-A +A

Consumentenkoop

Publicatie
Auteur: 
Steennot
Tijdschrift: 
TPR
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2015 3-4
Pagina: 
1927.
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

Voorwoord
BW art. 1649bis-1649octies (Inl.)
BW art. 1649bis
BW art. 1649ter
BW art. 1649quater
BW art. 1649quinquies
BW art. 1649sexies
BW art. 1649septies
BW art. 1649octies
Alfabetisch register
Bijgewerkt tot september 2014.

Reeks ‘Artikel & Commentaar’.

Wolters Kluwer Belgium, Mechelen, 2015, 116 p.

Commentaar: Dit boek bestaat zowel in een papieren uitgave als in een digitale uitgave.Commentaar: Bespreking: GODDAER, J., «TPR» 2015, afl. 3–4, 1927.

Gerelateerd
Aangemaakt op: wo, 24/08/2016 - 18:46
Laatst aangepast op: wo, 24/08/2016 - 18:46

De aard van de overeenkomst. Juridisch-technische en juridisch-economische kwalificatie met de schenking als leidraad

Publicatie
Auteur: 
Aydogan
Tijdschrift: 
TPR
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2015 3-4
Pagina: 
1927
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

Voorwoord
Dankwoord
Inleiding
Deel I. Wederkerigheid als juridisch-technisch verband
Inleidende probleemstelling: wederkerige schenkingen
Hoofdstuk 1. De emanatie van twee rechtsfiguren: de oorzaak en de voorwaarde
Hoofdstuk 2. De emanatie van de oorzaak … of toch niet: connexité als autonoom begrip?
Hoofdstuk 3. Wederkerigheid over de contractuele grenzen heen
Besluit Deel I.
Deel II. De interferentie tussen de juridisch-technische aard en de juridisch-economische aard van een overeenkomst
Inleidende probleemstelling: schenking onder last
Hoofdstuk 1. Eerste onderdeel van de klassieke opvatting: “niet alle overeenkomsten onder bezwarende titel zijn wederkerig”
Hoofdstuk 2. Tweede onderdeel van de klassieke opvatting: “alle wederkerige overeenkomsten zijn onder bezwarende titel”
Besluit Deel II.
Deel III. Gelijkwaardigheid en kosteloosheid als juridisch-economische verbanden
Inleidende probleemstelling: wederkerige schenkingen en schenkingen onder last
Hoofdstuk 1. Wederkerige schenkingen als valse vraagstukken
Hoofdstuk 2. De animus als criterium van onderscheid tussen overeenkomsten onder bezwarende titel en overeenkomsten om niet
Hoofdstuk 3. De animus als gemeenschappelijk kenmerk van kosteloosheid en gelijkwaardigheid
Besluit Deel III.
Deel IIIbis. De juridisch-economische aard van huwelijksvoordelen herbekeken
Inleiding
Hoofdstuk 1. De queeste naar een theorie over huwelijksvoordelen
Hoofdstuk 2. Het onderscheid tussen kansovereenkomsten en overeenkomsten onder voorwaarde
Hoofdstuk 3. De neo-aleatoire theorie over huwelijksvoordelen
Besluit Deel IIIbis.
Algemene conclusies
Bibliografie
Trefwoordenregister

Gerelateerd
Aangemaakt op: wo, 24/08/2016 - 18:37
Laatst aangepast op: wo, 24/08/2016 - 18:37

Rechterlijk overgangsrecht

Publicatie
Auteur: 
Verstraelen
Tijdschrift: 
TPR
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2015 3-4
Pagina: 
1941
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

Voorwoord
Dankwoord
Deel 1. Inleiding
Hoofdstuk I. Recht en tijd
Hoofdstuk II. Afbakening van het onderzoek
Hoofdstuk III. Methodologie
Hoofdstuk IV. Structuur
Deel 2. Taak van de rechter
Hoofdstuk I. Actief rechterlijk optreden
Hoofdstuk II. Legitimiteit van de rechter
Hoofdstuk III. Voorlopige bemerkingen
Deel 3. Theoretisch kader
Hoofdstuk I. Rechterlijk overgangsrecht
Hoofdstuk II. Mogelijke temporele functies
Hoofdstuk III. Belangenafweging
Hoofdstuk IV. Ook moduleren is actief optreden
Deel 4. Subjectief contentieux
Hoofdstuk I. Verbod arrêt de règlement
Hoofdstuk II. Precedentenwerking
Hoofdstuk III. Geen beperking voor temporele modulering
Hoofdstuk IV. Prospective overruling
Hoofdstuk V. Voorlopige bemerkingen
Deel 5. Objectief contentieux
Hoofdstuk I. Effect ex tunc
Hoofdstuk II. Effect ex nunc
Hoofdstuk III. Voorlopige bemerkingen
Deel 6. Het multilevel aspect: handhaving door Europese rechtscolleges
Hoofdstuk I. Hof van Justitie
Hoofdstuk II. Europees Hof voor de Rechten van de Mens
Hoofdstuk III. Voorlopige bemerkingen
Deel 7. Conclusie
Bibliografie
Bijlage 1. Statistieken
Bijlage 2. Duiding Cass. 9 juni 2009
Trefwoordenregister

Gerelateerd
Aangemaakt op: wo, 24/08/2016 - 18:28
Laatst aangepast op: wo, 24/08/2016 - 18:28

Gedeeltelijke ontbinding en vernietiging van overeenkomsten

Publicatie
Auteur: 
Tanghe
Tijdschrift: 
TPR
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2015 3-4
Pagina: 
1933
Samenvatting

Doctoraatsonderzoek van de auteur over de gedeeltelijke ontbinding van overeenkomsten. Er wordt ingegaan op de juridische grondslag voor de gedeeltelijke ontbinding, de reikwijdte van de ontbinding en de afbakening met de prijsverminderingssanctie. Deze bijdrage biedt tevens een praktische leidraad om te bepalen in welke omstandigheden de ontbinding de overeenkomst (of alle daaruit voortvloeiende verbintenissen) volledig dan wel slechts gedeeltelijk treft.

 

Inhoudstafel tekst: 

Voorwoord (CLAEYS, I.)
Dankwoord
Inleiding
1. Probleemstelling en onderzoeksvragen
2. Structuur en methode
Deel 1. De gedeeltelijke ontbinding van overeenkomsten
Hoofdstuk 1. Juridische verantwoording voor de gedeeltelijke ontbinding
Hoofdstuk 2. Reikwijdte van de ontbinding
Hoofdstuk 3. Afbakening met de verwante sanctie van de prijsvermindering
Tussenbesluit Deel 1
Deel 2. De gedeeltelijke vernietiging van overeenkomsten
Hoofdstuk 1. Juridische verantwoording voor de gedeeltelijke vernietiging
Hoofdstuk 2. Reikwijdte van de vernietiging
Hoofdstuk 3. Afbakening met het “voor niet geschreven houden”
Tussenbesluit Deel 2
Algemeen besluit
Bibliografie
Trefwoordenregister
Reeks ‘Centrum voor Verbintenissenrecht’, nr. 2.

Intersentia, Antwerpen, 2015, 348 p.

zie ook:

T. Tanghe, Gedeeltelijke ontbinding en vernietiging van overeenkomsten, RW 2016-2017, 403

Inhoud (samenvatting):

Inleiding

I. Juridische verantwoording voor de gedeeltelijke ontbinding

II. Reikwijdte van de ontbinding: in welke omstandigheden treft de ontbinding alle verbintenissen van de overeenkomst dan wel slechts een gedeelte ervan?

• (1) de ontbinding «ex nunc» van duurovereenkomsten (zgn. temporele gedeeltelijke ontbinding);

Gerelateerd
Aangemaakt op: wo, 24/08/2016 - 18:22
Laatst aangepast op: za, 05/11/2016 - 13:53

De bescherming van de consument bij de minnelijke invordering van schulden van de consument

Publicatie
Auteur: 
Steennot
Tijdschrift: 
TPR
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2015 3-4
Pagina: 
1842
Samenvatting
Gerelateerd
Aangemaakt op: wo, 24/08/2016 - 18:06
Laatst aangepast op: wo, 24/08/2016 - 18:06

Onrechtmatige bedingen Overzicht rechtspraak

Publicatie
Auteur: 
Steennot
Tijdschrift: 
TPR
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2015 3-4
Pagina: 
1521
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

 

Inleiding
a. De algemene toetsingsnorm
1) Toepassingsgebied
2) De algemene toetsingsnorm
b. Zwarte lijst onrechtmatige bedingen
c. Sanctie: nietigheid van het onrechtmatige beding
d. Vordering tot staken

 

Bespreking van dit werk door de uitgever:

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: wo, 24/08/2016 - 18:03
Laatst aangepast op: wo, 24/08/2016 - 18:03

Reiscontractenwetgeving

Publicatie
Auteur: 
Wyseur
Tijdschrift: 
TPR
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2015/ 3-4
Pagina: 
1850
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

§ 1. Toepassingsgebied
§ 2. Reispromotie en informatie
§ 3. Totstandkoming van de reisovereenkomst
§ 4. Prijs
§ 5. Overdraagbaarheid van de boeking
§ 6. Niet-uitvoering van de reis of wijziging van een wezenlijk punt door de reisorganisator
a. Niet-uitvoering één van de wezenlijke punten vóór aanvang van de reis
b. Verbreking contract door reisorganisator vóór aanvang reis
c. Niet-uitvoering belangrijk deel van de diensten tijdens de reis
§ 7. Verbreking door de reiziger
§ 8. Aansprakelijkheid
§ 9. Reisverzekering
§ 10. Verjaring
§ 11. Garanties bij financieel onvermogen

 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: wo, 24/08/2016 - 17:58
Laatst aangepast op: wo, 24/08/2016 - 17:58

Bescherming van vliegtuigpassagiers

Publicatie
Auteur: 
Steennot
Tijdschrift: 
TPR
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2015/ 3-4
Pagina: 
1898
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

 

  • § 1. Vliegtuigpassagiers: bescherming op grond van Vliegtuigpassagiersverordening
  • § 2. Vliegtuigpassagiers: Verdrag van Montreal
  • § 3. Treinreizigers

 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: wo, 24/08/2016 - 17:48
Laatst aangepast op: wo, 24/08/2016 - 17:49

Bescherming van passagiers

Publicatie
Auteur: 
Steennot
Tijdschrift: 
TPR
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2015/ 3-4
Pagina: 
1898
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

 

  • § 1. Vliegtuigpassagiers: bescherming op grond van Vliegtuigpassagiersverordening
  • § 2. Vliegtuigpassagiers: Verdrag van Montreal
  • § 3. Treinreizigers

 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: wo, 24/08/2016 - 17:47
Laatst aangepast op: wo, 24/08/2016 - 17:47

Timesharing

Publicatie
Auteur: 
Wyseur
Tijdschrift: 
TPR
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2015/ 3-4
Pagina: 
1898
Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: wo, 24/08/2016 - 17:43
Laatst aangepast op: wo, 24/08/2016 - 17:43
Inhoud syndiceren

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.