-A +A

70 technieken voor fiscale vermogens- en successieplanning - Editie 2012

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Adriaens Johan
Uitgever: 
Indicator
Jaargang: 
2012
ISBN nummer: 
97894613509992
Samenvatting

Dit boek is de herwerkte versie van het handboek 60 technieken voor fiscale vermogens- en successieplanning van 2010 (onze bibliotheekreferentie J90013.2). Het boek behandelt de belangrijkste en meest gebruikte technieken om uw vermogen en uw nalatenschap op punt te stellen en aan te passen aan uw situatie en behoeften. Een centrale vraag die daarbij steeds terugkeert, is hoe men zijn vermogen fiscaal gezien zo aantrekkelijk mogelijk kan overdragen aan zijn kinderen of andere nabestaanden.

Dit boek helpt u om de juiste keuzes te maken. U krijgt immers een uitgebreid overzicht van de meest gebruikte optimalisatietechnieken. We leggen deze telkens volgens een vaste structuur uit:

  • wat houdt de techniek in?
  • wat zijn de voordelen van deze techniek?
  • wat zijn de nadelen van deze techniek?
  • wanneer is dit een goede strategie?
  • hoe kunt u het best te werk gaan?
  • hoeveel kost het?
  • extra tips.

 

U vindt er ook handige modellen in terug om de besproken technieken te kunnen toepassen (bv. handgift, onrechtstreekse schenking, testament, ...). De aangeboden modellen vindt u tevens op een handige cd-rom of op een bijhorende website.

 

Voor wie?

Voor iedereen die zijn vermogen fiscaalvriendelijk wil opbouwen en een goede successieplanning wil uitwerken.

Inhoudsopgave

Ontdek in de inhoudsopgave (pdf) welke onderwerpen er aan bod komen.

 

Inhoudstafel tekst: 

Deel I -Wat u vooraf moet weten
1. Wat is van wie? 3
1.1. U bent gehuwd 3
1.1.1. Zonder huwelijkscontract 3
1.1.2. Scheiding van goederen 7
1.1.3. Algehele gemeenschap van goederen 8
1.1.4. Scheiding van goederen met een beperkte gemeenschap 8
1.1.5. Bijzondere clausules in het huwelijkscontract 8
1.2. U woont samen 9
2. Wie erft wat? io
2.1. Er is geen testament 10
2.1.1. Wat krijgt de langstlevende echtgeno(o)t(e)? 10
2.1.2. Wat krijgen de kinderen9 11
2.1.3. Wat is de positie van stiefouders en stiefkinderen? 12
2.1.4. Wat is de positie van samenwonenden? 13
2.1.5. Wat als er geen langstlevende partner en geen kinderen zijn? 14
2.2. Er is wel een testament 15
2.2.1. Hoe wordt de erfenis dan verdeeld? 15
2.2.2. Wat als het testament te ver gaat? 15
2.3. Hoeveel successierechten betaalt men? 19
2.3.1. Vlaanderen 20
2.3.2. Wallonie 22
2.3.3. Brussel 23
2.4. Regioshopping tussen de gewesten 25
2.4.1. Woonplaats van de overledene 25
2.4.2. Het Vlaams gewest 26
2.4.3. Het Brussels gewest 26
2.4.4. Het Waals gewest 26
3. Gunstregime voor de gezinswoning 27
3.1. Gunstregeling voor de gezinswoning 27
3.2. De regeling in Vlaanderen 27
3.2.1. Vrijstelling 27
3.2.2. De vrijgestelde gezinswoning 27
3.2.3. Voor gehuwden en sommige samenwonenden 28
3.2.4. Schulden op de gezinswoning 28
3.2.5. Besparing op de successierechten 29
3.3. De regeling in Brussel 29
3.3.1. Tariefverlaging voor de gezinswoning 29
3.3.2. Voor wie? 29
3.3.3. Besparing op de successierechten 29
3.4. De regeling in Wallonie 30
3.4.1. De gezinswoning afzonderlijk belast 30
3.4.2. Voor wie? 30
3.4.3. Besparing op de successierechten 30
4. Verzekeringen en successierechten 31
4.1. De levensverzekering 31
4.2. Het algemene principe: belastbaar in de successierechten 32
4.3. Er is een speciale regeling bij een gemeenschapsstelsel 32
4.4. De uitzonderingen op de algemene regel 33
4.5. En wat als de beg unstigde (echtgenoot B) vroeger sterft? 33
4.5.1. Afkoop in de praktijk 33
4.5.2. Zuivere overlijdensverzekering of gemengd? 33
4.5.3. En specifiek voor een Tak 21 of Tak 23? 34
Deel II - Technieken om uw vermogen te optimaliseren
1. Hoe bevoordeelt u den of meerdere van uw kinderen? 37
1.1. Wat is het? 37
1.2. Hoe doet u het correct? 38
1.2.1. Uw beschikbare deel schenken 38
1.2.2. Een levensverzekering afsluiten 38
1.2.3. Naar het buitenland verhuizen 39
1.2.4. Onroerende goederen kopen in het buitenland 39
1.3. Wat zijn de voordelen? 40
1.3.1. U kunt ieder kind geven wat het nodig heeft 40
1.3.2. U kunt ieder kind geven wat het best bij hem past 40
1.4. Wat zijn de nadelen? 40
1.5. Extra tips 41
1.5.1. Een lening aan uw kinderen 41
1.5.2. Schenken op voorschot 41
1.6. Wanneer is dit een goede strategie? 41
1.7. Hoeveel kost het? 42
IV © 70 TECHNIEKEN VOOR FISCALE VERPIOGENS- EN SUCCESSIEPLANNING, ifldICCIFOr
2. Hoe laat u uw zaak over aan de (actieve) kinderen? ... 43
2.1. Wat is het? 43
2.2. Hoe doet u het correct? 43
2.2.1. Verkoop van de zaak aan de actieve kinderen 43
2.2.2. Schenking van de zaak aan de actieve kinderen 45
2.3. Wat zijn de voordelen? 46
2.4. Wat zijn de nadelen? 46
2.5. Extra tips 46
2.6. Wanneer is dit een goede strategie? 46
2.6.1. Er zijn actieve en niet-actieve kinderen 47
2.6.2. Er is voldoende vermogen naast het familiebedrijf 47
2.7. Hoeveel kost het? 47
3. Uw onderneming belastingvrij doorgeven 48
3.1. Wat is het? 48
3.2. Hoe doet u het correct? 48
3.2.1. Verkoop van uw onderneming aan uw kinderen 48
3.2.2. Schenking van uw onderneming aan uw kinderen via een handgift 49
3.2.3. Schenking van uw onderneming aan uw kinderen via een bankgift 49
3.2.4. Schenking van uw onderneming via de Nederlandse notaris 49
3.2.5. Schenking van uw onderneming via
het algemene, vlakke tarief van 3% 50
3.2.6. 'Bedrijfsschenking' via de speciale tarieven 50
3.2.7. Laten vererven tegen 0% 52
3.3. Wat zijn de voordelen? 52
3.3.1. Continufteit 52
3.3.2. Familiale regeling 52
3.4. Wat zijn de nadelen? 53
3.5. Extra tips 53
3.5.1. Verkoop op lijfrente 53
3.5.2. Schenking met beding van last 53
3.5.3. Schenking met voorbehoud van vruchtgebruik 54
3.5.4. Gedeeltelijke overdracht 54
3.6. Wanneer is dit een goede strategie? 54
3.7. Hoeveel kost het? 55
4. Uw onderneming laten vererven tegen 0% 56
4.1. Wat is het? 56
4.1.1. 0% in Vlaanderen en Wallonie, 3% in Brussel 56
4.1.2. Komt uw onderneming in aanmerking? 56
4.2. Hoe doet u het correct? 57
4.3. Wat zijn de voordelen? 57
4.4. Wat zijn de nadelen9 57
4.5. Extra tips 58
4.6. Wanneer is dit een goede strategie9 58
4.7. Hoeveel kost het? 58
5. De aandelen van uw onderneming dematerialiseren .. 59
5.1. Wat is het? 59
5.1.1. Wat is 'dematerialiseren'9 59
5.1.2. 'Dematerialiseren' of 'op naam zetten' tegen eind 2013 59
5.2. Hoe doet u het correct? 60
5.2.1. Een statutenwijziging 60
5.2.2. Een bank zoeken die 'dematerialiseert' 61
5.2.3. Bekendmaking 61
5.3. Wat zijn de voordelen? 61
5.3.1. Discretie en anonimiteit 61
5.3.2. Beter in geval van successieplanning 62
5.4. Wat zijn de nadelen9 62
5.5. Extra tips 62
5.5.1. Effectenrekening in Luxemburg of Zwitserland 62
5.5.2. Concreet voorbeeld 63
5.6. Wanneer is dit een goede strategie9 63
5.7. Hoeveel kost het? 63
6. De statuten van uw familiebedrijf finetunen 64
6.1. Wat is het? 64
6.1.1. Stap 1: check uw (model)statuten 64
6.1.2. Stap 2: uw statuten 'finetunen' 64
6.2. Hoe doet u het correct? 64
6.2.1. Bepaalde familieleden of uw schoonfamilie erbuiten houden 65
6.2.2. U wilt (levenslang) de 'baas' blijven in uw bed rijf 66
6.3. Wat zijn de voordelen? 68
6.4. Wat zijn de nadelen9 68
6.5. Extra tips 68
6.6. Wanneer is dit een goede strategie9 69
6.7. Hoeveel kost het? 69
7. Hoe vermijdt u later ruzie tussen uw erfgenamen? ... 70
7.1. Wat is het? 70
7.2. Hoe doet u het correct? 71
7.2.1. Vraag aan uw kinderen wat ze willen 71
7.2.2. Splits uw vermogen zoveel mogelijk op in verdeelbare stukken 71
7.2.3. Houd uw vermogen zo transparant mogelijk 71
7.2.4. Houd de bewijzen van een schenking goed bij 72
7.2.5. Schakel een onafhankelijke derde in bij de verkoop
aan één van uw kinderen 72
7.2.6. Duid een testamentaire uitvoerder aan 72
7.3. Wat zijn de voordelen? 73
7.4. Wat zijn de nadelen? 73
7.5. Extra tips 73
7.6. Wanneer is dit een goede strategie? 74
7.7. Hoeveel kost het? 74
8. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 75
8.1. Wat is het? 75
8.2. Hoe doet u het correct? 75
8.2.1. Door niets te doen, kan het probleem al opgelost zijn 75
8.2.2. Beding om iets te doen 76
8.2.3. Uitsluitingsclausule 76
8.2.4. Beding van terugkeer 76
8.2.5. Onvervreemdbaarheidsclausule 77
8.2.6. Inbreng in een maatschap 77
8.2.7. Geblokkeerde rekening 77
8.2.8. Specifiek voor familiebedrijven 77
8.2.9. Vermijd ‘vermenging’ 78
8.2.10. Specifiek voor bouwgronden 78
8.3. Wat zijn de voordelen? 79
8.3.1. Alles blijft in de familie 79
8.3.2. Het familiale vermogen kent een grotere continuïteit 79
8.4. Wat zijn de nadelen? 79
8.4.1. Hogere successierechten 79
8.4.2. Het vermogen kan onbestuurbaar worden 80
8.5. Extra tips 80
8.6. Wanneer is dit een goede strategie? 80
8.7. Hoeveel kost het? 80
9. Technieken om (een stuk) te onterven 82
9.1. Wat is het? 82
9.1.1. Kinderen (een stukje) onterven indien nodig 82
9.1.2. Een kind onterven is (in principe) niet mogelijk 82
9.2. Hoe doet u het correct? 83
9.2.1. Techniek 1: alles opdoen (via een lijfrente) 83
9.2.2. Techniek 2: een levenslange lijfrente 84
9.2.3. Techniek 3: het opmaken van een ontervend testament 84
9.2.4. Techniek 4: werken met een Tak 21 of een Tak 23 85
9.2.5. Techniek 5: een minimaal eigen vermogen 86
9.2.6. Techniek 6: schenken met voorbehoud van vruchtgebruik 87
9.2.7. Techniek 7: af en toe schenken? 87
9.2.8. Beding van aanwas 87
9.3. Wat zijn de voordelen? 88
9.4. Wat zijn de nadelen? 88
9.5. Extra tips 88
9.6. Wanneer is dit een goede strategie? 88
9.7. Hoeveel kost het? 88
10. De handgift 89
10.1. Wat is het? 89
10.2. Hoe doet u het correct? 89
10.2.1. Zorg voor een bewijs 90
10.2.2. Aangetekende brieven of een bewijsdocument 90
10.2.3. Aangetekend én via gewone post? 91
10.2.4. Één document (een zgn. pacte adjoint) is iets handiger 91
10.2.5. Het bewijs later opmaken 91
10.2.6. Bijkomende bewijzen 92
10.2.7. Diverse modellen 92
10.3. Wat zijn de voor- en de nadelen? 92
10.4. Extra tips 92
10.5. Wanneer is dit een goede strategie? 94
10.6. Hoeveel kost het? 94
11. De bankgift (onrechtstreekse schenking) 95
11.1. Wat is het? 95
11.2. Hoe doet u het correct? 95
11.2.1. De neutrale handeling 95
11.2.2. Zorg voor een bewijs 96
11.2.3. Aangetekende brieven of een bewijsdocument 96
11.2.4. Aangetekend én via gewone post? 97
11.2.5. Één document (een zgn. pacte adjoint)is iets handiger 97
11.2.6. Diverse modellen 98
11.3. Wat zijn de voor- en de nadelen? 98
11.4. Extra tips 99
11.4.1. Vlug registreren binnen de drie 99
11.4.2. Bijkomende modaliteiten 99
11.4.3. Bewaar de rekeninguittreksels zelf 100
11.5. Wanneer is dit een goede strategie? 100
11.6. Hoeveel kost het? 100
12. Kwijtschelding van een schuld 101
12.1. Wat is het? 101
12.1.1. De (renteloze) lening 101
12.1.2. De kwijtschelding van de lening 101
12.2. Hoe doet u het correct? 101
12.3. Wat zijn de voordelen? 102
12.4. Wat zijn de nadelen? 102
12.5. Extra tips 102
12.6. Wanneer is dit een goede strategie? 103
12.7. Hoeveel kost het? 103
13. Schenken van een factuur 104
13.1. Wat is het? 104
13.1.1. De klassieke methode 104
13.1.2. De betaling van de factuur als gift 104
13.2. Hoe doet u het correct? 105
13.3. Wat zijn de voordelen? 105
13.4. Wat zijn de nadelen? 105
13.5. Extra tips 105
13.6. Wanneer is dit een goede strategie? 106
13.7. Hoeveel kost het? 106
14. Schenken via een Nederlandse notaris 107
14.1. Wat is het? 107
14.2. Hoe doet u het correct? 107
14.3. Wat zijn de voordelen? 107
14.4. Wat zijn de nadelen? 108
14.5. Extra tips 108
14.6. Wanneer is dit een goede strategie? 109
14.7. Hoeveel kost het? 109
15. Schenken tegen het vlakke tarief van 3% (7%) 110
15.1. Wat is het? 110
15.1.1. 3% (5%) of 7% voor roerende goederen 110
15.1.2. Een vlak en definitief tarief 110
15.2. Hoe doet u het correct? 111
15.3. Wat zijn de voordelen? 111
15.4. Wat zijn de nadelen? 111
15.5. Extra tips 111
15.6. Wanneer is dit een goede strategie? 111
15.7. Hoeveel kost het? 112
ISchenken met voorbehoud van vruchtgebruik 113
16.1. Wat is het? 113
16.2. Hoe doet u het correct? 113
16.3. Wat zijn de voordelen? 114
16.4. Wat zijn de nadelen? 114
16.5. Extra tips 114
16.5.1. Stemrecht en vruchtgebruik 114
16.5.2. Definieer de ‘vruchten’ 114
16.5.3. Let op voor artikel 918 Burgerlijk Wetboek! 114
16.5.4. Eerst schenken, dan een (effecten)rekening openen 115
16.5.5. Laat het vruchtgebruik ‘aanwassen’ tussen beide partners 116
16.6. Wanneer is dit een goede strategie? 116
16.7. Hoeveel kost het? 116
17. Schenken met voorbehoud van blote eigendom 117
17.1. Wat is het? 117
17.2. Hoe doet u het correct? 117
17.3. Wat zijn de voordelen? 117
17.4. Wat zijn de nadelen? 118
17.5. Extra tips 118
17.6. Wanneer is dit een goede strategie? 118
17.7. Hoeveel kost het? 118
18. Schenken in schijfjes 120
18.1. Wat is het? 120
18.2. Hoe doet u het correct? 120
18.2.1. De handgift of de onrechtstreekse schenking 120
18.2.2. Notariële schenkingen 120
18.3. Wat zijn de voordelen? 121
18.3.1. U behoudt voldoende controle 121
18.3.2. U prof iteert van lagere schenkingstarieven 121
18.4. Wat zijn de nadelen? 122
18.5. Extra tips 122
18.6. Wanneer is dit een goede strategie? 122
18.7. Hoeveel kost het? 123
19. Schenken in onverdeeldheid 124
19.1. Wat is het? 124
19.2. Hoe doet u het correct? 124
19.3. Wat zijn de voordelen? 125
19.3.1. Bij een beleggingsportefeuille 125
19.3.2. Bij onroerende goederen 125
19.4. Wat zijn de nadelen? 125
19.5. Extra tips 125
19.6. Wanneer is dit een goede strategie? 126
19.7. Hoeveel kost het? 126
20. Schenken in alle anonimiteit 127
20.1. Wat is het? 127
20.2. Hoe doet u het correct? 127
20.3. Wat zijn de voor- en de nadelen? 127
20.4. Extra tips 128
20.4.1. Verzekeringspolis als oplossing 128
20.4.2. Een anonieme schenking bij meerderjarigen? 128
20.5. Wanneer is dit een goede strategie? 128
20.6. Hoeveel kost het? 128
21. Schenken met modaliteiten 129
21.1. Wat is het? 129
21.1.1. Modaliteiten 129
21.1.2. Uitsluitingsclausule 129
21.1.3. Beding van terugkeer 129
21.1.4. Een periodieke uitkering als last 130
21.1.5. Last van onvervreemdbaarheid 131
21.1.6. Last tot afstand van de vruchten 131
21.2. Hoe doet u het correct? 132
21.2.1. De juiste timing 132
21.2.2. In de juiste vorm 132
21.3. Wat zijn de voordelen? 133
21.4. Wat zijn de nadelen? 133
21.4.1. Controle en afdwingbaarheid 133
21.4.2. Concrete voorbeelden 133
21.4.3. U heeft wel een vordering 133
21.5. Extra tips 134
21.6. Wanneer is dit een goede strategie? 134
21.7. Hoeveel kost het? 134
22. Schenken met een (facultatieve) last 135
22.1. Wat is het? 135
22.1.1. Schenking met last 135
22.1.2. Een ‘facultatieve’ last 135
22.2. Hoe doet u het correct? 136
22.3. Wat zijn de voordelen? 136
22.4. Wat zijn de nadelen? 136
22.5. Extra tips 136
22.5.1. Gemeenschappelijk vermogen schenken 136
22.5.2. Eigen vermogen schenken 137
22.5.3. Indexering last 137
22.6. Wanneer is dit een goede strategie? 137
22.7. Hoeveel kost het? 137
23. Schenken met een beheersvolmacht 138
23.1. Wat is het? 138
23.2. Hoe doet u het correct? 138
23.3. Wat zijn de voordelen? 139
23.4. Wat zijn de nadelen? 139
23.5. Extra tips 139
23.6. Wanneer is dit een goede strategie? 140
23.7. Hoeveel kost het? 140
24. Schenken met last van bewind 141
24.1. Wat is het? 141
24.2. Hoe doet u het correct? 141
24.3. Wat zijn de voordelen? 141
24.4. Wat zijn de nadelen? 142
24.5. Wanneer is dit een goede strategie? 142
24.6. Hoeveel kost het? 142
25. De techniek van het ‘doorschenken’ 143
25.1. Wat is het? 143
25.2. Hoe doet u het correct? 143
25.2.1. Voorbeeld: bouwgrond doorschuiven naar een broer 143
25.3. Wat zijn de voordelen? 145
25.4. Wat zijn de nadelen? 146
25.5. Extra tips: fiscaal sluitend? 146
25.6. Wanneer is dit een goede strategie? 146
25.7. Hoeveel kost het? 146
26. De vermomde schenking of ‘doen alsof’ 147
26.1. Wat is het? 147
26.2. Hoe doet u het correct? 147
26.3. Wat zijn de voordelen? 148
26.4. Wat zijn de nadelen? 148
26.5. Wanneer is dit een goede strategie? 149
26.6. Hoeveel kost het? 149
27. De ‘gesplitste’ roerende schenking 150
27.1. Wat is het? 150
27.1.1. In het kort 150
27.1.2. Veel schenkingen uit de huwgemeenschap 150
27.1.3. Bankgift en Nederlandse notaris als goedkoop alternatief 151
27.1.4. Bij ziekte snel registreren tegen 3% 151
27.1.5. Voordeel van de gesplitste schenking 152
27.2. Hoe doet u het correct? 152
27.3. Wat zijn de voordelen? 152
27.4. Wat zijn de nadelen? 152
27.5. Extra tips 153
27.5.1 Kennisneming 153
27.5.2. Recente staat 153
27.6. Wanneer is dit een goede strategie? 153
27.7. Hoeveel kost het? 153
28. De doorschuif- of restschenking 154
28.1. Wat is het? 154
28.1.1. De doorschuifschenking of restschenking 154
28.1.2. Het doorschuiflegaat of restlegaat 154
28.1.3. Mag de eerste krijger de schen king ‘opdoen’? 154
28.1.4. Er komt iets in de plaats 154
28.1.5. Mag krijger nummer 1 zomaar wegschenken? 155
28.1.6. Beperkingen aan het testament van krijger nummer 1 155
28.2. Hoe doet u het correct? 155
28.3. Wat zijn de voordelen? 156
28.4. Wat zijn de nadelen? 156
28.5. Extra tips 157
28.5.1. Stel een inventaris op 157
28.5.2. De Nederlandse notaris is twee keer voordeliger 157
28.6. Wanneer is dit een goede strategie? 157
28.6.1. Algemeen 157
28.6.2. Een concreet voorbeeld 158
28.7. Hoeveel kost het? 159
29. De teruggeefschen king 160
29.1. Wat is het? 160
29.1.1. Het vervelende opklimmend tarief bij onroerende schenkingen 160
29.1.2. Concreet voorbeeld 160
29.2. Hoe doet u het correct? 162
29.2.1. Voer alles echt uit 162
29.2.2. Kan er sprake zijn van veinzing? 162
29.3. Wat zijn de voordelen? 162
29.4. Wat zijn de nadelen? 162
29.5. Extra tips 163
29.6. Wanneer is dit een goede strategie? 163
29.7. Hoeveel kost het? 163
30. Schenken aan (verlengd) minderjarigen 164
30.1. Wat is het? 164
30.1.1. Schenken aan minderjarigen: dikwijls een noodzaak 164
30.1.2. Schenken aan een minderjarige zonder de vrederechter 164
30.2. Hoe doet u het correct? 165
30.2.1. Oma of opa treedt op voor de minderjarige 165
30.2.2. De grootouders zijn al overleden 165
30.2.3. Schenking door één van de ouders 165
30.2.4. De ‘gekruiste’ aanvaarding als noodoplossing 166
30.3. Wat zijn de voordelen? 166
30.4. Wat zijn de nadelen? 167
30.5. Extra tips 167
24.5.1. Één ascendent is voldoende 167
30.5.2. Een schenking met een last? 167
30.5.3. Schenking met voorbehoud van vruchtgebruik mogelijk? 168
30.6. Wanneer is dit een goede strategie? 168
30.7. Hoeveel kost het? 168
31. Het ik-opa-testament 169
31.1. Wat is het? 169
31.1.1. Uit Nederland 169
31.1.2. De techniek 169
31.1.3. Een voorbeeld 169
31.1.4. Opa of oma overlijdt 169
31.1.5. De vader overlijdt 170
31.2. Hoe doet u het correct? 170
31.3. Wat zijn de voordelen? 170
31.4. Wat zijn de nadelen? 171
31.5. Extra tips 171
31.6. Wanneer is dit een goede strategie? 171
31.7. Hoeveel kost het? 171
32. De techniek van generation skipping 172
32.1. Wat is het? 172
32.2. Hoe doet u het correct? 172
32.2.1. Via een schenking 172
32.2.2. Via een testament 173
32.2.3. Let op voor de reserve van de kinderen! 173
32.3. Wat zijn de voor- en de nadelen? 173
32.3.1. Fiscaal gezien 173
32.3.2. Financieel gezien 173
32.4. Extra tips 174
32.4.1. Generation skipping met een last 174
32.4.2. Generation skipping van de naakte eigendom . 174
32.5. Wanneer is dit een goede strategie? 174
32.6. Hoeveel kost het? 175
33. Een testament als fiscaal instrument 176
33.1. Wat is het? 176
33.2. Hoe doet u het correct? 176
33.2.1. Welke vorm? 176
33.2.2. Inhoud 177
33.3. Wat zijn de voordelen? 178
33.3.1. Herroepbaar karakter 178
33.3.2. Discreet karakter 178
33.4. Wat zijn de nadelen? 178
33.5. Extra tips 178
33.6. Wanneer is dit een goede strategie? 179
33.7. Hoeveel kost het? 179
34. Het restlegaat om te optimaliseren 180
34.1. Wat is het? 180
34.2. Hoe doet u het correct? 180
34.3. Wat zijn de voordelen? 180
34.3.1. Voordelen van de techniek 180
34.3.2. Concreet voorbeeld 180
34.4. Wat zijn de nadelen? 181
34.5. Extra tips 181
34.6. Wanneer is dit een goede strategie? 181
34.7. Hoeveel kost het? 181
35. Via een testament de langstlevende indekken 182
35.1. Wat is het? 182
35.2. Hoe doet u het correct? 182
35.3. Wat zijn de voordelen? 182
35.3.1. In alle discretie herroepbaar 182
35.3.2. Planning tot op het allerlaatste ogenblik 183
35.4. Wat zijn de nadelen? 183
35.5. Extra tips 183
35.6. Wanneer is dit een goede strategie? 183
35.7. Hoeveel kost het? 184
36. Hoe bevoordeelt u de langstlevende? 185
36.1. Wat is het? 185
36.2. Hoe doet u het correct? 186
36.2.1. Bevoordelen binnen het wettelijke erfdeel 186
36.2.2. Bevoordelen buiten het wettelijke erfdeel 186
36.2.3. Bevoordelen via het huwelijkscontract 187
36.2.4. Bevoordelen via een levensverzekering. 188
36.2.5. Bevoordelen via een patrimoniumvennootschap 188
36.2.6. Verhuizen naar het buitenland 189
36.3. Wat zijn de voordelen? 189
36.4. Wat zijn de nadelen? 189
36.5. Extra tips 190
36.5.1. De omzetting van het vruchtgebruik 190
36.5.2. Een regeling voor de omzetting in uw testament 190
36.6. Wanneer is dit een goede strategie? 191
36.7. Hoeveel kost het? 191
37. Wijzigen van het huwelijksstelsel of van het huwelijkscontract 192
37.1. Wat is het? 192
37.2. Hoe doet u het correct? 192
37.3. Wat zijn de voordelen? 193
31.3.1. Fiscale optimalisatie is te allen tijde mogelijk 193
37.3.2. Duurzaam karakter 193
37.4. Wat zijn de nadelen? 194
37.5. Extra tips 194
37.6. Wanneer is dit een goede strategie? 194
37.7. Hoeveel kost het? 194
38. Een keuzebeding in het huwelijks contract 195
38.1. Wat is het? 195
38.1.1. Keuzebeding 195
38.1.2. Kiezen in functie van de situatie 195
38.1.3. Mogelijke keuzes 195
38.1.4. Het fiscale plaatje 196
38.2. Hoe doet u het correct? 196
38.2.1. Het keuzebeding zelf 196
38.2.2. Het bekendmaken van de keuze 197
38.3. Wat zijn de voordelen? 197
32.3.1. Praktisch gezien 197
38.3.2. Fiscaal gezien 197
38.4. Wat zijn de nadelen? 197
38.5. Extra tips 198
38.5.1. De ‘langst leeft, al heeft’-clausule omzetten 198
38.5.2. Gezinswoning in Vlaanderen 198
38.5.3. Hoe meer keuze, hoe beter 198
38.5.4. Kan het ook eenzijdig? 199
38.6. Wanneer is dit een goede strategie? 199
38.7. Hoeveel kost het? 199
39. ‘Schuiven’ van eigen vermogen naar de huwgemeenschap 200
39.1. Wat is het? 200
39.1.1. De techniek zelf 200
39.1.2 U bent gehuwd onder het wettelijke stelsel 200
39.1.3. Scheiding van goederen (met een beperkte interne gemeenschap) 200
39.1.4. Concreet voorbeeld 201
39.2. Hoe doet u het correct? 202
39.3. Wat zijn de voordelen? 203
39.4. Wat zijn de nadelen? 203
39.5. Extra tips: een probleem bij echtscheiding? 203
39.5.1. Bij echtscheiding 203
39.5.2. Beding van terugneming 203
39.6. Wanneer is dit een goede strategie? 204
39.7. Hoeveel kost het? 204
40. Het alsof- of verrekeningsbeding 205
40.1. Wat is het? 205
40.1.1. Uit Nederland 205
40.1.2. Het mechanisme 205
40.1.3. Concreet voorbeeld 205
40.2. Hoe doet u het correct? 206
40.3. Wat zijn de voordelen? 206
40.4. Wat zijn de nadelen? 207
40.5. Extra tips 207
40.5.1. Beperken tot het overlijden 207
40.5.2. Las een keuzemogelijkheid in 207
40.6. Wanneer is dit een goede strategie? 208
40.7. Hoeveel kost het? 208
41. Sterfhuisconstructie of nihilbeding 209
41.1. Wat is het? 209
41.1.1. De techniek zelf 209
41.1.2. Cassatie had er geen problemen mee 209
41.1.3. De fiscus doet heel moeilijk 210
41.2. Hoe doet u het correct? 211
41.3. Wat zijn de voordelen? 211
41.4. Wat zijn de nadelen? 211
41.5. Extra tips 211
41.6. Wanneer is dit een goede strategie? 212
41.7. Hoeveel kost het? 212
42. (Wederzijdse) schenkingen tussen echtgenoten 213
42.1. Wat is het? 213
42.2. Hoe doet u het correct? 213
42.3. Wat zijn de voor- en de nadelen? 213
42.3.1. De schenking is herroepbaar 213
42.3.2. Een bijkomende zekerheid voor de langstlevende echtgenoot 214
42.3.3. Mogelijkheid tot fiscale optimalisatie 214
42.4. Extra tips 216
42.4.1. Zorg ervoor dat u de schenking kunt herroepen 216
42.4.2. U kunt de schenking ook onherroepelijk maken 217
42.4.3. Wederzijdse schenkingen 217
42.5. Wanneer is dit een goede strategie? 217
42.6. Hoeveel kost het? 218
43. Onroerend goed aankopen via een tontine (een beding van aanwas) 219
43.1. Wat is het? 219
43.2. Hoe doet u het correct? 219
43.3. Wat zijn de voor- en de nadelen? 220
43.3.1. Fiscale voor- en nadelen 220
43.3.2. Burgerrechtelijk - algemeen 220
43.3.3. Burgerrechtelijk - samenwonenden 221
43.4. Extra tips 221
43.4.1. Tontine voor het vruchtgebruik 221
43.4.2. Tontine voor roerende goederen 221
43.5. Wanneer is dit een goede strategie? 221
43.6. Hoeveel kost het? 222
44. Beding van aanwas voor roerende goederen 223
44.1. Wat is het? 223
44.1.1. Beding van aanwas is eigenlijk geen tontine 223
44.1.2. Ook voor roerende goederen 223
44.1.3. Fiscaal sluitend? 224
44.1.4. Een concreet voorbeeld 224
44.2. Hoe doet u het correct? 225
44.3. Wat zijn de voordelen? 225
44.3.1. Fiscale optimalisatie 225
44.3.2. Ook als ontervingstechniek? 225
44.4. Wat zijn de nadelen? 226
44.5. Extra tips 226
44.5.1. Het best een ‘uitstap’ inbouwen 226
44.5.2. Stemrecht bij familiebedrijven 226
44.5.3. Goede omschrijving van de goederen 226
44.5.4. Aankoopbewijzen bijhouden 226
44.5.5. Goederen in bankkluizen 227
44.6. Wanneer is dit een goede strategie? 227
44.7. Hoeveel kost het? 227
45. De techniek van vruchtgebruik en naakte eigendom .. 228
45.1. Wat is het? 228
45.2. Hoe doet u het correct? 228
45.2.1. Wettelijk versus contractueel vruchtgebruik . . . . . . . 228
45.2.2. Hoe kunt u aan vermogensopbouw doen? 229
45.2.3. Hoe kunt u aan successieplanning doen? 231
45.3. Wat zijn de voordelen? 231
45.4. Wat zijn de nadelen? 231
45.5. Extra tips 231
45.6. Wanneer is dit een goede strategie? 232
45.6.1. Algemeen 232
45.6.2. De techniek van de gesplitste aankoop 232
45.7. Hoeveel kost het? 232
46. De gesplitste aankoop (privé) 233
46.1. Wat is het? 233
46.1.1. De populaire techniek van de gesplitste aankoop 233
46.1.2. Geen successierechten later 233
46.1.3. Wat u uitspaart in de praktijk 233
46.2. Hoe doet u het correct? 234
46.2.1. Iedere partij moet haar deel betalen 234
46.2.2. Eerst een schenking vooraf 234
46.2.3. Moet u het voorschot ook opsplitsen? 236
46.2.4. Een appartement op plan 237
46.3. Wat zijn de voordelen? 237
46.4. Wat zijn de nadelen? 237
46.5. Extra tips 238
46.5.1. Aankoopoptie voorkooprecht 238
46.5.2. Aanwas van vruchtgebruik 238
46.6. Wanneer is dit een goede strategie? 238
46.7. Hoeveel kost het? 238
47. De gesplitste aankoop met tijdelijk vruchtgebruik ... 239
47.1. Wat is het? 239
47.2. Hoe doet u het correct? 239
47.3. Wat zijn de voordelen? 240
47.4. Wat zijn de nadelen? 240
47.5. Extra tip: verzaking aan het vrucht gebruik 240
47.5.1. Verzaking aan het vruchtgebruik als alternatief? 240
47.5.2. Veilige termijn in combinatie met vervroegde afstand 241
47.6. Wanneer is dit een goede strategie? 241
47.7. Hoeveel kost het? 241
48. De ‘omgekeerde’ gesplitste aankoop 242
48.1. Wat is het? 242
48.2. Hoe doet u het correct? 242
48.3. Wat zijn de voor- en de nadelen? 242
48.3.1. Voor- en nadelen 242
48.3.2. Het kind-vruchtgebruiker sterft eerst 243
48.3.3. De ouders-blote eigenaars sterven eerst 243
48.4. Wanneer is dit een goede strategie? 243
48.5. Hoeveel kost het? 243
49. Een notariële volmacht voor als u seniel wordt? 244
49.1. Wat is het? 244
49.2. Hoe doet u het correct? 244
49.3. Wat zijn de voor- en de nadelen? 245
49.4. Extra tips 245
49.5. Wanneer is dit een goede strategie? 245
49.6. Hoeveel kost het? 245
50. Een verzekering voor de successie rechten 246
50.1. Wat is het? 246
50.2. Hoe doet u het correct? 246
50.2.1. Levenslange verzekering 246
50.2.2. Tijdelijke verzekering 246
50.3. Wat zijn de voordelen? 247
50.3.1. Fiscale aftrek 247
50.3.2. Zekerheid voor uw erfgenamen 247
50.4. Wat zijn de nadelen? 247
50.5. Extra tips 247
50.5.1. Uw kinderen als verzekeringnemer 247
50.5.2. Verzekering via een effectendossier 247
50.5.3. Aanduiding van de begunstigde 248
50.5.4. Aanvaarding door de begunstigde 248
50.6. Wanneer is dit een goede strategie? 249
50.7. Hoeveel kost het? 249
51. Beleggen in een spaar- of beleggings verzekering (Tak 21 en Tak 23) 250
51.1. Wat is het? 250
51.1.1. Een spaarverzekering of Tak 21 250
51.1.2. Een beleggingsverzekering of Tak 23 250
51.1.3. Overlijdensdekking 250
51.2. Hoe doet u het correct? 251
51.3. Wat zijn de voordelen? 251
51.3.1. Het is soms meer dan een belegging 251
51.3.2. Gunstig fiscaal regime 252
51.3.3. Het is herroepbaar 252
51.3.4. U kunt altijd aan het geld 252
51.3.5. Het is een flexibel product 252
51.4. Wat zijn de nadelen? 253
51.4.1. Beleggingsrisico 253
51.4.2. Successierechten 253
51.4.3. Niet-aftrekbare premies 253
51.4.4. Taks en kosten 253
51.5. Extra tips 254
51.5.1. Is het schenken van de polis mogelijk? 254
51.5.2. Licht de begunstigden in 254
51.6. Wanneer is dit een goede strategie? 254
51.7. Hoeveel kost het? 255
52. De controle behouden via een Tak 21 of een Tak 23 .. 256
52.1. Wat is het? 256
52.1.1. Tak 21 en Tak 23 256
52.1.2. Combinatie schenking en Tak 21 of Tak 23 = controle 256
52.2. Hoe doet u het correct? 256
52.2.1. Algemeen 256
52.2.2. Stap 1 256
52.2.3. Stap 2 257
52.2.4. Stap 3 257
52.3. Wat zijn de voordelen? 257
52.4. Wat zijn de nadelen? 257
52.4.1. Nadelen 257
52.4.2. Luxemburgse of Ierse Tak 23 258
52.4.3. Kosten 258
52.5. Extra tips 258
52.5.1. Beding van conventionele terugkeer 258
52.5.2. Onderhandel over de instapkosten 258
52.6. Wanneer is dit een goede strategie? 259
52.7. Hoeveel kost het? 259
52.7.1. De schenking zelf (stap 1) 259
52.7.2. Instappen in een Tak 21 of een Tak 23 (stap 2) 259
52.7.3. Eventuele bijkomende kosten 259
53. De verzekeringsgift 260
53.1. Wat is het? 260
53.1.1. Tak 21 en Tak 23: beleggingen in ‘verzekeringskleedjes’ 260
53.1.2. Geen hand- of bankgift mogelijk 260
53.1.3. Wel een ‘verzekeringsgift’ mogelijk 260
53.2. Hoe doet u het correct? 261
53.2.1. Stap 1: kijk eerst uw polis na 261
53.2.2. Stap 2: vraag vooraf een avenant aan uw verzekeraar 261
53.2.3. Stap 3: het best naar een (Nederlandse) notaris
én het avenant tekenen 261
53.2.4. Is een notariële akte wel vereist? 262
53.2.5. Moet u opnieuw 1,10% taks betalen? 262
53.3. Wat zijn de voordelen? 262
53.4. Wat zijn de nadelen? 263
53.4.1. Niet mogelijk voor fiscale polissen 263
53.4.2. Is alles 100% sluitend? 263
53.4.3. (Beter) geen schenking met voorbehoud van vruchtgebruik? 263
53.5. Extra tips 264
53.5.1. Een gezamenlijke schenking aan al uw kinderen? 264
53.5.2. Kunt u voorwaarden koppelen aan de schenking? 264
53.5.3. Een mogelijk alternatief? 264
53.6. Wanneer is dit een goede strategie? 265
53.7. Hoeveel kost het? 265
54. De begunstigingsclausule van de verzekering optimaliseren 266
54.1. Wat is het? 266
54.1.1. Levensverzekering en standaardclausule 266
54.1.2. Het best wijzigen bij nieuw samengestelde gezinnen 266
54.1.3. Het best wijzigen bij belangrijke sommen 267
54.2. Hoe doet u het correct? 267
54.3. Wat zijn de voordelen? 268
54.4. Wat zijn de nadelen? 268
54.5. Extra tip: duid de (klein)kinderen ‘generiek’ aan 268
54.6. Wanneer is dit een goede strategie? 268
54.7. Hoeveel kost het? 269
55. De verzekeringstontine of verzekering op twee hoofden 270
55.1. Wat is het? 270
55.2. Hoe doet u het correct? 270
55.2.1. Concreet voorbeeld 270
55.2.2. Zijn er successierechten verschuldigd bij de uitkering? 271
55.3. Wat zijn de voordelen? 271
55.4. Wat zijn de nadelen? 271
55.5. Extra tips 272
55.6. Wanneer is dit een goede strategie? 272
55.7. Hoeveel kost het? 272
56. Een groepsverzekering of IPT 273
56.1. Wat is het? 273
56.2. Hoe doet u het correct? 273
56.2.1. De 80%-regel 273
56.2.2. Welke formule moet u kiezen? 273
56.3. Wat zijn de voordelen? 274
56.3.1. Het is fiscaal gezien interessant 274
56.3.2. Afscherming bij faillissement 275
56.4. Wat zijn de nadelen? 275
56.4.1. Lange termijn 275
56.4.2. Beperking 275
56.5. Extra tips 275
56.5.1. De bezoldiging verhogen 275
56.5.2. Een backservice 275
56.5.3. 10% i.p.v. 16,50% 276
56.5.4. Verhuizen naar Frankrijk nog interessant? 276
56.6. Wanneer is dit een goede strategie? 276
56.6.1. Pensioenopbouw 276
56.6.2. Overdracht van ondernemingen 276
56.7. Hoeveel kost het? 277
56.7.1. Bij instap (de premie) 277
56.7.2. Bij uitstap op 60 of 65 jaar 277
57. Heeft uw groepsverzekering of IPT optrekken in Frankrijk nog zin? 278
57.1. Wat is het? 278
57.1.1. Uw groepsverzekering belast in België 278
57.1.2. Frankrijk was zeven jaar lang een belastingparadijs 278
57.1.3. De nieuwe regeling sinds 1 januari 2011 279
57.2. Hoe doet u het correct? 280
57.3. Wat zijn de voordelen? 280
57.4. Wat zijn de nadelen? 280
57.5. Wanneer is dit een goede strategie? 281
57.6. Hoeveel kost het? 281
58. Uw vermogen afschermen 282
58.1. Wat is het? 282
58.2. Hoe doet u het correct? 282
58.2.1. Huwen met scheiding van goederen 282
58.2.2. Uw vermogen in een vennootschap 283
58.2.3. Uw vermogen in een verzekering 283
58.2.4. Uw vermogen in het buitenland 283
58.3. Wat zijn de voor- en de nadelen? 283
58.4. Extra tips 284
58.5. Wanneer is dit een goede strategie? 284
58.6. Hoeveel kost het? 284
59. Een perfecte spreiding tussen roerend en onroerend goed 285
59.1. Wat is het? 285
59.2. Hoe doet u het correct? 285
59.2.1. Een perfecte spreiding 285
59.2.2. Een actieve herschikking 286
59.3. Wat zijn de voordelen? 286
59.3.1. Risicospreiding 286
59.3.2. Lagere successierechten in Vlaanderen 286
59.3.3. Grotere financiële zekerheid voor de langstlevende 286
59.4. Wat zijn de nadelen? 287
59.5. Extra tips 287
59.5.1. Denk ook aan uw successieplanning en de latere verdeling 287
59.5.2. Fiscale versus economische spreiding 287
59.5.3. Koop vastgoed aan met een lening 288
59.6. Wanneer is dit een goede strategie? 288
59.7. Hoeveel kost het? 288
60. Het duolegaat 289
60.1. Wat is het? 289
60.1.1. Het begrip ‘duolegaat’ 289
60.1.2. Eenvoudig voorbeeld: een suikertante met 1.000.000 289
60.1.3. Stel, de suikertante doet niets 290
60.1.4. Stel, de suikertante stelt een duolegaat op 290
60.1.5. Hoe werkt dit? 290
60.2. Hoe doet u het correct? 290
60.3. Wat zijn de voordelen? 291
60.4. Wat zijn de nadelen? 291
60.5. Extra tips 291
60.5.1. Ook voor kleinere bedragen 291
60.5.2. Neem vooraf contact op 291
60.5.3. Voorzie een vervanger 292
60.5.4. Meerdere goede doelen 292
60.6. Wanneer is dit een goede strategie? 292
60.7. Hoeveel kost het? 292
61. Het monolegaat 293
61.1. Wat is het? 293
61.1.1. Variant op het duolegaat 293
61.1.2. Net ‘iets’ anders dan het duolegaat 293
61.1.3. Vanwaar de naam ‘monolegaat’? 293
61.2. Hoe doet u het correct? 293
61.3. Wat zijn de voordelen? 293
61.3.1. Het bezit komt bij de wettelijke erfgenamen 293
61.3.2. Het psychologische aspect 294
61.4. Wat zijn de nadelen? 294
61.5. Extra tips 294
61.6. Wanneer is dit een goede strategie? 294
61.7. Hoeveel kost het? 294
62. Verhuizen naar het buitenland 295
62.1. Wat is het? 295
62.1.1. Algemeen 295
62.1.2. In Spanje gaan wonen als optimal isatietechniek 295
62.2. Hoe doet u het correct? 296
62.3. Wat zijn de voordelen? 296
62.3.1. Voordelig voor uw roerende goederen 296
62.3.2. Voordelig inzake het erfrecht 297
62.4. Wat zijn de nadelen? 297
62.4.1. Minder voordelig voor uw onroerende goederen 297
62.4.2. Praktische nadelen 297
62.5. Extra tips: met uw groepsverzekering of uw IPT naar Frankrijk 298
62.6. Wanneer is dit een goede strategie? 298
62.7. Hoeveel kost het? 298
63. Lijfrente als fiscale techniek 299
63.1. Wat is het? 299
63.2. Hoe doet u het correct? 299
63.3. Wat zijn de voordelen? 300
63.3.1. Fiscaal voordeel 300
63.3.2. Burgerrechtelijk voordeel 300
63.4. Wat zijn de nadelen? 300
63.5. Extra tips 300
63.6. Wanneer is dit een goede strategie? 301
63.6.1. Lijfrente in het kader van een successieplanning 301
63.6.2. Lijfrente als optimalisatie van de inkomstenbelasting 301
63.6.3. Lijfrente als techniek om één van uw kinderen te bevoordelen 301
63.6.4. Ook voor roerende goederen 302
63.6.5. Een lijfrente ‘op maat’ 302
63.6.6. Een lijfrente ‘kan’ beperkt worden in de tijd 302
63.6.7. Wat als de koper eerst overlijdt? 302
63.7. Hoeveel kost het? 303
64. Werken met een patrimonium vennootschap 304
64.1. Wat is het? 304
64.2. Hoe doet u het correct? 304
64.2.1. Hoe richt u ze op? 304
64.2.2. Hoe komen de onroerende goederen erin? 306
64.3. Wat zijn de voordelen? 306
64.3.1. Een lager belastingtarief 306
64.3.2. Alle kosten zijn fiscaal aftrekbaar 306
64.3.3. De aandelen kunnen belastingvrij geschonken worden 307
64.4. Wat zijn de nadelen? 308
64.4.1. Minder geschikt voor een roerend vermogen 308
64.4.2. Onbeschikbaarheid van het inkomen 308
64.4.3. Kosten en formaliteiten 308
64.4.4. Belasting op de meerwaarden 308
64.4.5. Belasting op de liquidatiebonus 309
64.4.6. De aandelen zijn soms moeilijk of niet te verkopen 309
64.4.7. Moeilijke verdeling tussen de kinderen 309
64.5. Extra tips 309
64.5.1. Opletten bij de aankoop van een gezinswoning 309
64.5.2. Opletten wanneer u verhuurt aan particulieren 310
64.6. Wanneer is dit een goede strategie? 310
64.6.1. Vastgoedpatrimonium op lange termijn 310
64.6.2. Verhuur van beroepspanden 311
64.6.3. Opknappen van oude gebouwen 311
64.7. Hoeveel kost het? 311
65. De maatschap 312
65.1. Wat is het? 312
65.1.1. Het begrip ‘maatschap’ 312
65.1.2. Geldigheidsvereisten 313
65.1.3. Specifieke kenmerken 313
65.1.4. Het bestuur van de maatschap 314
65.1.5. De duur van de maatschap 314
65.1.6. Mogelijkheden om uit te treden 315
65.1.7. Het fiscale plaatje 315
65.1.8. De ontbinding van de maatschap 316
65.1.9. Successierechten 317
65.2. Hoe doet u het correct? 317
65.2.1. Er zijn twee (of eigenlijk drie) methodes 317
65.2.2. Methode 1: vooraf schenken 318
65.2.3. Methode 2: achteraf schenken 318
65.3. Wat zijn de voordelen? 319
65.4. Wat zijn de nadelen? 319
65.5. Extra tips 320
65.5.1. Methode 1: schenken met voorbehoud van vrucht gebruik 320
65.5.2. Methode 2: schenken met een beding van last 320
65.6. Wanneer is dit een goede strategie? 321
65.7. Hoeveel kost het? 321
66. Stichting administratiekantoor 322
66.1. Wat is het? 322
66.1.1. Controletechniek 322
66.1.2. Splitsing zeggenschap en vermogensrechten 322
66.2. Hoe doet u het correct? 323
66.2.1. Stap 1: oprichting van de stichting 323
66.2.2. Stap 2: certificaten in ruil voor aandelen 323
66.2.3. Stap 3: schenken van certificaten 323
66.3. Wat zijn de voordelen? 323
66.4. Wat zijn de nadelen? 323
66.5. Verschil met een Nederlands administratie kantoor 323
66.6. Wanneer is dit een goede strategie? 324
66.7. Hoeveel kost het? 324
67. De trust 325
67.1. Wat is het? 325
67.1.1. Drie partijen 325
67.1.2. Richtlijnen via een ‘letter of wishes’ 325
67.1.3. Splitsing economische en juridische eigendom 325
67.1.4. Beperkingen van het erfrecht 326
67.1.5. Soorten trusts 326
67.1.6. De trust en de schenkings- en de successierechten 327
67.2. Hoe doet u het correct? 328
67.3. Wat zijn de voordelen? 328
67.4. Wat zijn de nadelen? 328
67.5. Wanneer is dit een goede strategie? 328
67.6. Hoeveel kost het? 329
68. Een letter of wishes of de ultieme brief 330
68.1. Wat is het? 330
68.2. Hoe doet u het correct? 331
68.3. Wat zijn de voordelen? 331
68.4. Wat zijn de nadelen? 331
68.5. Extra tips 332
68.6. Wanneer is dit een goede strategie? 332
68.7. Hoeveel kost het? 332
69. Een overeenkomst sluiten over uw latere nalatenschap als ultiem middel? 333
69.1. Wat is het? 333
69.1.1. Vaak ultiem middel 333
69.1.2. Situaties uit het verleden ‘rechttrekken’ 333
69.2. Hoe doet u het correct? 335
69.2.1. Overeenkomst op papier 335
69.2.2. Het nieuwe Cassatie-arrest 336
69.3. De voor- en nadelen 336
69.3.1. De concrete gevolgen voor de fiscus 336
69.3.1. De concrete gevolgen voor de praktijk 336
69.4. Wanneer is dit een goede strategie? 337
69.5. Hoeveel kost het? 337
Deel III - Modellen
Handgift: brief van schenker aan begiftigde 341
Handgift: brief van begiftigde aan schenker 343
Onrechtstreekse schenking: brief van schenker aan begiftigde . . . . . . . 344
Onrechtstreekse schenking: brief van begiftigde aan schenker . . . . . . . 346
Bewijsdocument handgift van geld 347
Bewijsdocument bankgift 349
Bewijsdocument (gesplitste*) bankgift 351
Bewijsdocument onrechtstreekse schenking (betalen factuur) 353
Bewijsdocument kwijtschelding schuld 355
Handgift: brief van schenker aan begiftigde (aangetekende brief na de handgift) 357
Handgift: brief van begiftigde aan schenker (aangetekende brief na de handgift) 359
Onrechtstreekse schenking: brief van schenker aan begiftigde (aangetekende brief na de bankgift) 360
Onrechtstreekse schenking: brief van begiftigde aan schenker (aangetekende brief na de bankgift) 362
Kwijtschelding schuld: brief van schenker aan begiftigde 364
Kwijtschelding schuld: brief van begiftigde aan schenker 365
Testament (over te schrijven) 366
Testament met duolegaat (over te schrijven) 367
Testament met duolegaat met minimum (over te schrijven) 368
Checklist bij overlijden 369
Overeenkomst van uitkoop van de vruchtgebruiker 371
Overeenkomst van onverdeeldheid 373
Deel IV - Tarieven
Schenkingsrechten: Brussels gewest 379
Schenkingsrechten: Vlaams gewest 380
Schenkingsrechten: Waals gewest 381
Successierechten: Brussels gewest 383
Successierechten: Vlaams gewest 384
Successierechten: Waals gewest 385
 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: do, 19/07/2012 - 22:52
Laatst aangepast op: do, 19/07/2012 - 22:52

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.