-A +A

DE OMMEKEER VAN DE RECHTSPRAAK INZAKE DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE FOUTEN VAN DE LOODS, IN HET LICHT VAN ENKELE VERGETEN VERDRAGEN

Publicatie
Auteur: 
Van De Velde J
Tijdschrift: 
TPR
Jaargang: 
1992
Pagina: 
1133
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

1. DE VOLKENRECHTELIJKE REGELING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE UITOEFENING
VAN DE LOODSDIENST OP DE TRACTAATWATEREN
A. De Tractaten van 1839 en 1842 en de internationale overeenkomsten getroffen
voor hun uitvoering
B. De juridische aard van het Scheldereglement
2. DE LOODS IS BEN AANGESTELDE VAN DE SCHEEPSEIGENAAR
3. DE KAPITEIN HEEFT GEZAG EN TOEZICHT OVER DE LOODS
A. Het gezag van de kapitein
B. Het toezicht van de kapitein
4. DE LOODS IS GEEN ORGAAN VAN DE STAAT
A. De voorbereiding van het Vredesverdrag van 1839
B. De tekst van het Tractaat van 1839
C. De toekenning van politiebevoegdheid te water in de Belgische en Nederlandse
interne wetgeving
D. Hoe moet de opdracht van de loods dan wel rechtmatig worden opgevat?
5. ARTIKEL 1384 B.W. VINDT GEEN TOEPASSING BIJ AANVARING
A. Het Aanvaringsverdrag van 1910
B. Titel VII ,Aanvaring" van de Zeewet
C. Aanvaring en beperking van aansprakelijkheid
D. Zakelijke aansprakelijkheid is, behoudens uitzondering, essentieel beperkte
aansprakelijkheid.
E. Besluit
6. SYNTHESE EN KRITIEK
A. Synthese
B. Kritiek
7. DE WETGEVER SLUIT DE KRING
A. De wet van 30 augustus 1988
B. De wet van 11 april 1989

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: vr, 13/03/2015 - 15:37
Laatst aangepast op: vr, 13/03/2015 - 15:37

Algemeen handelsrecht, handelscontracten, bank-, krediet-, wissel en chequeverrichtingen (1987-1991) Overzicht van rechtspraak

Publicatie
Auteur: 
Merchiers Y.
Auteur: 
Colle P
Auteur: 
Dambre M
Tijdschrift: 
TPR
Jaargang: 
1992
Pagina: 
845
Samenvatting

lees deze bijdrage op TPR online open acces via deze link

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: vr, 13/03/2015 - 14:50
Laatst aangepast op: vr, 13/03/2015 - 14:50

Nieuw privaatrecht voor Oost-Europa

Publicatie
Auteur: 
Hondius E
Tijdschrift: 
TPR
Jaargang: 
1992
Pagina: 
1
Samenvatting

Lees deze bijdrage hier in TPR 1992

p.1 Nieuw privaatrecht voor Oost-Europa - klik hier -    De redactie privaat
Hondius E.H.

In volle koude oorlog tot in 1989 was er ruime interesse aan de verschillende universiteiten voor het sovjet-recht en het recht in communistische staten. Deze interesse werd zeker niet bedreven door een select groepje van communistische juristen. Maar de rechtswetenschap had bijzondere interesse hoe een recht kon ontstaan en leven vanuit een totaal andere denkwijze, hoe de handel en het internationaal privaatrecht tussen het Westen en het Oostblok kon uitgewerkt, wat er kon worden geleerd over nieuwe denkwijzen en hoe we bij een inderdaad gevreesde sovjetoverheersing ons juridisch denken reeds konden voorbereiden.

Deze studies (ondermeer ook van prof. Dekkers en Frits Gorlé) blijven vandaag nog interssant niet alleen vanuit de rechtshistorie en het rechtsdenken, maar ook vanuit de vaststelling dat nog heel wat staten hun recht verder hebben gebouwd op het communistisch recht dan wel er door beïnvloed zijn. De studie en inspanningen van deze grote juristen over het communistisch recht zoals het bedreven werd voor de kameradenrechtbank is ten onrechte in de vergetelheid geraakt.

De bijdrage "kameradenrechtbanken" van Prof. René Dekkers van 1964 is via deze link integraal te lezen.

 

Gerelateerd
Aangemaakt op: vr, 13/03/2015 - 14:15
Laatst aangepast op: vr, 13/03/2015 - 14:15

Afstammingsgeschillen: een procesrechtelijke benadering

Publicatie
Auteur: 
Mellaerts J.
Tijdschrift: 
TPR
Jaargang: 
1991
Pagina: 
1139
Samenvatting

lees deze bijdrage in TPR 1991

1139 Afstammingsgeschillen: een procesrechtelijke benadering - klik hier -
Mellaerts J.
Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: vr, 13/03/2015 - 14:09
Laatst aangepast op: vr, 13/03/2015 - 14:09

Professioneel recht advocatuur (1980-1990) Overzicht van rechtspraak

Publicatie
Auteur: 
De Puydt R.M.
Tijdschrift: 
TPR
Jaargang: 
1991
Samenvatting

lees deze bijdrage in TPR 1991

889 Professioneel recht advocatuur (1980-1990 - klik hier - )     Overzicht van rechtspraak
De Puydt R.M.
Inhoudstafel tekst: 

 

WOORD VOORAF

HOOFDSTUK I: DE ADVOCAAT EN DE SAMENLEVING
A. Van "advocatus" tot ondernemer: Het Europees recht als wijzigende factor
1. Een vliegensvlugge historische schets in vogelvlucht
2. De copernicaanse revolutie: de invloed van het Europees recht
3. Minder copernicaans: de invloed van het Belgisch mededingingsrecht
4. Nieuwe vormen van overheidscontrole
5. Laat de nieuwe advocaat opstaan
B. De rechtvaardige advocaat: de blijvende invloed van de ethiek
C. De advocaat en de media: de maatschappelijke rol van de bijstand aan een cliënt
D. De rol van de Hoge Raad voor de justitie

HOOFDSTUK II. DE ADVOCAAT EN ZIJN CLIENT
A. De advocaat als schokdemper
B. De advocaat en integrale kwaliteitszorg
1. Het slechte collectieve imago
2. Eenheid in de diversiteit van de advocatuur
3. De verwachtingen van de cliënten
4. Kwaliteitsnormen?
C. De advocaat en de rechtshulp
1. Het verleden: grotendeels een mythe
2. Het recht op juridische bijstand als grondrecht
3. De juridische bijstand en de overheid
D. Kosten en erelonen van een advocaat
1. Geen alomvattende wettelijke regeling
2. Ereloontarieven
3. Kostentarieven

HOOFDSTUK III: DE ADVOCAAT EN SOMMIGE ANDERE ACTOREN
A. De advocaat en de rechter
1. Inleiding
2. Gewijzigde omstandigheden bij balie en magistratuur
3. Nieuwe typologie van de advocaat en de magistraat
4. Conclusie: de blinde rechter en de dove advocaat
B. De advocaat versus de notaris
C. De advocaat en de cijferberoepen: het verbod van multidisciplinaire samenwerking

HOOFDSTUK IV: DE ADVOCAAT EN ZIJN ORDE
A. De Orde van Vlaamse Balies: uitdagingen en beperkingen?
B. De lokale Raad van de Orde: beperkingen en (nieuwe)
uitdagingen

BIJLAGEN
1. Puntenlijst in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand
2. Proeve van "Alden Biesen"-norm
3. Aanbeveling van de Raad van Europa over de informatie in de media in strafzaken
 

 

Bespreking van dit werk door de uitgever

Het beroep van advocaat kan bogen op een lange traditie. Het mededingingsrecht en de regels inzake vrij verkeer hebben vele van deze tradities en geplogenheden op de helling gezet.

De auteur onderzoekt welke traditionele regels nu nog van belang zijn, waarbij hij oproept tot reo ectie over de toekomst van het beroep. Als aanzet hiertoe poneert hij doorheen het ganse boek persoonlijke stellingen.

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: vr, 13/03/2015 - 13:12
Laatst aangepast op: vr, 13/03/2015 - 13:12

Beschouwingen bij het patrimoniaal statuut van de weduwe, tien jaar na de hervorming van het erfrecht van de langstlevende echtgenote

Publicatie
Auteur: 
Puelinckx-Coene M
Tijdschrift: 
TPR
Jaargang: 
1999
Pagina: 
739
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

INHOUD

Inleiding. 740
I. Voorwaarden om als langstlevende, erfgenaam te zijn .744
II. Op welke goederen kan de weduwe haar ruime erfrechten
uitoefenen .746
Ill. De nieuwe erfrechten van de weduwe .748
A. In samenloop met afstammelingen .748
1. Deelname in het actief .748
2. Deelname in het passief . 757
B. In samenloop met andere erfgerechtigde bloedverwanten .758
1. Deelname in het actief .758
2. Deelname in het passief . 763
IV. Bescherming van de blote eigenaars .765
V. Verval van het erfrecht van de weduwe .766
VI. De reserve van de weduwe .769
A. Omvang van de reserve . 769
B. Verval van de reserve . 776
VII. De vordering tot levensonderhoud van de weduwe ten laste van de
nalatenschap .786
VIII. Problemen van toepassing in de tijd . 787
A. Overgangsregelen door de wet zelf voorzien .788
B. Andere problemen van toepassing in de tijd . 793
Slotbeschouwing .796

Gerelateerd
Aangemaakt op: vr, 13/03/2015 - 12:09
Laatst aangepast op: vr, 13/03/2015 - 12:09

De exceptie van niet-nakoming

Publicatie
Auteur: 
Herbots L.H.
Tijdschrift: 
TPR
Jaargang: 
1991
Pagina: 
379
Samenvatting

Lees deze bijdrage in TPR 1991

379 De exceptie van niet-nakoming - klik hier -
Herbots L.H.
Inhoudstafel tekst: 

INHOUDSTAFEL

§ 1. ALGEMEENHEDEN

a) Een vorm van eigenrichting 380
b) Geschiedenis  380
c) Het dubbel gelaat van de exceptie: tijdelijk drukkingsmiddel en definitieve waarborg 382
d) Enac en ontbinding 382
e) Grondslag 383
f) Rechtsvergelijking 383
g) Het Weense koopverdrag 384
h) Aanvullend recht 386
i) Overeenkomsten met de overheid 386

§ 2. CHECKLIST VAN DE TOEPASSINGSVOORWAARDEN 387
a) Checklist 387
b) Een toepassing in het huurrecht 394

§ 3. VERWANTE RECHTSFIGUREN 396
a) Schuldvergelijking 396
b) Retentierecht 397
c) Ter afronding  400

Gerelateerd
Aangemaakt op: vr, 13/03/2015 - 11:55
Laatst aangepast op: vr, 13/03/2015 - 11:55

De toestemming van de patiënt

Publicatie
Auteur: 
Vansweevelt Th
Tijdschrift: 
TPR
Jaargang: 
1991
Pagina: 
285
Samenvatting

Lees deze bijdrage in TPR 1991, 285

285 De toestemming van de patiënt - klik hier- 
Vansweevelt Th.
Inhoudstafel tekst: 

INHOUD
HOOFDSTUK 1: DE TOESTEMMING VAN DE PATIENT (nrs. 1-24)
§ 1. Begripsomschrijving (nrs. 1-2)
§ 2. De vorm van de toestemming (nrs. 3-4)
§ 3. De draagwijdte van de toestemming (nrs. 5-24)
A. De specificiteit van de toestemming (nrs. 5-6)
B. De ,extended operations" (nrs. 7-24)
1. Begripsomschrijving (nr. 7)
2. De ,ruime" stroming (nr. 8)
3. De ,pragmatische" stroming (nrs. 9-17)
4. De ,strikte" stroming (nrs. 18-24)
HooFDSTUK II: TOESTEMMING MET KENNIS VAN ZAKEN: DE INFORMATIEVERPLICHTING VAN DE ARTS (nrs. 25-73)
§ 1. Juridische grondslag (nrs. 25-27)
§ 2. De informatieplichtige (nrs. 28-32)
§ 3. Tijdstip van de informatieverstrekking (nrs. 33-36)
§ 4. lnhoud van de informatieverplichting (nrs. 37-73)
A. Informatie omtrent de diagnose (nrs. 38-39)
B. lnformatie omtrent de aard en de draagwijdte van de behandeling (nrs. 40-53)
1. Informatie omtrent behandelingsalternatieven (nrs. 41-45)
2. Informatie omtrent het nut van de behandeling (nr. 46)
3. Informatie omtrent de doeltreffendheid van de behandeling (nrs. 47-48)
4. Informatie omtrent de nadelige gevolgen van de behandeling (nrs. 49-51)
5. Informatie omtrent de kostprijs van de behandeling (nrs. 52-53)
C. De risico's van de behandeling (nrs. 54-72)
1. De theorie van het normaal en voorzienbaar risico (nrs. 55-56)
2. De professionele standaard-theorie (nrs. 57-59)
3. De theorie van de relevante risico's of de ,material risk"-theorie (nrs. 60-72)
a. De risicofrequentie (nrs. 63-65)
b. De ernst van het risico (nr. 66)
c. De persoon van de patient (nrs. 67-70)
d. De aard en het doel van de ingreep (nrs. 71-72)
D. De risico's bij niet-behandeling (nr. 73)
HOOFDSTUK III: TOESTEMMING, CAUSAAL VERBAND EN BEWIJS (nrs. 74-94)
§ 1. Bewijs van de fout (nr. 75)
§ 2. Bewijs van de schade (nr. 76)
§ 3. Bewijs van het oorzakelijk verband (nrs. 77-92)
A. De theorie van de risico-verschuiving (nr. 78)
B. Het causaliteitsbewijs rust op de patient (nrs. 79-92)
1. Behandelingen tegen de wil in van de patient (nr. 82)
2. Behandelingen uitgevoerd zonder ,informed consent" (nrs. 83- 92)
§ 4. De toestemming en de theorie van het kansverlies (nrs. 93-94)
HOOFDSTUK IV: UITZONDERINGEN OP RET GEINFORMEERDE TOESTEMMINGSVEREISTE (nrs. 95-118)
§ 1. De wettelijke uitzonderingen ter beveiliging van het algemeen belang (nrs. 96-97)
§ 2. De noodsituatie (nrs. 98-100)
§ 3. Afstand van het recht op ,informed consent" (nrs. 101-109)
A. Geoorloofdheid (nr. 102)
B. Geldigheidsvoorwaarden (nrs. 103-108)
1. De rechtsafstand moet vrijwillig zijn (nr. 104)
2. De rechtsafstand moet reeel zijn (nr. 105)
3. De rechtsafstand mag niet slaan op niet-therapeutische of ernstig schadeverwekkende handelingen (nrs. 106-108)
C. Het bewijs (nr. 109)
§ 4. De therapeutische exceptie (nrs. 110-118)
Besluit (nr. 119)

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: vr, 13/03/2015 - 11:39
Laatst aangepast op: vr, 13/03/2015 - 11:39

Beslagrecht (1970-1990) Overzicht van rechtspraak

Publicatie
Auteur: 
Dirix E.
Auteur: 
Broeckx K.
Tijdschrift: 
TPR
Jaargang: 
1991
Pagina: 
79
Samenvatting

Lees deze bijdrage hier in TPR 1991

79 Beslagrecht (1970-1990) - klik hier -     Overzicht van rechtspraak
Dirix E. & Broeckx K.
Gerelateerd
Modellen: 
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: vr, 13/03/2015 - 11:21
Laatst aangepast op: vr, 13/03/2015 - 11:22

De uitvoerbare kracht van een notariële akte

Publicatie
Auteur: 
Broeckx K
Tijdschrift: 
TPR
Jaargang: 
1991
Pagina: 
29
Samenvatting

Lees deze bijdrage in TPR 1991 p.29

29 De uitvoerbare kracht van een notariële akte - klik hier -
Broeckx K.
Inhoudstafel tekst: 

DE UITVOERBARE KRACHT VAN EEN NOTARIELE AKTE INHOUDSTAFEL
Inhoudstafel
I. INLEIDING. . 30
II. BEGRIPSOMSCHRIJVING . . 30
a) tenuitvoerlegging - executie. 30
1° verbintenissen om te doen of niet te doen. 32
2° verbintenissen om· iets te geven. . 32
b) grosse-expeditie-uitgifte . 33
c) enkele toepassingsgevallen. 35
III. GRONDSLAG VAN DE UITVOERBAARHEID: DE AUTHENTICITEIT . 37
IV. GELIJKWAARDIGHEID VONNIS- NOTARIELE AKTE . 38
V. UITVOERBARE NOTARIELE AKTEN. 39
a) basisprincipe van de Wet 25 Ventose Jaar XI. . . 39
b) jurisprudentiele en doctrinale beperkingen. 40
VI. DRAAGWIJDTE VAN DE UITVOERBARE KRACHT. . 43
VII. BETWISTINGEN IN VERBAND MET DE NOTARIELE AKTE EN HUN WEERSLAG OP DE UITVOERBARE KRACHT. 49
a) principe: onmiddellijke uitvoerbaarheid. 49
b) wettelijke uitzonderingen op de onmiddellijke uitvoerbaarheid . 49
1° strafvordering wegens valsheid. . 50
2° burgerlijke vordering tot inschrijving wegens valsheid. 50
3° aanvraag om uitstel. 50
c) jurisprudentH:le schorsingsgrond: de betwisting van de akte. 50
VIII. INTERVENTIEMOGELIJKHEDEN VAN DE RECHTER. . 51
a) verantwoording van de rechterlijke tussenkomst. . 52
b) de beslagrechter en de grond van de zaak. 54
c) cassatie-arrest van 29 september 1986. . 56
d) de schorsingsbevoegdheid in rechtspraak en rechtsleer. . 58
e) de schorsing van de uitvoering wegens rechtsmisbruik. . 61
f) besluit. . 63
IX. UITDRIJVING KRACHTENS BEN NOTARIELE AKTE: EEN VORM VAN EIGENRICHTING? 64
a) vrijwillige verkoop en uitdrijving. 65
b) de gedwongen verkoop . 67
X. ENKELE ANDERE SPECIFIEKE UITVOERINGSPROBLEMEN. . 68
a) de notarie!e regelingsakte voorafgaand aan een echtscheiding door onderlinge toestemming . 68
 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: vr, 13/03/2015 - 11:15
Laatst aangepast op: vr, 13/03/2015 - 11:15
Inhoud syndiceren

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.