-A +A

Ltd

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Betere alternatieven dan de limited:

GCV
VOF
BVBA
Maatschap
Stille vennootschap

 

Men kan in België zeker geen vennootschap oprichten naar Engels recht. De vraag stelt zich wel of men een pro forma vennootschap naar Engels recht in Engeland kan oprichten onder de vorm van een Ltd, met in België een filiaal die de eigenlijke exploitatie en het bestuur waarneemt.

Wees voorzichtig, zeer wantrouwig en bedenk u minstens twaalf maal....

De limited, een interessante vennootschapsvorm? Of een valstrik die u handenvol geld en miserie zal kosten ondanks de mooipraterij van hen die u deze constructies trachten te verkopen?

Ingevolge het vrij bestreden Centros arrest van 9 maart 1999 van het Europees hof van Justitie zou ook in België geen inschrijving worden geweigerd van een filiaal van de vennootschap gevestigd in een andere lidstaat, het feit dat in die andere lidstaat geen activiteit wordt ontplooid mag ingevolge dit arrest geen bezwaar meer zijn. Vooreerst moet men beseffen dat de gehele constructie opgebouwd werd en staat of valt met het bestreden voormelde Centros arrest en de interpretatie ervan en dat de constructie nogal wankel is, zoniet krakkemiekig en de gevolgen van deze keuze wel eens  niet te overzien zouden kunnen zijn.

Aldus zou volgens deze opvatting in België een filiaal kunnen worden opgericht van een Engelse vennootschap die enkel maar activiteiten in België ontwikkelt en waarbij aldus het Belgisch vennootschapsrecht omzeild wordt middels de oprichting van een pro forma Engelse moedermaatschappij de Ltd, die dan in België een filiaal heeft, zonder dat dit filiaal een eigen vennootschapsvorm heeft.

Een aantal tussenpersonen hebben hierin een markt gezien om hun diensten aan te bieden om dergelijke vennootschappen aan te bieden. Hierbij worden onder meer een volgende voordelen vermeld:

De Ltd zou zogenaamd goedkoper zijn dan de Belgische bvba. Vooreerst dient opgemerkt dat sommige tussenpersonen ereloon vragen die hoger liggen dan hetgeen een gemiddelde notaris vraagt voor de oprichting van een Belgische bvba. De Ltd  wordt vaak aangepraat met het feit dat een Ltd (Limited) geen kapitaalvolstorting vereist. Deze zou bij de bvba 18.600 euro bedragen en een en ander wordt dan voorgesteld als een belangrijke besparing. Ook dit argument is vals aangezien bij de bvba er principieel geen volledige volstorting noodzakelijk is. Er is inderdaad wel een minimaal deel te volstorten maar dit deel kan onmiddellijk worden aangewend in het kader van investeringen. Bovendien zijn er ook Belgische vennootschappen zoals de gewone commanditaire vennootschap met een partiële beperkte aansprakelijkheid (in die zin dat de stille vennoten enkel aansprakelijk zijn voor hun inbreng) en die al evenmin een volstorting vereisen.

De Ltd zou de private aansprakelijkheid en de oprichtingsaansprakelijkheid van de vennoten voor de vennootschap wegnemen. Dit is alleen al maar correct voor zover de regels van de Ltd zeer strikt worden opgevolgd. Bij gebreke hieraan zouden schuldeisers een herkwalificatie kunnen vorderen, waardoor de Ltd zou gekwalificeerd worden tot een onregelmatige vennootschap onder firma, VOF, met onbeperkte hoofdelijke aansprakelijkheid van alle vennoten en zelfde private faillissement van alle vennoten, indien de tot VOF geherkwalificeerde limited failliet gaat. Deze regels zijn absoluut niet eenvoudig zoals we verder zullen zien in deze bijdrage.

Er zou geen bezwaar zijn voor een eerder gefailleerde om een dergelijke vennootschap op te richten. Een en ander is slechts een onvolledige waarheid. Er gebeurt in Engeland wel degelijk een antecedentenonderzoek, maar in de praktijk zou dit niet veel voorstellen omdat er in Engeland geen verplichting zou bestaan om het aandelenregister openbaar te maken en daarnaast de Ltd zelfs aandelen aan toonder kan creëren. Wees wantrouwig ten aanzien van deze bewering en stel terechte de vraag in hoeverre een en ander nog verenigbaar is met de huidige nieuwe wetgeving in België. Bovendien maakt een dergelijke constructie uw vennootschap bijzonder kwetsbaar voor fraude en wordt het bewijs van aandeelhouderschap wel een zeer precaire kwestie.

Nog grotesker is de bewering dat de Ltd een vennootschapsvorm zou zijn die vertrouwen wekt en gemakkelijk kredieten zou kunnen bekomen of leasingcontracten zou kunnen afsluiten. Dit is werkelijk onzin. Een Ltd wordt door een bank met de grootste argwaan bekeken. Zij zal enkel krediet kunnen bekomen wanneer zij voldoende bijkomende persoonlijke waarborgen zal kunnen verschaffen. Het zal juist heel moeilijk zijn om voor een dergelijke vennootschap zonder bijkomende zekerheden kredieten te bekomen.

U dient vooral te beseffen dat wanneer u een Ltd opricht u zowel de Belgische wetgeving als de Engelse wetgeving dient na te komen, dat u onderworpen bent aan de Belgische en aan de Engelse fiscaliteit en fiscale controles en dat bij faillissement zowel de Belgische als de Engelse wetgeving geldt.

Wanneer u één en ander correct wil doorvoeren zal u onmiddellijk vaststellen dat de jaarlijkse kostprijs tot onderhoud van deze constructie torenhoog kan oplopen, tot de dubbele of het driedubbele van een Belgische vennootschap:

U dient niet alleen een boekhouding te houden van de moedermaatschappij de eigenlijke Ltd en dit volledig naar het Engelse recht in Britse ponden, naast een boekhouding van het filiaal, een zogeheten filiaalboekhouding naar het Belgisch recht in euro. Beide boekhoudingen dienen in het Engels gevoerd. U zal een boekhouder in België en Engeland nodig hebben. De Belgische boekhouding dient in de Engelse boekhouding geïntegreerd worden. De Engelse boekhouding, zal jaarlijks worden vertaald worden naar het Frans of het Nederlands met omzetting in euro en dan neergelegd worden bij de Belgische balanscentrale.

Vanzelfsprekend dient de Ltd in Engeland jaarlijks belastingsaangifte te doen, zoals u ook in België aangifte dient te doen voor uw filiaal en zoals u zowel in Engeland als in België de fiscale controles zal dienen te ondergaan, met de hieraan verbonden kosten van bijstand door een accountant, zowel in België als in Engeland.

Wellicht zal u zaakvoerder willen zijn van de Belgische filiaal. Welnu eigenlijk vergist u zich want de filiaal is geen rechtspersoon. U bent dus hooguit de verantwoordelijke, hetgeen dan zou betekenen dat u in loondienst bent en onderworpen bent aan het stelsel van de werknemers. Maar anderzijds bent u wellicht ook de beheerder van de Ltd hetgeen een zelfstandig statuut impliceert er waardoor u zichzelf dus in een bijna onoplosbare poespas heeft gebracht met betrekking tot uw eigen sociaal statuut.

U blijft verplicht: uw inkomsten uit buitenlandse vennootschappen aan te geven in uw Belgische belastingsaangifte waarop u vanzelfsprekend belast wordt aan de 15% te vermeerderen met de gemeentebelastingen. Bij niet volstorting van het kapitaal is het tarief van de roerende voorheffing zoals door de bankier in te houden bij storting op een Belgische bank 25%.

De Ltd wordt in de praktijk vaak gebruikt en misbruikt. Hij wordt gebruikt door sjacheraars die aan sukkelaars lucht, een droom, een fabel trachten te verkopen. Een constructie die helemaal niet geschikt is voor de eenvoudige gefailleerde vakman of de niet onderlegde en niet doorwinterde zakenman. Gelet op de hoge kostprijs en het wantrouwen die een dergelijke constructie opwekt is hij enkel aan te raden wanneer er werkelijk een band bestaat met Engeland, lees het Verenigd Koninkrijk.

De verkopers van deze producten hebben hun mondvol over de eenvoud en de snelheid waarmee ze dergelijke vennootschappen kunnen oprichten. Ook dit is klinkklare onzin. Naar Belgisch recht kan u zelfs binnen de 10 seconden starten door de constructie van een vennootschap in oprichting en kunnen heel wat Belgische vennootschappen op 48 uur tot 72 uur worden opgericht.

De Ltd wordt dan ook maar enkel gebruikt door ofwel echte Engelsen die in België zakendoen of door Belgen die in Engeland zakendoen, dan wel door sukkelaars die slecht geïnformeerd zijn, dan wel door oplichters en fraudeurs die zich weinig aantrekken over de toekomst van deze maatschappij omdat het toch de bedoeling van hen is deze later failliet te laten gaan en ze zelf reeds instaat van onvermogen verkeren. Dit laatste is een van de redenen om zeer afkerig te staan ten aanzien van de Limited omdat u precies door uw zakenpartners met de meeste argwaan zal bekeken worden.

In deze bijdrage hebben we enkel de limited behandeld, doch een en ander kan uitgebreid worden naar vennootschappen naar het recht van Cyprus, Curaçao, Jersey, de Kaaimaneilanden, Panama...

 

Nuttige tips: 

Indien de jaarlijkse cijfers niet meer worden ingediend zal de limited uit het register worden geschrapt. Dit een zogeheten removal for non-compliance. Wat er ook beweerd wordt, hieraan zijn geen kosten verbonden. Dit neemt niet weg dat er ondertussen een onderzoek wordt gevoerd naar eventueel nog bestaande documenten. Dit kan opgevangen worden voor een vrijwillige strike-off.

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 15:13
Laatst aangepast op: vr, 24/06/2011 - 18:32

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.