-A +A

Rechtsleer

Titel
Het EHRM over ouderlijk gezag en verblijf in het belang van het kind na relatiebreuk
Rechtspraak in een datagestuurde informatiemaatschappij
Ongehuwd samenwonen
Ontwikkeling van nieuwe deelnemingsvormen: Ben ik mijn broeders hoeder?
De vervolging en berechting van rechtspersonen
De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen, een meerwaarde?
De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon en zijn leidinggevenden
Delegatie en taakverdeling in de NV
Burgerlijk procesrecht na Potpourri V
Schuldigverklaring bij overschrijding van de redelijke termijn
Bemiddeling in rechtszaken: stand van zaken, knelpunten en mogelijkheden
Nieuwe regels voor het hoger beroep in strafzaken: kroniek van een aangekondigde rechtspraak
Juridische grenzen aan solidariteit in private verzekering
Toeristische verhuur van tot privébewoning bestemde appartementen – Over het spanningsveld tussen exclusieve eigendomsrechten
Eigendom op bitcoins
Algemene modellenverzameling voor de rechtspraktijk
Algemene modellenverzameling voor de rechtspraktijk
Modellen voor de kantoororganisatie
Nieuw Belgisch erfrecht
Mama, waarom zijn wij rijk?” Multidisciplinair en systemisch onderzoek naar familievermogen
Sancties in het burgerlijk procesrecht
De verkoop van een verhuurd onroerend goed in de praktijk
Overzicht van rechtspraak familierecht (2012-2016)
België (opnieuw) in zijn blootje gezet door het Europees Antifoltercomité
Het schijnhuwelijk en het jurisdictioneel beroep tegen de weigeringsbeslissing van de ambtenaar van de burgerlijke stand

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.