-A +A

Sociale huur

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Hanselaer A
Uitgever: 
die Keure
Jaargang: 
2011
ISBN nummer: 
9789048607228
Samenvatting

Bespreking door de uitgever

Bestaan er verschillen tussen de wetgevingen van de drie gewesten in verband met sociale huur?

Er zijn inderdaad belangrijke verschillen die betrekking hebben zowel op de termijnen, als op de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden, de toewijzingsregels, de verhaalprocedures en de beëindiging van de sociale huurovereenkomst.

Daarnaast is er in het nieuwe kaderbesluit sociale huur in het Vlaamse Gewest dan ook aandacht voor aspecten, zoals leefbaarheid en is er een waaier aan mogelijkheden om de kwetsbare huurder te begeleiden, maar ook te sanctioneren.

 

Inhoudstafel tekst: 

HOOFDSTUK I. BEGRIPSOMSCHRIJVING
Afdeling 1. Sociale woninghuur
Afdeling 2. Institutionele aspecten bij de sociale woninghuur
Afdeling 3. Doelstellingen van de sociale woninghuur
Afdeling 4. Karakter van de betrekkingen tussen de huurder en de sociale verhuurder

HOOFDSTUK II. TOEPASSELIJK RECHT
Afdeling 1. De juridische grondslag van de sociale huurovereenkomst
Afdeling 2. De specifieke bepalingen
Afdeling 3. De relatie met en de toepassing van de regels van gemeen recht
Afdeling 4. Het juridische karakter van de bepalingen met betrekking tot de sociale huur
Afdeling 5. De partijen bij de sociale huurovereenkomst

HOOFDSTUK III. DE SOCIALE HUUR EN HET GRONDRECHT OP BEHOORLIJKE HUISVESTING
Afdeling 1. Algemene situering
Afdeling 2.De internationale inbedding van het grondrecht op wonen
Afdeling 3.Een omschrijving van het sociaal grondrecht op wonen in de Belgische context
Afdeling 4. Het recht op behoorlijke huisvesting in de grondwettelijke bepaling over het recht een
menswaardig leven te leiden
Afdeling 5.De doorwerking van het grondrecht op behoorlijke huisvesting in de wet- en decreetgeving
Afdeling 6.De doorwerking van het recht op behoorlijke huisvesting in de rechtspraktijk

HOOFDSTUK IV. DE REGLEMENTAIRE ASPECTEN IN DE SOCIALE HUUR IN HET VLAAMSE GEWEST
Inleiding: de regel voor het Vlaamse Gewest
Afdeling 1. Voorafgaand aan de sociale huurovereenkomst
Afdeling 2. De rechten en de plichten van de verhuurder en de huurder tijdens de huurovereenkomst
Afdeling 3. De staat van het gehuurde goed
Afdeling 4. De financiële aspecten
Afdeling 5. De duur en de beëindiging van de sociale huurovereenkomst
Afdeling 6. De sancties
Afdeling 7. Aspecten van toezicht

HOOFDSTUK V. DE VERKOOP VAN DE SOCIALE HUURWONING AAN DE ZITTENDE HUURDER
Afdeling 1. Het voorkooprecht van de zittende sociale huurder
Afdeling 2. De voorgeschiedenis van het kooprecht: van gunst naar recht
Afdeling 3. Enkele cijfers

HOOFDSTUK VI. BETWISTINGEN
Afdeling 1. Openbaarheid van bestuur
Afdeling 2. Intern en extern klachtrecht
Afdeling 3. De verhaalprocedure bij de toezichthouder voor de sociale huisvesting
Afdeling 4. De weg naar de rechter

HOOFDSTUK VII. DE SOCIALE HUUR IN HET BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Afdeling I. De toegang tot de sociale huur
Afdeling II. De financiële aspecten van de sociale woninghuur
Afdeling III. De verplichtingen in hoofde van de verhuurder en de huurder tijdens de huurovereenkomst
Afdeling IV. Het einde van de huurovereenkomst voor een sociale woning
Afdeling V. Mutaties in het sociaal huurwoningenpark

Gerelateerd
Aangemaakt op: do, 13/11/2014 - 22:51
Laatst aangepast op: do, 13/11/2014 - 22:53

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.