-A +A

morele schade overzicht

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

De morele schade is schade die niet het patrimonium van een persoon of diens inkomen aantast, maar de vergoeding uitmaakt voor morele en fysieke pijnen, smarten en gekrenkte eer, eigenwaarde en zelfbeeld.Zij omvat aldus onder meer

• pijnen, smarten

• immateriële reputatieschade

• de schade door weerkaatsing of 'genegenheidsschade';

• de esthetische schade;

• de seksuele schade;

• de genoegenschade;

• verlies van een kind;

De rechtsvordering tot schadevergoeding wegens morele schade heeft tot doel die pijn, de smart of enig ander moreel leed te lenigen en in die mate de schade te herstellen (Cass. 20 februari 2006, RW 2008-2009, 1143).

De morele schade betreft de aantasting van de gevoelswereld van de benadeelde (D. SIMOENS, Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, II, Schade en schadeloosstelling in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Antwerpen, Kluwer, 1999, 59 en 255).De begroting van de morele schade geschiedt raam naar billijkheid, (ex aequo et bono, weze het rekening houdend met eerdere uitspraken op basis waarvan overigens ook de indicatieve tabel werd opgesteld die zeer vaak als leidraad wordt gebruikt.

De morele schadevergoeding is symbolisch en dient vooral als erkenning van het leed (I. BOONE en B. WYLLEMAN, “De vergoeding van afgeleide schade in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht” in H. VUYE en Y. LEMENSE (eds.), Springlevend aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2011, (197) 218. ).Morele schade treft niet alleen het rechtstreekse slachtoffer maar ook een wijde kring van personen die een genegenheidsband hebben met het slachtofferen die morele schade bij weerkaatsing lijden.

Morele schade kan ook toegekend worden voor het verlies van een dier. Zo wordt bij een verlies van een dier vaak meer vergoed dan de economische waarde van het dier (vervangwaarde), weze het zonder overdrijving, waarbij de vergoeding materiële en morele schade vaak vermengd wordt toegekend door verhoging van de materiële schade met ongeveer 30%. Toch zijn er grote verschillen, al kan wel algemeen gesteld dat morele schadevergoeding niet alleen bij de dood van dieren maar ook bij dierlijk leed wordt aanvaard. Door het zaakstatuut van het dier zijn rechters echter vaak voorzichtig om hoge bedragen toe te kennen en benadrukken zij sterk het verschil met personen.

Rechtspraak:

• Pol. Brussel 24 november 1954, JT 1955, 113. 12. Vred. Kontich 4 mei 1993, RW 1994-95, 1132-1133. 13.

• Vred. Brugge 14 januari 2011, onuitg. 14.

• Pol. Gent 30 juni 2000, TGR (verkort), 20. 15. Rb.

• Nijvel 7 maart 1997, TBBR 1997 (verkort), 221. 16.

• Rb. Luik 16 november 2007, T.Agr.R. 2008, 108. 18.

Rechtsleer:

• C. DE COSTER, Morele schadevergoeding bij dierlijk lijden: hoe ver gaat het sentiment? , TBBR 2018-6, 335, noot onder Luik, 23 februari 2016, TBBR 2016-6, 335

• T. VANSWEEVELT, “Vergoeding van morele schade bij verlies van of schade aan zaken en dieren”, RGAR 1987, nr. 11238.

• D. DE CALLATAY en N. ESTIENNE, La responsabilité civile. Chronique de jurisprudence 1996-2007, II, Le dommage, Brussel, Larcier, 2009, 475-476.
17.

• E. DIRIX, “Dieren zijn geen zaken”, RW 2015, 1122;

• H. VANDENBERGHE, Goederenrecht, Leuven, Acco, 2006, 23; G. VAN HOORICK, “Dieren in het recht in historisch perspectief” in G. CAZAUX (ed.), Mensen en andere dieren, Leuven, Garant, 2001, (95) 95-96. 19.

• J. RONSE, Schade en schadeloosstelling, APR 1957, 457. 20.

• R. DE CORTE, “Eén euro morele schadevergoeding voor verlies huisdier”, Juristenkrant 23 februari 2005, (1) 6.

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 15:13
Laatst aangepast op: di, 03/07/2018 - 10:53

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.