-A +A

Het accessoir opstalrecht

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Dirk Michiels
Jaargang: 
2007
Samenvatting

Rechtstreekse vestiging van het opstalrecht:

Het opstalrecht kan rechtstreeks middels een titel gevestigd worden door:

• verzaking aan het recht van natrekking
• door de verkoop van de grond zonder de daarop opgerichte gebouwen of omgekeerd,
• door een specifieke akte inhoudende de vestiging van opstalrechten, zoals voorzien in de opstalwet

Onrechtstreekse vestiging van het opstalrecht:

dit behelst de vestiging van het opstalrecht als accessorium van andere rechtsverhoudingen.

Bij onrechtstreekse vestiging van het recht van opstal wordt de opstal gevestigd als accessoir zakelijk recht.

Erfpacht en vruchtgebruik verlenen als een onroerend zakelijk recht op de door erfpachter of vruchtgebruiker opgerichte gebouwen een accessoir opstalrecht.

In een door de eigenaar toegestaan persoonlijk recht van huur zit een accessoir opstalrecht vervat (de huurder heeft het recht heeft te bouwen en is derhalve ook eigenaar van de door hem opgerichte gebouwen tijdens de duur van zijn contract, tenzij dit contractueel zou uitgesloten zijn of onverenigbaar met de aard van de verhuurde zaak)

Het opstalrecht kan ook onderdeel zijn van andere overeenkomst die een genotsrecht op opstallen verschaft.

Lees de integrale bijdrage via deze link

Inhoudstafel tekst: 

I. INLEIDING
II. HET RECHT VAN NATREKKING
III. VERZAKEN AAN HET RECHT VAN NATREKKING
IV. ACCESSOIRE OF ONZELFSTANDIGE OPSTALRECHTEN
V. NIEUWE BEGRIPPEN IN ONS RECHT ?
 

 

Bronverwijzingen:

• Wet van 10 januari 1824 over het recht van opstal, Journal officiel du royaume des Pays-Bas, 1824,
nr. 13, 
• CHANDELLE, J.-M., R.P.D.B., compl. VII, v° Superficie, Bruylant, 1990, nt. 1, p. 1122;
• KOKELENBERG, J., VAN SINAY, T. en VUYE, H., “Overzicht van rechtspraak zakenrecht 1994-2000”, T.P.R., 2001, nr. 132, p. 1082 en de in voetnoot nr. 956 geciteerde rechtsleer;
• LENS, F. en WYNANT, L., “Opstal”, in Onroerend goed in de praktijk, kluwer, losbl., I.K.1.;
• MOSTIN, C.,Empohytéose et superficie – Les aspects civils, in Rép. Not., deel II, boek VI, Larcier, 2004, nrs. 117 e.v., p. 130 e.v.
• DERINE, R., VAN NESTE, F., VANDENBERGHE, H., HAMELINCK, P. en KOKELENBERG,J., Zakenrecht, V, deel II B, in Beginselen van Belgisch privaatrecht, Story-Scientia, 1984, nr. 1021, p. 906-907.
• HANSENNE, J., Les biens, II, Luik, 1996, nr. 1239, p. 1246.
• DERINE, R., VAN NESTE, F., VANDENBERGHE, H., HAMELINCK, P. en KOKELENBERG,J., Zakenrecht, V, deel II B, in Beginselen van Belgisch privaatrecht, Story-Scientia, 1984, nr. 1019, p. 902.
• VAN NESTE, F., Zakenrecht, V, deel I, in Beginselen van Belgisch privaatrecht, Story-Scientia,
1990, nr. 194, p. 354; VAN SINAY, T., “Bouwen op andermans grond – in het algemeen en in enkele bijzondere gevallen – vergoedingsregeling – enkele bedenkingen”, in Eigendom – Propriété, VUYE,H., WERY, P., KOKELENBERG, J. en VAN NESTE, F. (eds.), Die Keure, 1996, p. 322
• WERDEFROY, F., “Beschouwingen over de onroerende natrekking, het recht van erfpacht, het recht van opstal en het verlof tot bouwen”, T.P.R., 1983, nr. 2, p. 295.
• De leer der onkosten, in het Frans “la théorie der impenses”.: DEKKERS-DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, II, nrs. 432 e.v., p. 171 e.v.;
• HANSENNE, J., L’accession, in Rép. Not., deel II, boek I, Larcier, 1994, nrs. 124 e.v., p. 125 e.v.
• DEKKERS-DIRIX, Handboek Burgerlijk Recht, II, nr. 378, p. 151-152.
• HANSENNE, J., L’accession, in Rép. Not., deel II, boek I, Larcier, 1994, nr. 81, p. 101;
• VANSINAY, T., “Bouwen op andermans grond – in het algemeen en in enkele bijzondere gevallen –vergoedingsregeling – enkele bedenkingen”, in Eigendom – Propriété, VUYE, H., WERY, P.,KOKELENBERG, J. en VAN NESTE, F. (eds.), Die Keure, 1996, p. 324;
• WERDEFROY, F.,“Beschouwingen over de onroerende natrekking, het recht van erfpacht, het recht van opstal en het verlof tot bouwen”, T.P.R., 1983, nr. 4, p. 298.

Gerelateerd
Aangemaakt op: do, 06/08/2015 - 09:22
Laatst aangepast op: vr, 25/03/2016 - 13:27

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.