-A +A

Algemene verkoopsvoorwaarden

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Prijs (in euro): 
50.00€
Bestelcode: 
XX1

Rechtstreeks bestellen van een modelcontract of modelbrief online: U kan de hierna vermelde modellen bij ons bestellen tegen een voorafgaande storting van 50 euro per model op rekening 000-0172957-06 met vermelding van referte "1259 gevolgd door de referte van het model". Hierna dient u een mail te sturen naar elfri@elfri.be met vermelding van het gewenste model en referentienummer en het betalingsbewijs als bijlage. U kan het betalingsbewijs ook faxen naar 055/31.14.03. De basisprijs van een model is 50 euro. Indien naast het model een andere prijs (hoger of lagere) vermeld staat, dan geldt deze hogere of lagere prijs.
U ontvangt het model dan per kerende.

beschikbare modellen

Algemene verkoopsvoorwaardenModel
GMOD1   50 €

Verkoopsvoorwaarden bouw
GMOD2   50 €

Verkoopsvoorwaarden algemene aannnemers
GMOD3   50 €

Verkoopsvoorwaarden algemene aannnemers (2) prof. Niet voor particulieren
GMOD4   50 €

Verkoopsvoorwaarden installateurs
GMOD5   50 €

Verkoopsvoorwaarden schilders
GMOD6   50 €

Verkoopsvoorwaarden schrijnwerkers
GMOD7   50 €

Verkoopsvoorwaarden stukadoors
GMOD8   50 €

Mini verkoopsvoorwaarden
GMOD9   50 €

Verkoopsvoorwaarden voor verkopen en diensten aan consument
GMOD10    50 €

Brief om AV van TP te betwisten
GMOD11   50 €
 
 
 

voor de bestelling van een van deze modellen, kan u een e-mail sturen met vermelding van gewenst model en code naar elfri@elfri.be
 
rechtspraak:
• rechtbank van koophandel te Gent 2 februari 2007, rechtskundig weekblad 2007-2008,324:
wanneer verkoopsvoorwaarden voorzien in de territoriale bevoegdheid van een bepaalde  rechtbank, kan hiervan niet eenzijdig worden afgeweken.
• Hof van Beroep te Antwerpen 4e Kamer – 22 november 2004, R.W. 2007-2008, 1079

Een loutere verwijzing naar algemene voorwaarden in een bestelformulier of een ander document, zonder weergave van deze algemene voorwaarden, volstaat niet om deze algemene voorwaarden tegenwerpelijk te maken aan de wederpartij als de partijen geen regelmatige handelsbetrekkingen met elkaar onderhouden.

strekt de stilzwijgende aanvaarding van de factuur zich uit tot de algemene voorwarden?
rechtspraak:
• Kh. Hasselt (1e Kamer) 25 januari 2006

«Maar verweerster voert bovendien ten onrechte aan dat de bewijskracht van de stilzwijgend aanvaarde factuur overeenkomstig art. 25, tweede lid, W.Kh. zich niet uitstrekt tot de algemene voorwaarden. Deze kwestie is inderdaad omstreden in de rechtsleer. De rechtbank is nochtans van oordeel dat, voor het geval partijen in een courante handelsbetrekking zijn gewikkeld en de bestemmeling van de aanvaarde facturen nooit bezwaar maakt tegen de algemene voorwaarden, deze de bestemmeling in alle geval tegenwerpbaar zijn. Dat is hier het geval, omdat verweerster verschillende facturen ontving, voorzien van deze factuurvoorwaarden, geen protest uitte en tot betaling overging. Maar ook in het andere geval is de rechtbank van oordeel dat de stilzwijgende aanvaarding zich uitstrekt tot de algemene voorwaarden, voor zover de factuurvoorwaarden niet tegenstrijdig zijn met een andersluidende vroegere overeenkomst tussen partijen. De rechtbank sluit zich op dit stuk aan bij rechtsleer (E. Dirix en G.L. Ballon, Factuur, in A.P.R., nr. 231) en rechtspraak (Cass. 29 april 2004, C.02.0250 N; Antwerpen 22 november 1999, R.W. 2001-02, 815)».

Overige nuttige informatieve links
de factuur

factuurvoorwaarden

factuurprotest en verjaring

stilzwijgende aanvaarding van het factuurprotest

bewijs van verzending van de factuur

onechte facturen

bevoegdheidsovereenkomsten strekken de partijen tot wet

bewijs in handelszaken

bewijs aanvaarding factuurvoorwaarden

de taal van een factuur

bevoegdheidsbedingen in factuurvoorwaarden
onleesbare factuurwaarden in minuscule lettertekens
tegenstrijdige factuurvoorwaarden
invorderen van zeer oude facturen
termijn om een factuur te aanvaarden of te betwisten
de factuur

factuurvoorwaarden

factuurprotest en verjaring

stilzwijgende aanvaarding van het factuurprotest

bewijs van verzending van de factuur

onechte facturen

bevoegdheidsovereenkomsten strekken de partijen tot wet

bewijs in handelszaken

bewijs aanvaarding factuurvoorwaarden

de taal van een factuur

bevoegdheidsbedingen in factuurvoorwaarden
onleesbare factuurwaarden in minuscule lettertekens
tegenstrijdige factuurvoorwaarden
invorderen van zeer oude facturen
termijn om een factuur te aanvaarden of te betwisten
 
 

Gerelateerd
Aangemaakt op: do, 02/07/2009 - 13:50
Laatst aangepast op: vr, 22/01/2010 - 18:48

Een model bestellen

Wenst u een modeldocument te ontvangen stuur dan een e-mail naar elfri@elfri.be met vermelding van de bestelcode of de omschrijving van het document. U stort dan het aangegeven bedrag op rekening 001-3128095-18 met referte 1259 + aanduiding van het gewenste document nadat u ons het betalingsbewijs per fax (055/311403) of e-mail heeft overgemaakt, ontvangt u het model per kerende

U kan ook betalen via PayPal en hierna onmiddelijk het model ontvangen.

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.