-A +A

Afbetalingen vragen hoe doe je dat (model)

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Prijs (in euro): 
90.00€
Bestelcode: 
W373

Er bestaat geen absoluut recht tot gemak van betaling. De betalingstermijn wordt ofwel toegestaan door de rechter ofwel afgesproken tussen schuldeiser en schuldenaar waarbij de overeenkomst de partijen tot wet strekt. In onderling overleg met de schuldeiser kan deze gemak van betaling toestaan maar de schuldeiser, noch de gerechtsdeurwaarder bij een eventuele uitvoering is verplicht in te stemmen met het betalingsgemak. Wie als schuldenaar afbetalingen wenst te bekomen geeft de schuldeiser best alle mogelijke inlichtingen om hem afbetalingen toe te staan, zodat de schuldeiser kan nagaan of het toestaan van afbetalingen voor hem gunstiger is dan het leggen van beslag. De schuldenaar dient wel te beseffen dat de schuldeiser deze informatie kan gebruiken om beslag te leggen. Maar wanneer de schuldeiser ziet dat de inboedel mimimaal is, uitvoering op onroerende goederen onmogelijk of zinloos is en dat de inkomsten niet veel hoger liggen dan de onbeslagbare inkomsten dan wel dat de voorgestelde afbetalingen gunstiger zijn dan hetgeen op inkomen beslagbaar is, is de kans op het bekomen van afbetalingen veel groter. Dit model helpt de schuldenaar om op volledige en gemotiveerde wijze afbetalingen aan te vragen. Ook de schuldeiser heeft er belang bij om eerst inlichtingen te vragen aan de schuldenaar alvorens inlichtingen toe te staan. Middels dit model dat de schuldeiser, diens advocaat of de optredende gerechtsdeurwaarder aan de schuldenaar kan toezenden wanneer deze afbetalingen vraagt, verschaft de schuldeiser alle nuttige inlichtingen waardoor hij met kennis van zaken een beslissing kan nemen. Wanneer dit model uitgaat van de schuldenaar dient het model als bijlage gezonden bij een brief gericht aan de schuldeiser (aangetekend hoeft niet), de gerechtsdeurwaarder of de advocaat die voor de schuldeiser optreedt, met als tekst. "Geachte, Als bijlage mijn gemotiveerd verzoek tot het bekomen van afbetalingen. Hoogachtend, ...." Indien dit model uitgaat van de schuldeiser dient het model als bijlage gezonden bij een brief gericht aan de schuldenaar met als tekst: "Geachte, U vroeg afbetalingen. teneinde te kunnen beslissen over uw verzoek treft u als bijlage een door u in te vullen formulier aan met verzoek ons dit binnen de 8 dagen terug te sturen zodat wij met kennis van zaken over uw verzoek zullen kunnen oordelen. Hoogachtend, ...."

Gerelateerd
Aangemaakt op: zo, 11/05/2014 - 12:58
Laatst aangepast op: di, 09/06/2015 - 11:45

Een model bestellen

Wenst u een modeldocument te ontvangen stuur dan een e-mail naar elfri@elfri.be met vermelding van de bestelcode of de omschrijving van het document. U stort dan het aangegeven bedrag op rekening 001-3128095-18 met referte 1259 + aanduiding van het gewenste document nadat u ons het betalingsbewijs per fax (055/311403) of e-mail heeft overgemaakt, ontvangt u het model per kerende

U kan ook betalen via PayPal en hierna onmiddelijk het model ontvangen.

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.