-A +A

De Pachtwet

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
d'Udekem d'Acoz Henri
Auteur: 
Snick Ivan
Tijdschrift: 
Advocatenpraktijk
Boek: 
Reeks 'AdvocatenPraktijk - Burgerlijk Recht', nr. 2. Kluwer Rechtswetenschappen België, Antwerpen, 1995, 124 p.
Uitgever: 
Larcier
Jaargang: 
1995
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

Inhoud:
Toepassingsgebied van de Pachtwet (art. 1): Wanneer is de Pachtwet van toepassing (art. 1, 1°);

Vestiging van vruchtgebruik (art. 1, 2°);

Wanneer is de Pachtwet niet van toepassing (art. 2). Vorm en bewijs: Principe;

Uitzondering. De pachttijd: Minimumduur;

Eerste gebruiksperiode;

De tweede en de volgende pachtperioden;

Langlopende pacht;

Loopbaanpacht. Einde van de pacht: Opzegging;

Beëindiging in onderlinge overeenstemming (art. 14, tweede lid);

De ontbinding van de pacht (art. 29);

De onteigening. Overlijden van een der partijen: Overlijden van de verpachter (art. 1742 B.W.);

Overlijden van de pachter (art. 38 t.e.m. 44). Einde-pachtvergoedingen: Vergoedingen wegens oprichting van gebouwen en uitvoering van werken (art. 26, 1);

Vergoeding voor het stro, de mest en de navette (art. 45);

De bijkomende vergoeding bij vervroegde opzegging (art. 46);

Provisionele vergoeding (art. 46, derde lid). De pachtprijs en de lasten: De pachtprijs;

Belastingen en taksen (art. 20). Onderverpachting en pachtoverdracht (art. 30 t.e.m. 37): Begrippen;

Verbod tot onderverpachting en pachtoverdracht (art. 30);

Wanneer is onderpacht of pachtoverdracht toegelaten (art. 30, 31 en 34);

De bevoorrechte pachtoverdracht (art. 35, 36 en 37). Het recht van voorkoop (art. 47 t.e.m. 54): Begrip;

Wanneer geniet de pachter het recht van voorkoop? (art. 47);

Begunstigden van het recht van voorkoop;

Verkoop uit de hand (art. 48, 1);

De openbare verkoping (art. 48, 2);

Verkoop van een deel van het verpachte goed (art. 50, eerste lid);

et verpachte goed is slechts een deel van het te koop gestelde goed (art. 50, derde en vierde lid)

Overdracht van het recht van voorkoop (art. 48bis);

Miskenning van het recht van voorkoop (art. 51);

Wanneer geniet de pachter geen recht van voorkoop? (art. 52);

De afstand van het recht van voorkoop (art. 53);^pVerplichtingen van de voorkoper (art. 54). De vervreemding van het pachtgoed (art. 55). Procedure: De bevoegdheid;

De aanleg;

De rechtspleging van de minnelijke schikking (art. 1345, eerste lid Ger.W.).

Modellen.

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: di, 02/02/2016 - 17:44
Laatst aangepast op: di, 02/02/2016 - 17:44

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.