-A +A

Rechtsleer

Titel
huwelijk zichtrekening en kredietkaart
De tenuitvoerlegging van het vonnis in het licht van artikel 6 EVRM
minderjarigen en hun procespositie
Administratieve geldboete het sociaal handhavingsrecht
Huwelijksvoordelen
Poging tot synthese van de verschillende vormen van samenloop
Privacy en arbeidsrecht
putatieve huwelijk
voorrecht van de kosten tot behoud van de zaak
betekening in strafzaken in het algemeen en aan een in een buitenlandse gevangenis opgesloten beklaagde in het bijzonder
Beginselen van wetgevingstechniek
Administratiefrechtelijke aspecten inzake onteigening De onteigeningsvoorwaarden Rechtsbescherming in de administratieve fase Milieurecht en onteigening
De erkenning van vreemde echtscheidingen in Europese en Islamitische landen
Rechtstreekse dagvaarding voor de strafrechter
De beschermde werknemers en de duur van hun bescherming tegen ontslag en overplaatsing na de sociale verkiezingen 2004
Het ne bis in idem-beginsel in het grensoverschrijdend strafrechtsverkeer. Het gezag van gewijsde van Belgische en vreemde strafvonnissen
De Belgische dividendregeling
Bodemsaneringsdecreet en de overdracht van onroerende goederen. Theorie en praktijk
Vormt het contractuele verbintenissenrecht nog het gemene recht? Beschouwingen bij de impliciete wijzigingen van het contractuele verbintenissenrecht en het kooprecht door het Wetboek van Economisch Recht
Europese Grondwet impactop het nationale rechtsverkeer
motiveringsverplichting van de strafrechter. Een algemene inleiding
Tontine & aanwas
Studentenarbeid
beslagzakboekje 2010
Rulings.be Fiscaal Zakboek

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.