punten)
Vier vaardigheden worden beoordeeld:
leren, opleiding, sociale integratie
communicatie
mobiliteit en verplaatsing
zelfverzorging
Gevolgen voor de familiale omgeving (max. 18 punten)
Worden afzonderlijk gequoteerd:
opvolging van de behandeling thuis
verplaatsing voor medisch toezicht en behandeling
aanpassing van leefmilieu en leefwijze
Verhoogde kinderbijslag wordt toegekend indien de totaalscore minstens 6 punten bedraagt of indien men minstens 4 punten behaalt op de pijler 'lichamelijke en geestelijke ongeschiktheid' (hetgeen overeenstemt met de vroegere grens van 66 procent.

informatie via de site van Rijksdienst kinderbijslag werknemers
infosite kinderbijslag partena
 

 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 15:16
Laatst aangepast op: za, 23/10/2010 - 01:42

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.