-A +A

Aandelen en echtscheiding

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Waûters Bernard
Uitgever: 
MAKLU
Jaargang: 
2003
ISBN nummer: 
90621562157254
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

Boek 1.

Het statuut en bestuur van aandelen gedurende het huwelijk I.

Uitgangspositie II.

Het statuut van de aandelen die echtgenoten bezitten III.

Het bestuur van de aandelen die echtgenoten bezitten IV.

Afwijkende clausules in het huwelijkscontract Boek 2.

De middelen die voor een echtgenoot openstaan bij misbruik van zijn rechten I. Situering II. De middelen geboden door het huwelijksvermogensrecht III.

De middelen geboden door artikels 223 B.W. en 1280 Ger.W. IV.

De meer geëigende middelen voor aandelen 1.

Situering 2. De verzegeling 3.

De boedelbeschrijving 4.

Het sekwester 5.

De buitenbezitstelling van titels aan toonder 6.

De inkoopprocedure 7.

De uitkoopprocedure 8.

De leer van het rechtsmisbruik Boek 3.

De echtgescheiden vennoot I.

Situering II.

De vereffening-verdeling 1.

Aandelen en de te verdelen massa 2.

Aandelen en de vorming van kavels 3.

Aandelen en hun waardering 4.

Aandelen en hun vergoeding Bibliografie Analytische inhoudstafel Artikelsgewijze inhoudstafel

Trefwoordenregister

 

Bespreking van dit werk door de uitgever:

Over het boek:
Huwen is van alle tijden. Ruzie maken ook. Het aangaan van een huwelijk evenals het verbreken ervan door echtscheiding heeft ingrijpende gevolgen voor het leven van de echtgenoten. Het vennootschapsleven waarin één of beide echtgenoten zijn betrokken, is één van de vele aspecten die door deze gebeurtenissen kan worden beïnvloed. In het eerste deel bespreekt de auteur de juridische situatie van echtgenoten die bij vennootschappen zijn betrokken en tussen wie nog een goede verstandhouding heerst. Het vermogensrechtelijk statuut van de aandelen vormt daarbij een heel belangrijk gegeven, alsook het bestuur van de eigen, onverdeelde of gemeenschappelijke aandelen. In het tweede deel wordt dezelfde vraag naar de juridische situatie van de echtgenoot-vennoot in een ander licht geplaatst: er wordt nu uitgegaan van een aantal problemen die zich kunnen stellen bij een verziekte echtelijke relatie. Vaak bestaan die erin dat een echtgenoot aandelen 'in veiligheid brengt' of zelfs spoorloos laat verdwijnen. Naargelang de omstandigheden worden de verschillende verweermiddelen van de andere echtgenoot onderzocht, waarbij telkens wordt gepeild naar de vooren nadelen van het verweermiddel. Een ander manoeuvre kan erin bestaan ervoor te zorgen dat een echtgenoot niet langer als vennoot in de vennootschap kan functioneren. In het boek wordt uitgebreid stilgestaan bij de meest adequate oplossingen die voor dit type van manoeuvre kunnen worden aangewend. In het derde deel bekijkt de auteur de gevolgen van het uitspreken van de echtscheiding voor de aandelen van de (ex-)echtgenoten. Hun goederen, waaronder de aandelen, dienen een nieuwe bestemming te krijgen. Het zijn vooral de lotgevallen van de aandelen in de procedure van de vereffening en verdeling die in dit boek aan bod komen. Voor de bespreking wordt uitgegaan van de vier grote bewerkingen van een vereffening en verdeling, waarbij voor elke bewerking aandacht besteed wordt aan de specifieke problemen omtrent aandelen.

Uit de inhoud:
Boek 1. Het statuut en bestuur van aandelen gedurende het huwelijk I. Uitgangspositie II. Het statuut van de aandelen die echtgenoten bezitten III. Het bestuur van de aandelen die echtgenoten bezitten IV. Afwijkende clausules in het huwelijkscontract Boek 2. De middelen die voor een echtgenoot openstaan bij misbruik van zijn rechten I. Situering II. De middelen geboden door het huwelijksvermogensrecht III. De middelen geboden door artikels 223 B.W. en 1280 Ger.W. IV. De meer geëigende middelen voor aandelen 1. Situering 2. De verzegeling 3. De boedelbeschrijving 4. Het sekwester 5. De buitenbezitstelling van titels aan toonder 6. De inkoopprocedure 7. De uitkoopprocedure 8. De leer van het rechtsmisbruik Boek 3. De echtgescheiden vennoot I. Situering II. De vereffening-verdeling 1. Aandelen en de te verdelen massa 2. Aandelen en de vorming van kavels 3. Aandelen en hun waardering 4. Aandelen en hun vergoeding Bibliografie Analytische inhoudstafel Artikelsgewijze inhoudstafel Trefwoordenregister

 

zie ook: H. Braeckmans, Conflicten in vennootschappen en het wetboek van vennootschappen: de vlag dekt niet de lading TPR 2010-4, 1603

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Nog dit: 

1. Krachtens art. 1401.5 BW zijn eigen, ongeacht het tijdstip van verkrijging, de lidmaatschapsrechten verbonden aan gemeenschappelijke aandelen in vennootschappen waarin alle aandelen op naam zijn, indien die toebedeeld zijn aan of ingeschreven zijn op naam van één echtgenoot alleen. Uit de tekst van deze bepaling, de plaats ervan in het Burgerlijk Wetboek onder het hoofdstuk “baten van eigen vermogens” en de wetsgeschiedenis volgt dat deze bepaling een eigendomsregeling van de lidmaatschapsrechten bevat. De ontbinding van het huwelijk heeft niet tot gevolg dat de kwalificatie als eigen goed wijzigt.

2. Bij een gedwongen overdracht of overname van aandelen moet de waarde van de aandelen in beginsel worden geraamd op het tijdstip waarop de rechter de overdracht ervan beveelt, aangezien het recht op betaling van de prijs van de aandelen ontstaat op het tijdstip van de eigendomsoverdracht.

Bij die raming moet de rechter abstractie maken van zowel de omstandigheden die geleid hebben tot de vordering tot overname van de aandelen als van het gedrag van de partijen ten gevolge van de vordering. Dit houdt in dat indien de rechter in concreto vaststelt dat deze omstandigheden of dit gedrag een invloed hebben gehad op de waarde van de aandelen zoals deze vastgesteld wordt op de datum van de overdracht, hij de invloed hiervan buiten beschouwing dient te laten. Te dien einde is het de rechter ook toegestaan om als peildatum voor de waardering van de prijs een ander tijdstip in aanmerking te nemen.

Aangemaakt op: di, 17/08/2010 - 11:48
Laatst aangepast op: wo, 30/03/2016 - 16:31

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.