-A +A

(Geld)lening en krediet(opening)

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Du Laing B
Uitgever: 
die Keure
Jaargang: 
2005
ISBN nummer: 
9059588584
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

 ALGEMENE INLEIDING

DEEL I. THEORETISCHE GRONDSLAGEN

AFDELING I. GRONDSLAGEN GEBASEERD OP DE AARD EN DE KENMERKEN VAN DE OVEREENKOMST VAN VERBRUIKLENING IN HET ALGEMEEN EN VAN DE OVEREENKOMST VAN GELDLENING IN HET BIJZONDER - OF: DE GELDLENING ALS OVEREENKOMST (MET BETREKKING TOT GELD)

Inleiding

Hoofdstuk 1. Geldlening als zakelijke, als plechtige, dan wel als consensuele overeenkomst
Hoofdstuk 2. Geldlening als eenzijdige, als onvolmaakt wederkerige, als (louter) wederkerige, dan wel als (volwaardige) synallagmatische overeenkomst
Hoofdstuk 3. Oorzaak van (de verbintenissen gepaard gaand met) de verbruiklening in het algemeen en van (de verbintenissen gepaard gaand met) de geldlening in het bijzonder
Hoofdstuk 4. Geldlening als overeenkomst die een tijdelijk (verbintenissenrechtelijk) gebruiksrecht (op waarde van het geleende) verleent
Hoofdstuk 5. Geldlening als duurovereenkomst of contract(uele verhouding) met voortdurende uitvoering
Hoofdstuk 6. Voorwerp van (de verbintenissen gepaard gaand met) de verbruiklening in het algemeen en van (de verbintenissen gepaard gaand met) de geldlening in het bijzonder
Hoofdstuk 7. Geldlening als gemeenrechtelijke onmiddellijke thesaurieovereenkomst

AFDELING II. GRONDSLAGEN GEBASEERD OP DE AARD EN DE KENMERKEN VAN DE VERBINTENIS TOT HET BETALEN VAN INTEREST IN HET ALGEMEEN EN VAN DE VERBINTENIS TOT HET BETALEN VAN INTEREST BIJ GELDLENING IN HET BIJZONDER - OF: DE GELDLENING ALS (VERGELDENDE) OVEREENKOMST TEN BEZWARENDE TITEL

Inleiding

Hoofdstuk 1. Verhouding tussen (de verbintenis (uit overeenkomst) tot het betalen van) vergeldende interesten en (de verbintenis tot het betalen van) vergoedende interesten in het algemeen
Hoofdstuk 2. (Verbintenis in hoofde van de ontlener tot het betalen van) vergeldende interesten in het kader van een overeenkomst van geldlening in het bijzonder

TUSSENTIJDS BESLUIT VAN DEEL I

DEEL II. PRAKTISCHE GEVOLGEN - CAPITA SELECTA

AFDELING I. ENKELE VERBINTENISSENRECHTELIJKE ASPECTEN - RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE UITLENER EN VAN DE ONTLENER

Inleiding

Hoofdstuk 1. Verbintenissen en andere verplichtingen in hoofde van de uitlener
Hoofdstuk 2. Verbintenissen en andere verplichtingen in hoofde van de ontlener

AFDELING 2. ENKELE INSOLVENTIERECHTELIJKE ASPECTEN

Inleiding

Enig hoofdstuk “Beslag op kredietruimte”

TUSSENTIJDS BESLUIT DEEL II

ALGEMEEN BESLUIT

 Bespreking van dit werk door de uitgever

"(Geld)lening" en "krediet(opening)" zijn ogenschijnlijk zeer vertrouwde begrippen. Beide begrippen worden bovendien vaak als synoniemen gehanteerd. Is dit wel correct? Waar liggen de verschillen? Kennen we wel alle juridische gevolgen die aan deze figuren verbonden zijn? Tweehonderd jaar na de inwerkingtreding van het Burgerlijk Wetboek worden deze vragen over de leningovereenkomst en haar plaats binnen de kredietverlening voor het eerst systematisch onderzocht.
Komen onder meer aan bod in dit nieuwe basiswerk inzake geldlening en kredietopening:
Theoretische grondslagen: de geldlening als overeenkomst (met betrekking tot geld) – de geldlening als (vergeldende) overeenkomst ten bezwarende titel – Praktische gevolgen: rechten en verplichtingen van de uitlener en van de ontlener – insolventierechtelijke aspecten.
Dit werk is de neerslag van het onderzoek waarmee de auteur tot doctor in de rechten promoveerde. Het richt zich tot advocaten, magistraten, notarissen, de banksector, de bedrijfsjuristen, ...

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: zo, 05/12/2010 - 08:55
Laatst aangepast op: zo, 05/12/2010 - 08:55

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.