-A +A

Rechtsleer

Titel
Commentaar op de wijzigingen aan de WAM-wet door de wet van 31 mei 2017
Is een roerend opstalrecht mogelijk?
De proportionaliteit van de nietigheid: de onwerkzaamheid of een nieuwe adem voor de onbestaanbaarheid?
Rechten van vliegtuigpassagiers met een beperking
De huurgarantieverbintenis bij verkoop van onroerend goed: tussen veelbeloven en weinig geven
Verpanding van schuldvorderingen
Overdracht tot zekerheid van schuldvorderingen: een bijzonder(e zeker)heid?
Schade
Schade - Kapitalisatiemethode
Bewijs van de schade
Beperking van de schade door de benadeelde
Morele schade en andere schade bij overlijden
Tijdelijke ongeschiktheid - Materiële schade en kosten
Dominantie van het positief belang bij vervangende schadevergoeding
Het nieuwe registerpand in de praktijk: voorwerp, vestiging en uitwerking nader bekeken
Algemene dataretentie: ten minste houdbaar tot …?
Third Party Litigation Funding (TPLF): stand van zaken
Third party litigation funding: wenselijk en mogelijk naar Belgisch recht?
Third party litigation funding
Collectieve schuldenregeling: profielonderzoek van personen in de procedure van collectieve schuldenregeling
De schriftelijke getuigenverklaring, de advocatenakte en de authentieke vaststelling bij deurwaardersexploot: nieuwe technieken van bewijslevering
Schuldoverdracht: Pleidooi voor een volwaardige wettelijke regeling
Verkiezingscampagnes. Wat mogen partijen en kandidaten in de strijd om de kiezer?
Hervorming vennootschapsrecht. Overzicht en evaluatie

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.