-A +A

Geld uitgeven zonder vrees voor de fiscus!

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Titel van het boek: 
Hoe kunt u een taxatie volgens tekenen en indiciën vermijden en betwisten?
Publicatie
Auteur: 
Diverse auteurs
Uitgever: 
Indicator
Jaargang: 
2010
ISBN nummer: 
9789078755883
Samenvatting

Tekenen en indiciën van welstand kunnen resulteren in een belastingstaxatie. Enkeler nuttige tips

Inhoudstafel tekst: 

1. Beginselen van de belasting volgens tekenen en indicien
1.1. Wettelijke basis van de belasting volgens tekenen en indicien 1
1.1.1. Wettekst 1
1.1.2. Karakteristieken 2
1.2. Wie kan het voorwerp zijn van een taxatie volgens tekenen of indicien?.. 6
1.2.1. Natuurlijke personen of rechtspersonen 6
1.2.2. Rijksinwoners 7
1.3. Op wie rust de bewijslast9 7
1.3.1. Principe 7
1.3.2. Vermoeden van juistheid van de door de belastingplichtige aangegeven bedragen 9
1.3.3. Bewijs van de onjuistheid van de aangegeven inkomsten 10
1.3.4. Bewijs van tekenen en indicien 11
1.3.5. Met of zonder de tussenkomst van de belastingplichtige? 12
1.4. Tekenen en indicien die weerhouden kunnen worden 14
1.4.1. 'Huishoudelijke uitgaven' 16
1.4.2. Beleggingen 29
1.4.3. Vermogensaangroei 30
1.4.4. Investeringen 31
1.5. Hoe werkt de indiciaire afrekening? 31
1.5.1. Belastbare bruto-beroepsinkomsten 33
1.5.2. Andere belastbare inkomsten 36
1.5.3. 'Beroepsmatige' meerwaarden 37
1.5.4. Uitgaven 38
1.5.5. BTVV-rekening-courant 41
1.6. Het door de Administratie gebruikte indiciair schema 45
1.7. Fiscale kwalificatie van het uniek inkomen 48
1.8. Belastingvermeerdering wegens gebrek aan voorafbetalingen 49
1.9. Belastingverhoging 50
1.10. BTVV-gevolgen 52
2. Binnen welke termijn moet het indiciair tekort warden belast?
2.1. Buitengewone termijn van drie jaar 56
2.1.1. Toepassing 56
2.1.2. Verlenging van de buitengewone aanslagtermijn
in geval van bezwaar 58
2.2. Buitengewone aanslagtermijn van zeven jaar 59
2.3. Bijzondere aanslagtermijnen 60
2.3.1. Inkomsten aan het licht gebracht door een onderzoek van een buitenlandse fiscale Administratie 61
2.3.2. Inkomsten aan het licht gebracht door een rechtsvordering 62
2.3.3. Inkomsten aan het licht gebracht door bewijskrachtige gegevens 63
2.3.4. Zonder onderzoek 64
2.3.5. Niet-aangegeven belastbare inkomsten 64
2.3.6. Berekening van de term ijn 64
2.4. Termijnen van hertaxatie 65
2.4.1. Nietigverklaring van een belastingheffing 65
2.4.2. Vestiging van een nieuwe aanslag 65
3. Tekenen of indicien: de bronnen van de fiscus
3.1. Tekenen en indicien vervat in de aangiften 70
3.1.1. Aangifte in de personenbelasting 70
3.1.2. Aangifte in de vennootschapsbelasting 83
3.1.3. Andere aangiften 85
3.2. Andere bronnen van tekenen en indicien 86
3.2.1. Tekenen en indicien gevraagd aan
de belastingplichtige 86
3.2.2. Tekenen en indicien verkregen van derden 93
3.2.3. Bijzonder geval: de financiele instellingen 104
3.3. Termijnen waarin de onderzoeken worden gevoerd 114
3.3.1. Termijn van drie jaar 114
3.3.2. Termijn van drie jaar verlengd in geval van bezwaarschnft 114
3.3.3. De termijn van zeven jaar 115
4. Fiscale controle
4.1. Taxatieprocedure 118
4.1.1. Kennisgeving van aanslag van ambtswege 118
4.1.2. Bericht van wijziging 121
4.1.3. Beslissing tot taxatie 123
4.2. Hoe moet de aanslag bij tekenen en indicien worden bestreden9 124
4.2.1. Willekeurige taxatie 125
4.2.2. Tegenbewijs 132

Bespreking van dit werk door de uitgever:

Indien u als zelfstandige een onderbouwd verweer wilt bieden t.o.v. een zgn. taxatie volgens tekenen en indiciën van de fiscus, is dit boek onmisbaar voor u.
Elke zelfstandige, of hij nu wel of geen vennootschap heeft, kan op een dag geconfronteerd worden met deze bijzondere taxatievorm.
  • Welke zijn de kanalen waarover de fiscus beschikt om al uw uitgaven te kennen?
  • Op welke uitgaven - de zgn. tekenen en indiciën - mag de fiscus zich volgens de rechtspraak wel of niet baseren om u extra te belasten?
  • Welke verweermiddelen bieden de talrijke rechterlijke uitspraken u?
Deze complexe, maar voor de fiscus ‘toptechniek’ om u extra te belasten, wordt u aan de hand van een grondige analyse en gestaafd door praktische voorbeelden in detail uit de doeken gedaan.
Belangrijk is dat u weet:
  • wat de fiscus allemaal systematisch te weten komt i.v.m. uw uitgaven;
  • hoe hij u wettelijk gezien extra kan belasten op uw tekenen en indiciën;
  • hoe u dit kunt weerleggen.
Voor wie?
Elke zelfstandige, met of zonder vennootschap.
Inhoudsopgave
Ontdek in de inhoudsopgave (pdf) welke onderwerpen er aan bod komen.
Bestel nu!

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: do, 26/01/2012 - 23:36
Laatst aangepast op: do, 26/01/2012 - 23:36

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.