-A +A

100 onmisbare modellen voor elke aannemer en vakman

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Van Der Reysen Ludwig
Auteur: 
Kerstens Guy
Uitgever: 
indicator
Jaargang: 
2008
ISBN nummer: 
97878755288
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

 

Hoofdstuk I: Van bestek tot einde werken

Deel 1: Een klant vraagt een bestek

Voorbeeld bestek (offerte) . 4

Begeleidende brief bij gratis bestek. 6

Begeleidende brief bij een te betalen bestek . 8

Brief met verrekening van het betalend bestek. 10

Fout in bestek, klant nog niet akkoord gegaan. 12

Fout in bestek, klant reeds akkoord gegaan. 14

Afwijzen algemene voorwaarden. 16

Afwijzen bijzondere voorwaarden klant. 18

Opdrachtbevestiging door eigenaar van werken bij een huurder. 20

Deel 2: Uw vraag naar de eerste betalingen

Vraag tot betaling voorschot. 24

Vraag tot betaling bestelde of geleverde materialen. 26

Vraag tot betaling eerste schijf. 28

Aanmaning tot betaling eerste schijf met dreiging tot schorsing van de werken. 31

Deel 3: Voorbereiding werf

Brief naar de beschikbaarheid van nutsvoorzieningen. 34

Uitoefening ladderrecht buren. 36

Vraag tot plaatsbeschrijving bij de buren voorafgaandelijk aan de werken. 38

Vraag tot ontruiming plaatsen en lokalen . 40

Vraag tot bereikbaarheid werf. 42

Vraag tot aanstelling veiligheidscoördinator . 44

Deel 4: Uitvoering van de werken

Prestatieblad. 48

Werfverslag. 50

Meerwerkfiche. 55

Wijzigingsfiche . 57

Brief met suggesties naar de klant . 59

Waarschuwing problemen tienjarige aansprakelijkheid bij uitvoering werken volgens bestek. 61

Waarschuwing als de werken volgens opdracht worden uitgevoerd. 65

Waarschuwing inzake door de klant zelf gekochte materialen. 68

Brief ter verlenging van de uitvoeringstermijn. 70

Melding schorsing van de werken wegens niet-betaling . 72

Deel 5: Einde van de werken

Vraag tot voorlopige oplevering. 76

Vaststelling ingebruikneming als voorlopige oplevering. 78

Verhelpen opmerkingen voorlopige oplevering. 80

Vraag tot vrijgave borg bij de oplevering. 82

Pv van voorlopige oplevering. 84

Pv van definitieve oplevering. 89

Dading met stopzetting van de werken. 91

Dading met nog uit te voeren werken. 93

Deel 6: Facturatie

Verplichte factuurvermeldingen. 98

Factuur aan een particulier tegen 6% BTW . 100

Factuur aan een particulier tegen 21% BTW . 102

Factuur aan een BTW-plichtig bedrijf. 104

Factuur aan een niet-BTW-plichtig bedrijf. 106
Verplichte vermeldingen voor de zgn. energieaftrek. 108
Verplichte factuurvermeldingen sociale huurwoning en attest klant. 112

Factuurvermeldingen bij de beveiliging van beroepslokalen tegen inbraak of brand. 114

BTW-attest van 6%. 117

Hoofdstuk II: U en uw diverse contactpersonen

Deel 1: Antwoorden op klachten van de klant

Antwoord op een klacht wegens niet starten van het werk . 122

Antwoord op een klacht wegens vertraging van het werk . 124

Antwoord op een klacht wegens vermeende slechte uitvoering. 126

Klacht wegens onjuiste aanrekening werkuren. 128

Klacht wegens onjuiste aanrekening materialen. 131

De klant dreigt een andere aannemer in uw plaats aan te stellen. 133

Antwoord op een klacht wegens zichtbare gebreken. 135

Antwoord op een klacht wegens verborgen gebreken. 137

Antwoord aan een klant die u werfverbod geeft. 139

Vraag aan deurwaarder tot plaatsbeschrijving werf . 141

Reactie op eis tot vergoeding schade gebouw. 143

Reactie op eis tot vertragingsboete. 145

Deel 2: Brieven aan de architect

Weigering goedkeuring factuur . 148

Weigering goedkeuring vorderingsstaat . 150

Waarschuwing opgelegde uitvoeringswijze. 152

Weigering meerwerk. 154

Waarschuwing kwaliteit van de gebruikte materialen. 156

Waarschuwing gebruiksaanwijzing materialen. 159

Waarschuwing plaatsingsvoorschriften. 161

Reactie op de vermeldingen in een werfverslag. 163

 

Deel 3: Brieven aan leveranciers

Protesteren van een factuur van uw leverancier. 166
Weigering levering wegens niet conform de bestelling. 168
Afzegging levering wegens te laat. 170
Vraag tot bijstand aan uw leverancier. 172

Deel 4: Relatie hoofd- en onderaannemer

Afwijzing uitbreiding burenhinder. 176

Afwijzing eenzijdige aanstelling expert . 178

Afwijzing verzaking rechtstreekse vordering. 180

Rechtstreekse vordering bij de bouwheer. 182

Weigering of beperking van een vertragingsboete. 185

Aanmaning van de onderaannemer voor de uitvoering van de werken . 187

Aanstelling andere onderaannemer. 190

Toepassing vertragingsboete. 192

Hoofdstuk III: Betalingsperikelen

Vriendelijke betalingsherinnering. 196

Officiële ingebrekestelling. 198

De klant betaalt slechts een deel en de rest wordt ingehouden als borg. 201

De klant vraagt een afbetalingsplan. 203

Vraag aan de deurwaarder voor invordering van de factuur. 206

Aanpassingswerken en factuurbetaling. 208

Brief aan de griffie (kopie curator) . 214

Aangifte van schuldvordering. 216

Brief aan de curator over de uitvoering van een lopend contract. 218

Brief aan de curator bij de stopzetting van een lopend contract. 220

 

Hoofstuk IV: Diverse contracten en modellen

 

Huur van een werkplaats . 224

Huur van een bergplaats . 228

Huur van een garage. 232

Huur van een parkeerplaats. 235

Standaardbijlage bij woninghuurovereenkomsten in het Vlaams gewest . 238

Standaardbijlage bij woninghuurovereenkomsten in het Waals gewest . 245

Standaardbijlage bij woninghuurovereenkomsten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest . 251

Huurcontract voor een woning/appartement als hoofdverblijfplaats . 258

Huurovereenkomst voor werktuigen . 265

Bruikleen van werktuigen. 268

Huurovereenkomst van een kantoor. 270

Akkoord tot voorlegging geschil aan de Verzoeningscommissie Bouw. 274

Eenvoudige betalingsvoorwaarden . 276

Belangrijke algemene voorwaarden (aanneming). 277

 

Bespreking van dit boek door de uitgever

Met dit boek hoeft u het voortaan niet meer benauwd te krijgen als iets op papier moet gezet worden. Het bevat immers 100 juridisch veilige modellen. U vindt deze modellen ook terug op de bijgeleverde cd-rom, zodat u ze zelf kunt aanpassen. Met dit boek brengt u nu zelf makkelijk de belangrijkste paperassen correct in orde.

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: ma, 23/08/2010 - 15:27
Laatst aangepast op: wo, 01/09/2010 - 14:22

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.