-A +A

Commentaar op de wijzigingen aan de WAM-wet door de wet van 31 mei 2017

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Amankwah J
Auteur: 
Heirbrant S
Tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
2017-2018
Pagina: 
1643
Samenvatting

De wet van 31 mei 2017 tot wijziging van de WAM-wet (afkorting van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen) 1 strekt ertoe om de wetgeving te moderniseren, aan te passen aan de evoluties in de rechtspraak en een aantal lacunes en tegenstrijdigheden in de WAM-wet te verhelpen. Een opmerkelijke wijziging betreft de opheffing van het omstreden art. 19bis-11, § 2 WAM-wet en de invoering van een nieuw art. 29ter WAM-wet. Voorts hebben de wijzigingen een belangrijke invloed op de werking van het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds (hierna: het «Fonds») bij de uitvoering van zijn opdracht van algemeen belang. Andere wijzigingen zijn voornamelijk verduidelijkingen of vereenvoudigingen van de tekst. De wijzigingen zijn geïnspireerd door twee adviezen van de Commissie voor Verzekeringen 2 . Deze bijdrage geeft een artikelsgewijze bespreking van de door de wet van 31 mei 2017 gewijzigde bepalingen van de WAM-wet. Bijzondere aandacht wordt besteed aan art. 29ter WAM-wet.

Inhoudstafel tekst: 

I. Definitie motorrijtuig (art. 1 WAM-wet)
II. Uitbreiding van dekking ratione personae en ratione materiae (art. 3 WAM-wet)
III. Uitsluiting van bestuurder geschrapt (art. 4 WAM-wet)
IV. Bijzondere verzekering snelheidswedstrijden (art. 8 WAM-wet)
V. Werking tariferingsbureau (art. 9bis WAM-wet)
VI. Toegang tot tariferingsbureau (art. 9 ter WAM-wet)
VII. Vrijstelling van verzekeringsplicht voor NAVO-voertuigen (art. 10 WAM-wet)
VIII. Regresrecht van de verzekeraar (art. 16bis WAM-wet)
IX. Informatieopdracht Fonds (art. 19 bis -6, § 1 WAM-wet)
X. Vergoedingsopdracht Fonds ratione loci (art. 19bis-12, WAM-wet)
XI. Regresrecht van het Fonds (art. 19bis-14 WAM-wet)
XII. Nieuwe wettelijke schadevergoedingsregeling bij ongekende aansprakelijkheid (art. 29 ter WAM-wet)
A. R.I.P. art. 19bis-11, § 2 WAM-wet
B. Verschillende betrokken voertuigen 49
C. Onschuldig slachtoffer versus potentieel aansprakelijke bestuurder
D. Vergoedbare schade
E. Vergoedingsplichtige instanties
F. Verdeling van de schadelast
G. Territoriaal toepassingsgebied
H. Temporeel toepassingsgebied
XIII. Overige wijzigingen
XIV. Besluit
 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: vr, 08/06/2018 - 16:29
Laatst aangepast op: vr, 08/06/2018 - 16:30

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.