-A +A

Gemeenrechtelijke clausules, vol. I en II

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Ballon G
Auteur: 
De Decker H
Auteur: 
Sagaert V
Auteur: 
Terryn E
Auteur: 
Tilleman B
Auteur: 
Verbeke A
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
2013
ISBN nummer: 
978940000309
Samenvatting

Beschrijving door de uitgever

Inhoudstafel tekst: 

INHOUD
Voorwoord .v
Over de auteurs . vii

VOLUME I

DEEL 1. PRECONTRACTUELE ONDERHANDELINGEN
Geheimhoudingsclausules
Ken Andries .3
Gentlemen’s agreements
Kurt Willems .43
Entire Agreement Clauses
Wouter Vaassen .71
Prioriteitsclausules
Johanna Waelkens .115
Taalclausules
Johanna Waelkens .171
Titelclausules
Johanna Waelkens .195
Due diligence-clausules
Peter Leys .217
Verklaringen en waarborgen bij de verkoop van aandelen
Sigrid Ververken . 249

DEEL 2. TOTSTANDKOMING EN BEWIJS
Preambules
Liese Moris . 311
Identifi catie van partijen
Alain van Doorslaer de ten Ryen .325
Intuitu personae-clausules
Ken Andries .333
Clausules i.v.m. de tegenwerpelijkheid van algemene voorwaarden
Diederik Bruloot en Reinhard Steennot .359
Clausules in verband met dwaling
Bert Demarsin .397
Clausules betreff ende het voorwerp en de oorzaak
Paul Alain Foriers .471
Bewijsclausules
Gabriël-Luc Ballon . 493

DEEL 3. MODALITEITEN VAN DE OVEREENKOMST
Opschortende en uitdovende tijdsbepalingen
Maarten De Man . 533
Opschortende en ontbindende voorwaarden
Hans De Decker .573
Clausules inzake hoofdelijkheid en ondeelbaarheid
Matthias Vandenbogaerde .597
Clausules in verband met de overdraagbaarheid van schuldvorderingen
Valerie Withofs .623
Factoringclausules
Brecht Verkempinck .665
Clausules tot overdracht van schulden
Nicolas Carette en Valerie Withofs .729
Clausules tot overdracht van overeenkomst
Valerie Withofs .767
Derdenbedingen
Nicolas Carette . 831
Concurrentieclausules
Michaël Vansteenbeeck .871

VOLUME II
DEEL 4. NIET-UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
Ingebrekestellingsclausules
Luc Demeyere en Maaike Visser .997
ENAC-clausules of opschortingsclausules
Domien Decloedt .1035
Inhoud
Intersentia xi
Compensatieclausules
Robby Houben, m.m.v. Anne-Sophie Vankemmelbeke en
Delphine Van Waes . 1143
Overmachts-, imprevisie- en hardship-clausules
Anouk Draulans en Jellen Rasquin .1191
Material adverse change-clausules (MAC)
Diewertje Castelein .1255
Exoneratieclausules
Olivier Vanden Berghe en Mathias Hostens .1321
Clausules in verband met de (niet-)nakoming van de overeenkomst
Stefan Rutten .1367
Schadebedingen
Erik Van Den Haute .1393
Interestbedingen
Ilse Samoy en Sander Van Loock .1427
Clausules tot afstand van verhaal in de brandpolis en de huurovereenkomst
Klaas Vanneste . 1461

DEEL 5. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
Verlengings- en vernieuwingsclausules
Maarten De Man .1495
Eenzijdige opzeggingsbedingen
Flavie Vermander .1529
Ontbindingsclausules
Thijs Tanghe . 1557
Nietigheidsclausules
Joke Baeck .1577
Restitutieclausules
Joke Baeck .1591
Verjaringsclausules
Aloïs Van Oevelen . 1605

DEEL 6. GESCHILLENBESLECHTING
Bemiddelingsbedingen
Ken Andries .1631
Inhoud
Governance-clausules
Alain-Laurent Verbeke en Niek Verslype .1649
Arbitragebedingen
Kristof Cox .1671
Forumkeuzebeding
Patrick Wautelet .1697
Rechtskeuzebeding
Patrick Wautelet .1739
Keuze van woonplaats naar internationaal recht
Geert Van Calster en Sara Berte .1787
Keuze van woonplaats naar intern recht
Beatrix Vanlerberghe . 1801

Lexicon .1819
 

Beschrijving van dit boek door de uitgever

Het verbintenissenrecht is één van de peilers van het Belgisch privaatrecht. De basisregels inzake verbintenissen gaan terug op het Burgerlijk Wetboek en zijn dus bijna twee eeuwen oud. Geen andere rechtstak is zo grondig bestudeerd en geanalyseerd. De medaille heeft ook een keerzijde: door de vele subtiliteiten en nuances volstaat het Burgerlijk Wetboek al lang niet meer voor wie de materie écht wil doorgronden. Wil u de regels van de kunst tot in de kleinste details beheersen en uw opdrachtgevers van het beste advies voorzien, dan boort u best andere bronnen aan. Alle aspecten van een concreet dossier, zoals u ze in uw praktijk behandelt, komen stuk voor stuk in dit werk aan bod. Dit werk biedt u zowel de grondbeginselen als vele praktijkvoorbeelden. Het is dus vooral een aanwinst voor wie concrete problemen te lijf wil gaan.

Belangrijke recente bijdragen:
Wordt elk jaar volledig bijgewerkt. Het vorig supplement bevatte bijdragen betreffende onder meer :
• “De verjaring” door N. Peeters
• “Bewijsrecht” door J. Vandendriessche
• “De contractuele aansprakelijkheid” door St. Vereecken
• “De actio pauliana” door J. Roodhooft
• “Voorwerp en oorzaak van de overeenkomst” door K. Marchand
• “De eenzijdige wilsuiting” door M.-A. Vega Leon
• “De derdenwerking van de overeenkomst” door K. Vanhalle
 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: vr, 05/07/2013 - 15:23
Laatst aangepast op: vr, 05/07/2013 - 15:23

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.