-A +A

Rechtsleer

Titel
matigingsrecht van de strafrechter in douane- en accijnszaken
uitsluitingsgrond van art. 29bis WAM
sterfhuisclausule fiscaal ont(k)leed
Taalgebruik in beslagzaken
Aansprakelijkheid voor dieren. Een juridische zoektocht die ons leidt van een ordinaire hondenbeet tot de ziekenhuisbacterie
Beslag onder derden op een bankrekening
actiemogelijkheden van de koper van een occasiewagen, wanneer deze wagen gebrekkig blijkt
Verbeurdverklaring van vermogensvoordelen uit fiscale misdrijven
draagwijdte van de dading: een praktische analyse van rechtsleer en rechtspraak.. Water bij de wijn, en zand erover... Of toch oude koeien uit de gracht halen?
Aansprakelijkheid van de syndicus in het appartementsrecht
Actualia inzake burenhinder
erfstelling over de hand
notariële verantwoordelijkheid in het appartementsrecht
tarieven inzake successierechten in Vlaanderen. Successieplanning via schenking van roerende goederen
Strafbaarheid of straffeloosheid van infiltranten
Kan Trust in België een nuttig instrument zijn voor vermogensplanning?
Het vrij beroep in vennootschapsverband: notarissen, advocaten en geneesheren
De voorlopige bewindvoerder in de onderneming in moeilijkheden
Verjaring van de strafvordering
Omgaan met onrechtmatig bewijs
grondrechten in de Codex Iuris Canonici 1983
tegenstellingen tussen het Hof van Cassatie en het Arbitragehof
Hoorplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur in het administratief recht
Beheer van privé-vermogen en speculatieve verrichtingen, beleggingen, diverse inkomsten of fiscaal belaste beroepsbezigheden voorwaarden art 90, 1° W.I.B
Geroofde kunstvoorwerpen tijdens WO II. Een juridisch en historisch overzicht

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.