-A +A

Processen-verbaal

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Bockstaele Marc
Uitgever: 
Maklu
Jaargang: 
2011
ISBN nummer: 
789046604694
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

VOORWOORD 9

1. BEGRIPSOMSCHRIJVING 11

1.1. Authentieke akten 11
1.2. Processen-verbaal 15
1.3. De politie en haar actieterrein in het recht 20
1.4. Rechtsbronnen 23
1.4.1. Wetgeving 23
1.4.2. Rechtspraak 26
1.4.3. Rechtsleer 27

2. BEVOEGDHEID TOT OPSTELLEN 29
2.1. Ratione personae 29
2.1.1. Politiediensten 31
2.1.2. De bijzondere inspectiediensten bij de ministeries 44
2.2. Ratione materiae 47
2.2.1. Bestuurlijke- en gerechtelijke taken 53
2.2.2. Toezicht door bijzondere inspectiediensten 54
2.2.3. Administratieve handhavingsmiddelen 59
2.2.4. Verhinderen van toezicht 62
2.3. Ratione loci 65

3. AANLEIDING TOT OPSTELLEN 71
3.1. Klachten en aangiften 73
3.2. Proces-verbaal versus informatierapport 79
3.3. Verwerking van digitale aangiften 83
3.4. Proces-verbaal versus proactieve recherche 84
3.5. Vereenvoudigd proces-verbaal 87
3.6. De onmiddellijke inning 88
3.7. Het niet-geclassificeerd proces-verbaal 90
3.8. Proces-verbaal van waarschuwing 90
3.9. Waarschuwingen 91

4. KENNISGEVING 95
4.1. Tijdstip van opstellen en overmaken 96
4.2. Mondeling bericht aan de bevoegde overheid 99
4.3. Autonoom politieoptreden 101
4.4. Ambtshalve Politieel Onderzoek (A.P.O.) 105
4.5. Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) 109
4.6. Andere bestemmelingen 114
4.7. Afschriften 115
4.7.1. Algemeen 115
4.7.2. Afschriften aan de overtreder 119
4.7.3. Kopie van de tekst van het verhoor 126
4.7.4. Afschriften van processen-verbaal aan andere diensten 135
4.8. Betekenen 143
4.9. Archivering van processen-verbaal 144
4.10. Strafbepalingen 145
4.10.1. In hoofde van de verbalisant 145
4.10.2. In hoofde van de geverbaliseerde 147

5. VORMVEREISTEN VAN PROCESSEN-VERBAAL 153
5.1. Algemeen 153
5.2. Randvermeldingen 157
5.3. Vormen van het notitienummer 162
5.4. Vormvereisten van de authentieke akte 165
5.5. Doorhalingen en verbeteringen 172

6. TAAL VAN DE PROCESSEN-VERBAAL 175
6.1. Algemeen 175
6.1.1. Processen-verbaal bedoeld in artikel 11 Taalwet Gerechtszaken 175
6.1.2. Sancties 176
6.2. Kenmerken van de Taalwet Gerechtszaken 178
6.2.1. Eentaligheid van de akten 178
6.2.2. Territorialiteitsbeginsel 179
6.2.3. Vrijheid van taalgebruik 184
6.3. Beëdigde tolken 189

7. BEWIJSWAARDE EN NIETIGHEDEN VAN DE PROCESSEN-VERBAAL 193
7.1. Bewijswaarde 193
7.2. Nietigheden 205
7.2.1. Volstrekte nietigheid (uitwendige nietigheid) 208
7.2.2. Relatieve nietigheid (inwendige nietigheid —eigen aan het proces-verbaal) 209

8. INHOUD VAN PROCESSEN-VERBAAL 211
8.1. Algemeen 211
8.2. Start van het onderzoek 214
8.3. Behandeling van het misdrijf 216
8.4. Identificatie van de betrokkenen 219
8.5. Identificatie van vreemdelingen 223
8.6. Identificatie bij rechtspersonen 226
8.6.1. De materiële toerekenbaarheid 228
8.6.2. Wettelijke toerekenbaarheid 231
8.6.3. Conventionele toerekenbaarheid 232
8.6.4. Rechtsdwaling 233
8.7. Bijzondere gevallen 235
8.7.1. Voorrecht van rechtsmacht 235
8.7.2. Onschendbaarheid 237
8.7.3. Nationale rogatoire opdrachten 240
8.7.4. Internationale rogatoire opdrachten 241
8.7.5. Grensoverschrijdende gegevensuitwisseling 246
8.8. Signaleringen 248
8.8.1. Nieuwe onderzoeken 248
8.8.2. Signaleringen van personen in de ANG 249
8.8.3. Het recherche- en informatieblad voor de Belgische politie en
justitie 250
8.8.4. Persberichten 252
8.9. Technisch proces-verbaal 253

9. VERWERKING VAN DE INHOUD 259
9.1. Stijl, taal en vormgeving 259
9.2. Afzonderlijke processen-verbaal 263
9.3. Overtreding in de vlucht opgenomen 269
9.4. Houders van een beroepsgeheim 273
9.5. Deskundigen 273
9.6. Bijzondere opsporingsmethoden 275
9.7. De set seksuele agressie (S.A.S.) 278
9.8. Huiszoekingen 279
9.9. Inbeslagnemingen 281
9.10. Vaststellingen 284
9.11. Monsterneming 287
9.12. Arresteren 289
9.13. De gerechtelijke triptiek 292
9.14. Van valsheid betichte stukken — schriftproeven 295
9.15. Verzegelen 299
9.16. Slachtofferbejegening 303
9.17. Processen-verbaal over dringende interventies 308
9.17.1. De aanhef 308
9.17.2. Het lichaam 310
9.17.3. Inlichtingen 316
9.18. Processen-verbaal over niet dringende interventies 323
9.19. Processen-verbaal met inlichtingen 323
9.19.1. Oorsprong van de informatie 323
9.19.2. Feiten 326
9.19.3. Genomen (of te nemen) schikkingen 327
9.20. Synthese processen-verbaal 327
9.21. Tucht 330

10. VERSLAGLEGGING VAN VERHOREN 335
10.1. Algemeen 335
10.2. Bespreking van artikel 47bis Sv. 337
10.2.1. Regels van toepassing op élk verhoor
(Artikel 47bis § 1 Sv) 337
10.2.2. Verhoren van niet-gearresteerde verdachten
(artikel 47bis § 2 Sv.) 343
10.2.3. Verhoren van gearresteerde verdachten
(artikel 47bis § 3 Sv.) 346
10.3. Verslaglegging 354
10.4. Structuur 362
10.4.1. Klachtzin 363
10.4.2. Volmachten 365
10.4.3. Situeren van de verhoorde 366
10.4.4. Verband klager-dader 366
10.4.5. Bestanddelen van het misdrijf 367
10.4.6. Vormgeving 370
10.4.6. Bekentenissen 372
10.4.7. Interpellaties 374
10.4.8. Confrontaties 375
10.4.9. Relateren van gedrag 376

BIJLAGEN
Bijlage 1. Alfabetische lijst van misdrijven met aanduiding van de codenummers 379
Bijlage 2. Codenummers met aanduiding van de misdrijven 393
Bijlage 3. Alfabetische lijst van misdrijven met aanduiding van zwaartewijzer 405
Bijlage 4. Verklaring benadeelde persoon 411
Bijlage 5. Attest van klachtneerlegging 413
Bijlage 6. Model van een voorblad proces-verbaal 417
BIBLIOGRAFIE 419
TREFWOORDENLIJST 445
DE AUTEUR 454
 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: zo, 06/11/2011 - 11:40
Laatst aangepast op: ma, 07/11/2011 - 20:10

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.