-A +A

Te goeder trouw procederen

Publicatie
Auteur: 
Hammerstein A
Tijdschrift: 
TPR
Jaargang: 
1989
Pagina: 
1595
Samenvatting

Lees deze bijdrage op de site van TPR online open acces via deze link

Zie ook in TPR 1989
1595 Te goeder trouw procederen (klik hier)
Hammerstein A.
Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Nog dit: 
Zie ook in TPR 1989
1595 Te goeder trouw procederen (klik hier)
Hammerstein A.
Aangemaakt op: di, 10/03/2015 - 13:30
Laatst aangepast op: vr, 13/03/2015 - 11:57

Het gemene recht van de overeenkomst van aanneming van werk en de garantieverbintenis

Publicatie
Auteur: 
Baert G
Tijdschrift: 
TPR
Jaargang: 
1989
Pagina: 
1579
Samenvatting


Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: di, 10/03/2015 - 13:04
Laatst aangepast op: di, 10/03/2015 - 13:04

Bijzondere overeenkomsten (1982-1987) Overzicht van rechtspraak

Publicatie
Auteur: 
Herbots J
Auteur: 
Pauwels C
Tijdschrift: 
TPR
Jaargang: 
1989
Pagina: 
1039
Samenvatting

Deze bijdrage kan rechtstreeks geraadpleegd worden op de site van TPR online open acces via deze link

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: ma, 09/03/2015 - 14:36
Laatst aangepast op: di, 24/03/2015 - 13:33

Arbeidsovereenkomsten (1976-1984) Overzicht van rechtspraak

Publicatie
Auteur: 
van Eeckhoutte W
Auteur: 
en andere
Tijdschrift: 
TPR
Jaargang: 
1989
Pagina: 
463
Samenvatting

 

463 Arbeidsovereenkomsten (1976-1984) - klik hier -     Overzicht van rechtspraak
Van Eeckhoutte W., Demedts M., Saelaert C., Taghon A.
Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: ma, 09/03/2015 - 14:32
Laatst aangepast op: ma, 09/03/2015 - 14:32

Arbeidsovereenkomsten (1976-1984) Overzicht van rechtspraak

Publicatie
Auteur: 
van Eeckhoutte W
Auteur: 
en andere
Tijdschrift: 
TPR
Jaargang: 
1989
Pagina: 
463
Samenvatting

 

463 Arbeidsovereenkomsten (1976-1984) - klik hier -     Overzicht van rechtspraak
Van Eeckhoutte W., Demedts M., Saelaert C., Taghon A.
Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: ma, 09/03/2015 - 14:31
Laatst aangepast op: ma, 09/03/2015 - 14:31

Wet op de handelspraktijken (1983-1988) Overzicht van rechtspraak

Publicatie
Auteur: 
De Vroede P
Tijdschrift: 
TPR
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
1989
Pagina: 
189
Samenvatting
189 Wet op de handelspraktijken (1983-1988) klik hier    Overzicht van rechtspraak
De Vroede P.
Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: ma, 09/03/2015 - 13:44
Laatst aangepast op: ma, 09/03/2015 - 13:44

De Romeinse Mango en de aansprakelijkheid van de moderne verkoper voor verborgen gebreken

Publicatie
Auteur: 
Marcours
Tijdschrift: 
TPR
Jaargang: 
1989
Pagina: 
151
Samenvatting

Mango werd in het gewone Latijnse taalgebruik aangewend ter benoeming van de slavenhandelaar, de slavenverkoper of venaliciarius. De mango werd vaak geminacht omwille van de bedrieglijke praktijken waarbij hij gebreken van de slaven verdoezelde of hen eigenschappen toeschreef die ze niet hadden. De leer van de verborgen gebreken (naast andere rechtshandelingen mbt de verkoop van "roerende goederen") lijkt in Rome ontwikkeld om en rond de slavenhandel. De auteur licht dit toe met verwijzingen naar het Romeins recht en het hedendaags recht, gevolgd door een inkijk op de slavernij in Rome, in al haar vormen. 

151 De Romeinse mango en de aansprakelijkheid van de moderne verkoper voor verborgen gebreken (klik hier)
Macours G.

Elke student ter wereld die het recht aanleert vat sinds mensenheugenis de studie aan met een grondige studie van het Romeins recht. De studie van de verschillende rechtshandelingen wordt geïllustreerd met tal van voorbeelden, waarbij ondermeer de koop, verkoop, legaat, statuut en aansprakelijkheid, ... stereotiep wordt geïllustreerd met slaventransacties. Dit is niet abnormaal. Ook de Romeinen gebruikten in hun handboeken de zelfde voorbeelden. Slaven waren immers de meest waardevolle en meest verhandelde roerende goederen die de meest complexe juridische vragen opriepen. De juridische figuren zijn overgebleven en leven voort in onze huidige rechtsfiguren.

Wie echter denkt dat slavernij vandaag niet meer zou bestaan, heeft het verkeerd woord. Nog nooit in de geschiedenis zijn er zoveel slaven geweest als vandaag.

"Er is geen tijdperk in de geschiedenis geweest waarin we 27 miljoen slaven hadden. En die zijn er op dit ogenblik wel. Zelfs als we alle slaven die ooit uit Afrika geëxporteerd zijn, samentellen, komen we niet aan 27 miljoen. Het gebeurt nu. Maar kent u iemand in uw omgeving die zich daar nu druk om maakt?” - John de Bye, auteur “Liefde in Slavernij”.

Waar de prijs van de oudheid tot de negentiende eeuw voor een slaaf varieerde tussen de 1000 en de 12.000 dollar (in huidige munteenheid uitgedrukt), worden er vandaag slaven verhandeld voor prijzen tussen de 50 en de 300 dollar, waardoor hun "eigenaars" zelf geen belang meer hebben om hen fatsoenlijk te behandelen en hun leven bij "malfunctie" zelfs "economisch waardeloos" is geworden.

De moderne slavernij kan naast dwangarbeid tevens bestaan uit gedwongen sexploitatie of welkdanige handeling met een voortdurend karakter waarbij de persoonlijkheidsrechten van een individu worden aangetast, dan wel waarbij het individu als object wordt gecontroleerd of gehouden door een derde, middels opsluiting, geestelijke of lichamelijke mishandeling of dreigend fysiek of psychisch misbruik. Substantieel element bij moderne slavernij is de dehumanisatie of ontmenselijking van een individu, die hierna wordt behandeld als object, koopwaar, productiemiddel of grondstof en die fysiek wordt beperkt dan wel beperkt in de persoonlijke bewegingsvrijheid.

De slachtoffers kunnen variëren van:

• vrouwen mannen en kinderen tot slaaf gemaakt bij oorlogsvoering (vb. IS)
• schuldslaven (vaak personen die onder vals voorwendsel een lening aangaan onder valse voorwaarden, abstracte omvang, omvang verhoogbaar met extra hoge bijkomende kosten en waarbij de lening moet worden afbetaald door arbeid, zonder dat de vergoeding voor de arbeid kan volstaan om hun vrijheid terug te kopen.
• slavernij door afkomst (alleen al vandaag 600.000 slaven in Mauretanië en meer dan 40.000 in NIgeria)
• slavernij door religie of opinie. Zie ondermeer de 1 miljoen Falun Gong aanhangers in China die als grondstof voor de orgaanhandel worden gebruikt en waarbij zelfs de term oogsten van organen wordt gebruikt.
• slavernij door ontvoering of overheidsdwang
• kindsoldaten
• vrouwen, mannen en kinderen, slachtoffer van de mensenhandel die opgesloten zitten in hokken alwaar ze onze spotgoedkope kleding maken. Zij hebben geen bewegingsvrijheid, zijn illegaal naar hier gelokt, ze hebben een niet afbetaalbare schuld aan mensenhandelaars. Zij krijgen te weinig aandacht omdat nu eenmaal seksslavinnen en gedwongen prostitutie als zeker bestaande vorm van moderne slavernij bestaat en vooral meer aandacht krijgt door de prikkelende sensatiewaarde. Maar voor elke seksslavin zijn er minstens 10 textielslaven, slavinnen of kinderen.
• mensen die zichzelf als slaaf verkopen om de schuld van een eigen schuld of die van een derde, vaak een ouder of een kind af te betalen (deze transactie bestond ook in Rome en werd en wordt meer dan eens toegepast).
 

Slavernij (Latijn: servitus; servus - "slaaf", ook wel ancillus genoemd) bestond in Rome sinds de oprichting van Rome. Slavernij is zeker geen Romeinse uitvinding en bestond in veel oudere en ook in verwijderde culturen..

Servi was de algemene naam van de Romeinse slaven. Als bedienden heetten zij familia, in de huislijke kring pueri, als een zakelijke eigendom mancipium.

 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Nog dit: 

Romeinse slavenmarkt, geschilderd rond 1882 door Gustave Boulanger
Opmerking: Slven werden volledig naakt verkocht en niet in gescheurde lompen
Merk de bordjes op rond de nek van de slaven en de mango in het geel

Voeding van de slaven:

Slaven ontvingen maandelijks (menstruum[) of dagelijks (diarium) een hoeveelheid graan, vijgen, olijven, wijn en azijn (demensum).

Kledij slaven

De kleding verschilde niet van die van de armere burgers en bestond meestal uit een grove, bonte tunica, de goedkoopste kleding van die tijd.Huisslaven droegen betere kleidng.Huisslaven werden vaak mooi gekleed als teken van rijkdom en weelde van hun dominus of domina.

Gladiatoren kochten vaak dure kleding. Geen enkele slaaf mocht een toga dragen.

Aangemaakt op: ma, 09/03/2015 - 12:48
Laatst aangepast op: di, 10/03/2015 - 10:58

De impact van de royeerbaarheid van certificaten op certificering in de Belgische en Nederlandse rechtsorde

Publicatie
Auteur: 
Joris Latui
Tijdschrift: 
Jura Falconis
Uitgever: 
KUL
Jaargang: 
2007-2008
Pagina: 
587-607
Samenvatting

 

jura falconis, jg 44, 2007-2008, nr 4, p. 587-607

De impact van de royeerbaarheid van certificaten op certificering in de Belgische en Nederlandse rechtsorde klik hier om deze bijdrage te lezen

De STAK en de certificatie van aandelen worden gebrukt voor de succesievriendelijke overdracht van de familiale onderneming maar ook voor andere doeleinden zoals ter bescherming tegen vijandelijke overname, vermogensplanning tegen risico's op relatiebreuk en tegen aanspraken van schuldeisers.

Door de Stichting administratiekantoor (STAK) worden stemrechten losgekoppeld van dividendrechten

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: zo, 08/03/2015 - 15:26
Laatst aangepast op: zo, 08/03/2015 - 15:30

(On)vriendelijke overnames en beschermingsconstructies

Publicatie
Auteur: 
Sleghter W J
Tijdschrift: 
TPR
Jaargang: 
1989
Pagina: 
97
Samenvatting
97 (On)vriendelijke overnames en beschermingsconstructies (klik hier)
Slagter W.J.

 

Bij een vijandige overname doet een partij een bod op de aandelen van een bedrijf zonder dat het bedrijf er zelf om heeft verzocht of mee ingestemd. Dit fenomeen staat in de Engelstalige literatuur bekend onder de term greenmailing.

Beschermingsconstructies tegen vijandelijke overname

De meest simpele beschermingscontructie is een rechtsvorm kiezen die zich niet voor vijandige overnames leent of geen beursnotering aan te vragen.

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: zo, 08/03/2015 - 14:15
Laatst aangepast op: zo, 08/03/2015 - 15:21

De jurisprudentiële bescherming van de minderheidsaandeelhouder tegen door de meerderheid opgezette beschermingsconstructies

Publicatie
Auteur: 
Geens K
Tijdschrift: 
TPR
Jaargang: 
1989
Pagina: 
33
Samenvatting
Gerelateerd
Aangemaakt op: zo, 08/03/2015 - 13:52
Laatst aangepast op: zo, 08/03/2015 - 13:52
Inhoud syndiceren

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.