-A +A

Estateplanning anno 2013

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
A. Haelterman

De auteur herhaalt in deze bijdrage (Tijdschrift Estate Planning 2009/4196) de drie opeenvolgende planningsmomenten:
1. een doordachte vaststelling van de wensen en objectieven van de betrokkene,
2. de juridische beschrijving en omschrijving van deze intenties
3. de fiscale inschaling van de verrichtingen en de structuur.

De auteur bendrukt de volgorde en samenhang van deze criteria die anderzijds mekaar beïnvloeden.

Verder onderlijnt de auteur het belang van de onderlegdheid van de vermogensplanner. Hij doet dit meer dan terecht gezien de dag vandag zogenaamde vermogensplanners eerder verkopers blijken van hun eigen producten waarop ze vaak gecommisioneerd zijn of waarbij hun zogenaamde opleiding bestaat uit enkele gelverde losstaande tovertrucjes zonder enige last te hebben van een gebrek aan overige kennis laat staan juridische of fiscale onderlegheid.

Een vermogensplanner is een onafhankelij raadsman die geen eigen belang heeft in de voorgestelde oplosing.

Dehalve bestaat de eerste fase uiteen luisteren oor best geboden door een advocaat die de eerste fae dan kan koppelen aan juridische oplossingen die teruggekoppeld worden aan de doelstelingen. Finaal zal de jurist ofwel zijn eigen fiscale kennis inschakelen of deze uitbesteden aan een fiscaal epert. Na deze toetsing wordt opnieuw teruggekoppeld naar juridische implicaties en geverifieerd of de finale doelstellingen werden bekomen.

De auteur benadrukt de evoluie in het successierecht over de laatste 20 met beperking van de successierechten in rechte lijn waaraan evenzeer de uitbreiding van de beperkingen van de succssierechten van de gehuwwde en wettelijk samenwonende partner kunnen toegevoegd, waardoor het belang van anoniem vermogensbezit (met alle hieraan verbonden gevaren) aan belang heeft ingeboet.

Verder wordt de huidige mogelijkheid tot overdracht van grote vermogens aan 3% (wat ondernemingsgoederen,vorderingen en aandelen betreft veelal 0%), en de overdracht van restelementen vermeld. Een en ander met aandacht voor de geregistreerde (bevrijdende) schenking aan 3% of de handgifte dan wel de schenking voor de buitenlandse notaris aan 0% (weze het voorzover de schenker nog 3 jaar leeft bij gebreke waaraan er alsnog sucessierechten aan het volledige tarief zullen toegepast worden).

voorts worden vermeld:

- de tijdelijke overlijdensverzekering;
- het bijzondere 0%-tarief voor familievennootschappen;
- de tarieftoepassing afzonderlijk op roerende en onroerende elementen

Maar de auteur wijst op te verwachten nieuwe fiscale initiatieven die wel eens bestaande vermogensconstructies op de helling kunnen worden gebracht, om de problematiek van de vergrijzing en het begrotingstekort op te vangen.

Deauteur lijkt meer dan gelijk te hebben wanneer we vandaag voornemens lezen om de roerende voorheffing te verhogen, naast initiatieven tot belastingen op vermogens en winsten uit speculaties.

De goede vermogensplanner zal dus in de nabije toekomst niet alleen rekening dienen te houden met de huidige fiscaliteit maar zich ook de vrag dienen te stellen of de voorgestelde vermogenstechniek ook in de toekomst fiscaal bstendig, lees, fiscaal interessant blijft.

 

Gerelateerd
Aangemaakt op: zo, 04/10/2009 - 18:31
Laatst aangepast op: zo, 17/04/2011 - 18:02

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.