-A +A

Rechtsleer

Titel
Overzicht van rechtspraak verbintenissenrecht (1992-2017). Bronnen van verbintenissen (Deel I). Zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking
Geluidshinder in Onroerend goed in de praktijk
Geluidshinder in Strafrecht en strafvordering. Artikelsgewijze commentaar
Geluidshinder Beleid en normen site Vlaams gewest
DOSSIER GELUIDSOVERLAST Over geluid en overlast, meten en voorkomen
De sprong van Geens: het grootste codificatieplan uit de Belgische geschiedenis in context
De nieuwe Krakerswet van 18 oktober 2017
Organisatie van de dagelijkse leiding in de NV
Potpourri V
Vermenging van vervangbare goederen
Matiging van concurrentiebedingen in het arbeidsrecht
Verdere objectivering van kinderalimentatie of hoe het niet enkel om rekenen gaat
De herinvoering van artikel 1294bis Ger.W: het bochtenwerk van de wetgever
De verplichte vermelding van de mogelijkheid tot ontvangstmachtiging. Commentaar bij de wet van 21 juli 2017
Recht is geen wetenschap
De imprevisieleer: de rechter met de pen in de hand
Hiërarchie der remedies in de consumentenkoop: ook in het voordeel van de verkoper
Onderhandelen met de rem op: het gebruik van voorbehoudmechanismen in de precontractuele fase
Recht van preferentiële toewijzing na echtscheiding (art. 1447 BW) Overzicht van rechtspraak (2012-17).
De bewijslast bij de vordering van overuren
Onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst
Het ‘vermoeden van kwade trouw’ bij verborgen gebreken: welke verkoper past het schoentje?
Vrijwaring voor verborgen gebreken bij koop: mag het wat meer zijn dan artikel 1644 BW?
Vrijwaring voor verborgen gebreken bij koop: mag het wat meer zijn dan artikel 1644 BW?
Geldigheidsvoorwaarden van de overeenkomst

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.