-A +A

Rechtsleer

Titel
Waardig familiaal vermogensrecht
Meerderjarigenbescherming
Wat is staatssteun, wanneer is steun onrechtmatig en wie draagt de risico’s?
Verdwaald in de jungle van de wet. Biedt rechtsdwaling een uitkomst?
Beschermde personen
Het afhandelen van parkeerinbreuken en andere verkeersovertredingen via GAS: Nieuwe mogelijkheden na de wet van 24 juni 2013
Hier spreekt men Nederlands! – Een kritische analyse van de voorrangsregeling voor Nederlandstaligen in het Brusselse onderwijs
Crowdfunding in België
Dwangsom verminderen of maximum bepalen
Dwangsom en onmogelijkheid
De dwangsom: een straf?
De beoordeling in de tijd van de onmogelijkheid om aan de veroordeling onder dwangsom te voldoen
Vertrouwen is goed, dual ownership is beter - Elf essentialia bij de invoering van een trustactige figuur of fiduciaire overeenkomst in het Belgische recht
Voorwaarden lasten en vergunningen
Het orgaan van dagelijks bestuur
Het hoorrecht van minderjarige kinderen binnen een echtscheidingsprocedure: Mr. Nobody
Het horen van kinderen. Een onderzoek naar de knelpunten in de Belgische regelgeving in het licht van het internationaal juridisch kader
Het vermoeden van onschuld (de ontwerpmercuriale van procureur-generaal Patrick DUINSLAEGER)
Het sanctiemechanisme van artikel 747 Ger.W.
Gemengd onderwijs verplicht?
Het Nationaal Pandregister – Hoe werkt het?
Te veel ontvangen onteigeningsvergoeding en onverschuldigde betaling
Fiscaal memento 2017
Tien jaar drugwet (1985 - 1995)
Is het stedenbouwkundig attest een handeling die aanvechtbaar is bij de Raad van State

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.