-A +A

Het ‘vermoeden van kwade trouw’ bij verborgen gebreken: welke verkoper past het schoentje?

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Titel van het boek: 
Publicatie
Auteur: 
De Rey S
Auteur: 
Tilleman B
Tijdschrift: 
TBBR
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2018-3
Pagina: 
131
Samenvatting

Bij verborgen gebreken bepaalt de goede trouw van de verkoper de omvang van de door hem verschuldigde schadevergoeding (art. 1645-1646 BW).

Alleen wanneer hij te kwader trouw is, moet hij de schade integraal vergoeden. Om de koper in een comfortabelere procespositie te plaatsen, creëerde
rechtspraak een ‘vermoeden van kwade trouw’ voor bepaalde verkopers. Het vermoeden werd ook uitgebreid om te bepalen of de verkoper zich op een
exoneratiebeding voor verborgen gebreken kan beroepen (art. 1643 BW).

Dat vermoeden construeerde rechtspraak via een pretoriaanse resultaatsverbintenis voor de verkoper tot opsporing en vaststelling van het verborgen gebrek.
Het toepassingsgebied ratione personae van deze resultaatsverbintenis was lange tijd de verkoper-fabrikant en de professionele verkoper (professionaliteits-
of organisatiecriterium).

Nu verschoof dit criterium naar de verkoper-fabrikant en de gespecialiseerde verkoper (kenniscriterium). Daardoor ontstaat een discrepantie met het consumentenrecht (WER, consumentenkoop en productaansprakelijkheid), dat het moeilijk hanteerbare kenniscriterium uitdrukkelijk afwijst en (enkel) het organisatiecriterium gebruikt.

Bovendien is dit (pretoriaans) exoneratieverbod voor verborgen gebreken moeilijk verenigbaar met ons gemeen verbintenissen- en bijzondere
overeenkomstenrecht. Binnen het gemeen kooprecht volstaan de gemeenrechtelijke beperkingen op exoneratie. (Jurabibliotheek)

Inhoudstafel tekst: 

INHOUD
1. Inleiding 131
2. Bewijsmoeilijkheden 132
3. Tegemoetkoming door rechtspraak 133
4. Voor wie geldt die pretoriaanse tegemoetkoming? 135
5. Gevolgen van de verschuiving in de rechtspraak 137
6. Gelijkstelling regime voor aanvullende schadevergoeding
en exoneratieverbod 138
7. Kritische evaluatie van pretoriaans exoneratieverbod 139
8. Besluit 142

 


Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: vr, 08/06/2018 - 11:43
Laatst aangepast op: za, 09/06/2018 - 08:44

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.